Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
VİRÜSLE MÜCADELEDE KÖSTEK OLANLAR
Devletler bütün kurumlarıyla, vatandaşlarını koronadan korumak, ölümleri önlemek için seferber olmuş durumdalar. Yetkin ve uzmanlarla, bilim insanlarıyla toplantılar yaparak mücadelede eylem planı hazırlayıp uygulamaya koyuyorlar, koruyucu...
“DÜNYADA RAHAT YOKTUR”
İnsan daima rahatlığı arar, hiç kimse, rahatlık varken zahmeti, seçmez. İnsan rahatına düşkündür. Asrımızda hayatı kolaylaştıran, rahatlık sağlayan bunca çaba, icat, teknoloji, zenginlik, bolluk gibi unsurlara rağmen rahat ve huzur sağlanmamıştır....
KİŞİYİ YÜZÜNE KARŞI ÖVMEK
İslam'dan önce cahiliye döneminde, kabile reislerini ve toplumdaki önemli kişileri övücü şiirler söyleme geleneği vardı. Buna 'mehdiye” denirdi. Sasani hükümdarları da saraylarında kendilerini övecek şairler görevlendirirdi....
ALLAH’IN KAYYÛM İSMİ
'Allah, O'ndan baka ilah yoktur, hep Hayy (diri) ve Kayyûmdur" (Bakara, 255; Al-i İmran, 2.) buyurmuş ve kendini böyle tanıtmıştır. Kayyûm  ismini bir nebze anlamaya çalışacağız. Kayyum, lügat anlamıyla 'Sürekli ve kesintisiz...
ÜSLUBUN GÜCÜ
Bir zaman bir sultan rüyasında bütün dişlerinin döküldüğünü görmüş. Rüyanın etkisinde kalmış ve endişelenmiş. Hemen rüya tabirinden anlayan birinin bulunmasını emretmiş. Gördüğü rüyayı tabir ettirmek istemiş. Çok geçmeden...
ETİK OLMAYAN PAYLAŞIMLAR
Geçen Cuma günü İzmir'de ölüm, yıkım ve yaralanmalara yol açan şiddetli bir deprem milletçe hepimize hüzün yaşattı, yürekten yaralandık. Enkazdan sağ olarak çıkarılanlar, mucizevî olarak kurtarılan yavrular bize sevinç ve umut...
DEPREM FELAKETİ
Yeryüzünde insanı en çok korkutan ve etkileyen felaketlerin başında deprem gelir. Ne zaman ve nasıl olacağı önceden bilinmez, tedbir almakla önüne geçilmez. Aniden hazırlıksız yakalar ve şiddetine göre binaları yıkar, evleri mezara çevirir....
AMEL VE ÂYÎN
Yüce Allah, dünya hayatında insanları iman etmek ve salih amel işlemekle sorumlu tutmuştur. Kur'an ayetlerinde sürekli bu ikiliye dikkat çekilmiş, cehennemden kurtuluşun ve cennete kavuşmanın olmazsa olmazı oldukları vurgulanmaktadır....
DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ VE MEVLİT KANDİLİ
Günümüzde İslam âleminde de yayılan doğum günü kutlamasının kökeni,  İslam'dan önceki çağlara dayanmaktadır. Bazı tarihi kaynaklarda ve ansiklopedilerde anlatıldığına göre, en eski doğum günü kutlaması tanrılık iddiasında...
CEVŞEN TAŞIMAK
Dua, Allah'ın insandan istediği namaz gibi bir ibadet çeşididir. Allah'a karşı aciz ve muhtaç olduğunu hissedip kulluk bilinciyle yalvarmak demektir. Bu yakarış kulluğun gereği bir ibadettir. Yüce Allah, kullarının dua etmelerini...
KÖTÜ AMELİN SÜSLENDİRİLMESİ
Kur'an-ı Kerim'de ameli kötü olanlar anlatılırken, kötü amelin kendisi için süslendirilmiş olduğundan söz eder. İki ayetin mealini örnek olarak verelim: 'Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli...
ACI ÇEKEN ÇOCUKLAR
Küçücük kız çocuğu hasta olan ve aylardır tedavi gören, bendenizin de bir yeğeni olan bir babanın feryat niteliğindeki şu paylaşımı rikkatime dokundu: "Anne ve babalar çocuklarıyla sınanırmış.. Peki çocuğun günahı ne ki bu eziyeti...
CİDDİYETSİZLİK
İnsan fıtraten Allah'a ve dinine karşı büyük bir 'istek”le donatılmıştır. İnançsız olanların da söylemlerinde ciddi olmadıklarını düşünüyorum. Ateist olduğunu söyleyen birçok kimsenin kaynağı yalnızca din olan ahlaki...
ÜSTADIN TALEBELERİ
Rahmetli babam 1962 yılında "müderrislik İcazeti”ni aldı ve Seydası ünlü âlim Molla Abdürrezzak'ın izin ve teşvikiyle Tuhup'ta Medresesini kurup müderrisliğe başladıktan sonra Risale-i Nurlarla tanıştı. Bir gün karşılaştığı...
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Bu dünyaya imtihan ve tekemmül için gönderilen insanlar, Yüce Yaratıcı tarafından eşit haklara sahip kılınmışlardır. Onlardan adilane, hakkaniyetli bir hayat yaşamaları, birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmaları, zulüm etmemeleri...
AİLE HAYATINDA DEĞİŞİM
Değişimden münezzeh olan Allah, bu kâinata 'sürekli değişim” kanunu koymuştur. Yaratılan hiç bir şey bir kararda durmuyor, sürekli değişim içindedir. Değişmediği sanılan şeyler de bu kanuna bağlıdır ve sürekli değişim halindedir....
TEDBİR VE KADER
Kader ve kaza imanın şartlarındandır. Kader Allah'ın bilgisi ve programı, kaza ise bu programın uygulanmasıdır. İmanın şartı olarak her mümin Allah'ın her şeyi bildiğine ve her programın üstünde O'nun programı olduğuna...
TOPLUMUN KORKUTAN GİDİŞATI
Öğrencilik yıllarımda bulunduğum bir şehirde halkın eğlencesi olmuş bir deli vardı. Diğer delilerden farklı bir özelliği bulunuyordu. Kendini belediye başkanı sanıyordu. Bazı gerçek başkanlar gibi kimseye zararı yoktu. Tekbaşına dolaşıyor...
MÜMİNİN FERASETİ
Türkçede anlayış, seziş, sezgi ve zekâ anlamlarında kullanılan feraset kelimesi, kimi dilbilimcilerine göre Arapça 'f-r-s” kökeninden gelir ve göz veya kavrayışta keskin olma anlamındadır. Kimi etimologlara göre ise, feraset veya firaset,...
ÖNEMSENMEYEN HAKSIZLIKLAR            
İnsan, ruh ve bedenden müteşekkil olması itibariyle hem maddi hem manevi bir yapıya sahiptir. Bedeninde oluşan küçük bir yara bile büyük acılar yaşatabilir, tüm vücudu rahatsız edip uykusuz bırakabilir. Manevi açıdan da durum aynıdır....
SIR TOHUMLAR
İnsanlar şekil itibariyle birbirlerine benzedikleri halde, her birine verilen özel bir sima onları farklılaştırmıştır. Genel bir benzerliğin içinde özel bir farklılık bulunmaktadır. Bu benzerlik yalnız insanlarla sınırlı değil, bütün...
CENNET AMELLERİN KARŞILIĞI BİR HAK DEĞİLDİR
Cehennem, amellerin karşılığıdır; Allah'a asi olanların, emir ve yasaklarına itaat etmeyenlerin hak kazandığı bir cezadır. Cennet ise, amellerin karşılığı değil, Allah'ın rahmetinden dolayı mümin kullarına bağışladığı...
BABA SEVGİSİ
Çocuklar, toplumun meyveleri ve hayatın çiçekleridir. Ailenin göz aydınlığıdır. Cenab-ı Hakkın en güzel şekilde yetiştirilmelerini istediği emanetleridir. Bunun için anne, baba ve hatta topluma çocukların eğitimiyle ilgili sorumluluklar...
CENNET VE CEHENNEM
Sözlükte 'bahçe” anlamına gelen Cennet, ahiretteki nimet ve mükâfat diyarıdır. Hadis-i Şerifte cennet nimetleri, 'hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş ve hiçbir akla gelmemiş” şeklinde tanımlanmıştır. Kur'an'da...