Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
VİTRİN GÜZELLİĞİ
Yıllar önce Tuhup kaynak suları bakımından zengin bir köydü. Yerden kaynayan ve her biri bir değirmeni döndürecek güçte yan yana soğuk iki pınarı vardı. Geniş ve uzun vadinin tüm bahçeleri bu sularla sulanıyordu. Ayıca vadiyi çevreleyen...
SABAHIN NEFESİ
Yaz mevsiminin hüküm sürdüğü her yörede sıcaklardan şikâyet edilir. Bölgemizde sıcak diğer yerlerden biraz daha şiddetlidir. Bu yörenin insanları olarak sıcağa alışkınız ama yine de bunaldığımız zamanlar olmaktadır. Normalde geceleri...
BEŞERİ ADALET AHİRETİN VARLIĞINA DELİLDİR
Dünyada insanlar tarafından oluşturulan ve uygulanan adalet sistemleri vicdanları tatmin etmekten uzaktır. Ülkelere göre ayrıntıda az-çok değişiklikler görünse de, adaletin gerçekleşmediği, kamu vicdanını tatmin etmediği, hakkın yerini...
EKSİKLİKTEKİ RAHMET
Yüce Allah, hem dünya hem ahiret hayatında yarattıklarına şefkat ve merhametini 'Rahman ve Rahim” isimleriyle ifade etmiş kendisini bu isimlerle tanıtmıştır. Zalim ve kâfirler için cehennem zindanlarında elem verici korkunç bir azap...
ACILARIN ARKASINDAKİ LEZZET
Akıl, Cenab-ı Allah'ın işlerinde hayrettedir. Kur'an'ında Kendini 'Hakîm” ismiyle âlemlere ilan eden Allah, her işini hikmetle yaptığını, işlerinde abes bulunmadığını bildirmektedir. Bitkilerin çiçeklerinde yaratılan...
OYUN
Çocukluğumuzda çeşitli oyunlar oynardık. Tellerden, taştan, çamurdan arabalar yapardık. En çok cevizlerden sürü yapma oyununu severdik. Ceviz ağaçlarından kof oldukları için olgunlaşmadan düşen cevizleri toplar, oyun gereği onları koyun...
ÖĞRENCİLERE TAVSİYELER
Ülkemizde lise mezunları ile üniversitelerin kontenjanları sayıca orantılı olmadığı hatta aralarında uçurum olduğu için üniversiteye giriş bir yarış haline gelmiştir. Örneğin 2021 yılında bu sınava gireceklerin sayısı iki buçuk...
PEYGAMBER (ASV)’IN GÖLGESİ
Geçenlerde bir arkadaş tarafından bana gönderilen bir videoda, kıyafetinden hoca olduğu anlaşılan yaşlıca bir adam, orada bulunanlara Peygamber (ASV)'ın nurani bir şahsiyete sahip olduğunu anlatıyordu. Ancak sözün bir yerinde 'o...
GÜNAHIN ÇAĞRICILARI
İslam'ın yasaklarında açık kapı ve boşluk bırakmayan bir uslup ve belağat vardır. Bir şeyin bütününü yasaklamak istediğinde en küçük cüzünü belirterek yasağı en küçük parçasından başlatır. Bu teknik en amî kimselerin bile...
DOMUZ
Çocukluğumda hatırlıyorum, rahmetli ninem, 'Domuz hapşırmış, burnundan fare düşmüş” derdi, sonra da domuzun her yönüyle necis ve haram olduğunu, ondan uzak durmak gerektiğini, böylece İslam'ın hükümlerini biz torunlarına...
ASTROLOJİ SAFSATASI
'Yıldız bilimi” anlamına gelen astrolojinin, gerçekte bilimle uzaktan yakından alakası yoktur. Tamamen uydurma, asılsız hurafelere dayalı bir tür falcılıktır. Halk arasında da eskiden beri 'yıldız falı” olarak söylenirdi. Yerden...
HAYATIN ACILARI VE LEZZETLERİ
İnsan çok çeşitli lezzetleri algılama kapasitesiyle yaratılmıştır. Diğer canlıların algıladığı lezzetler büyük ölçüde yeme-içme ile ilgilidir. İnsana ait lezzetler çok çeşitlidir. İnsandaki yeme-içme lezzetleri, algılayabildiği...
MEZHEPSİZ SAPKINLAR
Korona virüs gündemi ele geçirmiş, her gün ilk sıradaki yerini koruyor, Elbette korunmak gereken bir beladır ancak ondan çok daha tehlikeli olan ve ebedi hayatı tehdit eden daha korkunç şeytani virüsler vardır. Bunlar Müslümanların manevi...
KISITLANMIŞ LEZZETLER
İnsan cennete namzet olarak yaratılmıştır. Sınırsız, had konulmayan isteklerle duygularla donatılmıştır. Kısacık dünya hayatında bütün duyguları ve arzuları tatmin etmek mümkün değildir. Ancak bunları tam olarak karşılayacak olan...
ALLAH İSMİ VE “TANRI”
Bir asra yakın bir zamandan beri ülkemizde bazı çevrelerde Allah ismine karşı hasmane bir tutum gözlenmektedir. Konuşma ve yazılarında Allah yerine kasıtlı olarak ısrarla 'Tanrı” kelimesini kullanıyorlar ve bunu yaygınlaştırmak istiyorlar....
ELMA BAHÇESİ
Rahmetli dedem Hacı Abdulkadir, çocukluğundan beri haramdan sakınma konusunda çok hassastı, en küçük bir şüpheyi dahi kabul etmez, başkasına ait hiçbir şeye el uzatmazdı. Babasından böyle bir terbiye almıştı. Bu konuda çocuklarına uyarılarda...
YEMEK DAVETLERİ
Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan 'Samed” isminin sahibi olan Allah, insanları bu dünya hayatında yemeğe muhtaç olarak yaratmıştır. Hatta bütün canlılar için zorunlu bir ihtiyaçtır. Yemek hayatın devamı için bir araç durumundadır,...
YAHUDİ VE İSRAİL
'İsrail” kavramı Kur'an-ı Kerim'de Yakub (AS)'ın bir unvanı olarak kullanılmıştır. Bu nedenle bu ismi Yahudilerden ayrı tutmalıyız. Kur'an'da iki yerde Yakub (AS)'dan 'İsraîl” diye söz edilmektedir:...
VİRÜSLE GELEN DEĞİŞİM
Birçoğumuz kabullenmese de korona virüsün istilası katlanarak, mutasyonlarla devam ediyor. Hatta bir yılı çoktan doldurdu ama onu durduracak, tamamen yok edecek kayda değer bir çare henüz bulunmuş değil. Bu virüsle ilgili söylenen şaibeli,...
GÖNÜL ALMAK
İslam dini, insanın Allah ile ilişkisini düzenlediği gibi, insanın insanlarla ve hatta diğer mahlûkatla, yani kâinatla ilişkisini de düzenlemiş, kural altına almıştır. Bu itibarla insanın insanlarla ilişkilerini düzenleyen kurallar İslam'ın...
VİCDANSIZLIK
Yıllar önce toplumumuza ekonomik ve sosyal sıkıntılarına rağmen, şimdilerde hasret kaldığımız, değerler hâkimdi. İslam'ın emrettiği yardımlaşma, dayanışma komşuluk akrabalık ilişkileri sevgi, saygı, birbirlerinin dertleriyle...
RAMAZAN EĞİTİMİ
Ramazan orucunun en önemli hikmetlerinden biri nefis terbiyesidir. Ramazan bu yönüyle nefis terbiyesi için, bir ay sürecek ilahi bir kurs şeklinde eğitim sürecidir. Unutulmamalıdır ki hayat imtihan için yaratılmıştır. Bunun gereği olarak bir...
KURAN’IN İNİŞİNDEKİ ALENİLİK
İlim ve irfan dolu İslami kütüphanelerde bulunan binlerce kitabın hangisine bakarsanız kaynağını Kur'an'dan aldığını görürsünüz. Asırlardır yazılan bütün bu kitaplar Kur'an'dan çıkmıştır. Demek Kur'an, kütüphaneler...
UNVAN OLAN DUALAR
Âlimlerin örfünde ve ümmet arasında kültür halinde süregelen Peygamberimiz için "Aleyhi's-salâtu ve's-selâm" veya "sallallahu aleyhi ve sellem", diğer peygamberlerden söz edilirken "aleyhi's-selâm",  sahabe için "Radiyallahu...