UA-89691712-1
Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
CAMİ VE ÇOCUK
Çocukların namaz eğitimi anne ve babaların sorumluluğuna verilmiş önemli bir eğitimdir. Anne ve babanın aile içinde namaza karşı ciddiyet ve titizlik göstermeleri ve bizzat kendilerinin bunu yaşayarak göstermeleri gerekir. Ailede namaza büyük...
HUZURSUZ EDEN MAL
Yüce Allah, insanı ibadet için, kâinatı insan için yaratmıştır. İnsan ve cinleri kendisine ibadet etmeleri için yarattığını Kur'an'da ilan etmiştir. Ancak bu kutsi amacın gerçekleşmesi de hayatla olur. Bu nedenle, kâinatın yaratılmasındaki...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçok ayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur. Rahmet, merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, 'dünyada istisnasız...
KARANLIĞIN ARKASINDAKİ AYDINLIK
Kâinattaki bütün varlıkların her birinin görünen yüzü kadar görünmeyen bir iç yüzü vardır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir. Allah'ın yaratması, Kudreti ve sanatı ile ilişkili...
ELEŞTİRİ VE SAYGISIZLIK
Eleştiriye eskiden 'tenkid” denirdi. 'gagalamak” anlamına gelen tenkid, para anlamındaki nakd kelimesiyle aynı köktendir. Altın ve gümüş paranın üretiminde sivri bir nesneyle tıklanıp noktalandığı için paraya da 'nakd”...
CİDDİYETSİZLİK
İnsan fıtraten Allah'a ve dinine karşı büyük bir 'istek”le donatılmıştır. İnançsız olanların da söylemlerinde ciddi olmadıklarını düşünüyorum. Ateist olduğunu söyleyen birçok kimsenin kaynağı yalnızca din olan ahlaki...
ÖLÜM KORKUSU
Hayatı korumak amacıyla insan korku hissi ile donatılmıştır. Bir şeyin, hayata zarar vereceği ile ilgili her inanç, düşünce hatta şüphe, korku hissini harekete geçirir. Korku, hayatı korumak için tehlikelere karşı tedbir almaya sevk eden...
CERBEZE
Bu dünyada hayır ve şer, güzel ve çirkin iç içe yaratılmıştır. Çünkü her şey zıddıyla bilinir. Bu nedenle her şeyde olumlu, güzel ve matlup özelliklerin yanında olumsuz, çirkin ve istenmeyen özellikler de bulunur. Küçüklük ve büyüklüğü...
PUTLAŞTIRILAN ÇOCUKLAR
Geçen gün mesire alanında ailece oturuyorduk. Başağrısı çeken annemin açık havada biraz dinlenmesi için gitmiştik. Sabah faslı olduğu için kalabalık değildi ama bizim gibi aileler de yakınımızda bulunuyordu. Derken kalabalık bir aile...
ÇİFTÇİLİK
Şanlıurfa vaizlerinden merhum Cuma Hoca, çok değerli bir âlim ve fazilet sahibi bir kimseydi. Çocukluğumda Arapça dilbilgisine ait "Binâ" kitabını kendisinden ders almıştım. Cuma Hoca bir gün dedemle karşılaşınca sevgiyle ellerini sıktı...
AKRABA ZİYARETİ
İslamiyet, akrabalığa büyük önem vermiştir. Ayet ve hadislerde akraba haklarını gözetmekten çokça söz edilir, akrabalık bağlarını koparanlar şiddetle eleştirilir. Yüce Allah Akraba ziyaretini kendi kutsi rahmetine izafe ederek, 'Sıla-i...
HARAMDAN KAÇINMADA TİTİZLİK
Hayat düzeni olan İslam'da, yasaklanan ve Ahirette azabı sonuç veren hususlar 'haram”, serbest bırakılanlar ise 'helal” kavramıyla ifade edilmiştir. Haramlar az ve sınırlı olduğu için, nelerin haram olduğu belirtilmiş, bunun...
KADİR GECESİ VE GİZLENMESİ
  Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an ayetiyle sabit olan ve hakkında bir sure indirilen Kadir gecesi, müminler için büyük öneme sahiptir. Bir gecede kazanılan büyük bir ikramiye, fakiri zengin konumuna getirerek hayatını kurtardığı...
NEFİS VE ORUÇ
   Ramazan orucunun en önemli hikmetlerinden biri nefis terbiyesidir. Ramazan bu yönüyle nefis terbiyesi için, bir ay süren ilahi bir kurs şeklinde eğitim sürecidir. Unutulmamalıdır ki hayat imtihan için yaratılmıştır. Bunun gereği...
“ALLAH’TAN UTANIYORUM!”
   Yıllar önce, Ramazan-ı Şerif Temmuz ayındaydı. O zaman Lise öğrencisiydim. Yaz tatili başlar başlamaz hemen soluğu Tuhup'ta alırdım. Dedem ve ninem köyde yaşıyorlardı. Üç ay süreyle hem yalnızlıklarını gidermiş oluyor,...
AÇIKTAN ORUÇ YEMEK
      Ramazan-ı Şerif büyük bir rahmet ve manevi kazanç ayıdır. Mümin bu ayda meşru dairede kalmak şartıyla her ne yapsa ibadettir. Gün boyu oruç ile aç susuz kalmak ibadet olduğu gibi, akşam iftar vaktinde gelen ilahi emirle...
SÖZLERİN ETKİNLİĞİ
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan daha etkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir. Yani, kimi...
İFTARA ACELE ETMEK, SAHURU GECİKTİRMEK
  Ramazan-ı Şerif orucunun birçok hikmetleri bulunmasının yanı sıra, toplumsal bir nüktesi de vardır. Ramazan'da bütün İslam âlemi, komutanın emriyle harekete geçen büyük bir ordu haline gelir. Emir alır almaz binlerce nefer bir...
RAMAZAN HİLALİ
Ramazan-i Şerif, ayın dünya etrafındaki dönüşünü esas alan 'Kamerî Takvim” adı verilen ay hesabına göre düzenlenen kutsal bir aydır. Ay, dünya etrafındaki bir turunu 29 gün 12 saatte tamamlar. Bu nedenle kameri takvimin ayları genel...
RAHATLIĞIN ZAHMETLERİ
       Bundan önceki çalıştığım okul, erkek öğrencilerin bulunduğu okuldu. Bir gün bir öğrenci velisi, oğlunun durumunu sormak için okula gelmişti. Dersine giren her bir öğretmenden üzücü cevaplar aldı. Çocuğun...
KÖPRÜ
     Yıllar önceydi. Ortaokul ikinci sınıftaydım. Bir gece rüyada kendimi bir köprüden geçerken buldum. Uzunca bir köprüydü; bir tarafı dağ, diğer tarafı denizdi. Denize paralel olarak uzanıyordu. Daha köprünün üzerindeyken...
ŞABAN AYININ İKİNCİ YARISINDA ORUÇ
Ramazan-ı Şerif, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı ve hayat kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'in insanlıkla buluştuğu kutsal bir zamandır. Bu itibarla Allah katında değeri pek büyüktür. Yüce Allah, O'nun indirildiği...
SÜNNETE KARŞI ÇIKANLARIN AMACI KUR’AN’I İNKÂRDIR
Yüce Allah insanlığın kurtuluşu ve tekemmülü için İslam dinini göndermiştir. İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. O'nu tebliğ edip açıklaması için de Muhammed (ASV)'ı görevlendirmiştir. Sürekli Allah'ın vahyi...
HAK EHLİ’NİN HÜZNÜ
   Bir arkadaşımız anlattı: 'Küçük bir çocuktum. Daha ilkokul birinci sınıfa gidiyordum. Komşularımız olan Muzaffer ve Remzi ile arkadaş olmuştum. İkisi de yaşıtımdı. Her gün okuldan döndükten sonra onlarla buluşur oyun...