Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
GÜNAHLARIN ÇOĞALMASI
Bir kısım hadis rivayetlerinde ahir zamanda bir tek şahsınhata ve günahlarının çok büyük bir yekün tutacağı haber verilmiştir. Başka birdeyişle bir kişi binler kişi kadar günah işleyecektir. Bazı rivayetlerde ise,'bir şahsın söylediği...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'deen fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçokayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur.Rahmet,merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, dünyada istisnasız...
EN YÜCE MECLİS
Sözlükte kökanlamı 'doldurmak” olan mele' kelimesi, 'ileri gelenler,eşraftan olanlar, sözü dinlenir saygın kimseler topluluğu” anlamlarındakullanılmaktadır.  Kur'an-ı Kerim bazıkavimlerin ileri gelenlerinden, yöneticilerinden...
ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİ-2
Çocuklarıneğitiminde anne ve babanın görevlerini belirtmeye çalışmıştık. Bu yazımızdaaynı konuya devam edeceğiz.Anneve baba, çocuğa verdikleri emir ve yasaklara en başta kendileri uymalıdırlar.Anne ve babanın emir ve yasaklarına kendilerinin...
ÇOCUKLARIN DİN EĞİTİMİ-1
Dünya, insan için bir eğitim yeri olarakyaratılmıştır. Bunun için insan, hayvanlardan farklı olarak hiçbir şey bilmezolarak doğar. Mesela hayvanlar dünyaya gelmelerinden kısabir süre sonra hayat şartlarına uyum gösterirken, insan bir-iki...
TAŞTAN DAHA KATI KALPLER
Karanlık birgecede, rengârenk ampullerle donatılmış bir mekânda, bu lambalardan beklenenistifade ve güzelliklerin görülebilmesi için onları ışıklandıracak enerjininyani elektriğin olması gerekir. Yoksa renkleri, ışık saçan güzellikleri...
EVLER VE KIBLE
Kur'an-ı Kerim,her ümmetin yöneldiği bir kıblesi olduğunu bildirmektedir. Müslümanlarınyönelmesi gereken kıblesi de Ka'be'dir. Sadece tavafta değil, yerküredebulunulan her noktadan simgesel olarak ona yönelmek, kalben de onunla...
KÂFİR AMELLER
Her müslümanın her hareketi Müslüman olmadığıgibi, her kâfirin de her davranışı kâfir değildir.  Kâfirlerin bir kısım davranışları, tavırları,uygulamaları müslümanca olabilir. Ancak müslümanların da bir kısımdavranışları,...
TAHAMMÜL
İnsan, üzücü,maddi ve manevi yönden kendisine zarar vereceğine inandığı hiçbir şeydenhoşlanmaz. İnsan fıtratı gereği, hoşlanmadığı bir durumla karşılaştığı zamangücü ve aklı oranında tepki gösterir. Bazı hisleri acilen tepki...
İSRAF
Kelimeanlamı harcamak, sarf etmek olan İsraf,terim anlamıyla kullanım ve tüketimdesavurganlık, tutumsuzluk demektir. İhtiyaçtan fazla harcamalardır. İnsanıinsandan daha iyi düşünen Allah, her türlü ihtiyacı karşılamak için gerekenleride...
KAPATILAMAYAN DELİK
Yemen'dehüküm süren ve zalimliğinden ötürü Şeddat olarak tanınan hükümdar, 'ben decennet yaratabilirim!” diyerek, ırmaklar, bağlar, bahçeler ve saraylardanoluşan bir şehir inşa eder. Tarihte İrem şehri, edebiyatta da 'İrem...
BAŞKASINI DA KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEK
İslam'ındiğer dinlerden, düzenlerden ayrılan en önemli temel ilkelerinden biri 'başkasınıda kendisi gibi düşünmek”tir. Dünya hayatında huzur ve mutluluğu sağlayanilahi bir kanundur. Toplumda merhameti egemen kılmanın, insanca...
APTALCA TUTUMLAR
Rahmetli babam aramızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Onun yokluğuna hâlâalışabilmiş değiliz. Kabrini her ziyaretimizde kendisineve bütün ehl-i imanın ölmüşlerine rahmet ve mağfiret duaları okuyor, hayırlayâd ediyoruz. Ancak boğazda düğümlenen...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'deen fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçokayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur. Rahmet,merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, 'dünyada istisnasız...
HEVÂ PUTU
Yüce Allah, insanı en güzel surette, başkavarlıklarda bulunmayan çok kapsamlı ve muhteşem bir donanımla yaratmıştır. Buitibarla insan, bütün Esma-i Hüsna'nın üzerinde tecelli ettiği, YüceYaratıcı'nın en mükemmel eseridir....
AŞURE GÜNÜ VE TATLISI
FETÖ'nüntemel özelliği, dini kullanarak yükselmeye basamak yapmaktı.Bunun için halkındini duygularını sömürmekten ve İslami değerleri kendi çıkarlarına aletetmekten geri durmamışlar, özellikle çıkar sağlamada reklam olabilen bütün...
MUHARREM
Allah'ınyasakladıkları için kullanılan 'haram” kelimesi, Arapçada 'saygın, hürmetelayık” anlamına da gelmektedir. Zaten saygınlık, saygın olmayan bir şeyeyapılan muamelenin yasaklanmış olması demektir. Türkçede saygı...
MİSKİN
İnsan, toplumsalbir varlık olarak yaratılmış ve bunun gereği olarak toplum halinde yaşamakzorundadır. Toplumu oluşturan fertlerin birbirlerine karşı haklarınıgözetmeleri, bunun için de sevgi ve saygıya dayalı bir düzen oluşturmalarıgerekir....
DABBE VE RIZIK
Rızık,kendisinden faydalanılan şey anlamındadır. Kuran ayetlerinde, dünya veyaahiretteki bağış; kısmet, pay; beslenilen yiyecek ve içecekler; maddi veyamanevi her türlü nimet, azık; dünya hayatında geçimi sağlayan mal, mülk, hertürlü...
İNSANIN SORUMLULUKLARI
Yüce Allah insana dört türlüsorumluluk yüklemiştir:Allah'a, topluma, kişinin kendisine, yaşadığı çevre vedoğaya karşı insan sorumlu tutulmuştur. İnanç ve ibadet ile ilgiliyükümlülüklerle öncelikle Rabbine karşı sorumludur.Rabbini...
HAVL VE KUVVET
Eski Urfa evlerinibilirsiniz: Dar bir sokakta küçük bir kapıdan girdiğinizde, ağaçlı geniş biravlusu, çok sayıda ve genişçe odaları bulunan bir bina ile karşılaşırsınız.Hatta samanlık, ahır gibi bölümleri de bulunur. Su ihtiyacı için...
SAMİRİ
Musa (AS) ve kavminin kıssası, farklıyönleriyle ve değişik ayrıntılarla Kur'an'da birçok surede yer almış,müminlerin ibret nazarına sunulmuştur. Onlardan biri de Samiri kıssasıdır. Sözkonusu bu şahıs, Hz. Musa Rabbinden vahiy...
HAYVANLARDAN İBRET ALMAK
Kur'an-ı Kerim,hayvanların insan hizmetine verildiğini açıklayarak, onlardan ibret alınmasıgerektiğini bildirmiştir. Bir kısım hayvanlar isimleriyle zikredilmiş, bütünhayvanları ifade etmek için de 'behimetü'l-en'am”,...
HÜZÜNLÜ DÜŞÜNCELER
Tuhup'ta köy evlerinin arka tarafına düşen, yüksek ve sarpkayalardan oluşan bir mekânda oturuyorum. Yazın öğleye yakın bir zamana kadarbu kayaların gölgesi serin bir ferahlık veriyor.Bir zamanlar burası insanlarla doluydu, cıvıl cıvıldı.Medresemizde...