Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
GÖSTERİŞ
İslami literatürde 'riya” kavramıyla ifade edilen gösteriş, Allah için yapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır. Dini hayatta çok önemli bir kusurdur.  Bu nedenle hadislerde....
YALAKALIK
İnsan, Cenab-ı Hakkın, Esmasını yansıtması bakımından en kapsamlı, en harika bir sanat eseridir. Yüce Allah, insanın yaratılış aşamalarını anlattıktan sonra 'Fetebâreke'l-lahu ehsenu'l- Halıkîn” (Müminun, 14.) buyurarak...
“ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!”
Sınırlı bir ömürde sınırlı sayıda işlenen günahlara karşılık sonsuz bir cehennem azabının verilmesi, bazı kafalarda bunun orantısız olduğu düşüncesini oluşturmuştur. Oysa geçmişten günümüze zalimlerin vahşette sınır tanımayan...
KOKU MUCİZESİ
Üzerinde düşünmemiz gereken, Rabbimize iman ve hayranlığımızı arttıran, hissedilmeden kesinlikle tarif edilemeyen Kudret mucizelerden biri de kokudur. Eskilerin, 'men lem yezuk, bilmez yazık” (tatmayan ne yazık ki bilmez) şeklindeki sözleri...
TAŞLARDAN BİR DERS
Çocukluğumda Tuhup dağlarında muhtelif yer ve konumlarda yerleşmiş koca koca taşlar ve kaya parçaları dikkatimi çekerdi. Bunların kim bilir hangi zamanda zirvedeki yüksek devasa kayalardan kopup yuvarlandığını düşünür, hayranlıkla seyrederdim....
İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN YANSIMALARI
Hayır iyilik, şer kötülük demektir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah, hayrı yarattığı gibi şerri de yaratmıştır. Yaratma itibariyle şer yoktur, her şey hayırdır. Ancak insanın Rabbi tarafından imtihana tabi tutulması ve mahlûkatın...
BASİT SANILAN BÜYÜK YANLIŞLAR
Her baba ve anne çocuklarının iyi olmasını ister. 'Hayırlı evlat” her insanın isteğidir. Kusurlarını, kötü hallerini, içinde bulunduğu olumsuzlukları bilen baba, oğlunun kendisi gibi olmamasını, kusursuz olmasını, sorunsuz ve rahat...
TEKVİNİ AYETLER
Yüce Allah'ın dünya hayatında insana yönelik olarak koyduğu ve uymalarını istediği iki çeşit kanunları vardır. Bunlardan biri, din adı verilen kanunlardır ki sonuçları daha çok ahrette görülecektir. Dünya hayatında kısmen ön mükâfat...
DEĞİŞİM KANUNU
İnsan sürekli değişim halindedir. Vücudun hücreleri, organları sürekli yenilenir, her an bir tazelenme programına tabidir. Bedensel olarak gerçekleşen bu değişim insanın manevi yapısına da uygulanmaktadır. Bunun için insan ömrü çocukluk,...
TEKSİR SIRRI
Allah abes iş yapmaz.  'Her şeyi hikmetle yapan” anlamındaki Hakîm ismine sahip olduğu için yaptığı her işte ve yarattığı her eserinde mutlaka hikmetler vardır. Yararsız, gereksiz iş yapmaktan münezzehtir. Cenab-ı Hakkın bu...
DİNİ AKILLA ÖLÇMEK
İnsan akıllı bir varlıktır. Yüce Allah, diğer canlılardan farklı olarak insanı, bütün Esma-i Hüsnâ'sının tecelli ettiği kapsamlı bir varlık olarak yaratmış ve akıl cevheri bağışlamıştır. Kâinatı bir ağaç gibi düşünürsek,...
ŞEKİLCİLİK VE SAHTECİLİK
İnsanın önemli bir zaafı şekilciliktir. Her işte asıl mahiyetinden ve özünden ziyade şeklini sever, yüzeyselliği ön plana çıkarır. Davranışlarında şekilcilik sırıtır. Oysa insana yakışan, her işin 'gerçeğini” ortaya koymaktır....
AKRABALIĞIN SUÇ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ
Suçları ve suçluların yetişmesini önlemek, cezalandırmaktan daha öncelikli ve akıllıcadır. Tabir caizse, suçlu adayının caydırılması için bir çaba gerekmektedir. Bunu sağlamak ise öncelikle akrabaların daha sonra da köyün, mahallenin...
ZAMANI KULLANMADA ZARAR
Kur'an, hayat kitabı olduğu için hayata dair her şeyi içinde bulunduruyor. Önem derecesine göre kimi konulara apaçık bir şekilde, kimisine kinayeli olarak, kimisine de üstü kapalı, imalı bir tarzda yer vermiştir. İnsanın Ahiret hayatını...
ADALETİN ENGELLERİ
Masum olarak dünyaya gönderilen insan, içindeki suça eğilimli hislerin yaratılış amacına uygun olarak kullanılmayışı sonucu, şeytanın ve çevresindeki kışkırtıcı etkenlerin teşvikiyle suç işlemektedir. Kişiyi suçtan alıkoyan önemli...
GAYB ÂLEMLERİ
Bu dünya hayatında içinde yaşadığımız ve duyularımızla algılayabildiğimiz cismani âleme 'şahit olunan, gözle görülebilen” anlamında 'şehadet âlemi” denir. Bu âlemi gözlerimizle görür, sesleri işitir, cismani olduğu...
ARSIZ İNSAN
Meşhur sözdür: 'Dünya süslenmiş, bezekli güzel bir gelin gibi herkese gülmüş ama hiç kimseyle evlenmemiştir. ' Dünya kimseye yar olmaz. Mezarlıklar dünyaya bağlanan ve ondan kapmak istemeyenlerle doludur. Bediüzzaman'ın tabiriyle...
ARAFAT
Haccın önemli aşamalarından ve farzlarından biri olan Arafat vakfesidir. İki yıldır korona belası yüzünden hac yapılamadığı için Mekke, hiç olmadığı kadar sakin durumdadır. Bu yıl da Suudi Arabistan'da meskûn olanlarla sınırlı...
VİTRİN GÜZELLİĞİ
Yıllar önce Tuhup kaynak suları bakımından zengin bir köydü. Yerden kaynayan ve her biri bir değirmeni döndürecek güçte yan yana soğuk iki pınarı vardı. Geniş ve uzun vadinin tüm bahçeleri bu sularla sulanıyordu. Ayıca vadiyi çevreleyen...
SABAHIN NEFESİ
Yaz mevsiminin hüküm sürdüğü her yörede sıcaklardan şikâyet edilir. Bölgemizde sıcak diğer yerlerden biraz daha şiddetlidir. Bu yörenin insanları olarak sıcağa alışkınız ama yine de bunaldığımız zamanlar olmaktadır. Normalde geceleri...
BEŞERİ ADALET AHİRETİN VARLIĞINA DELİLDİR
Dünyada insanlar tarafından oluşturulan ve uygulanan adalet sistemleri vicdanları tatmin etmekten uzaktır. Ülkelere göre ayrıntıda az-çok değişiklikler görünse de, adaletin gerçekleşmediği, kamu vicdanını tatmin etmediği, hakkın yerini...
EKSİKLİKTEKİ RAHMET
Yüce Allah, hem dünya hem ahiret hayatında yarattıklarına şefkat ve merhametini 'Rahman ve Rahim” isimleriyle ifade etmiş kendisini bu isimlerle tanıtmıştır. Zalim ve kâfirler için cehennem zindanlarında elem verici korkunç bir azap...
ACILARIN ARKASINDAKİ LEZZET
Akıl, Cenab-ı Allah'ın işlerinde hayrettedir. Kur'an'ında Kendini 'Hakîm” ismiyle âlemlere ilan eden Allah, her işini hikmetle yaptığını, işlerinde abes bulunmadığını bildirmektedir. Bitkilerin çiçeklerinde yaratılan...
OYUN
Çocukluğumuzda çeşitli oyunlar oynardık. Tellerden, taştan, çamurdan arabalar yapardık. En çok cevizlerden sürü yapma oyununu severdik. Ceviz ağaçlarından kof oldukları için olgunlaşmadan düşen cevizleri toplar, oyun gereği onları koyun...