Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
İBADET VE ADALET İLİŞKİSİ
YüceAllah, kendini eserleriyle tanıtmak üzere, Esma-i Hüsna'sını ve kusursuzsıfatlarını yansıtan eserlerinden oluşan kâinatı yaratmıştır. Güzellikve mükemmellik sahibi herkes bu sıfatlarını göstermek ister. İnsandaki buistek, aslında...
CEZA VE ADALET
İlahikaynaklı olmayan, insanların kendi aralarında oluşturduğu düzenlerin açıklarıçoktur, suçluları tesbit edip hak ettikleri cezayı uygulama ve mağduriyetleriönlemede yetersizdirler. Bu nedenle de kamu vicdanını tatmin etmekten acizdir.Söz...
HAKTAN FAZLASI HAKSIZLIKTIR
YüceAllah, her şeyi hak ile yaratmış, Esma-i Hüsna'sında isimlerinden birini de'Hak” olarak edinmiş ve insandan da hakkın gerçekleştirilmesini istemiştir.Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmuştur: 'Biz, gökleri, yeri ve her ikisiarasında...
ZALİMLERE DESTEK OLANLAR
'Zalimleriflah olmazlar!” (Yusuf, 23.);'Allah zalim topluluğu hidayet etmez!” (Al-i İmran, 86.); 'Allahzalimleri sevmez” (Şûrâ, 40); 'Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir!”(Hud, 18) mealindeki ayetler sıklıkla Kur'an-ı...
SİMÂ VE MİZAC
Herbir insanı diğerlerinden ayıran,özel bir görünüşü, bir çehresi vardır. Buna'sima” denir. İnsanın bedensel siması daha çok yüzüne akseden, kişiyidiğerlerinden ayıran ilahi bir mühürdür. Her bir insanın kim olduğunusimasından...
İDEALSİZ GENÇLİK
Gençlik,insan hayatında en güçlü, en verimli, en duygulu, toplumların geleceği içinumut vadeden bir dönemdir. Bütün toplumların büyükleri ümitlerini gençlerebağlarlar. Peygamberler de, şeytanlar da, Hakkın hizmetkârları da batılınköleleri...
ÖZLEM VE DÜŞÜNCE
Özlem,arzularına kavuşamamanın hüzünlü hasretinden ortaya çıkan bir duygudur. İnsana,şiddetli arzularına yönelik bir ümit verir. Tamamen ümitsiz kalan insanyaşayamaz. Çünkü ümit bütün duyguları canlı tutan bir ruh, aydınlık veren...
RAMAZAN ORUCU VE YARDIMLAŞMA
İnsanlar,geçim itibariyle birbirlerinden farklı olarak yaratılmışlardır. Her toplumdaçeşitli ekonomik sıkıntılar içinde yaşayan fakir ve miskinler, bir de hiç birsıkıntı yaşamayan zenginler vardır. Kur'an'ınbirçok ayetlerinde,...
ORUÇ ÖFKESİ
Ramazan-ışerif orucu, yılda bir ay yapılan bir ibadet olmasına rağmen namazdan hemensonra gelen İslam'ın temellerini oluşturan rükünlerinden biridir.Aslında oruç,dinin direği olan namazın, kulluğun temeli olan şükrün, duanın ve diğeribadetlerin...
İMSAK VAKTİ
Sözlükte'kendini tutmak, engellemek,” anlamına gelen imsak kelimesi, takvimlerde orucabaşlamaya ait özel bir kavram olarak kullanılmaktadır. İmsak oruç yasaklarınınbaşlama vakti olduğu gibi aynı zamanda sabah namazının da başlangıç...
İĞNE ORUCU BOZAR MI?
Ramazan ayı gelince nelerin orucu bozacağı, nelerinbozmayacağı tartışması başlar. Ne yazık ki Müslümanlar her yıl bir ay farzoruçla ve yıl içinde de çeşitli günlerde tutulan nafile oruçlar yahut kazaoruçlarıyla karşı karşıya oldukları...
İŞTAH
Hayatlailgili önemli unsurlardan biri, eskilerin 'Kuvve-i şeheviye” dedikleriiştah gücüdür. Sözlükte 'aşırı isteklenmek, hırs göstermek” anlamındaki Arapça'İştihâ” kelimesinin Türkçeleştirilmiş şeklidir. Cennet...
RAMAZAN VE ŞÜKÜR
Teşekkür ve şüküraynı kökten gelen ve iyiliklere karşı mukabelede minnettarlık ifadesi olarakkullanılan iki kavramdır. Ancak 'teşekkür” genellikle insan için, 'şükür” iseyaratıcı için kullanılır. Teşekkür, beş harfli...
RAMAZAN BEREKETİ
Cenab-ıHak, bu dünyada sebeplerle işleyen muazzam bir düzen kurmuştur. İmtihan sırrıbozulmasın diye sebepleri kudretine perde yapmıştır. Bulutları yağmura, yağmurubitkilere sebep kılmıştır. Suyu, havayı, toprağı ve güneşi yeryüzündekicanlıların...
RAMAZAN-I ŞERİF
Kur'an'ınnüzulüne ev sahipliği yaptığı için hadis-i şeriflerde 'Kur'an ayı” olaraknitelenen Ramazan ayına inşallah bu akşam gireceğiz. Yaklaştıkça insanlarıniçine bir tedirginlik, bir hüzün düşürmekle beraber...
KOKU VE RUH
Yüce Allah, kâinattaki her varlığa, onamahsus, onun bir nevi kimliği mahiyetinde bir koku yerleştirmiştir. Bu nedenleher şey kokusuyla tanınır. Üzerinde düşünmemiz gereken, Rabbimize iman vehayranlığımızı arttıran, Kudret mucizelerden...
ŞIMARIKLIK
Henüzsorumluluk çağına ermemiş çocuklar dışında affedilmeyen kötü hasletlerden birişımarıklıktır. Akıllıca düşünmeyip, gerçeklere gözünü kapayan şişirilmişhislerle hareket etmeyi sağlayan bir düşüncedir.Şımarıklık haddini...
GEREKSİZ HÜZÜNLER
İnsan,duyuları, düşünce, yetenek, kalp, hayal gibi hassalarıyla kâinattaki bütünvarlıklarla bağlantılıdır. Çok çeşitli ve çetrefilli bu bağlantılardan,sınırsız olarak zevkleri, lezzetleri ve sevinçleri doğmaktadır. Bunlara ilişkininsanın...
KÖPEK
FatihaSuresinin son ayetlerinde 'Bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yolunailet, gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil” buyrulmuştur.Peygamber (ASV) bu ayetlerle ilgili olarak, 'mağdûbi aleyhim (gazabauğrayanlar) Yahudilerdir;...
HARAMLARI KIYASLAMAK
Dinintemel unsurlarından biride haramlardan sakınmaktır. Allah'ın yasakladığı davranışlara,dini terim olarak 'haram” adı verilmektedir. Allah'ın yasakları Kur'an'da bukavramla ifade edildiği gibi, 'cünah” (halk...
NİSAN'IN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Baharın artıkkendini iyice gösterdiği Nisan ayında bulunuyoruz. Bu ayın, Ramazan-ı Şerif'inyaklaştığı kutsi bir mevsim içinde bulunmasıyla da ayrı bir önem taşıyor. Baştaedebiyatçıların ilham kaynağı olan bu muhteşem ay bütün...
UNUTKANLIK
Unutkanlık,asrın hastalığı haline geldi. İnsanların çoğu bu dertten yakınmaktadır. Oysabüyüklerimizin ilerlemiş yaşlarına rağmen unutkanlık sorunu yaşamadıkları, sohbetlerindeen ince ayrıntılarına kadar anlattıkları hatıralarından...
Mİ'RAC KANDİLİc
Peygamberimiz (ASV)'ın akıllara durgunluk veren mucizelerinden biri olanMirac, Recep ayının yirmiyedinci gecesinde gerçekleşmiştir.Peygamber (ASV)'ın hicrettenönce Mekke'de hem ruhen hem bedenen gerçekleşen bu büyük miracı dışında,Medine'deHz....
HEVESÂT VE İTAATSİZLİK
Yüce Yaratıcı erkeğe, kadından fazla güç vekuvvet vermiştir. Ayrıca bu gücü yerli yerinde, yani ilahi isteğe uygunkullanabilmesi için akıl, idrak, güçlü bir irade, tedbir, idare ve otoriterlikgibi hasletleri yeterli tarzda lütfetmiştir....