Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
GEREKSİZ HÜZÜNLER
İnsan,duyuları, düşünce, yetenek, kalp, hayal gibi hassalarıyla kâinattaki bütünvarlıklarla bağlantılıdır. Çok çeşitli ve çetrefilli bu bağlantılardan,sınırsız olarak zevkleri, lezzetleri ve sevinçleri doğmaktadır. Bunlara ilişkininsanın...
KÖPEK
FatihaSuresinin son ayetlerinde 'Bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yolunailet, gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil” buyrulmuştur.Peygamber (ASV) bu ayetlerle ilgili olarak, 'mağdûbi aleyhim (gazabauğrayanlar) Yahudilerdir;...
HARAMLARI KIYASLAMAK
Dinintemel unsurlarından biride haramlardan sakınmaktır. Allah'ın yasakladığı davranışlara,dini terim olarak 'haram” adı verilmektedir. Allah'ın yasakları Kur'an'da bukavramla ifade edildiği gibi, 'cünah” (halk...
NİSAN'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Baharın artıkkendini iyice gösterdiği Nisan ayında bulunuyoruz. Bu ayın, Ramazan-ı Şerif'inyaklaştığı kutsi bir mevsim içinde bulunmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Baştaedebiyatçıların ilham kaynağı olan bu muhteşem ay bütün...
UNUTKANLIK
Unutkanlık,asrın hastalığı haline geldi. İnsanların çoğu bu dertten yakınmaktadır. Oysabüyüklerimizin ilerlemiş yaşlarına rağmen unutkanlık sorunu yaşamadıkları, sohbetlerindeen ince ayrıntılarına kadar anlattıkları hatıralarından...
Mİ'RAC KANDİLİc
Peygamberimiz (ASV)'ın akıllara durgunluk veren mucizelerinden biri olanMirac, Recep ayının yirmiyedinci gecesinde gerçekleşmiştir.Peygamber (ASV)'ın hicrettenönce Mekke'de hem ruhen hem bedenen gerçekleşen bu büyük miracı dışında,Medine'deHz....
HEVESÂT VE İTAATSİZLİK
Yüce Yaratıcı erkeğe, kadından fazla güç vekuvvet vermiştir. Ayrıca bu gücü yerli yerinde, yani ilahi isteğe uygunkullanabilmesi için akıl, idrak, güçlü bir irade, tedbir, idare ve otoriterlikgibi hasletleri yeterli tarzda lütfetmiştir....
İHLAS SURESİ VE HATİM
Bilindiğigibi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tamamını okumaya hatim adı verilmektedir.İhlâssuresi ise 'Kul Huvellahuehad” ile başlayan 4 ayetten oluşan kısa birsuredir. Halk arasında 'üç ihlâs okumak bir hatim değerindedir,...
ÇOCUĞUN BABASINA DÜŞKÜNLÜĞÜ
  Çocukluk apayrı bir âlemdir. Bir harf dahi yazılmamış,işlenmemiş bembeyaz bir sayfa gibidir. Hiç bir günahı, lekesi, yoktur.  Ama olumlu-olumsuz her şeyinoluşturulabileceği donanımla birlikte gelmiştir. Nice duyguları, eğilimleri,istidat...
SADAKA HANGİ BELAYI DEFEDER?
Kur'an-ı KerimFelak suresinde 'min şerri ma halek=yaratılmışların şerrinden” ayetiyletüm mahlûkatın şer tarafları bulunduğuna dikkat çektikten sonra, şer yönleridaha fazla olan üç hususu sayarak bunlardan birinin de hased olduğunubildirmiştir.Hasedden...
RAHATLIK, ZORLUKLARLA GERÇEKLEŞİR
İnsanda istediği gibi davranma,mutlak ve sınırsız özgürlük hevesi vardır. Bu hevesi kısıtlayan her şey insanazor gelir, ona sıkıntı verir.İnsanın düzenli ve tertipli olmasını sağlayankurallar sınırsız özgürlük isteğini kısıtlayıcı...
CAMİLERDEKİ SANDALYELER
Geçen gün ikindi namazını kılmak için bir beldemizdeki büyükçe bir camiye gittim. Cemaat dağılmış sanıyordum. İçeri girdiğimde Kur'an okunuyordu. Ancak bana çok tuhaf gelen bir manzarayla karşılaştım. Mihrapta oturup okuyan Hoca...
HASTANEDE BİRKAÇ GÜN
Allah kendisinisıfatlarıyla tanıtmak için kâinatı yaratmıştır. 'En güzel isimler” anlamınıtaşıyan Esma-i Hüsna Allah'ın sıfatlarını ifade eden isimlerdir.Kâinattaki bütün eserler ve gerçekleşen tüm faaliyetler Esma-i Hüsna'yıyansıtmaktadır....
ETKİSİZ SANILAN YANLIŞLARIN BÜYÜK ETKİLERİ
  Her baba ve anne çocuklarının iyi olmasını ister.'Hayırlı evlat” her insanın isteğidir. Kusurlarını, kötü hallerini, içindebulunduğu olumsuzlukları bilen baba, oğlunun kendisi gibi olmamasını, kusursuz olmasını,sorunsuz...
OKULUMUZLA İLGİLİ ÇİRKİN YORUMLAR
Okulumuz Fatma Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, eğitim-öğretimhayatına başladığı günden itibaren oluşturduğu düzenli, disiplinli, samimiortamıyla, adım adım yükselen başarılarıyla,beklentileri en iyi karşılayanduruşuyla dikkatlerin...
İNTİHAR
Geçen Pazartesiakşamı okulumuzda hepimizi sarsan çok elim bir olay gerçekleşti. 11. Sınıftaokuyan ve okulumuzun pansiyonunda kalan bir öğrencimiz,herkesin yemekhaneyeindiği sırada gizlice ayrılarak kaldığı odanın ranza demirine bağladığıeşarbıyla...
BOŞ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK
Kur'an-ı Kerim Müminun suresinde kurtuluşa eren müminlerintaşıması gereken sıfatlarını açıklamıştır. Bunlardan biri de boş şeylerden yüzçevirmektir. Üçüncü ayette: 'Onlar ki boş şeylerden yüz çevirenlerdir”buyurmaktadır....
AŞK FİTNESİ
Hiçbirçiftçi, büyük değer verdiği, etrafına duvar örüp taşlarını bile ayıkladığıtarlasına diken ekmez. Çift sürülmüş, tertemiz hale getirilmiş tarlaya ekinekilmezse, dikenler ve yabancı otlar istila eder. Hatta ekin ekilmiş olsa...
DÜĞÜNLERDEKİ ABARTILAR
İslamkurallarını hayattan çıkaranlar ne yazık ki büyük ölçüde başarılı oldular. Ülkemizinsanının yaşam tarzını genel olarak özlü bir şekilde tanımlayan meşhur birsözdür: 'İsviçre yasalarına göre evlenir, Fransız yasalarına...
KADININ TESKİN EDİCİLİĞİ-2 (Bir önceki yazımızın devamı)
Kadınlarda rahmetin tecellisi olarak katıksız,karşılıksız bir şefkat gücü vardır. Bu şefkat çocukların yetişmesi vekorunmasında önemli ve etkin olduğu gibi, erkeklerin teskin edilmesinde vesözünü ettiğimiz olumsuz psikolojilerinin düzeltilmesinde...
KADININ TESKİN EDİCİLİĞİ-1
Kur'an-ı Kerim, ahiret saadetine yönelikdinin kurallarını ihtiva eden ilahî bir kitap olduğu gibi, insanların dünyasaadetini temin eden bilgi ve kurallar da içermektedir. Bunlardan biri de ailehuzurunu sağlayan bilgilere de yer vermesidir....
RİYÂ
Dindeki adıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah içinyapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabasıolarak tanımlanır.Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerderiya, 'gizli şirk” olarak...
ALLAH'IN BİR OLMASI
Cenab-ı Hakkı ancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zatınıbilmemiz mümkün değildir. Kendini sıfatlarıyla tanıtmak için kâinatıyaratmıştır. Kur'an'ında sıfatlarını anlatmış ve bu sıfatların yansımalarınıeserlerinde göstermiştir....
DABBE VE RIZIK
Rızık, kendisinden faydalanılan şey anlamındadır. Kuranayetlerinde, dünya veya ahiretteki bağış; kısmet, pay; beslenilen yiyecek veiçecekler; maddi veya manevi her türlü nimet, azık; dünya hayatında geçimisağlayan mal, mülk, her türlü...