Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
HASET, DÜŞMANLIK VE İFTİRA
Düşmanlık bütün canlılarda bulunan ortak bir özelliktir. İnsan olsun hayvan olsun, bencillik ve paylaşımın bir arada bulunduğu her toplulukta düşmanlık da bulunur. Çünkü bencillik, her şeyi kendine ister; topluluk halinde yaşama zorunluluğu...
YÜCE ALLAH’IN HZ. PEYGAMBERİ ONURLANDIRMASI
Günümüz İslam düşmanlarının çok önemsediği düşmanca taktiklerinden biri İslam Peygamberini (ASV) sıradanlaştırma gayretidir. Onlar çok iyi biliyorlar ki Kur'an'ın anlaşılması ve uygulanması ancak Hz. Peygamberin eliyle olmuştur....
YÜREK YAKAN AZAP
Cehennem cahillerle doludur. Çünkü insanı azaba mahkûm eden temel neden cahilliktir. Cehennem azap merkezi olduğundan akla hayale gelmeyen azap türleri uygulanacaktır. Cehennem azabından bir türü de cahillerle yaşamaktır. Zindana atılan bir...
ÖNSEZİ VEYA ALTINCI HİS
Eskilerin hiss-ikable'l vuku' dedikleri önsezi ya da altıncı his adı da verilen duygu, insandaki olağanüstü donanımlardan biridir. Vukuundan önce olayı sezmek anlamına gelen bu duygu, her insanda bulunmakla beraber algılama gücü farklılık...
HAYIR VE ŞER
Cenab-ı Hak, zıtları iç içe yaratmıştır; bu sayede her şey tanınır ve bilinir. Bu gerçeği ifade etmek için, 'Her şey zıddıyla kaimdir” sözü darb-ı mesel olmuştur. Söz konusu zıtlıklar her alanda görülür. Zıtların iç içe...
MÜFLİS
Bir kaç yıl önce bir Cuma günü Sala okununca abdest almak üzere bulunduğum yere en yakın olan Karameydanı camiine gittim. Abdest alma yeri hayli kalabalıktı. Her çeşmede abdest alanın arkasında iki kişi de ayakta dikilmiş abdest sırası...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...
FAKİR ZENGİNLER
Fakirlik ve zenginlik sosyal bir vakıadır. Her alanda olduğu gibi fakirlik ve zenginlik olgusuna da İslam'ın kendine özgü bakışı vardır. Dünyanın en vahşi toplumundan, en medenilere efendi olan bir toplum çıkaran İslam'ın toplumsal...
İMANIN ŞUBELERİ
Kur'an-ı Kerim, kurtuluşa eren cennetlik insanları belirtirken sıkça 'iman eden ve Salih ameller işleyenler” şeklinde iki özelliği bir arada dile getirmektedir. Kur'an'dan anladığımız kadarıyla Müslümanlık bu iki özellikten...
ZERAFET VE KABALIK
Eşi benzeri bulunmayan, bir ve tek olan Allah, her şeyi çift olarak yaratmıştır. Zatında benzersiz olduğu gibi, yaratmasında da benzersizdir. Bütün insanları bir tek nefisten ve ondan da eşini yaratarak, erkek ve kadınlardan insanlığı oluşturmuştur....
İNSANIN DEĞERİ
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Geniş bir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardan çeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerde yetiştiriliyor. Bu babanın...
SALİH AMEL
Zaman bir nehir gibi durmadan akıp gidiyor. İnsan olarak elimizde sadece bulunduğumuz an vardır. Gelecek henüz gelmediğinden bizim için karanlıktır, onu bilmeyiz. Geçmiş ise elimizden çıkıp gidiyor ve bir daha dönmüyor. 'Gelen gider,...
CANAVAR
Hayat anlamındaki 'Can” ile 'götüren” anlamındaki 'aver” kelimelerinden oluşmuş 'can götüren” anlamında tek kelimeye dönüşen farsça asıllı bir bileşik kelimedir. Bu tabir, hayatı yok eden, hunharca ve feci bir...
İHLAS SURESİ VE HATİM
Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tamamını okumaya hatim adı verilmektedir.İhlâs suresi ise 'Kul Huvellahuehad” ile başlayan 4 ayetten oluşan kısa bir suredir. Halk arasında 'üç ihlâs okumak bir hatim değerindedir,...
ŞEHİRLERDEKİ ÇİLELİ HAYAT
Geçen gün akşamüstü okuldan eve giderken, her zamanki gibi yine trafik tıkanmıştı. Emniyet şeridi de dâhil olmak üzere üç şerit halinde bir ışıktan diğerine kadar kuyruk oluşmuştu. Yeşil ışığın süresi çok az olduğundan yol rahatlamadan...
MİSAFİRE İKRAM
İnsanı sosyal bir varlık olarak yaratan Allah, sosyal hayatın selameti, düzeni ve sorunsuz olarak sürmesi için kurallar koymuştur. Fıkıh kitaplarında 'Muamelat” adı altında açıklanan kurallar sosyal hayatın düzenini oluşturmaktadır....
CAMİLERİMİZ
İnsan, yüzeysel olarak dış dünyayı seyreden cismani gözlere sahip olduğu gibi iç âleminde olayların ve varlıkların iç dünyasına bakan manevi gözlere de sahip kılınmıştır. Manevi gözler, 'merak” duygusundan gelen ilgi, dikkat...
DİNİN ULAŞTIRILMASI
Yüce Allah, insanların dünya ve ahret mutluluğuna ve mükemmelliğe erişmeleri için din göndermiştir. İnsanüstü İlahî kanunlarından oluşan söz konusu dinin, insanlara ulaştırılması, uygulanması ve Allah'ın onlardan isteği hayat...
DİN KOLAYLIKTIR
İnsanı yaratan Allah, tekemmül ve mutluluğa erişmesi için din göndermiştir. Yaratan, elbette ki yarattığı eser için neyin iyi neyin kötü olduğunu en iyi bilendir. Din diye adlandırılan Allah'ın kanunları, emir ve yasakları insan fıtratıyla...
KÖYLERDE ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER
Sosyolojik araştırmalar, şehirlerin oluşumunda köylerin kaynak olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle şehirlerin temeli, varidatı köylerdir. Toplumun temel taşı ailedir; şehirlerin ailesi de köylerdir. Şehirler kalabalık, çıkar endişesi...
PEYGAMBER (ASV)’A BAĞLILIK
Bilindiği gibi, Müslüman olmak için Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed (ASV)'ın O'nun Resulü olduğuna inanmak ve bunu dille söylemek gerekir. Akaid kitaplarında Müslümanlığın anahtarı veciz olarak: 'Kelime-i Şehadeti kalben...
PEYGAMBER (ASV)’IN HAKİKATİ
Şanlıurfa'ya gelen yabancılar, gördükleri ve yaşadıkları karşısında hayretlerini gizleyemiyorlar ve şöyle demekten kendilerini alamıyorlar: 'Kitaplarda dergilerde okudum, birçok kimseden dinledim ama gördüklerim bunlardan farklıdır,...
ANAHTAR
Anahtar, başkasının muttali olması istenmeyen herhangi bir şeyin kapısını açmak veya kapatmaya yarayan alettir. Evlerin, arabaların, odaların, sandık, dolap ve kasaların anahtarları vardır.Kapısı olmayanın anahtarı da yoktur. Eskiden anahtarların...
ALLAH’IN ADALETİ
Yüce Allah'ın isimlerinden biri 'Adl”dır. Adaletin kaynağı ve belirleyicisi odur. Yalnız O'nunla adalet olur. Adaletin karşıtı zulümdür. Allah için zulüm düşünülemez. Çünkü zulüm, başkasının hakkına tecavüzdür....