RAMAZAN MÜBAREK

01 / 06 / 2017

Ramazanın kelime anlamı da (ramada) kavrulmak demektir. Yanmak demektir. Orucun açlığı ile susuzluğu ile kavrulacaktır insan, yanacaktır. Bu yanışla yakacaktır günahları, küle çevirecektir. Buna tam bir inanç haline dönüşecektir Ramazan. Orucu gerçek manada tatarsa insan,  oruç yakarsa insanı, kadrini bilirse orucun, ‘Kadir’ini bilirse, anlarsa Kadirin kıymetini; bayram o zaman bayram olacaktır. Oruç yani, Arapçasıyla ‘siyam-savm’ yani ‘tutmak’. Oruçla tutuğumuz nefs, heva, haz. Evet, oruç nefsi tutarak; bir arınma, temizlenme, kirlerden silkelenme yolu sunmalı bize. Nefsini tutamadıktan sonra tutulan oruç ne oluyor o zaman; sadece açlık. ‘Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.’ İlahi emri korunmamıza, arınmamıza vurgu yapar. Arınabilmemiz için koruna bilmemiz için temiz kalabilmemiz için dünyanın pisliklerinin üzerimize bulaşmasını önleye bilmemiz için insanlaşabilmemiz için, oruç vardır.

Aylardan bir ay olan Ramazan ayı oruçla şerefyap olmuştur. Ramazan’ı Ramazan kılan oruçtur, bu tamam da, oruç neden vardır, ya da orucu oruç yapan nedir? Oruç kendisiyle arınalım, hayatın üzerimize bulaştırdığı kirlerden temizlenelim diye vardır. Nefs, haz ve keyif özellikleri olan insanın, pisliklerden, kirlerden ve her türlü yozlaşmadan temizlenebilmesi, oruçla mümkün olabilecektir. Orucu oruç kılacak olan;  yaşamın insana bulaştırması mümkün her tür kirinden arındırması, temizlemesi ve böylelikle insanın korunmasıdır. Oruç insanı insan kılmak için ‘hayvani’ yönlerinden ayıklayarak bir  ‘insanlaşma’ süreci sunar. 

Denilir ki; Allah nefse, kendisinin ve nefsin hakikatini sormuş ve her defasında nefsin verdiği cevap ‘ben benim, sen sensin’ olmuştur. Sonunda onu aç bırakmış ve yeniden sorduğunda ‘ben Senin kulunum’ cevabını almıştır. Açlık, susuzluk nefsi arındırmanın yolu, orucun bu işlevi, doğrudan insanın kemâl bulmasına yöneliktir. Açlıkta, acizlikte ve yoksullukta zenginleşmektir olgunlaşmaktır. Yazın sıcağında, on yedi saat aç ve susuz geçirmenin üzerinde tefekkür etmeyeceksek, edemeyeceksek açlığın ve susuzluğun ne önemi var? Yaradan oruçla bizi arındırmak istiyor, oruçla esasen kendimizi koruyoruz, bu bilinçle tutulmayan orucun bizi tutabilmesi mümkün mü? Orucun bizi tutabilmesi bizim ona yaklaşımımızla ilgili. Acıkan, susayan, yorulan sadece biz değiliz aslında. Sezai Karakoç’un ifadesiyle; ‘Yalnız insan orucu özlemez, oruç ta insanı özler. Ramazan ayı gelince, sıla-i rahm edenler gibi, meleklerin bile önünde eğildiği insana koşar. Oruç, insana acıkır ve koşar gelir.’ Evet, oruç bize koşacaktır, bizi tutacaktır, ancak bizi tutabilmesi için oruca imkân vermeliyiz, orucun bize dokunabilmesine imkân vermeliyiz.

Oruca imkân vermek; yani orucun bizde mekân bulması ve de bizde mekân bulan oruç ile sükûnet bulmamız. Dışarıdan ‘içeri’ye taşınabilirsek eğer; o zaman orucun mümkün kıldığı meskenimizde sükûnet bulabiliriz.  Açlığı yaşayacağız,  susuzluğu, kavrulmuş dudakların suya hasretini yaşayacağız, kana kana içme isteği yakacak ki; kulluğun lezzeti, güzelliği tadılabilsin. Ramazanın sırrını ve hikmetini ancak böyle bir iklim sunacaktır bize. Ve o zaman hem tuttuğumuz orucun hem de ramazana çevirmiş olduğumuz ömrün bayramını yaşayabiliriz.

Ramazan bir rahmet ayı,  bir mağfiret ayı, yağar bu ayda rahmet insanın üstüne. Oruç alır, tutar insanı, götürür başka başka iklimlere. Hayatın iklimini değiştirir Ramazan. Açlığıyla susuzluğuyla sıcaklığıyla kavurur, yakar insanı. Bütün zorluğuna rağmen baş üstünde tutulur. Öyle şikayet yoktur Ramazandan, o yüzden neşedir Ramazan.

Ramazan günümüze, gündemimize bir şeyler katabilmeli, değilse günlerimizin dönüştürdüğü ramazanlarda ; ‘ramazan eğlenceleri’ ile lüks restoran ve otellerde sunulan paket iftarlarla ancak orucumuz paketlenmiş olacaktır. Ve bu oruç bırakın bizi tutmayı, yanımızdan bile geçmeyecektir. Ramazanın ruhunu kavrayarak anlayabiliriz. Onun hakikaten ilahi bir lutuf olduğunun bilincini hissederek yaşayabilirsek, Ramazanın sakini olabiliriz. O zaman Ramazanla huzur buluruz. Sözün özü; biz tutalım ki orucu, oruç tutabilsin ve de arındırabilsin bizi. Evet, geldi Ramazan Mübarek. Ramazanın sıkıntılarımızı ferahlığa, karanlıklarımızı aydınlığa çevirmesini dileyelim. Hayırlı Ramazanlar olsun.vakilli@hotmail.com