Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
Fakir Zenginler
Fakirlik ve zenginlik sosyal bir vakıadır. Her alanda olduğu gibi fakirlik ve zenginlik olgusuna da İslam'ın kendine özgü bakışı vardır. Dünyanın en vahşi toplumundan, en medenilere efendi olan bir toplum çıkaran İslam'ın...
Fırat
Fırat nehrinin kenarındayım. Asırlardır coşkulu bir şekilde, Fuzuli'nin deyimiyle 'başını taştan taşa vurarak” akan bu nehir kapladığı geniş alan ve görkemli görünüşüyle insana heybet veriyor. Nice canlar yutmuş,...
Mucizenin sıradanlaşması
Cenab-ı Hak,kudret ve azametini kullarına göstermek ve kendini onlara tanıttırmak içinkâinatı harika eserlerle donatmıştır. Yaratıp şuurlu gözlerin bakışlarınasunduğu eserleri ve kâinatta her gün gerçekleştirdiğifaaliyetleri olağanüstüdür,...
Sözlerin etkinliği
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan dahaetkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir.Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Sözola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir.Yani, kimi sözler...
Ailede dede ve nine
Asrımızda baş döndürücü bir hızda birçokalanda değişim yaşanmaktadır. Daha önce hiç olmayan meslekler ortaya çıkmış,hayat tarzları değişmiş, insanların ilgi ve yönelişleri farklılaşmıştır. Toplumda,hatta ailede özgürlükler...
Yüzeysel Güzellik
İnsan güzelliğe düşkün olarak yaratılmıştır. Şüphesiz ki Yüce Allah,'Cemil” isminin tecellisi olarak kâinatı güzelliklerle donatmıştır.Güzelliklere hayranlık duyan insan kâinattaki bu güzellikleri görüp düşündükçeRabbinin...
Nezaket ve Kalabalık
Hz Aişe annemiz anlatıyor: 'Bir adam,Resulullah (ASV)'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resulullah (ASV)uzaktan onu görünce: "Aşiretin ne kötü kardeşidir ve ne kötüoğludur!" buyurdu. Gelen adamın aşireti içindeki en kötü...
Değer ve Değersiz
Toplum tarafındanbenimsenmiş ve doğruluğu onaylanmış temel prensiplere değer adı verilmektedir.Bu kurallara uygun olan her şey 'değerli” kabul edilir; Uyumlu olmayanlar da'değersiz” diye nitelenir. Değerler görecelidir, toplumlara...
İslam'ın sünnetteki sembolleri
Kelime anlamı yol, kanun ve nizam olan Sünnet, İslamibir kavram olarak Allah'ın peygamberinin şahsında tüm insanlık için seçtiğinizamın adıdır. Başka bir deyişle, İslam'ın Resulullah (ASV) tarafından sahabetoplumunda gerçekleştirilen...
Riya
Kelime anlamı gösteriş olan riya, Allah için yapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır. Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. İnsan toplumsal bir varlık olduğu için, yaptığı her şeyi...
Tevazu ve Kibir
TEVAZUVE KİBİRİnsana verilen enaniyet duygusu, kibir dediğimizşeytani haslete meyillidir. Türkçede 'kendini büyük görme, kendini herkestenüstün tutma” anlamında kullanılan kibir, aslında 'tekebbür” kavramıyla ifadeedilir. Yani,...
İstihare namazı ve duası
Allah,insanları ve cinleri ibadet için yarattığını Kur'an'da bildirmiştir. Buitibarla farz kıldığı ibadetlerin yanı sıra çeşitli vakitlerde bir kısımibadetleri de nafile olarak insanın önüne koymuştur. Vakitleri belirlenmişibadetler...