banner18
Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
Allah'ın Bir Olması
Cenab-ı Hakkıancak sıfatlarıyla tanıyabiliriz. Zatını bilmemiz mümkün değildir. Kendinisıfatlarıyla tanıtmak için kâinatı yaratmıştır. Kur'an'ında sıfatlarınıanlatmış ve bu sıfatların yansımalarını eserlerinde göstermiştir....
Can Sıkıntısı Neden Olur?
İnsana musallatolan sorunlardan biri sıkıntıdır. Hayat güzellikleri ve lezzetleriyle berabersıkıntılarla da doludur. Rahatsız edici durumların verdiği sıkıntılar bellidirancak hiçbir sıkıcı unsur görünmemesine rağmen insanda oluşan...
Dünya Kadınlar Günü
Çok eski çağlardan beri kadınlara uygulananzulüm ve şiddet, bir çok insani gelişmelerle övünülen asrımızda dinmemiş,aksine artarak devam etmiştir. Kadınlar günü tahsisi de kapitalistlere hizmetetmekten öteye gitmemiştir.8 Mart 1857 tarihinde...
Şah Damarından Daha Yakın
Yavrusunudoğuran, aklın alamayacağı ölçüde üzerine titreyen, gözetip büyüten, her türlüfedakârlığı yaparak tehlikelerden koruyan hiç şüphesiz ki annedir. Yavrusunakarşı halis, karşılıksız, olağanüstü bir şefkat taşımaktadır....
Düğün Magandaları
 Gün geçmiyor kidüğünlerde ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanan bir facia haberi gelmiş olmasın.Güya eğlenmek amacıyla havaya ateş edenlerin silahından çıkan kurşunlarla nicefacialar yaşanıyor. Eğlenceyi, sevinç gününü bir anda dayanılmaz...
Rüya ile gelen mesaj
Ortaokul ikincisınıftaydım. Coğrafya dersi çok ilgimi çekiyordu. Özellikle denizleri merakediyordum. Çünkü hiç deniz görmemiştim. Bir gece gördüğüm rüya merakımı daha daarttırdı. Rüyada bir köprüden geçiyordum. Ancak ilginç bir...
Günahların Çoğalması
Bir kısım hadisrivayetlerinde ahir zamanda bir tek şahsın hata ve günahlarının çok büyük biryekün tutacağı haber verilmiştir. Başka bir deyişle birkişi binler kişi kadar günah işleyecektir. Bazı rivayetlerde ise, 'birşahsın söylediği...
Fakir Zenginler
Fakirlik ve zenginlik sosyal bir vakıadır. Her alanda olduğu gibi fakirlik ve zenginlik olgusuna da İslam'ın kendine özgü bakışı vardır. Dünyanın en vahşi toplumundan, en medenilere efendi olan bir toplum çıkaran İslam'ın...
Fırat
Fırat nehrinin kenarındayım. Asırlardır coşkulu bir şekilde, Fuzuli'nin deyimiyle 'başını taştan taşa vurarak” akan bu nehir kapladığı geniş alan ve görkemli görünüşüyle insana heybet veriyor. Nice canlar yutmuş,...
Mucizenin sıradanlaşması
Cenab-ı Hak,kudret ve azametini kullarına göstermek ve kendini onlara tanıttırmak içinkâinatı harika eserlerle donatmıştır. Yaratıp şuurlu gözlerin bakışlarınasunduğu eserleri ve kâinatta her gün gerçekleştirdiğifaaliyetleri olağanüstüdür,...
Sözlerin etkinliği
Bazı sözlerin muamelelerden ve davranışlardan dahaetkili olduğu hatta kılıçtan daha büyük etkiye sahip olduğu bilinmektedir.Büyüklerimiz bu manayı ifade için, 'Sözola kestire başı, söz ola kese savaşı” demişlerdir.Yani, kimi sözler...
Ailede dede ve nine
Asrımızda baş döndürücü bir hızda birçokalanda değişim yaşanmaktadır. Daha önce hiç olmayan meslekler ortaya çıkmış,hayat tarzları değişmiş, insanların ilgi ve yönelişleri farklılaşmıştır. Toplumda,hatta ailede özgürlükler...
Yüzeysel Güzellik
İnsan güzelliğe düşkün olarak yaratılmıştır. Şüphesiz ki Yüce Allah,'Cemil” isminin tecellisi olarak kâinatı güzelliklerle donatmıştır.Güzelliklere hayranlık duyan insan kâinattaki bu güzellikleri görüp düşündükçeRabbinin...
Nezaket ve Kalabalık
Hz Aişe annemiz anlatıyor: 'Bir adam,Resulullah (ASV)'ın huzuruna girmek için izin istemişti. Resulullah (ASV)uzaktan onu görünce: "Aşiretin ne kötü kardeşidir ve ne kötüoğludur!" buyurdu. Gelen adamın aşireti içindeki en kötü...
Değer ve Değersiz
Toplum tarafındanbenimsenmiş ve doğruluğu onaylanmış temel prensiplere değer adı verilmektedir.Bu kurallara uygun olan her şey 'değerli” kabul edilir; Uyumlu olmayanlar da'değersiz” diye nitelenir. Değerler görecelidir, toplumlara...
İslam'ın sünnetteki sembolleri
Kelime anlamı yol, kanun ve nizam olan Sünnet, İslamibir kavram olarak Allah'ın peygamberinin şahsında tüm insanlık için seçtiğinizamın adıdır. Başka bir deyişle, İslam'ın Resulullah (ASV) tarafından sahabetoplumunda gerçekleştirilen...
Riya
Kelime anlamı gösteriş olan riya, Allah için yapılması gerekenleri insanlar için yapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır. Dini hayatta çok önemli bir kusurdur. İnsan toplumsal bir varlık olduğu için, yaptığı her şeyi...
Tevazu ve Kibir
TEVAZUVE KİBİRİnsana verilen enaniyet duygusu, kibir dediğimizşeytani haslete meyillidir. Türkçede 'kendini büyük görme, kendini herkestenüstün tutma” anlamında kullanılan kibir, aslında 'tekebbür” kavramıyla ifadeedilir. Yani,...
İstihare namazı ve duası
Allah,insanları ve cinleri ibadet için yarattığını Kur'an'da bildirmiştir. Buitibarla farz kıldığı ibadetlerin yanı sıra çeşitli vakitlerde bir kısımibadetleri de nafile olarak insanın önüne koymuştur. Vakitleri belirlenmişibadetler...