Karaköprü'deki imar düzenlemesine tepkiler sürüyor

Karaköprü’de Mehmetçik Mahallesi 811 nolu parselde dini tesis, sağlık, kültürel ve sosyal tesis ile semt pazarı alanının konut alanına çevrilmesine bir tepkide Çağdaş Mimarlar Topluğundan geldi....

Şanlıurfa’nınKaraköprüilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde dini, sağlık, kültürel vesosyaltesis alanları ile semt pazarını içeren sosyal donatı alanlarının konut alanına çevrilmesine tepkiler sürüyor.

Geçtiğimiz gün Urfa Akademik Odalar Birliği mahalle muhtarı Yılmaz Kahraman ve mahalleli tarafından imzalanan imar değişikliğine ilişkin yaklaşık 800 itiraz dilekçesini toplu olarak Karaköprü Belediyesine vererek yaşanan imar değişikliğine tepki göstermişti. Çağdaş Mimarlar Topluluğu da imar düzenlemesine itiraz ettikleri dilekçeyi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına sunarak, düzenlemeye tepki gösterdi.

Çağdaş Mimarlar Topluluğu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan planlama ile artan nüfus yoğunluğu kararlarından ayrıca mevcut plan kararlarında bulunan kentsel ve sosyal teknik altyapı alanları kaldırılarak zaten mevcut yerleşik nüfus için yetersiz sosyal ve teknik altyapı alanlarının daha da azalması şeklinde düzenlemeye gidildiği yönüyle 3194 sayılı imar kanunu ve kamu yararına aykırı düzenlemeye gidilmiştir.

Bu kapsamda yapılan nazım ve uygulama imar planlarının kamu yararı, sağlıklı kentlerin oluşturulması ve genel düzenleme esasları kapsamında yapılması gerekir iken genel düzenlemeden uzak bütüncül planı bozucu plan kararları getiren, kamu yararına aykırı bir düzenleme olması nedeniyle imar mevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esaslarına aykırıdır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmak istenilen imar planının; başta şahsıma ve Mehmetçik mahallesine, sonrasında Karaköprü İlçesine ve daha sonra da İlimize sonuçlarının olumsuz olacağı nedeniyle imar planını kabul etmiyoruz.

Planlama alanın ilk hali olan Yol, Sağlık Tesis Alanı, Pazar Alanı, Dini Tesis Alanı, Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı olarak bütüncül plana sadık kalacak şekilde düzenlenmesini talep ediyor ve Özelleştirme idaresi başkanlığı tarafından yapılmak istenilen 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planlarına itiraz ediyoruz.”

BİHA


23 Nis 2022 - 14:15 Şanliurfa- Asayiş