Harran Üniversitesi öğretim üyesi alacak!

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar doğrultusunda Harran Üniversitesi, 19 öğretim üyesi ve 15 doçent alacak....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü kararları yayımlandı.

Alınan kararlara kapsamında, Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca 19 öğretim üyesi ile 15 doçent alımı yapacak.

Yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

“Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı akademik birimlerinin anabilim dallarına veprogramlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve AtanmaYönetmeliği ile Harran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesininilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi uyarınca öğretim üyesialınacaktır.

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindesadece online olarak (https://ilan.harran.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerindenişlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2- Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartlarıtaşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarakyapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardanfiziksel olarak istenebilecektir.)

3- Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirtendilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfuscüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, DoçentlikBelgesini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacakadaylar Sağlık Kurulu Raporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve DeğerlendirmeÇizelgesini (Ek-1), Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak(https://ilan.harran.edu.tr) adresine yüklemeleri gerekmektedir.

4- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların anabilim dallarını belirtendilekçelerini, özgeçmişlerini, yabancı dil belgesini, diplomalarının tasdikli örneğini, nüfuscüzdanı fotokopisini, askerlik durum belgesini, bilimsel çalışma ile yayınlarını, kamu hizmetindebulunanların hizmet belgelerini, adli sicil belgesini, açıktan atanacak adaylar Sağlık KuruluRaporunu (atama esnasında istenecektir.), Puanlama ve Değerlendirme Çizelgesini (Ek-1),Açıklayıcı Örnek Formu (puanlanmış şekliyle) (Ek-2), online olarak (https://ilan.harran.edu.tr)adresine yüklemeleri gerekmektedir.

5- Doçent adaylarının Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ilgili birime hitabenyazacakları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklamakısmında ifade edilen şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri vebunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

6- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halindeatamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birdenfazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.

7- Yabancı ülkelerden alınan lisans ve yüksek lisans diplomalarının YÖK Başkanlığıncadoktora ve doçentlik belgelerinin Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması ve budurumun belgelendirilmesi gerekmektedir.

8- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora veya Uzmanlık Belgesi ve Doçentlik Belgesinin noterveya resmi kurumlarca onaylanmış olması gerekir. e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr)alınan kare kodlu çıktılı öğrenim belgeleri geçerlidir.

9- 2547 sayılı Kanunun Ek 38’inci maddesi uyarınca belirlenen yüzde 30’lik kota kapsamındabaşvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

10- Müracaat edecek adayların Üniversitemiz “Harran Üniversitesi Öğretim ÜyeliğineYükseltilme ve Atanma Yönergesi”’nde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

11- Profesör unvanı alanlar Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanıalanlar da Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar, aksi takdirde başvurularıgeçersiz sayılacaktır.

12- Yukarıda verilen bilgiler dışında Doçent kadroları için Rektörlük Personel DaireBaşkanlığının 0 414 – 318 3026 nolu telefonundan, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgiliDekanlık veya Yüksekokul Müdürlüklerinin ilgili telefonlarından bilgi edinilebilir”.

BİHA


11 Eki 2022 - 09:12 Şanliurfa- Asayiş