Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
AKIL VE ZEKÂ
Akıl Arapça kökenli bir kelimedir. Her Arapça kelime gibi bunun da deve ile ilişkisi vardır.  Eski Arapçada çiftleşme döneminde ağzından salya akıtarak sağa sola saldıran gözü dönmüş deveyi durdurmak ve zapt etmek için arka ayağı...
ŞIMARIK NESİL
Bir tarlada tohum atıldıktan sonra bazı kuşların ve yaratıkların onu yiyip bitirmemesi için söz konusu bu yaratıkları kaçırtan tedbirler uygulanır. Bunun için tarlayı beklemek ya da korkuluk edinmek gerekebilir. Ekinler filizlenip çıktıktan...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...
SÖZLERİN ETKİNLİĞİ
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan daha etkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir. Yani, kimi...
KÜÇÜK AYRINTILARIN BÜYÜK MARİFETLERİ
Matematikte sıfır sayısı tek başına hiç bir şey ifade etmez, bir 'hiç” ten ibarettir. Oysa bir sayının sağına gelse o sayıya kat kat değer kazandırır; soluna gelse de kat kat değerini düşürür. Örneğin: 5 sayısının sağına...
RİYÂ
Dindeki adıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah için yapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır. Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerde riya, 'gizli şirk”...
ÇOK SÖYLEMEK YAPMAMAYA ALAMETTİR
İnsanda konuşma yeteneği, Yüce Yaratıcının 'Kelam” isminin tecellisidir. Konuşan bir eser yaratması, O'nun daha mükemmel konuştuğuna, en güzel konuşmanın kendisine ait olduğuna delildir. Bu açıdan bakıldığında insanın konuşması,...
ALDATANLAR ASLINDA ALDANANLARDIR
Şeytanın en temel özelliği aldatmaktır. Hiç bir çıkarı olmadığı ve cehennemlik olduğunu bildiği halde bu özelliğini en etkin şekilde sürdürmektedir. Kur'an-ı Kerim tarafından insanlar şeytanın hile ve tuzaklarına düşmemeleri...
BAZEN GAFLET RAHMETTİR
Gaflet, aymazlık, unutmak, dalgınlık, yanılgı, farkında olmamak gibi anlamlara gelir. Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu şeklinde özetlenebilir. İstenmeyen olumsuz bir vasıftır ama her şerde bir hayır yönü bulunduğu için...
ÖLÇÜ VE HAK
Kâinatı ibret nazarıyla inceleyen herkes bir ölçüyle yaratıldığını fark eder. En küçük atomdan en büyük gezegenlere kadar her şeyde akıllara durgunluk veren bir ölçü ve denge vardır. Bir şeyde ölçünün varlığı, onda tesadüfe...
YÜZEYSEL GÜZELLİK
İnsan güzelliğe düşkün olarak yaratılmıştır. Şüphesiz ki Yüce Allah,'Cemil” isminin tecellisi olarak kâinatı güzelliklerle donatmıştır. Güzelliklere hayranlık duyan insan kâinattaki bu güzellikleri görüp düşündükçe Rabbinin...
HASET, DÜŞMANLIK VE İFTİRA
Düşmanlık bütün canlılarda bulunan ortak bir özelliktir. İnsan olsun hayvan olsun, bencillik ve paylaşımın bir arada bulunduğu her toplulukta düşmanlık da bulunur. Çünkü bencillik, her şeyi kendine ister; topluluk halinde yaşama zorunluluğu...
YÜCE ALLAH’IN HZ. PEYGAMBERİ ONURLANDIRMASI
Günümüz İslam düşmanlarının çok önemsediği düşmanca taktiklerinden biri İslam Peygamberini (ASV) sıradanlaştırma gayretidir. Onlar çok iyi biliyorlar ki Kur'an'ın anlaşılması ve uygulanması ancak Hz. Peygamberin eliyle olmuştur....
YÜREK YAKAN AZAP
Cehennem cahillerle doludur. Çünkü insanı azaba mahkûm eden temel neden cahilliktir. Cehennem azap merkezi olduğundan akla hayale gelmeyen azap türleri uygulanacaktır. Cehennem azabından bir türü de cahillerle yaşamaktır. Zindana atılan bir...
ÖNSEZİ VEYA ALTINCI HİS
Eskilerin hiss-ikable'l vuku' dedikleri önsezi ya da altıncı his adı da verilen duygu, insandaki olağanüstü donanımlardan biridir. Vukuundan önce olayı sezmek anlamına gelen bu duygu, her insanda bulunmakla beraber algılama gücü farklılık...
HAYIR VE ŞER
Cenab-ı Hak, zıtları iç içe yaratmıştır; bu sayede her şey tanınır ve bilinir. Bu gerçeği ifade etmek için, 'Her şey zıddıyla kaimdir” sözü darb-ı mesel olmuştur. Söz konusu zıtlıklar her alanda görülür. Zıtların iç içe...
MÜFLİS
Bir kaç yıl önce bir Cuma günü Sala okununca abdest almak üzere bulunduğum yere en yakın olan Karameydanı camiine gittim. Abdest alma yeri hayli kalabalıktı. Her çeşmede abdest alanın arkasında iki kişi de ayakta dikilmiş abdest sırası...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...
FAKİR ZENGİNLER
Fakirlik ve zenginlik sosyal bir vakıadır. Her alanda olduğu gibi fakirlik ve zenginlik olgusuna da İslam'ın kendine özgü bakışı vardır. Dünyanın en vahşi toplumundan, en medenilere efendi olan bir toplum çıkaran İslam'ın toplumsal...
İMANIN ŞUBELERİ
Kur'an-ı Kerim, kurtuluşa eren cennetlik insanları belirtirken sıkça 'iman eden ve Salih ameller işleyenler” şeklinde iki özelliği bir arada dile getirmektedir. Kur'an'dan anladığımız kadarıyla Müslümanlık bu iki özellikten...
ZERAFET VE KABALIK
Eşi benzeri bulunmayan, bir ve tek olan Allah, her şeyi çift olarak yaratmıştır. Zatında benzersiz olduğu gibi, yaratmasında da benzersizdir. Bütün insanları bir tek nefisten ve ondan da eşini yaratarak, erkek ve kadınlardan insanlığı oluşturmuştur....
İNSANIN DEĞERİ
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Geniş bir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardan çeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerde yetiştiriliyor. Bu babanın...
SALİH AMEL
Zaman bir nehir gibi durmadan akıp gidiyor. İnsan olarak elimizde sadece bulunduğumuz an vardır. Gelecek henüz gelmediğinden bizim için karanlıktır, onu bilmeyiz. Geçmiş ise elimizden çıkıp gidiyor ve bir daha dönmüyor. 'Gelen gider,...
CANAVAR
Hayat anlamındaki 'Can” ile 'götüren” anlamındaki 'aver” kelimelerinden oluşmuş 'can götüren” anlamında tek kelimeye dönüşen farsça asıllı bir bileşik kelimedir. Bu tabir, hayatı yok eden, hunharca ve feci bir...