Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
UYANIKLIK
Kendi işini yürütmek, ya da bir çıkar elde etmek için başkalarının gafletinden veya cahilliğinden faydalanmaya toplumumuzda 'uyanıklık” denir. Oysa bu, gerçekte uyanıklık değil, haksızlıktır.Çünkü uyanıkların yaptığı aslında...
YABO HECİ
Yıl: 1911. Soğuk mu soğuk bir kış günüydü. Tuhup'ta şiddetli ve bıçak gibi keskin bir fırtına esiyordu. Herkes evine çekilerek sobanın etrafına sinmiş, ısınmaya çalışıyordu. O geniş vadi ve etraftaki koca dağlar fırtınaya teslim...
HER GÜNAHTA KÜFRE GİDEN BİR YOL VARDIR
İnsan, yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. İbadet ise, Allah'ın emirlerine itaat etmek ve yasaklarından kaçınmakla gerçekleşir. Buna aykırı olan her davranış 'günah” kavramıyla ifade edilir. Allah'ın...
İSLAMİ KAVRAMLARLA OYNAYAN ŞEYTANLAR
Kur'an, ilk olarak Hira mağarasında nazil olmaya başladığında, yeryüzünde yalnızca bir Müslüman vardı; o da Hz. Peygamber (ASV)'dan bakası değildi. Duyulmaya aşladıktan sonra ilk Müslümanlar temel oldular ve kısa sürede Müslümanların...
HAK EHLİ’NİN HÜZNÜ
Bir arkadaşımız anlattı: 'Küçük bir çocuktum. Daha ilkokul birinci sınıfa gidiyordum. Komşularımız olan Muzaffer ve Remzi ile arkadaş olmuştum. İkisi de yaşıtımdı. Her gün okuldan döndükten sonra onlarla buluşur oyun oynardık....
İMANIN ŞUBELERİ
Kur'an-ı Kerim, kurtuluşa eren cennetlik insanları belirtirken sıkça 'iman eden ve Salih ameller işleyenler” şeklinde iki özelliği bir arada dile getirmektedir. Kur'an'dan anladığımız kadarıyla Müslümanlık bu iki özellikten...
DÜĞÜMLERE ÜFLENEN MÜZİK
Müziği 'ruhun gıdası” olarak tarif ediyorlar. Oysa ruhun gıdası ve kalbin ab-ı hayatı namazdır. Müzik ise nefsin gıdası olabilir. Çünkü müzik duygulara hitap eder. Nefis ise duyguların yumağıdır. İnsan üç çeşit duygu ile donatılmıştır....
AKIL VE ZEKÂ
Akıl Arapça kökenli bir kelimedir. Her Arapça kelime gibi bunun da deve ile ilişkisi vardır.  Eski Arapçada çiftleşme döneminde ağzından salya akıtarak sağa sola saldıran gözü dönmüş deveyi durdurmak ve zapt etmek için arka ayağı...
ŞIMARIK NESİL
Bir tarlada tohum atıldıktan sonra bazı kuşların ve yaratıkların onu yiyip bitirmemesi için söz konusu bu yaratıkları kaçırtan tedbirler uygulanır. Bunun için tarlayı beklemek ya da korkuluk edinmek gerekebilir. Ekinler filizlenip çıktıktan...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...
SÖZLERİN ETKİNLİĞİ
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan daha etkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir. Yani, kimi...
KÜÇÜK AYRINTILARIN BÜYÜK MARİFETLERİ
Matematikte sıfır sayısı tek başına hiç bir şey ifade etmez, bir 'hiç” ten ibarettir. Oysa bir sayının sağına gelse o sayıya kat kat değer kazandırır; soluna gelse de kat kat değerini düşürür. Örneğin: 5 sayısının sağına...
RİYÂ
Dindeki adıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah için yapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır. Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerde riya, 'gizli şirk”...
ÇOK SÖYLEMEK YAPMAMAYA ALAMETTİR
İnsanda konuşma yeteneği, Yüce Yaratıcının 'Kelam” isminin tecellisidir. Konuşan bir eser yaratması, O'nun daha mükemmel konuştuğuna, en güzel konuşmanın kendisine ait olduğuna delildir. Bu açıdan bakıldığında insanın konuşması,...
ALDATANLAR ASLINDA ALDANANLARDIR
Şeytanın en temel özelliği aldatmaktır. Hiç bir çıkarı olmadığı ve cehennemlik olduğunu bildiği halde bu özelliğini en etkin şekilde sürdürmektedir. Kur'an-ı Kerim tarafından insanlar şeytanın hile ve tuzaklarına düşmemeleri...
BAZEN GAFLET RAHMETTİR
Gaflet, aymazlık, unutmak, dalgınlık, yanılgı, farkında olmamak gibi anlamlara gelir. Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu şeklinde özetlenebilir. İstenmeyen olumsuz bir vasıftır ama her şerde bir hayır yönü bulunduğu için...
ÖLÇÜ VE HAK
Kâinatı ibret nazarıyla inceleyen herkes bir ölçüyle yaratıldığını fark eder. En küçük atomdan en büyük gezegenlere kadar her şeyde akıllara durgunluk veren bir ölçü ve denge vardır. Bir şeyde ölçünün varlığı, onda tesadüfe...
YÜZEYSEL GÜZELLİK
İnsan güzelliğe düşkün olarak yaratılmıştır. Şüphesiz ki Yüce Allah,'Cemil” isminin tecellisi olarak kâinatı güzelliklerle donatmıştır. Güzelliklere hayranlık duyan insan kâinattaki bu güzellikleri görüp düşündükçe Rabbinin...
HASET, DÜŞMANLIK VE İFTİRA
Düşmanlık bütün canlılarda bulunan ortak bir özelliktir. İnsan olsun hayvan olsun, bencillik ve paylaşımın bir arada bulunduğu her toplulukta düşmanlık da bulunur. Çünkü bencillik, her şeyi kendine ister; topluluk halinde yaşama zorunluluğu...
YÜCE ALLAH’IN HZ. PEYGAMBERİ ONURLANDIRMASI
Günümüz İslam düşmanlarının çok önemsediği düşmanca taktiklerinden biri İslam Peygamberini (ASV) sıradanlaştırma gayretidir. Onlar çok iyi biliyorlar ki Kur'an'ın anlaşılması ve uygulanması ancak Hz. Peygamberin eliyle olmuştur....
YÜREK YAKAN AZAP
Cehennem cahillerle doludur. Çünkü insanı azaba mahkûm eden temel neden cahilliktir. Cehennem azap merkezi olduğundan akla hayale gelmeyen azap türleri uygulanacaktır. Cehennem azabından bir türü de cahillerle yaşamaktır. Zindana atılan bir...
ÖNSEZİ VEYA ALTINCI HİS
Eskilerin hiss-ikable'l vuku' dedikleri önsezi ya da altıncı his adı da verilen duygu, insandaki olağanüstü donanımlardan biridir. Vukuundan önce olayı sezmek anlamına gelen bu duygu, her insanda bulunmakla beraber algılama gücü farklılık...
HAYIR VE ŞER
Cenab-ı Hak, zıtları iç içe yaratmıştır; bu sayede her şey tanınır ve bilinir. Bu gerçeği ifade etmek için, 'Her şey zıddıyla kaimdir” sözü darb-ı mesel olmuştur. Söz konusu zıtlıklar her alanda görülür. Zıtların iç içe...
MÜFLİS
Bir kaç yıl önce bir Cuma günü Sala okununca abdest almak üzere bulunduğum yere en yakın olan Karameydanı camiine gittim. Abdest alma yeri hayli kalabalıktı. Her çeşmede abdest alanın arkasında iki kişi de ayakta dikilmiş abdest sırası...