Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
BADEM AĞAÇLARI
Bayramdaki Tuhup gezimizde bağ, bahçe ve dağlık alanda badem ağaçlarının çokluğu dikkatimi çekti. Çocukluğumda hatırladığım kadarıyla bağımızdaki badem ağaçlarının sayısı 10'u geçmiyordu. Oysa şimdi bu sayının otuzu aşmış...
KISKANÇLIK
Kıskançlık, insanın kalbinde saklanan, harekete geçmesi için kışkırtıcı, içini kemiren gizli bir kindir. Henüz fiiliyata geçmemiş düşmanlık tohumu durumundadır. Kur'an ve hadislerde 'hased” kavramıyla ifade edilmiştir. Zamanla...
TESELLİ
İnsan dünya hayatında bazen sevindirici bazen üzücü olaylarla karşılaşır. Ölüm ve hayatı imtihan için yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, insanları sevindirici olaylarla karşılaştırarak şükrünü, üzücü olaylarla da sabrını ölçmektedir....
TABAĞI SÜNNETLEMEK
Karanlığın şerri büyüktür. Bütün hırsızlar, bütün muzır yaratıklar, bütün zalim saldırganlar gecenin karanlığını severler. Aynen bunun gibi, zalimler, diktatörler, güçsüzlerin haklarıyla ve kanlarıyla beslenen vampir ceberutlar...
BÜYÜK TAŞ
İnsanda konuşma yeteneği, Yüce Yaratıcının 'Kelam” isminin tecellisidir. Konuşan bir eser yaratması, O'nun daha mükemmel konuştuğuna, en güzel konuşmanın kendisine ait olduğuna delildir. Bu açıdan bakıldığında insanın konuşması,...
HAKSIZLIĞA UĞRAMAK
İnsan,Yüce yaratıcı tarafından uzun bir 'ebedü'l-âbâd” yolculuğuna çıkarılmışbir yolcudur. Bu yolculukta Küçük-büyük, uzun-kısa çeşitli duraklardan vemolalardan geçirilmektedir. Ruhlar âleminde başlayan yolculuk, ana rahminden,dünyadan,...
SINIRSIZ VAHŞET
İnsan hem Rahmani, hem şeytani yeteneklerledonatılmış bir varlıktır. Erdemleri de kötülük hisleri de sınırsızdır. Yanikötülüklere de iyiliklere sınırsız şekilde kabiliyetlidir. Bu itibarlairadesini kullanarak tüm yaratılmışların...
İBADET VE ADALET İLİŞKİSİ
YüceAllah, kendini eserleriyle tanıtmak üzere, Esma-i Hüsna'sını ve kusursuzsıfatlarını yansıtan eserlerinden oluşan kâinatı yaratmıştır. Güzellikve mükemmellik sahibi herkes bu sıfatlarını göstermek ister. İnsandaki buistek, aslında...
CEZA VE ADALET
İlahikaynaklı olmayan, insanların kendi aralarında oluşturduğu düzenlerin açıklarıçoktur, suçluları tesbit edip hak ettikleri cezayı uygulama ve mağduriyetleriönlemede yetersizdirler. Bu nedenle de kamu vicdanını tatmin etmekten acizdir.Söz...
HAKTAN FAZLASI HAKSIZLIKTIR
YüceAllah, her şeyi hak ile yaratmış, Esma-i Hüsna'sında isimlerinden birini de'Hak” olarak edinmiş ve insandan da hakkın gerçekleştirilmesini istemiştir.Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmuştur: 'Biz, gökleri, yeri ve her ikisiarasında...
ZALİMLERE DESTEK OLANLAR
'Zalimleriflah olmazlar!” (Yusuf, 23.);'Allah zalim topluluğu hidayet etmez!” (Al-i İmran, 86.); 'Allahzalimleri sevmez” (Şûrâ, 40); 'Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir!”(Hud, 18) mealindeki ayetler sıklıkla Kur'an-ı...
SİMÂ VE MİZAC
Herbir insanı diğerlerinden ayıran,özel bir görünüşü, bir çehresi vardır. Buna'sima” denir. İnsanın bedensel siması daha çok yüzüne akseden, kişiyidiğerlerinden ayıran ilahi bir mühürdür. Her bir insanın kim olduğunusimasından...
İDEALSİZ GENÇLİK
Gençlik,insan hayatında en güçlü, en verimli, en duygulu, toplumların geleceği içinumut vadeden bir dönemdir. Bütün toplumların büyükleri ümitlerini gençlerebağlarlar. Peygamberler de, şeytanlar da, Hakkın hizmetkârları da batılınköleleri...
ÖZLEM VE DÜŞÜNCE
Özlem,arzularına kavuşamamanın hüzünlü hasretinden ortaya çıkan bir duygudur. İnsana,şiddetli arzularına yönelik bir ümit verir. Tamamen ümitsiz kalan insanyaşayamaz. Çünkü ümit bütün duyguları canlı tutan bir ruh, aydınlık veren...
RAMAZAN ORUCU VE YARDIMLAŞMA
İnsanlar,geçim itibariyle birbirlerinden farklı olarak yaratılmışlardır. Her toplumdaçeşitli ekonomik sıkıntılar içinde yaşayan fakir ve miskinler, bir de hiç birsıkıntı yaşamayan zenginler vardır. Kur'an'ınbirçok ayetlerinde,...
ORUÇ ÖFKESİ
Ramazan-ışerif orucu, yılda bir ay yapılan bir ibadet olmasına rağmen namazdan hemensonra gelen İslam'ın temellerini oluşturan rükünlerinden biridir.Aslında oruç,dinin direği olan namazın, kulluğun temeli olan şükrün, duanın ve diğeribadetlerin...
İMSAK VAKTİ
Sözlükte'kendini tutmak, engellemek,” anlamına gelen imsak kelimesi, takvimlerde orucabaşlamaya ait özel bir kavram olarak kullanılmaktadır. İmsak oruç yasaklarınınbaşlama vakti olduğu gibi aynı zamanda sabah namazının da başlangıç...
İĞNE ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayı gelince nelerin orucu bozacağı, nelerinbozmayacağı tartışması başlar. Ne yazık ki Müslümanlar her yıl bir ay farzoruçla ve yıl içinde de çeşitli günlerde tutulan nafile oruçlar yahut kazaoruçlarıyla karşı karşıya oldukları...
İŞTAH
Hayatlailgili önemli unsurlardan biri, eskilerin 'Kuvve-i şeheviye” dedikleriiştah gücüdür. Sözlükte 'aşırı isteklenmek, hırs göstermek” anlamındaki Arapça'İştihâ” kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. Cennet...
RAMAZAN VE ŞÜKÜR
Teşekkür ve şüküraynı kökten gelen ve iyiliklere karşı mukabelede minnettarlık ifadesi olarakkullanılan iki kavramdır. Ancak 'teşekkür” genellikle insan için, 'şükür” iseyaratıcı için kullanılır. Teşekkür, beş harfli...
RAMAZAN BEREKETİ
Cenab-ıHak, bu dünyada sebeplerle işleyen muazzam bir düzen kurmuştur. İmtihan sırrıbozulmasın diye sebepleri kudretine perde yapmıştır. Bulutları yağmura, yağmurubitkilere sebep kılmıştır. Suyu, havayı, toprağı ve güneşi yeryüzündekicanlıların...
RAMAZAN-I ŞERİF
Kur'an'ınnüzulüne ev sahipliği yaptığı için hadis-i şeriflerde 'Kur'an ayı” olaraknitelenen Ramazan ayına inşallah bu akşam gireceğiz. Yaklaştıkça insanlarıniçine bir tedirginlik, bir hüzün düşürmekle beraber...
KOKU VE RUH
Yüce Allah, kâinattaki her varlığa, onamahsus, onun bir nevi kimliği mahiyetinde bir koku yerleştirmiştir. Bu nedenleher şey kokusuyla tanınır. Üzerinde düşünmemiz gereken, Rabbimize iman vehayranlığımızı arttıran, Kudret mucizelerden...
ŞIMARIKLIK
Henüzsorumluluk çağına ermemiş çocuklar dışında affedilmeyen kötü hasletlerden birişımarıklıktır. Akıllıca düşünmeyip, gerçeklere gözünü kapayan şişirilmişhislerle hareket etmeyi sağlayan bir düşüncedir.Şımarıklık haddini...