GENÇLİK DÖNEMİ VE STRES

Gençlik çağı,bülüğdan yetişkinliğe kadar devam eden süredir. Ergenlik dönemi ile başlayan ve kimliğin kazanılması ile sonlanan çocuklukla genç yetişki...

Gençlik çağı,bülüğdan yetişkinliğe kadar devam eden süredir. Ergenlik dönemi ile başlayan ve kimliğin kazanılması ile sonlanan çocuklukla genç yetişkinlik arasında bir dönemdir. Bu dönem psikoloji ve sosyoloji kitaplarında 12-14 yaşından 20-22 yaşına kadar uzanan dönem olarak kabul edilmiştir. Fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarından hızlı değişmeler nedeniyle bu dönem fırtına ve stres dönemi olarak da tanımlanmaktadır. Ergenlik cinsiyet yeteneklerinin kazanıldığı dönemdir. Ortalama olarak kızlarda 12-13, erkeklerde 13-14 yaşlarında başlayan bu dönemde fiziksel gelişme ve değişme oldukça hızlıdır.

Kimlik kazanma hayat boyu devam eden bir süreç olmakla birlikte bu dönem daha çok önem kazanmaktadır. Gençler bu dönemde daimi bir kimlik kazanma çabası içine girmektedir. Bu dönemde ben kimim? Sorusuna cevap aranmakta ayrıca meslek seçimi, karşı cinse duyulan ilgi gibi çeşitli problemlerle karşı karşıya kalınmaktadır.

Bireylerin, fiziksel ve sosyal çevrelerindeki uyumsuz koşullardan dolayı, bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde gayret sarf etmeleri strese neden olur. Stres en genel tanımıyla, bir tehdit karşısında insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının zorlanması ve yeni bir uyum yapma çabasıdır. Bu anlamda gençlik çağının hızlı ve sürekli bir değişim ve gelişim dönemi olduğu göz önünde alınırsa, stresin bir başka anlamıyla uyum çabasının gençlik döneminin önünde var olan temel bir nitelik olduğu ortaya çıkmaktadır.

Peki, stresin üstesinden gelebilir miyiz? Stres yaşamımızın her aşamasında, her ayrıntısında bazen yoğun bir şekilde bazen de nadir olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yönüyle de Stresin tamamen ortadan kaldırılması gerçekte çok da mümkün olmamaktadır. Birçok problemlerle yüklü olan ve bunlarla nasıl başa çıkma yollarını arayan modern insan, daha yoğun stres yaşamaktadır.

Hayatın getirmiş olduğu bir takım çıkmazlar yetmezmiş gibi bir de gençler üzerinde otoriteryanlık taslayan mahalle baskısı kavramı stresi artıran ayrı bir etkendir. Sizin oğlan daha iş bulmadı mı? Bizim kız doktor oldu sizin ki hala evde mi? (Tabi alaycı bir tavırla)Ya da Bu gecesizin oğlanın ışığı sabaha kadar yanıyordu maşallah iyi ders çalışıyor diyen komşular yok mu? Çevremizde sırf bu kolu komşu yüzünden üniversiteyi bitirip atanmayana kadar kendi memleketine dönemeyen bir sürü mağdur olmuş genç yok mu? Edebi kişiliğini toplumcu gerçekçi bir düzleme oturtarak yaşamındaki deneyimlerini okuyucusuna yansıtan Sabahattin Ali’ye kulak verelim. “Herkes ne diyecek? Herkesten ne gördüm ki? Bu herkes dedikleri şey beni üzmekten, hayatımı manasız hale sokmaktan başka ne yaptı?

#

25 Ağu 2019 - 12:20 - Yaşam