Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
HIZIR ALEYHİSSELAM VE HIDIRELLEZ
Halk arasında, Hızır (AS)'ın ölmediği,Kıyamete kadar yaşayacağı inancı yaygın olarak bulunur. Hızır (AS)'lakarşılaştıklarını söyleyenlerin anlattıkları çeşitli hikâyeleri de çoğunuzdinlemişsinizdir. Genelde üstü başı...
CİNLİ MAĞARA
Cinler, gözlerin göremediği varlıklar olup,ayet ve hadislerde de sıfatları verilmediğinden mahiyetçe bir bilinmezlikiçindedirler. Bu nedenleöteden beri zanni, hayali ve özellikle çözülemeyenolumsuzluklar hep cinlerle açıklanmıştır.Eski...
İMANIN ŞUBELERİ
Kur'an-ı Kerim,kurtuluşa eren cennetlik insanları belirtirken sıkça 'iman eden ve salihameller işleyenler” şeklinde iki özelliği bir arada dile getirmektedir.Kur'an'dan anladığımız kadarıyla Müslümanlık bu iki özellikten...
KUDRET ELİ'NİN PERDELERİ
Yüce Allah insanı bu dünya hayatında imtihana tabi tuttuğunuKur'an'da açıklamıştır.Bunun gereği olarak sorumluluklar yüklemiştir. Dünyahayatının imtihan olması, imtihana tabi tutan Allah'ın insanı tanıması değil,insanın...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah,insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirincemelekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayinedeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...
SÜNNETİN KALBİ KORUMASI
Arapça bir kelimeolan vesvese, sözlükte 'rüzgârın çıkardığı gizli ses” demektir. 'İçindenkonuşmak” ve 'fısıltı” anlamlarında da kullanılmıştır. Ancak Kur'an, bukavrama, 'şeytanın insan aklına getirdiği...
PEYGAMBER (ASV)'IN KORUNMASI
Günümüzİslam düşmanlarının çok önemsediği düşmanca taktiklerinden biri İslamPeygamberini (ASV) sıradanlaştırma gayretidir. Onlar çok iyi biliyorlar kiKur'an'ın anlaşılması ve uygulanması ancak Hz. Peygamberin eliyle olmuştur....
Üç Aylar ve Ramazan
Arınma ve ibadetmevsimi olan mübarek Üçaylar'a bizi kavuşturan Allah'a hamd olsun.Bu kutsi mevsim,insanın manevi hayatında büyük değişimlere, yol açar. Yılboyu çeşitligünahlarla kararan ve katılaşan kapleri yumuşatır, ibadet...
Banka Promosyonu Faiz Mi?
Bilindiği gibimemur ve emekliler maaş ve ücretlerini bankalar aracılığıyla almaktadır. Eskidenkurumun mutemedi o kurumda çalışan tüm memur ve işçilerin maaşını maliyedenalıp getirir ve hak sahiplerine imza karşılığı dağıtırdı. Ancak...
Bediüzzaman'ı Rahmetle Yâd Ediyoruz
Asr-ı Saadettenasrımıza açılmış bir pencereydi. O'nun hayatına bakıp, sünnet-i seniyyeyi,Ashab-ı kiramın yaşantısını anlamak mümkündü. İbn-i Abbas veya İbn-i Mes'udgibi ilim meclisinde oturmuş Kur'an'ı tefsir ediyordu....
Kurban Bayramına Büyük Hakaret
Her ilmin, her alanın, her sistemin kendine mahsus özel kavramları vardır. Kelimelerin lügatanlamlarının dışında hangi alana mal olmuşsa ona uygun yeni anlamlar yüklenir.Bir kısım kavramlar da bizzat Allah tarafındanyeni anlamlar yüklenerek...
Allah'ın Bir Olması
Cenab-ı Hakkıancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zatını bilmemiz mümkün değildir. Kendinisıfatlarıyla tanıtmak için kâinatı yaratmıştır. Kur'an'ında sıfatlarınıanlatmış ve bu sıfatların yansımalarını eserlerinde göstermiştir....
Can Sıkıntısı Neden Olur?
İnsana musallatolan sorunlardan biri sıkıntıdır. Hayat güzellikleri ve lezzetleriyle berabersıkıntılarla da doludur. Rahatsız edici durumların verdiği sıkıntılar bellidirancak hiçbir sıkıcı unsur görünmemesine rağmen insanda oluşan...
Dünya Kadınlar Günü
Çok eski çağlardan beri kadınlara uygulananzulüm ve şiddet, bir çok insani gelişmelerle övünülen asrımızda dinmemiş,aksine artarak devam etmiştir. Kadınlar günü tahsisi de kapitalistlere hizmetetmekten öteye gitmemiştir.8 Mart 1857 tarihinde...
Şah Damarından Daha Yakın
Yavrusunudoğuran, aklın alamayacağı ölçüde üzerine titreyen, gözetip büyüten, her türlüfedakârlığı yaparak tehlikelerden koruyan hiç şüphesiz ki annedir. Yavrusunakarşı halis, karşılıksız, olağanüstü bir şefkat taşımaktadır....
Düğün Magandaları
 Gün geçmiyor kidüğünlerde ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanan bir facia haberi gelmiş olmasın.Güya eğlenmek amacıyla havaya ateş edenlerin silahından çıkan kurşunlarla nicefacialar yaşanıyor. Eğlenceyi, sevinç gününü bir anda dayanılmaz...
Rüya ile gelen mesaj
Ortaokul ikincisınıftaydım. Coğrafya dersi çok ilgimi çekiyordu. Özellikle denizleri merakediyordum. Çünkü hiç deniz görmemiştim. Bir gece gördüğüm rüya merakımı daha daarttırdı. Rüyada bir köprüden geçiyordum. Ancak ilginç bir...
Günahların Çoğalması
Bir kısım hadisrivayetlerinde ahir zamanda bir tek şahsın hata ve günahlarının çok büyük biryekün tutacağı haber verilmiştir. Başka bir deyişle birkişi binler kişi kadar günah işleyecektir. Bazı rivayetlerde ise, 'birşahsın söylediği...
Fakir Zenginler
Fakirlik ve zenginlik sosyal bir vakıadır. Her alanda olduğu gibi fakirlik ve zenginlik olgusuna da İslam'ın kendine özgü bakışı vardır. Dünyanın en vahşi toplumundan, en medenilere efendi olan bir toplum çıkaran İslam'ın...
Fırat
Fırat nehrinin kenarındayım. Asırlardır coşkulu bir şekilde, Fuzuli'nin deyimiyle 'başını taştan taşa vurarak” akan bu nehir kapladığı geniş alan ve görkemli görünüşüyle insana heybet veriyor. Nice canlar yutmuş,...
Mucizenin sıradanlaşması
Cenab-ı Hak,kudret ve azametini kullarına göstermek ve kendini onlara tanıttırmak içinkâinatı harika eserlerle donatmıştır. Yaratıp şuurlu gözlerin bakışlarınasunduğu eserleri ve kâinatta her gün gerçekleştirdiğifaaliyetleri olağanüstüdür,...
Sözlerin etkinliği
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan dahaetkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir.Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Sözola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir.Yani, kimi sözler...
Ailede dede ve nine
Asrımızda baş döndürücü bir hızda birçokalanda değişim yaşanmaktadır. Daha önce hiç olmayan meslekler ortaya çıkmış,hayat tarzları değişmiş, insanların ilgi ve yönelişleri farklılaşmıştır. Toplumda,hatta ailede özgürlükler...
Yüzeysel Güzellik
İnsan güzelliğe düşkün olarak yaratılmıştır. Şüphesiz ki Yüce Allah,'Cemil” isminin tecellisi olarak kâinatı güzelliklerle donatmıştır.Güzelliklere hayranlık duyan insan kâinattaki bu güzellikleri görüp düşündükçeRabbinin...