Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
KURBAN BAYRAMI
Hadislerde 'îdu'l-adhâ” ile tabir edilen Kurban Bayramı, İslam'ın Müslümanlara ihsan ettiği iki bayramdan biridir. Bayramlar sevinç ve ziyaretleşme günleridir. Çeşitli meşgaleler nedeniyle ihmal edilen dost ve akraba ziyaretleri...
ON GECE
Kur'an-ı Kerim, Fecr suresinin ikinci ayetinde, 'on geceye yemin olsun..” şeklinde bir yemin ifadesiyle dikkatleri bu on gecenin üzerine çevirmiştir. Ayetteki yemin, yemin edilen şeyin önem ve değerini gösterdiği için bu yemin edilen...
DİNDEN SOĞUMAK
Diyorlar ki: İslam adına ortaya çıkmış örgütlerin, cemaatlerin ya da teşkilatların yanlış tutum ve davranışları insanları dinden soğutuyor; yaptıkları yanlışlar dine mal ediliyor. Bunun sonucunda dine karşı olumsuz bir tavır gittikçe...
SORUMLULUĞUN AĞIRLIĞI
İnsan, yalnızca bir Allah'a itaat duygusuyla donatılmıştır. Mahlûkata karşı itirazcı ve itaatsiz bir fıtrata sahip kılınmıştır. Bu nedenle diğer canlılardan farklı olarak doğası gereği tahakkümü, emirber olmayı kabullenmiyor....
ÇÖP
İsraf, ihtiyaçtan fazla tüketimin ve savurganlığın adıdır.  Bolluğun verdiği şımarıklık duygusundan kaynaklanır. Yoklukta israf olmaz, yok ki israf edilsin. Bu nedenle israf büyük ölçüde bolluğun sonucudur. Akıl israfa karşıdır;...
İKİNDİ VAKTİ
Bildiğiniz gibi vakit, namazın farzlarından biridir. Kur'an-ı Kerim, namazınmü'minlere belirli vakitlerde kılınmak üzere farz olarak yazıldığını bildirerek (Nisa, 103) vaktin şart olduğuna işaret etmektedir. Bu vakitlerden birisi...
CAMİ VE ÇOCUK
Çocukların namaz eğitimi anne ve babaların sorumluluğuna verilmiş önemli bir eğitimdir. Anne ve babanın aile içinde namaza karşı ciddiyet ve titizlik göstermeleri ve bizzat kendilerinin bunu yaşayarak göstermeleri gerekir. Ailede namaza büyük...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçok ayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur. Rahmet, merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, 'dünyada istisnasız...
KARANLIĞIN ARKASINDAKİ AYDINLIK
Kâinattaki bütün varlıkların her birinin görünen yüzü kadar görünmeyen bir iç yüzü vardır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir. Allah'ın yaratması, Kudreti ve sanatı ile ilişkili...
ELEŞTİRİ VE SAYGISIZLIK
Eleştiriye eskiden 'tenkid” denirdi. 'gagalamak” anlamına gelen tenkid, para anlamındaki nakd kelimesiyle aynı köktendir. Altın ve gümüş paranın üretiminde sivri bir nesneyle tıklanıp noktalandığı için paraya da 'nakd”...
CİDDİYETSİZLİK
İnsan fıtraten Allah'a ve dinine karşı büyük bir 'istek”le donatılmıştır. İnançsız olanların da söylemlerinde ciddi olmadıklarını düşünüyorum. Ateist olduğunu söyleyen birçok kimsenin kaynağı yalnızca din olan ahlaki...
ÖLÜM KORKUSU
Hayatı korumak amacıyla insan korku hissi ile donatılmıştır. Bir şeyin, hayata zarar vereceği ile ilgili her inanç, düşünce hatta şüphe, korku hissini harekete geçirir. Korku, hayatı korumak için tehlikelere karşı tedbir almaya sevk eden...
CERBEZE
Bu dünyada hayır ve şer, güzel ve çirkin iç içe yaratılmıştır. Çünkü her şey zıddıyla bilinir. Bu nedenle her şeyde olumlu, güzel ve matlup özelliklerin yanında olumsuz, çirkin ve istenmeyen özellikler de bulunur. Küçüklük ve büyüklüğü...
PUTLAŞTIRILAN ÇOCUKLAR
Geçen gün mesire alanında ailece oturuyorduk. Başağrısı çeken annemin açık havada biraz dinlenmesi için gitmiştik. Sabah faslı olduğu için kalabalık değildi ama bizim gibi aileler de yakınımızda bulunuyordu. Derken kalabalık bir aile...
ÇİFTÇİLİK
Şanlıurfa vaizlerinden merhum Cuma Hoca, çok değerli bir âlim ve fazilet sahibi bir kimseydi. Çocukluğumda Arapça dilbilgisine ait "Binâ" kitabını kendisinden ders almıştım. Cuma Hoca bir gün dedemle karşılaşınca sevgiyle ellerini sıktı...
AKRABA ZİYARETİ
İslamiyet, akrabalığa büyük önem vermiştir. Ayet ve hadislerde akraba haklarını gözetmekten çokça söz edilir, akrabalık bağlarını koparanlar şiddetle eleştirilir. Yüce Allah Akraba ziyaretini kendi kutsi rahmetine izafe ederek, 'Sıla-i...
HARAMDAN KAÇINMADA TİTİZLİK
Hayat düzeni olan İslam'da, yasaklanan ve Ahirette azabı sonuç veren hususlar 'haram”, serbest bırakılanlar ise 'helal” kavramıyla ifade edilmiştir. Haramlar az ve sınırlı olduğu için, nelerin haram olduğu belirtilmiş, bunun...
KADİR GECESİ VE GİZLENMESİ
  Bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an ayetiyle sabit olan ve hakkında bir sure indirilen Kadir gecesi, müminler için büyük öneme sahiptir. Bir gecede kazanılan büyük bir ikramiye, fakiri zengin konumuna getirerek hayatını kurtardığı...
NEFİS VE ORUÇ
   Ramazan orucunun en önemli hikmetlerinden biri nefis terbiyesidir. Ramazan bu yönüyle nefis terbiyesi için, bir ay süren ilahi bir kurs şeklinde eğitim sürecidir. Unutulmamalıdır ki hayat imtihan için yaratılmıştır. Bunun gereği...
“ALLAH’TAN UTANIYORUM!”
   Yıllar önce, Ramazan-ı Şerif Temmuz ayındaydı. O zaman Lise öğrencisiydim. Yaz tatili başlar başlamaz hemen soluğu Tuhup'ta alırdım. Dedem ve ninem köyde yaşıyorlardı. Üç ay süreyle hem yalnızlıklarını gidermiş oluyor,...
AÇIKTAN ORUÇ YEMEK
      Ramazan-ı Şerif büyük bir rahmet ve manevi kazanç ayıdır. Mümin bu ayda meşru dairede kalmak şartıyla her ne yapsa ibadettir. Gün boyu oruç ile aç susuz kalmak ibadet olduğu gibi, akşam iftar vaktinde gelen ilahi emirle...
SÖZLERİN ETKİNLİĞİ
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan daha etkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir. Yani, kimi...
İFTARA ACELE ETMEK, SAHURU GECİKTİRMEK
  Ramazan-ı Şerif orucunun birçok hikmetleri bulunmasının yanı sıra, toplumsal bir nüktesi de vardır. Ramazan'da bütün İslam âlemi, komutanın emriyle harekete geçen büyük bir ordu haline gelir. Emir alır almaz binlerce nefer bir...
RAMAZAN HİLALİ
Ramazan-i Şerif, ayın dünya etrafındaki dönüşünü esas alan 'Kamerî Takvim” adı verilen ay hesabına göre düzenlenen kutsal bir aydır. Ay, dünya etrafındaki bir turunu 29 gün 12 saatte tamamlar. Bu nedenle kameri takvimin ayları genel...