Urfa’da o bölge sit alanı ilan edildi

Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bulunan bir bölge sit alanı ilan edildi....

CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü kararları yayımlandı.

Kararlar kapsamındaŞanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Çıralı Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait bir bölge 2. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ve sit alanı ilan edilen bölgeye ilişkin açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Karaköprü ilçesi, Çiralı Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 nolu parsellerin tamamında ve Çıralı Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait, 527 nolu parselin bir kısmında bulunan Delgezal Yerleşimi'nin 2863 sayılı Yasa kapsamında tesciline ilişkinŞanlıurfaKültür Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğüuzmanlarının 13.12.2022tarih ve 1772131 sayılı tespit raporu okundu. Şanlıurfa II Tarım ve Orman Müdürlüğünün 05.04.2022 tarih ve 5119008 sayılı, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Il Müdürlüğünün 20.04.2022 tarih ve 3492885 sayılı, Maden vePetrolIşleri Genel Müdürlüğünün 08.04.2022 tarih ve 2022107803 sayılı, Şanlıurfa BüyükşehirBelediyeBaşkanlığının 14.04.2022 tarih ve 97537 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğünün 07.04.2022 tarih ve 784530 sayılı, GAP 15. Bölge Müdürlüğü'nün 14.04.2022 tarih ve 2194626 sayılı, Karaköprü Belediye Başkanlığının 14.04.2022 tarih ve 3105 sayılı, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının 17.05.2022 tarih ve 2152897 sayılı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığın 30.05.2022 tarih ve 1766 sayılı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüogo Tespit ve Planlama Dairesi Başkanlığının 18.10.2022 tarih ve 3041176 sayılı yazısı ile eki Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğünün 28.09.2022 tarih ve 1632733 sayılı kurum görüş yazıları ve ekleri, konunun dosyası, 1/10.000 ölçekli Öneri sit alanı haritası, öneri tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Karaköprü ilçesi, Çıralı Mahallesinde, özel mülkiyete ait, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 nolu parsellerin tamamında ve Çıralı Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait, $27 nolu parselin bir kısmında bulunan alanın, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından, ckli 1/10000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde Delgezal Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna. İlgili tapu müdürlüğünce, tamamı sit alanında kalan Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Çıralı Mahallesi, 588. 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597 nolu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "tamamı II. Derece Arkeolojik Sit Alanındadir şerhinin, bir kısmı sit alanında kalan Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Çıralı Mahallesi, 327 nolu parselin beyanlar hanesine "Bir Kısmı 11. Derece Arkeolojik Sit Alanındadır" şerhinin konulmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda Delgezal Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalismalar dışında aynen korunacak bir sir alandır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Günümüzde kullanılmaktaolantescilsiz yapılara ait onarımlar yürürlükteki ilke kararı doğrultusunda yapılabilir De Resmi ve deel kuruluşlara zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, ilçe müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumunca değerlendirilir. 3. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sinirli mevsimlik termal fouliveslere devam edilebilir. 6 Tas toprak kum vb alınmasına kireç tas, tuğla mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına toprak cüruf çöp sanayi ağ ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, kültür varlıklar maliyetine tesir etmeyecek şekilde

Kurulumdan izin almak koşuluyla yapılabilir. Seklinde yedi madde olarak belirlenmesine, karar verildi.”

BİHA


18 Ara 2022 - 09:33 Şanliurfa- Asayiş