ANLAM KARGAŞALARI

Milattan önce, milattan sonra ve günümüzde yaşanan duygu ve düşünce serüvenini anlamak, her şeyin kifayetsiz kaldığı bir anlam yükleme karmaşası ve ka...

Milattan önce, milattan sonra ve günümüzde yaşanan duygu ve düşünce serüvenini anlamak, her şeyin kifayetsiz kaldığı bir anlam yükleme karmaşası ve kargaşası izahından ötede bir durum değil diye düşünüyorum.

Hayatla mücadele, insanlık boyunca süregelmiş hayatta kalabilmenin gereksinimleri, canlı ve cansız varlıklara yapılan tahribatın gözler önüne serdiği mizansenik bir kurgu gibi tezahür eden bir çeşit döngü dünyası...

Dinler, ideolojiler, akımlar, toplumsal kurallar... İnsan hayatının merkezinde bir kara delik gibi insanlığı içine alıp hayattan koparmıştır! Kim neye inanır ve inandığı değerlerin insanlığa nasıl bir katkı sağladığını, inandığı değerlere meşruiyet kazandırıp kaosa sürüklenmiştir! Yani bir nevi cennete gitmek için yeryüzünü cehenneme çevirmek gibi!

Doğru ve yanlışların ölçüsü, toplumlara göre değişkenlik gösterirken, mutlak bir doğrunun olmadığının ve birçok toplumların kendi doğrularını dayatarak hareket etmesi, kan dökmekten, terör estirmekten başka bir şey değildir!

Bunların beraberinde getirdiği paradokslar ya da kendince paradigmalar uydurmaları bana göre komplo teorilerini geliştirmekten başka bir şey değildir.

İnsanı insan yapan değerler, adalet ve vicdan duyguları olmalı ki, insanlar rahat bir yaşama kavuşsun. Etnik köken hastalığı, statü farklılığı, cinsiyet ayrımcılığı ve sair hastalıklar, insanları tahakküme ve tahakkümün de gerektirdiği eylemlerin sonucunda eli kanlı ve toplum sağlığının ciddi hasarlar vermesi kaçınılmaz bir durum olmuştur. Sevgisizliğin hüküm sürdüğü hele hele bu coğrafyada yaşamak, insanlarımızı sadece yaşamak zorunda oldukları için yaşamaya çalışmaları benim gözümde dipsiz bir deryanın karanlığında kaybolmak gibidir! Keşke sevgiyi becerebilsek ve her şeyin sevgi ile başarılabileceğini anlayabilseydik! Sevmenin ve sevilmenin bütün bunlara değeceğine bizatihi tanıklık edecektik.

#

01 Oca 2020 - 11:12 - Yaşam