Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
İHLAS SURESİ VE HATİM
Bilindiğigibi Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tamamını okumaya hatim adı verilmektedir.İhlâssuresi ise 'Kul Huvellahuehad” ile başlayan 4 ayetten oluşan kısa birsuredir. Halk arasında 'üç ihlâs okumak bir hatim değerindedir,...
ÇOCUĞUN BABASINA DÜŞKÜNLÜĞÜ
  Çocukluk apayrı bir âlemdir. Bir harf dahi yazılmamış,işlenmemiş bembeyaz bir sayfa gibidir. Hiç bir günahı, lekesi, yoktur.  Ama olumlu-olumsuz her şeyinoluşturulabileceği donanımla birlikte gelmiştir. Nice duyguları, eğilimleri,istidat...
SADAKA HANGİ BELAYI DEFEDER?
Kur'an-ı KerimFelak suresinde 'min şerri ma halek=yaratılmışların şerrinden” ayetiyletüm mahlûkatın şer tarafları bulunduğuna dikkat çektikten sonra, şer yönleridaha fazla olan üç hususu sayarak bunlardan birinin de hased olduğunubildirmiştir.Hasedden...
RAHATLIK, ZORLUKLARLA GERÇEKLEŞİR
İnsanda istediği gibi davranma,mutlak ve sınırsız özgürlük hevesi vardır. Bu hevesi kısıtlayan her şey insanazor gelir, ona sıkıntı verir.İnsanın düzenli ve tertipli olmasını sağlayankurallar sınırsız özgürlük isteğini kısıtlayıcı...
CAMİLERDEKİ SANDALYELER
Geçen gün ikindi namazını kılmak için bir beldemizdeki büyükçe bir camiye gittim. Cemaat dağılmış sanıyordum. İçeri girdiğimde Kur'an okunuyordu. Ancak bana çok tuhaf gelen bir manzarayla karşılaştım. Mihrapta oturup okuyan Hoca...
HASTANEDE BİRKAÇ GÜN
Allah kendisinisıfatlarıyla tanıtmak için kâinatı yaratmıştır. 'En güzel isimler” anlamınıtaşıyan Esma-i Hüsna Allah'ın sıfatlarını ifade eden isimlerdir.Kâinattaki bütün eserler ve gerçekleşen tüm faaliyetler Esma-i Hüsna'yıyansıtmaktadır....
ETKİSİZ SANILAN YANLIŞLARIN BÜYÜK ETKİLERİ
  Her baba ve anne çocuklarının iyi olmasını ister.'Hayırlı evlat” her insanın isteğidir. Kusurlarını, kötü hallerini, içindebulunduğu olumsuzlukları bilen baba, oğlunun kendisi gibi olmamasını, kusursuz olmasını,sorunsuz...
OKULUMUZLA İLGİLİ ÇİRKİN YORUMLAR
Okulumuz Fatma Zehra Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi, eğitim-öğretimhayatına başladığı günden itibaren oluşturduğu düzenli, disiplinli, samimiortamıyla, adım adım yükselen başarılarıyla,beklentileri en iyi karşılayanduruşuyla dikkatlerin...
İNTİHAR
Geçen Pazartesiakşamı okulumuzda hepimizi sarsan çok elim bir olay gerçekleşti. 11. Sınıftaokuyan ve okulumuzun pansiyonunda kalan bir öğrencimiz,herkesin yemekhaneyeindiği sırada gizlice ayrılarak kaldığı odanın ranza demirine bağladığıeşarbıyla...
BOŞ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK
Kur'an-ı Kerim Müminun suresinde kurtuluşa eren müminlerintaşıması gereken sıfatlarını açıklamıştır. Bunlardan biri de boş şeylerden yüzçevirmektir. Üçüncü ayette: 'Onlar ki boş şeylerden yüz çevirenlerdir”buyurmaktadır....
AŞK FİTNESİ
Hiçbirçiftçi, büyük değer verdiği, etrafına duvar örüp taşlarını bile ayıkladığıtarlasına diken ekmez. Çift sürülmüş, tertemiz hale getirilmiş tarlaya ekinekilmezse, dikenler ve yabancı otlar istila eder. Hatta ekin ekilmiş olsa...
DÜĞÜNLERDEKİ ABARTILAR
İslamkurallarını hayattan çıkaranlar ne yazık ki büyük ölçüde başarılı oldular. Ülkemizinsanının yaşam tarzını genel olarak özlü bir şekilde tanımlayan meşhur birsözdür: 'İsviçre yasalarına göre evlenir, Fransız yasalarına...
KADININ TESKİN EDİCİLİĞİ-2 (Bir önceki yazımızın devamı)
Kadınlarda rahmetin tecellisi olarak katıksız,karşılıksız bir şefkat gücü vardır. Bu şefkat çocukların yetişmesi vekorunmasında önemli ve etkin olduğu gibi, erkeklerin teskin edilmesinde vesözünü ettiğimiz olumsuz psikolojilerinin düzeltilmesinde...
KADININ TESKİN EDİCİLİĞİ-1
Kur'an-ı Kerim, ahiret saadetine yönelikdinin kurallarını ihtiva eden ilahî bir kitap olduğu gibi, insanların dünyasaadetini temin eden bilgi ve kurallar da içermektedir. Bunlardan biri de ailehuzurunu sağlayan bilgilere de yer vermesidir....
RİYÂ
Dindeki adıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah içinyapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabasıolarak tanımlanır.Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerderiya, 'gizli şirk” olarak...
ALLAH'IN BİR OLMASI
Cenab-ı Hakkı ancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zatınıbilmemiz mümkün değildir. Kendini sıfatlarıyla tanıtmak için kâinatıyaratmıştır. Kur'an'ında sıfatlarını anlatmış ve bu sıfatların yansımalarınıeserlerinde göstermiştir....
DABBE VE RIZIK
Rızık, kendisinden faydalanılan şey anlamındadır. Kuranayetlerinde, dünya veya ahiretteki bağış; kısmet, pay; beslenilen yiyecek veiçecekler; maddi veya manevi her türlü nimet, azık; dünya hayatında geçimisağlayan mal, mülk, her türlü...
SÖZLERİN ETKİNLİĞİ
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan daha etkiliolduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir.Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Söz ola kestire başı, söz ola kese savaşı”demişlerdir.Yani, kimi sözler...
İNSANIN DEĞERİ
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Genişbir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardançeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerdeyetiştiriliyor. Bu babanın...
SERSAL VE PEŞK
İnsanınbu dünya hayatında bağlı olduğu unsurlardan biri zamandır. Her insana Rabbinitanıması, yalnız O'na ibadet etmesi ve dünyadan da nasibini unutmayarak ahrettekiebedi hayata hazırlanması için belli bir süre verilmiştir. Bu itibarla,...
USANDIRAN TEKRAR
İnsansürekli değişim halindedir. Vücudun hücreleri, organları sürekli yenilenir, heran bir tazelenme programına tabidir. Bedensel olarak gerçekleşen bu değişimmanevi yapısında da uygulanmaktadır. Bunun için insan ömrü çocukluk, gençlik,olgunluk...
İNSANIN DEĞERİ
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Genişbir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardançeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerdeyetiştiriliyor. Bu babanın...
NAMAZDAKİ İNCELİKLER
İnsansürekli tekrar ettiği bir şeyi alışkanlık haline getirir. İlkin irade ilebaşlar, zamanla alışkanlık irade dışında da gerçekleşir. Oysa ibadettealışkanlık ve adet değil, irade ve niyet esastır. İbadetin sonuna kadarfarkındalığı...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayinedeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kandökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifadeetmişlerdir. Kur'an-ı...