Osman Tatlı
Osman Tatlı
Yazarın Makaleleri
BARBARİANS: İHANET VE SADAKAT ARASINDA ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ
'…Ne için savaşıyoruz? Geçmiş için savaşır kimi, kimi gelecek için; aşk içinde, onur içinde savaşırız. Zafer için savaşırız, özgürlüğümüz için savaşırız. Çocukları için savaşır kimi; kimi ise Tanrılar için savaşır....
KELEBEĞİN RÜYASI: YAZMANIN DEĞERSİZLİĞİ
Kelebeğin Rüyası için cumhuriyet eleştirisi yapıldı denildi; maden ocakları işçilerine yeterince yer verilmemiş diye eleştiri yapıldı. Sınıf farkının getirdiği ilişkilerdeki uçurumlara vurgu yapıldı. Oyuncuların yeterli yetersizliği...
BİR VİRÜS FİLMİ: DÜNYA SAVAŞI Z
Zombi filmlerin kurguları üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Farklılıklar alt metinlerde kendini hissettirir. Zombileşen insanların gösterdiği refleks öldürmekten çok dönüştürmeye dayanır. Açlığını bastırmak için insanlara...
ATİYE’NİN DERDİ NE?
Fantastik kurgularda olağanüstülük ve sınırsızlık türün temel özelliğidir. Olayların gelişimi seyirciyi şaşırtmaz, ancak kurgu fantastik özellikler taşısa da olay örgüsünün bütünlüğünde olaylar arasında geçişte tutarlılıklar...
SİNEMADA KOMPLO TEORİLERİ
İnsanlığın sonu ya da kıyamete dair alametleri dinden sonra en çok sinema gündeme getirmiştir dersek abartmış sayılmayız. Dinlerin ve din adamların kıyamete dair söylemlerin gerekçesi ve söylemlerini teoloji uzmanlarına bırakalım. Biz...
Virüs ve Komplo Algıları I
Bilim insanları, bilim kurgucular, sinema ve edebiyat dünyası insanlığın sonuna dair sürekli teoriler üretmektedir ve teorilerin halktaki karşılığı da komplo teorilerine dönüşmektedir. Tabii teorilerin hepsi varsayımlar üzerine kuruludur....
GÖBEKLİTEPE VE TANRIÇA ATİYE
Geçmiş ve gelecek gizemliliği ile insanı kendine hayran bırakır. Gelecek belirsizliğiyle geleceğe varlığından iz bırakmak isteyen insanda sadece merak duygusu bırakır. Geçmiş ise yaşanmışlığın ihtişamıyla insanda hayranlık ve soru...
GÖLGE CİNAYETLER: FARKLI KURGUSUYLA BİR İLK
Çoğu okuyucu okuduğu kitabın nasıl yazıldığına dair bir fikri yoktur. okuyucu için kitabın nasıl yazıldığı değil, kitabın iç ve zihin dünyasına ne kadar hitap ettiği ve kendisini ne kadar etkilendiği ile ilgilenir. Bu okuyucunun doğal...
YAZAR KİMLİĞİ VE ŞANLIURFA YAZARLAR PLATFORMU
Yazarın kimliği toplumun yansımasıdır. Yazar toplumun aynasıdır. Kalem toplumu ifade eder. İyisiyle kötüsüyle toplum yazılanlarda kendini bulur. Böyle olunca toplumun kalemden şikâyetçi olma hakkı da yoktur. Kalem gördüğünü, duyduğunu...
YAZAR KİMLİĞİ
Yazar düşünce işçisidir. Hassasiyeti bireyin ve toplumun ruhuyla özdeşim kurmasından gelir. Toplumun atan kalbidir. Bireylerin dile gelen sesidir. Yazar kendini topluma ve bireye adamışlığıyla vardır. Bireylerin ve toplumların var oluşunun...
BOŞANMA BAZEN GEREKLİDİR
Dinler, gelenekler ve devletler aile ve sosyal yapının bozulmaması adına boşanmaya sıcak bakmazlar. Ailenin parçalanması sosyal yapının da çözülmesi demektir. Ailenin parçalanması çocukların psikolojisi ve geleceği adına sağlıklı ciddi...
URFA’DA YAZARLIK VE YAZAR OLMAK V
Urfalı yazarların yazarlık haklarını dile getirmeyişleri, kendilerini ifade edememeleri ve pasif duruşları nedeniyle kendilerine gösterilmesi gereken saygı ortaya çıkmamaktadır. Bağırmazsanız kimse sesinizi duymaz ve yardıma koşmaz misali,...
Kitap Fuarları İçin Rehber
Kitap fuarlarında almak istediğiniz bir kitap varsa, önceden kitabın yazarını ve özellikle yayınevini not ediniz. Yoksa fuar alanında tek tek kitap stantlarını dolaşarak boşuna enerjinizi tüketirsiniz. Kitap fuarlarına katılan yayınevleri...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yazar Buluşması
Urfalı yazar ve gazeteciler ilk defa Sayın Nihat Çiftçi ile bir araya geldi. Sayın Çiftçi'nin Urfa'nın sorunlarıyla ilgili yazarların düşüncelerini ve eleştirilerini dinleyerek çözümler araması takdire şayan bir adımdır. Farklı...
Urfa’da Yazarlık ve Yazar Olmak IV
Geçen hafta Urfalı yazar Şahin Doğan ile ilgili kısa bir giriş yapmıştık. Bu yazıda da Doğan'ın kitaplarına kısaca değineceğiz, böylece yazarın düşünce yapısını ve dünyaya bakışını da öğrenmiş olacağız. Doğan'ın...
Urfa’da Yazarlık ve Yazar Olmak III
Urfalı yazarların kendi aralarındaki iletişim zayıflığı ve ortak bir mekânın olmaması iki önemli eksikliği beraberinde getirmektedir. Birincisi, okurlarla buluşmanın zorluğudur. Yazarların imza günlerinin düzenleneceği mekânların olması...
Urfa’da Yazarlık ve Yazar Olmak II
Yerel bölgelerden evresel kitaplara imza atmak zordur. Üslubun gelişmesi için iyi bir eğitim ve çok çalışmayı gerektirir. Ancak yerel yazarlar yazarlığı meslek edinmemişlerdir. Yazarlık ideali olan ve hobiden öteye geçememektedir. Çünkü...
Urfa’da Yazarlık ve Yazar Olmak
Doğu özelde Urfa edebiyat ve felsefe için bulunmaz bir malzemedir. Urfa'nın özgün yapısı ve geçmişi ve bugünüyle yerelden evreselliğe nitelikli edebi ürünlere kaynaklık edebilecek gizli hazinelerle doludur. Bu hazine yaşanmışlığın...
URFA'DA KUTSAL BALIK, KUTSAL ODA
Urfa'nın kutsalları bitmez.Örneğin taşı toprağı kutsaldır. Ondadır ki sürekli arsalara ve betonlaşmayayatırım yapılmaktadır…KutsalBalıkUrfa'nın en kutsalıbalıklarıdır. Balıklara el sürülmez, dokunulmazlardır. Seyredilir,...
SAĞLIKTA ŞİDDET: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Harran Üniversitesi Çocuk AcilServisinde hasta yakının doktora saldırıp ve yaralaması üzerine kendi hayatımdabizzat yaşadığım ve tanık olduğum şiddetlere değinmek istiyorum. Kim haklı kimhaksız tartışmasını sona bırakıyorum.Bunu değinilere...
YAZAR MI, MANKEN Mİ?
Yazarı değerli kılanyaratıcılığıyla ortaya çıkardığı eserdir. Yazarın ruhunun bedene bürünün kitapyazarın kişiliği, yazarın aklı ve duygunun dışa yansımasıdır. Kitap yazarınkalbi ve beynidir. Kitap, yazarın hayatta öğrendiklerinin...
AŞK KIRMIZI
Aşkı kirletmek, ilişkileriçıkmaza sürüklemek ve buna mantık üretmek genelde medyanın özelde sinemanınmisyonuna dönüştü. Sinema saplantılı, marjinal ve hasta ruhlu karakterle aşkıanlaşılmaz bir hala getirdi. Normal ilişkilerin sinemanın...
EŞKIYA: MODERN VE GELENEKSEL AŞK
Modern aşk ile geleneksel aşkarasındaki ayrımı ve farkı konu edinen filmlerden bir Eşkıya'dır. Toplumdakideğişim sadece şekilsel olmamaktadır. Değişim zihinsel ve duygusal olarak dakarşımıza çıkmaktadır. Buna kuşak farkı denilse...
SONSUZ AŞK
Aşkın süslendirilipcazip hale getirilmeye ihtiyacı yoktur. Aşk ifadesi kendi başına zatenderinliği içerir. Aşk tanımı olan; ama âşık olunmadan anlaşılması vehissedilmesi imkânsız bir duygudur. Ne kitaplar, ne filmler aşk anlaşılıryapar....