Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR
Küçücük kız çocuğu hasta olan ve aylardır tedavi gören, bendenizin de bir yeğeni olan bir babanın feryat niteliğindeki şu paylaşımı rikkatime dokundu: "Anne ve babalar çocuklarıyla sınanırmış.. Peki çocuğun günahı ne ki bu eziyeti...
CİDDİYETSİZLİK
İnsan fıtraten Allah'a ve dinine karşı büyük bir 'istek”le donatılmıştır. İnançsız olanların da söylemlerinde ciddi olmadıklarını düşünüyorum. Ateist olduğunu söyleyen birçok kimsenin kaynağı yalnızca din olan ahlaki...
ÜSTADIN TALEBELERİ
Rahmetli babam 1962 yılında "müderrislik İcazeti”ni aldı ve Seydası ünlü âlim Molla Abdürrezzak'ın izin ve teşvikiyle Tuhup'ta Medresesini kurup müderrisliğe başladıktan sonra Risale-i Nurlarla tanıştı. Bir gün karşılaştığı...
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Bu dünyaya imtihan ve tekemmül için gönderilen insanlar, Yüce Yaratıcı tarafından eşit haklara sahip kılınmışlardır. Onlardan adilane, hakkaniyetli bir hayat yaşamaları, birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmaları, zulüm etmemeleri...
AİLE HAYATINDA DEĞİŞİM
Değişimden münezzeh olan Allah, bu kâinata 'sürekli değişim” kanunu koymuştur. Yaratılan hiç bir şey bir kararda durmuyor, sürekli değişim içindedir. Değişmediği sanılan şeyler de bu kanuna bağlıdır ve sürekli değişim halindedir....
TEDBİR VE KADER
Kader ve kaza imanın şartlarındandır. Kader Allah'ın bilgisi ve programı, kaza ise bu programın uygulanmasıdır. İmanın şartı olarak her mümin Allah'ın her şeyi bildiğine ve her programın üstünde O'nun programı olduğuna...
TOPLUMUN KORKUTAN GİDİŞATI
Öğrencilik yıllarımda bulunduğum bir şehirde halkın eğlencesi olmuş bir deli vardı. Diğer delilerden farklı bir özelliği bulunuyordu. Kendini belediye başkanı sanıyordu. Bazı gerçek başkanlar gibi kimseye zararı yoktu. Tekbaşına dolaşıyor...
MÜMİNİN FERASETİ
Türkçede anlayış, seziş, sezgi ve zekâ anlamlarında kullanılan feraset kelimesi, kimi dilbilimcilerine göre Arapça 'f-r-s” kökeninden gelir ve göz veya kavrayışta keskin olma anlamındadır. Kimi etimologlara göre ise, feraset veya firaset,...
ÖNEMSENMEYEN HAKSIZLIKLAR            
İnsan, ruh ve bedenden müteşekkil olması itibariyle hem maddi hem manevi bir yapıya sahiptir. Bedeninde oluşan küçük bir yara bile büyük acılar yaşatabilir, tüm vücudu rahatsız edip uykusuz bırakabilir. Manevi açıdan da durum aynıdır....
SIR TOHUMLAR
İnsanlar şekil itibariyle birbirlerine benzedikleri halde, her birine verilen özel bir sima onları farklılaştırmıştır. Genel bir benzerliğin içinde özel bir farklılık bulunmaktadır. Bu benzerlik yalnız insanlarla sınırlı değil, bütün...
CENNET AMELLERİN KARŞILIĞI BİR HAK DEĞİLDİR
Cehennem, amellerin karşılığıdır; Allah'a asi olanların, emir ve yasaklarına itaat etmeyenlerin hak kazandığı bir cezadır. Cennet ise, amellerin karşılığı değil, Allah'ın rahmetinden dolayı mümin kullarına bağışladığı...
BABA SEVGİSİ
Çocuklar, toplumun meyveleri ve hayatın çiçekleridir. Ailenin göz aydınlığıdır. Cenab-ı Hakkın en güzel şekilde yetiştirilmelerini istediği emanetleridir. Bunun için anne, baba ve hatta topluma çocukların eğitimiyle ilgili sorumluluklar...
CENNET VE CEHENNEM
Sözlükte 'bahçe” anlamına gelen Cennet, ahiretteki nimet ve mükâfat diyarıdır. Hadis-i Şerifte cennet nimetleri, 'hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir akla gelmemiş” şeklinde tanımlanmıştır. Kur'an'da...
DOĞADAKİ GÜZELLİK
Eskilerin 'tabiat” dediği, günümüzde ise 'doğa” kavramıyla ifade edilen varlıklar âlemi bütünüyle Allah'ın eseridir. Doğa, akılalmaz bir çeşitlilikte ilahî sanat eserlerinin sergilendiği ve insanın dikkat bakışlarına...
TAŞIN OĞLU
Bu sıcak yaz günlerinde, korona belasından dolayı kimseyle görüşemediğimiz için, bağ ve bahçede biraz nefeslenmek, ağaçların serin gölgelerinden faydalanmak için sıkça köye gidiyoruz. Çocuklarımız ise evde kalıp ders çalışıyorlar....
ÇOCUKLAR VE DİN
İnsan vücudunun gelişmesi ve hayatını sürdürebilmesi için gerekli gıdalarla beslenmek zorundadır. Bu besinler de yaşlara göre miktar ve çeşit bakımından değişir. Yeni doğan bir yavrunun beslenmesi ile çocukluk, gençlik ve yetişkinlik...
TUHUP SEYDA MELE AHMED MEDRESESİ
Güneydoğunun ünlü âlimlerinden olan Seyda Mele Abdürrezzak, en son Kızıltepe'nin Pirmir köyünde medresesinde tedrisatı sürdürüyordu. Babam bu medresede 1962 yılında 'Müderrislik İcazetini” aldı. Seyda, Tuhup'ta medresesini...
KARANLIĞIN ARKASINDAKİ AYDINLIK
Kâinattaki bütün varlıkların her birinin görünen yüzü kadar görünmeyen bir iç yüzü vardır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir. Allah'ın yaratması, Kudreti ve sanatı ile ilişkili...
HÜSEYN-Ê XÊRKIR
Halim-selim, sabırlı, çalışkan, çok merhametli ve sevgi dolu bir insandı. Babası Receb'e izafeten 'Hüseyn-é Recep” olarak söylenirdi. Ama hayırseverliği nedeniyle daha çok 'Hayırsever Hüseyin” anlamında 'Hüseyn-ê...
UCUBE İNSANLIK
Bu asrımızın ucube insanlığından ne kadar utanç duysak, dövünsek ve oturup ağlasak yeridir. Sorumsuz, başına gelenlerden ders çıkarmasını bilmeyen, alabildiğine cahil ama kendilerini allame-i cihan zanneden ilginç bir nesille karşı karşıyayız....
SU KABARCIKLARI
Güneydoğunun doğusunda bir şelalenin önünde oturuyorum. Yukarılarda bir kayanın altından çıkan kaynak, çeşitli yerlerden sızan suların da katılımıyla aşağıya doğru aktıkça güçlenen ve yer yer böğürtlenlerle kuşatılmış küçük...
CAMİ CEMAATİ VE KURALLARA UYMAK
Asrımızın musibeti ölümcül salgın ne yazık ki kurallara uymayan duyarsız insanların çokluğu yüzünden artarak devam ediyor, değerli insanları alıp götürüyor. Birçok büyüklerimiz gibi, 'Aziz Hoca” olarak tanınmış Şanlıurfa'nın...
KULLUK VE ÖZGÜRLÜK
İnsan, fıtratı itibariyle özgür yaratılmış bir varlıktır. Kendi gibi bir kulun tahakkümü ve baskısı altında yaşamayı kabullenmez. Zorbalıkla baskı altında yaşasa bile bunu sindiremez, mantığını ikna edemez. Bu nedenle baskı ve zorbalığa...
FISTIK AĞAÇLARI
Şanlıurfa ve çevresinde bir zamanlar çeşit çeşit üzümlerin yetiştiği bağlar, artık fıstık tarlalarına dönüştü. Üzüm bağları, dikilen fıstık ağaçlarının büyümesi sonucu gittikçe yok oldular. Tabi yalnız üzüm bağları değil,...