Türkiye’de en önemli boşanma nedeni belli oldu

TÜİK'in yayımladığı 2021 Türkiye Aile Yapısı Araştırması'na göre ev işlerinde yükü yine kadınlar çekti. Araştırmada dikkat çeken bir diğer detay ise evlilik verileri oldu. Buna göre, evliliklerin yüzde 56’sı görücü usulü gerçekleşti....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına aitTürkiye Aile Yapısı Araştırması'nı yayımladı. Çalışmaya göre erkekler ev işlerinde yalnızca badana-boya ve tamir onarım işlerinde yardım ederken yükü yine kadınlar çekti. TÜİK'in araştırmasına yansıyan verilerden bazıları şu şekilde:

EV İŞLERİ YİNE KADINLARDA

Hanedeki ev işlerinin genellikle kim tarafından yapıldığı incelendiğinde; evin badana/boyası ve onarım işleri dışında tüm işleri kadınlar gerçekleştirdi. Kadınlar en fazla yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama (makineyle bile olsa), yüzde 85,4 ile yemek yapma ve evin günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi.

HAFTA SONU AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELİNDİ

Hanehalkında fertlerin en fazla hafta sonu ve hafta içi akşam yemeklerinde bir araya geldikleri görüldü. Hanehalkı fertlerinin hafta sonu akşam yemeğinde bir araya gelme oranı yüzde 81,9 iken hafta içi akşam yemeğinde bir araya gelme oranı yüzde 77,1 oldu. Hanehalkı fertleri akşam yemeğinden sonra en fazla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Hafta sonu sabah kahvaltısında bir araya gelme oranı yüzde 70,1 iken hafta içi sabah kahvaltısında bir araya gelme oranı yüzde 45,0 oldu. Hafta sonu öğle yemeğinde bir araya gelme oranı yüzde 59,9 iken hafta içi öğle yemeğinde bir araya gelme oranı yüzde 31,4 oldu.

İLK EVLİLİKLERİN YAŞ ORTALAMASI

İlk evliliklerin yüzde 36,9'u 20-24 yaş aralığında gerçekleşti . Evli, eşi ölmüş ve boşanmış bireylerin ilk evlenme yaşları incelendiğinde, ilk evliliklerin yüzde 36,9'unun 20-24 yaş aralığında, yüzde 23,5'inin 25-29 yaş aralığında ve yüzdde 16,5'inin 18-19 yaş aralığında gerçekleştiği görüldü. İlk evlenme yaşı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklere göre daha erken yaşlarda evlendiği görüldü. Evliliğini 18 yaşından önce yapan erkeklerin oranı yüzde 4,4 iken kadınların oranı yüzde 24,2 oldu. İlk evliliğini 18-19 yaş aralığında yapan erkeklerin oranı yüzde 8,9 iken kadınların oranı yüzde 23,0 oldu. İlk evliliğini 20-24 yaş aralığında yapan erkeklerin oranı yüzde 39,6 iken kadınların oranı yüzde 34,6 oldu.

GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİK YÜZDE 56,8

Evlilik deneyimi olan bireylerin (evli, eşi ölmüş ve boşanmış bireyler ile birden fazla evlilik yapmış olanların son evliliği dikkate alındığında) eş seçimini nasıl yaptıkları incelendiğinde, evliliklerin %46,1'i görücü usulü ve kendi rızasıyla, %34,9'u kendi kararı ve ailesinin rızasıyla, %10,7'si görücü usulü ve kendi görüşü sorulmadan aile kararıyla, %5,3'ü kaçma/kaçırılma ve %2,7'si kendi kararı ve ailesinin rızası dışında gerçekleştiği görüldü.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Araştırmaya göre, evlenmeden önce eşler arasında yapılan evlilik anlaşmasının oranı ise yalnızca yüzde 1,4 oldu.

EĞİTİM VE EKONOMİ EVLİLİK KARARINDA ETKİLİ OLDU

Araştırmada bireylerin evlenmeyi düşünmeme nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, en önemli neden her iki cinsiyette de eğitim hayatına öncelik vermek oldu. Bu oran, erkekler için yüzde 29,8, kadınlar için yüzde 29,3 oldu. Erkekler için eğitim hayatına öncelik verme nedeninden sonra gelen evlenmeyi düşünmeme nedenleri yüzde 22,5 ile maddi kazancın yeterli olmaması, yüzde 11,2 ile iş garantisinin olmaması oldu. Kadınlar için eğitim hayatına öncelik verme nedeninden sonra gelen evlenmeyi düşünmeme nedenleri yüzde 11,5 ile sağlık sorunları, yüzde 11,1 ile evlenmek için uygun biriyle karşılaşmadığı oldu.

EN FAZLA TARTIŞMA NEDENİ EKONOMİK

Eşi ile sorun yaşadığını belirten evli bireylerin sorun yaşadıkları seçilmiş konular incelendiğinde, bireylerin yüzde 5,6'sı harcamalar, yüzde 5,5'i ailece birlikte vakit geçirmeme, yüzde 4,9'u gelirinin yeterli olmaması, yüzde 3,7'si ev ile ilgili sorumluluklar ve yüzde 3,6'sı sigara alışkanlığı ile ilgili konularda sıklıkla veya her zaman sorun yaşadı.

EN ÖNEMLİ BOŞANMA NEDENİ: SORUMSUZLUK

En az bir kez boşanmış bireylerin (görüşme sırasındaki medeni durumuna bakılmaksızın ve birden fazla boşanmış bireylerin son boşanma olayına göre) boşanma nedenleri incelendiğinde, yüzde 32,2 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma ilk sırada yer aldı.


01 Nis 2022 - 12:37 Şanliurfa- Asayiş