2. el araç satışında yeni dönem!

İkinci el otomobil satışına 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getiren düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı....

ŞANLIURFA -Resmi Gazete'de2. elotomobilsatışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme 1Temmuz2023 tarihine kadar geçerli olacak.

Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

"PAZARLAMA VE SATIŞ KISITLAMASI"

İşte o yönetmelik;

"MADDE 1-13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2-(1)Ikinci el kara taştı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihindenönce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık,bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2)İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde birinci fikra uygulanmaz."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür".

BİHA


16 Ağu 2022 - 09:54 Şanliurfa- Asayiş