Tıbbi sırf malzeme alınacaktır

Tıbbi sırf malzeme alınacaktır.