DERT, BELA GELİNCE

DERT, BELA GELİNCE

 

Muhterem Kardeşlerim…

Sinir hastaları hep sıkıntılı ve huzursuz olabilir. Asabiyeciye gittiğinizde; "Açık yerlerde gezsin, teselli edici kimselerle konuşsun, ruhi tedavi için nasihat çok faydalıdır. Tıpta telkinle tedavi vardır. Böyle psikolojik hastalıklar için ilaçların yanı sıra dua okumak faydalıdır" der.

Efendim;

Uzman doktorların tavsiyelerine uymak gerekir. Psikolojik hastalıklar için telkin iyi gelmektedir. Telkinle sağlam insana sıkıntı vermek mümkün olduğu gibi, sıkıntılı insanı da tedavi etmek mümkündür. Psikolojik hastalara, bir şeyler söyleyip, “Artık bir şeyin kalmaz, biraz gez” dendiğinde hastanın daha huzurlu olduğu görülmüştür.

 

Vücudumuz, bize emanettir. Dinimiz onu iyi korumamızı emrediyor. Hastayı tedavi ettirmek gerekir. Tedavinin, hastalığın durumuna göre, ilaç ile sadaka vermek ile ve dua ile yapılacağı bildirilmiştir. Tecrübe ile tesirleri kati olan, aşı, serum ve mikrop öldürücü ilaçları kullanmak farzdır. Yani Allahü Teâlâ’nın emridir. Tesiri kati olan ilaçlar, gıda gibi olup, ilaç almayıp ölmek günahtır. Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanmıştır. Kur'an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık da kullanırdı.

 

Kur'an-ı Kerimin ve duanın tesir etmesi için bazı şartların gözetilmesi gerekir. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması, hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, sıcaktan ve soğuktan sakınması gerekir. Okuyanın, itikadının bozuk olmaması, haram işlemekten, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yiyip içmemesi ve karşılık olarak ücret almaması şarttır.

Hadis-i Şerifte, “İlaç kullanmak da kaderdendir, Allah’ın izniyle fayda verebilir” buyuruldu.

Dua da, ilaç gibidir. Allahü Teâlâ dilerse tesir eder.

 

Hadis-i Şeriflerde buyuruldu ki:

“Dua müminin silahı, dinin de direğidir.” [İbni Ebiddünya]

“Dert bela gelince, Yunus Peygamberin duasını okuyun! Allah, o beladan kurtarır. Dua şudur: -La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin-." [Hakim]

“-La havle ve la kuvvete illa billah- okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır.” [Hakim]

“Allahü Teâlâ, istigfara devam edeni, her sıkıntıdan, her dertten kurtarır, ummadığı yerden rızıklandırır.” [Nesai]

“Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belaları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.” [Tirmizi]

“Evinde, Fatiha ve Âyet-el Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez.” [Deylemi]

“Sabah-akşam, üç defa -Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiülalim- diyene hiçbir şey zarar veremez.” [İbni Mace]

“Allahü Teâlâ, her gün sabah-akşam yedi defa, -Hasbiyallahü la ilahe illahü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim- diyenin dünya ve ahiret işlerine kâfidir.” [Beyheki]

 

Peygamber Efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem sıkılınca, “Yâ hayyü yâ kayyûm bi-rahmetike estağîsü” derdi.

 

Ümmü sıbyan hastalığı

 

Bebeklerde görülen Ümmü Sıbyan hastalığından korunmak için, 22 Besmele, bir Fatiha, bir Âyet-el-Kürsi, bir İhlâs, bir Felak, bir Nas sureleriyle, Kalem suresinin 51. ve 52. Âyetlerini bir kâğıda İslam harfleriyle yazdıktan sonra, muska hâline getirerek bebeğin üstüne asmalıdır.

Bir Hadis-i Şerif meali de şöyledir:

“Yeni doğan çocuğun sağ kulağına ezan, sol kulağına da ikamet okunursa, “Ümmü sıbyan” hastalığından korunmuş olur.” [Beyheki]

 

Felçli çocuğa dua

 

Felçli çocuğumuzu doktora götürüp bir netice alamadık ise, daha başka doktorlara götürmeli. Her şey Allahü Teâlâ’dandır. Ondan gelene sabretmekten başka çare yoktur. Allahü Teâlâ, sabredenlerle beraberdir. Sabredenlerin gideceği yer Cennettir. Şifa Âyetlerini de kullanmak iyi olur. Birçok hastalığa şifa verdiği tecrübelerle sabit olmuştur. Âyât-ı Hırzı okumak da faydalıdır.

 

Kur’an-ı kerim şifadır

 

Peygamber Efendimiz, okunmasını, ezberlenmesini, okunup hastalara üflenmesini teşvik ediyor. Kur’an-ı Kerimi aslından okumak, ezberlemek, çok büyük bir nimettir, her harfi şifadır.

Bir Âyet-i Kerime meali:

“Kur’an-ı Kerim, müminler için şifa ve rahmettir.) [İsra 82]

 

Bu konulardaki birkaç Hadis-i Şerif meali de şöyledir:

“İlaçların en iyisi Kur’an-ı Kerimdir.” [İbni Mace]

“Kur’an-ı Kerimden şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz.” [Deylemi]

“Fatiha ile Âyet-el Kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez.” [Deylemi]

“Sabah-akşam İhlâs ve Muavvizeteyn’i [iki Kul Euzü’yü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belaları, âfetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.” [Tirmizi]

“Kur’an-ı Kerimi okuyup ezberleyin! Allahü Teâlâ içinde Kur’an-ı Kerim bulunan kalbe, azab etmez.”[Şir’a Şerhi]

“Hafızasında Kur’an-ı Kerimden bir şey bulunmayan, harap bir eve benzer.” [Tirmizi]

 

Hastalık için dua

 

Her hastalık için, “Hangi duayı okuyalım?” diyenler çok oluyor. Tıbben çaresi olan hastalıklar için, doktora gitmeli. Dinimiz, tıbbi ilaçların da kullanılmasını emrediyor. Bunları kullanmamak, dinin emrine uymamak olur. “Tıbbın çaresini bulamadığı ruhi hastalıklar için hangi duayı okuyalım?” diye sorulabilir. Peygamber efendimiz, hastalıklar için üç türlü ilaç kullanırdı: Kur’an-ı Kerim ve dua okurdu, fenle bulunan ilaçları ve her ikisini karışık da kullanırdı. ”

 

Üç Hadis-i Şerif meali:

“İlaçların en iyisi Kur’an-ı Kerimdir.” “Kur’an-ı Kerimden şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz.”

“Fatiha her derde devadır.”

Kur’an-ı Kerim ve dua, şartlarına uygun okunursa, elbette şifa verir. Okuyanın ve hastanın buna inanması gerekir. Haram işleyenin ve itikadı düzgün olmayanın okuması fayda vermez. Kur’an-ı Kerimi ücretle okumak haramdır.”

 

Hastaya dua

 

Rahatsızım veya hastayım diyenler için çeşitli dualar var.

Biri şöyledir:

“Hastaya şifa için, 70 istiğfar okuyup başına üflemeli ve şifaya kavuşması için kısa bir dua etmelidir.”

 

Doktora gitmek ve ilaç kullanmak

 

Bazı kimseler, hastalığı veren Allahü Teâlâ’dır diyerek doktora gitmiyor ve ilaç kullanmıyorlar. Ancak; tedavi olmak yani doktora gitmek, ilaç kullanmak sünnettir.

Hadis-i Şerifte, “Hastalığınızı tedavi ediniz! Çünkü Allahü Teâlâ ölümden başka her hastalık için deva, ilaç yaratmıştır” buyuruldu.

 

Mevâhib-i Ledünniyye’de buyuruluyor ki:

“Peygamber Efendimiz üç türlü ilaç kullanırdı: Kur’an-ı Kerim veya dua okurdu. Fen ile bulunan ilaçları kullanırdı. Her ikisini karışık kullanırdı. ‘Kur’an-ı Kerimden şifa beklemeyene şifa nasip olmaz’ buyururdu.”

 

Fatiha suresini okumanın, hastalıklara şifa olduğunu bildiren Hadis-i Şerifler Beydavi ve Çerhi tefsirlerinde ve Tefsir-i Mazheri’de yazılıdır.

İmam-ı Kuşeyri hazretleri buyuruyor ki:

“Kur’an-ı Kerimdeki altı şifa Âyetini bir tabağa yazıp, su koyarak eritilir. Hasta içerse Allahü Teâlâ şifa ihsan eder.”

 

Âyet-i Kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi de lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. Hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyleri yapması, haramdan, zulümden sakınması lâzımdır.

Hadis-i Şerifte, “Allahü Teâlâ’yı unutarak, gafletle edilen dua kabul olmaz” buyuruldu. Resulullah Efendimiz hasta olunca, Kul-euzü’leri okuyup kendi üzerine üflerdi.

 

Hastalıkların tedavisindeki sebepler

 

Allahü Teâlâ’nın âdeti şöyledir ki, her şeyi bir sebeple yaratır. Bir şeye kavuşmak için, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapmak lazımdır. Hastalıkların tedavinde doktora gitmek, ilaç kullanmak maddi sebeplerdendir. Her şeyin yaratılmasında müşterek olan manevi sebep ise, sadaka vermek, yetmiş kere Estağfirullah min külli mâ kerihallah duasını okumaktır. Bu iki manevi sebep, maddi sebepleri bulmaya da yardım eder.

Hadis-i Şerifte;

“Hastalarınızı, sadaka vererek tedavi ediniz” buyurulmuştur.

Fevâid-i Osmâniyye kitabında diyor ki:

“Şifa için, tövbe ediniz ve istiğfar duasını çok okuyunuz. Yani, Estagfirullâhel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh deyiniz! Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını giderir, rahat can vermesini sağlar. Hûd suresinde 52. Âyetinde mealen; “İstiğfar okuyunuz! İmdadınıza yetişirim” buyuruldu.

Hadis-i Şerifte; “İstiğfara devam edeni Allahü Teâlâ dertlerden kurtarır” buyuruldu.”

 

Ölümden başka her derdin, her hastalığın, -bazı hastalıklar için şu anda ilaç, çare bulunamasa bile, hepsinin de- çaresi, ilacı vardır. Çünkü Peygamber Efendimiz;

“Allahü Teâlâ, her hastalığın ilacını yaratmıştır. Yalnız, ölüme çare yoktur” buyurmuştur.

 

Şifa Âyetleri, suya konup içilirse hastalıklara şifa olur.

Şifa Âyetleri şunlardır:

Tevbe 14, Yunus 57, Nahl 69, İsra 82, Şuara 80, Fussilet 44.

 

Allahü Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin)

 

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Müslüm ABACIOĞLU - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete İpekyol Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete İpekyol hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete İpekyol editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete İpekyol değil haberi geçen ajanstır.