KUR’AN’A GÖRE NAMAZ

 

Muhterem Kardeşlerim…

Kur’an’a sonradan iki Âyet ilave edildiğini söyleyen ve kendini Peygamber olarak ilan edip bâtıl bir din kuran, Rashat Khalife isimli Mısırlı biri diyor ki: “1- Namaz vakitleri altıdır. Gece namazı da farzdır. Kur’anda gece Namazının kılınması emrediliyor. 2- Her Namaz iki rekâttır, akşamı üçe, diğerlerini dörde çıkaran Muhammed’dir. Bu, Kur’ana aykırı olduğu için geçersizdir. 3- Hayz olmak, kadının abdestini bozmaz, Namazını da kılar. Yellenmek de abdesti bozmaz. Namazda konuşulsa da, Namaza zarar vermez. Bunlar gibi, Kur’anda yazmayan, fakat Hadisle bildirilen hiçbir şey Namazı bozmaz.”

Efendim;

Yerli mezhepsizlerden aynı şekilde konuşanlar olduğu gibi, “Namaz üç vakittir diyenler” de vardır.

 “Yalnız Kur’an” diyenler, kesinlikle Kur’an-ı Kerime inanmazlar. Dinsizliklerini örtmek için Kur’anı paravan olarak kullanıyorlar. Kur’anı en iyi anlayan Peygamber Efendimiz değil mi? Kur’anda “Resulüme uyun” denmiyor mu? Resulullah ömrünün sonuna kadar beş vakit Namaz kılmadı mı? “Namaz vakti üçtür veya altıdır” demek, Ya “Resulullah Kur’anı anlayamadı” demektir veya “Anladığı hâlde yanlış uyguladı” demektir. En kötüsü de “Resulüme uyun” emrini çiğneyerek kendi anladığını ölçü almaktır.

 Şimdi maddeler hâlinde her birine cevap yazalım:

1- Peygamber Efendimiz, bize Namazın beş vakit olduğunu açıkça bildirdi. Ömrünün sonuna kadar hep beş vakit Namaz kıldı. Artık başka delil aramak gerekmez. Nisa Sûresinin 103. Âyetinde, “Namaz, belli vakitlerde Farz kılındı” buyurulup, ayrıca, beş vaktin hepsi de diğer Âyetlerde bildirildiği hâlde, beş vakit namaz ifadesinin geçmeyişi, kutuplarda ve buralara yakın yerlerde, beş vaktin tamamının Teayyün etmemesindendir. (Nimet-i İslam)

İsra Sûresinin, “Güneşin kayması anından, gecenin kararmasına kadar ve Sabah vakti Namaz kıl” mealindeki 78. Âyet-i Kerimesinin aslında geçen, “Dülûk-üş Şems” Öğle ve İkindi, “Gasak-ıl Leyl” Akşam ve Yatsı namazı, “Fecr” de Sabah namazıdır. (Beydavi)

Kaf Sûresinin, “Güneşin doğuşundan ve batışından önce ve gece Rabbini tesbih et” mealindeki 39. ve 40. Âyet-i Kerimesindeki, Güneş’in doğuşundan önceki Sabah namazı, Güneş’in batışından önceki Öğle ve İkindi Namazı, geceki de Akşam ve Yatsı namazıdır. (Beydavî)

İbni Abbas hazretlerine, “Resulullah beş vakit namaz kıldırıyor. Kur’an-ı Kerimde beş vakit Namazı bildiren Âyet hangisidir?” diye sual edildiğinde, şu mealdeki Âyet-i Kerimeyi okudu:

“Akşama girerken, sabaha ererken, gündüzün sonunda ve öğle vaktinde Allah’ı tenzih edin!” [Rum 17,18]

“Akşama girerken” ifadesinden maksat, Akşam ve Yatsı Namazı, “Sabaha ererken” ifadesindeki Sabah Namazı, gündüzün sonundaki, İkindi Namazı, Öğledeki de, Öğle Namazıdır. (Celaleyn)

 Nur sûresinin 58. Âyet-i Kerimesinde, “Salât-ı Fecr = Sabah Namazı” ve “Salât-ı İşâ = Yatsı Namazı” ifadesi açıkça geçmektedir.

 Peygamber Efendimiz, Bekara Sûresindeki, “Namazları ve Vusta Namazını kılın” mealindeki 238. Âyet-i Kerimeyi açıklarken, “Vusta Namazı İkindi Namazıdır” buyurdu. (İ. Ahmed)

Bu Âyet-i Kerimede, “Namazları ve orta Namazı [İkindi Namazını] kılın” buyuruluyor. Arapça gramere göre, Namazlar [Salevat] denince, ikiden fazla Namaz anlaşılır. Çünkü iki Namaz demek için, Salevat [Namazlar] değil, Salateyn [iki Namaz] denilir. Vusta [orta] Namaz İkindi Namazı olduğuna göre, İkindi hariç, öteki Namazların sayısı iki olamaz, ikiden fazla olması gerekir. Üç de olamaz. Çünkü VUSTA NAMAZI hariç 4,6 gibi çift sayılı olmalı ki, orta namaz [İkindi Namazı] tam ortada olabilsin. Yani ortadaki Namaz İkindi olduğuna göre, ondan önce iki Namaz, ondan sonra da iki Namaz bulunduğu meydana çıkar. Diğer Âyetlerdeki namaz vakitleri de dikkate alınınca, Namaz vakitlerinin beş olduğunda hiç şüphe kalmaz.

 “Gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde dosdoğru namaz kıl! Çünkü güzellikler kötülükleri [günahları] giderir. Bu, iyi düşünenlere bir öğüttür.” [Hud 114]

Gündüzün iki tarafındaki Namazlar Sabah, Öğle, İkindi; gecenin yakın saatlerindeki Namazlar da Akşam ve Yatsı Namazlarıdır. (Medârik)

Burada “Hasenat = Güzellikler”den murat beş vakit Namazdır. (Medârik, Beydâvî)

 Kitap ve Sünnet’ten sonraki delil İcma’dır. Peygamber efendimiz, Eshab-ı Kiram ve onlardan sonra bugüne kadar gelen bütün Âlimler, beş vakit Namaz kılmış, bu hususta kesin bir İcma hâsıl olmuştur. İmam-ı A'zam, diğer üç Mezhebin İmamları ve Ehl-i Sünnet Âlimlerinin tamamı Hadis-i Şeriflere uyarak “Namaz beş vakittir” derken, Mısırlı fellahın “Namaz altı veya üç vakittir” demesinin ne önemi olur?

İslam Âlimleri de, beş vakit Namazın nasıl kılınacağını kitaplara yazmışlar, böylece Kıyas-ı Fukaha ile de Namazın beş vakit olduğu sabit olmuştur.

 Namazın beş vakit olduğuna dair Hadis-i Şeriflerden bazıları şöyledir:

“İslam beş şey [temel] üzerine kuruldu:

1- Allah’a ve Muhammed aleyhisselamın Onun Resulü olduğuna inanmak,

2- Her gün beş vakit Namaz kılmak,

3- Senede bir kere malının kırkta birini Müslüman olan fakirlere Zekât vermek,

4- Ramazan-ı Şerif ayında her gün Oruç tutmak,

5- Mekke’ye giderek, ömründe bir kere Hac etmek.” [Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî]

 “Beş vakit namaz kılanın hâli, evinin önünden akan suda beş defa yıkanan kimse gibidir. Nasıl böyle bir kimse kirden temizlenirse namaz kılan da küçük günahlardan öyle temizlenir.” [Buharî, Müslim, İ. Ahmed, Beyhekî, Darimî, Taberanî]

“Cebrail inip, bana imamlık yaptı ve kendisiyle birlikte beş vakit namaz kıldım ve beş vakit namazla emrolundum.” [Buharî, Müslim, Ebu Davud, Nesaî]

“Farz olduğuna inanıp, Rükû, Sücud, Abdest ve vakitlerine riayet ederek beş vakit Farz Namaza devam edene Cennet Vacib, Cehennem haram olur.” [Taberanî]

“Beş vakit Namazı, ilk tekbire yetişerek kırk gün cemaatle kılana Cennet Vacibdir.” [Ebu Ya’la]

“Allah’tan korkun, beş vakit Namazı kılın, [Ramazan ayında] Oruç tutun, mallarınızın Zekâtını, isteyerek verin, Âmirinize itaat edin, böylece Rabbinizin Cennetine girin!” [Tirmizî]

“Allah için ibadetinizi ihlaslı yapın! Beş vakit Namazı kılın, severek malınızın Zekâtını verin, Ramazan Orucunu tutun, Hacca gidin! Böylece Rabbinizin Cennetine girersiniz.” [Taberanî]

“Allahü Teâlâ’nın ilk farz kıldığı şey beş vakit Namazdır. İlk ortadan kalkacak olan da, yine beş vakit Namazdır. İlk sorgu da beş vakit Namazdan olacaktır.” [Hâkim]

“Kıyamette herkes korku içinde iken korkmayan üç grup insandan biri, sırf Allah rızası için, her gün beş vakit Namaza çağıran müezzindir.” [Taberanî]

“Allahü Teâlâ beş vakit Namazı emretti. Güzel Abdest alıp, bunları vaktinde kılanı, Rükû ve Huşularını tamam yapanı affedeceğine söz verdi. Bunları yapmayan için söz vermedi. Onu dilerse affeder, dilerse azab eder.” [Ebu Davud, İbni Mace, Nesaî, İ. Mâlik, İ. Ahmed]

“Beş vakit Namaz, güzelce kılan için Kıyamette nur, delil ve kurtuluş olur.” [İbni Nasr]

“Hak Teâlâ buyurdu ki: Beş vakit Namazı Farz kıldım. Şartlarına uyup, vaktinde kılanı Cennete koyacağıma söz verdim. Kılmayana verilmiş bir sözüm yoktur.” [İbni Mace, Ebu Davud]

“Beş vakit Namaz ve Cuma Namazı, gelecek Cumaya kadar ve Ramazan Orucu, gelecek Ramazana kadar yapılan günahlara kefarettir. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olur.” [Müslim, İ. Ahmed]

“Mirac gecesi, 50 vakit Namaz farz oldu. Sonra 5 vakte indirildi.” [Buharî, Müslim, İ. Ahmed]

“Allahü Teâlâ buyurdu ki: Bende söz ve hüküm asla değiştirilmez. Bu beş vakit Namaz karşılığında elli vakit namaz sevabı vardır.” [Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî]

“Bir kadın, beş vakit Namazı kılar, Orucunu tutar, kendini yabancılardan korur ve kocasına itaat ederse, Cennete istediği kapıdan girer.” [İbni Hibban]

“Beş vakit Namazı terk eden, Allah’ın Hıfz ve Emanından mahrum olur.” [İbni Mace]

“Herkes bozulunca, beş vakit Namazı cemaatle kılana her gün yüz Şehit sevabı yazılır.” [İbni Nasr]

“Beş vakit Namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.” [Taberani]

“Beş vakit Namazı kılan, Ramazan Orucunu tutan, Zekât veren ve büyük günahlardan sakınan herkese, Kıyamette, Cennetin sekiz kapısı açılır. Dilediği kapıdan girer.” [Hâkim]

“Beş vakit Namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.” [Buharî]

“Beş vakit Namaza devam edin, çünkü küçük günahlara kefaret olur.” [Taberanî]

“Kitab ehli olan bir kavme vazifeli olarak gittiğin zaman, önce, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmeye davet et. Bunu kabul ederlerse, Allah’ın günde beş vakit Namazı farz kıldığını haber ver. Bunu da kabul ederlerse, Allah’ın kendilerine zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen bir sadakayı [zekâtı] Farz kıldığını söyle.) [Buharî, Müslim, Ebu Davud]

“Beş vakit Namazı kılan, Ramazan Orucunu tutan, Zekâtını veren ve yedi büyük günahtan kaçan kimseye, Cennetin bütün kapıları açılıp, “Selamet ve emniyet içinde gir” denilir.” [Nesaî]

 Allahu Teâlâ cümlemizi Kendisine layık Kul, Habibine layık Ümmet eylesin. (Amin) 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Müslüm ABACIOĞLU - Mesaj Gönder

# haber

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gazete İpekyol Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gazete İpekyol hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Gazete İpekyol editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gazete İpekyol değil haberi geçen ajanstır.