HRÜ öğretim üyesi alacak

Harran Üniversitesi çeşitli branşlarda öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak....

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Harran Üniversitesine 14 öğretim üyesi alınacak.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda üniversiteye öğretim üyesi alınacağını bildirdi.

Alımların branşları ve kontenjanların sayıları ise şu şekilde:

Diş Hekimliği Fakültesi 4, Eczacılık Fakültesi 3, Mühendislik Fakültesi 2, Tıp Fakültesi 5.

Üniversitenin duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına ve

programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin

ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesi

alınacaktır.

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde

sadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresinden kabul edilecek ve bu link

üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul

edilmeyecektir.

2- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları

taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak

yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan

fiziksel olarak istenebilecektir.)

3- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim

dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli

örneğini, nüfus cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını,

Doçentlik Belgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan

atanacak adaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve

Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online

olarak (https://ilan.harran.edu.tr/Default.aspx) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirten

dilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfus

cüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetinde

bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık Kurulu

Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1),

Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr/

Default.aspx) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

5- Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili

birime hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın

açıklama kısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri

ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde

atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden

fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

7- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin

onaylanmış olması gerekmektedir.

8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noter

veya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr)

alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

BİHA


10 May 2022 - 10:12 Şanliurfa- Asayiş