Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
YOLLARA PARK ETME EZİYETİ
İslam uygarlığının sosyal hayata dair getirdiği önemli kurallardan biri 'yola eziyet vermekten kaçınmak, yoldan eziyeti kaldırmak”tır. Peygamber (ASV) bu konunun önemini 'yoldan eziyeti kaldırmak imandandır” (Müslim, İman, 58)...
ALLAH’IN YAKINLIĞI
Yavrusunu doğuran, aklın alamayacağı ölçüde üzerine titreyen, gözetip büyüten, her türlü fedakârlığı yaparak tehlikelerden koruyan hiç şüphesiz ki annedir. Yavrusuna karşı halis, karşılıksız, olağanüstü bir şefkat taşımaktadır....
ÖLÜLERDEN GEÇİNEN NANKÖRLER
Nankörlük, Kur'an'da, daha çok küfürle aynı kökten olan kefûr ve keffâr (İbrahim Suresi, 34. Ayet.) kavramıyla anlatılmıştır. Bir de Âdiyat suresinin 6. Ayetinde, 'insanın Rabbine karşı çok nankör olduğu” 'kenûd”...
ÜÇAYLAR
Bu akşam inşallah mübarek bir mevsim olan üçayların başlangıcı olacak. İslam literatüründe 'haram aylar” tabir edilen dört aydan biri olan Recep, üçayların da ilkidir. Bizi bu mübarek mevsime kavuşturan Allah'a hamd olsun! Bu...
AYRILIK HÜZNÜ
Bu dünyaya Allah'ın koyduğu kanunlardan biri ayrılık kanunudur. Ayrılık Kur'an'daki 'fani” kavramı kapsamındadır. Kur'an, 'Dünyada bulunan her şey fanidir, ancak senin Rabbinin zatı kalıcıdır” buyurarak bu...
KAZANAN VE KAYBEDENLER
Bu dünyayı Ahirete hazırlık için bir tarla olarak yaratan Allah, buna yönelik kazanımlar elde etmesi için de gerekli tüm donanımı insana bahşetmiştir. Kazanmak da kaybetmek de kişinin kendi iradesine ve tercihine bırakılmıştır. İnsan,...
ŞANLIURFA’DA KAR
Bölgemizde çağımızın en kurak dönemini yaşıyoruz. Bu günlerde biraz kar yağınca herkesi sevinç ve mutluluk kapladı. Çocukların keyfine diyecek yok. Gözlemleyebildiğim kadarıyla büyüklerde de çocukların sevincine benzer bir sevinç var....
İLK İZLENİM
İnsanın bir konudaki eğilim ve kanaatlerinin oluşmasında ilk izlenimin payı büyüktür. İlk izlenim, olumlu ya da olumsuz yönden bakış açısını gerçekleştirir, bazen olur ki oluşan kanaatin ömür boyu değişmemesinde etkisi vardır. Çocukluğum...
BAHANE
Geçenlerde bir aile dostumuzu ziyarette, sohbet sırasında söz döndü dolaştı İslam adına hareket eden terör örgütlerine dayandı. Dedi ki: 'IŞİD gibi örgütler İslam'ı lekeliyorlar, zarar veriyorlar. Onların yaptıkları yüzünden...
KOMŞUYA EZİYET
Sosyal hayatın önemli unsurlarından biri komşuluktur. Toplumda huzur ve mutluluğun sağlanmasında komşuların birbirlerinin hak ve hukukuna riayet etmeleri, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma içinde bulunmaları, incitici her türlü tutumdan...
EHL-İ KİTAP VE EHL-İ MEKTEP
Kur'an-ı Kerim, Arapçanın tüm inceliklerini olağanüstü bir şekilde kullandığı gibi, Arapçaya yeni kavramlar da kazandırmıştır. İşte bu yeni kavramlardan biri de 'ehl-i kitap” tır. Kur'an'ın ilk nazil olmaya başladığı...
CAHİLLERLE YAŞAMAK
Cehlkelimesi lügatte bilgisizlik anlamında bir sıfattır. Bu sıfata sahip kimseye de'cahil” denir. Kur'an-ı Kerim, bu kavrama yeni bir anlam yükleyerek İslamöncesi döneme 'Cahiliyye” adını vermiştir. Buna göre, kural tanımayan,...
PEŞK GELENEĞİ
Her milletin kendi inançlarına ve hayat ilkelerine dayanan kültürü, gelenek ve görenekleri vardır. 'örf ve adet” adıyla da bilinen bu gelenekler toplumun kabul ettiği hayat motiflerinden süzülerek toplumun yasaları durumuna gelir. Böylece...
DEPRESYON
Hoşa gitmeyen yada zarar verici bir durumla karşılaşıldığında, ilgili hislerin galeyanıylatepki gerçekleşir. Tepkiyi kışkırtan hislerin aklın ve kalbin hâkimiyetialtında olmaları oranında tepkinin dozajı belirlenir. Akılve kalp, değerlendirmeler...
PEYGAMBERİMİZİN ÜMMİLİĞİ
Ümmi kavramı, ana anlamındaki 'ümm” kelimesi ile mensubiyet ya'sı adı verilen ya harfinin birleşmesiyle oluşmuş 'anaya ait” anlamında bir terkiptir. 'Anadan doğduğu gibi kalan” demektir. Ancak, sonradan elde edilen en...
HASEDİN KORKUNÇ YÜZÜ
Kur'an-ı Kerim Felak suresinde, 'Haset etiği zaman hasetçinin şerrinden” Allah'a sığınmayı emrediyor. Türkçede kıskançlık, çekememezlik tabirleriyle ifade edilen hasedin, önüne geçilemez bir şer olduğunu anlıyoruz. Çünkü...
CAHİLLİĞİN KORKUNÇ YÜZÜ
Cahillik kelimesi köken olarak herhangi bir konuda bilgiden yoksun olmak anlamındadır. Bunun yanı sıra, bir şeye olduğundan farklı bir şekilde inanmaya da cahillik denir. Bu itibarla, inançla alakalı terim anlamı olarak, hakkı ve gerçeği görmeyip...
SAYGISIZ NESİL
Çağımızın endişe verici ve en ürkütücü gelişmelerden biri saygısız bir neslin yetişmesidir. Yarının toplumunu oluşturacak gençlerimiz arasında büyüklerine karşı alabildiğince saygısızlığın yayıldığını endişeyle izliyoruz....
CİN ÇARPMASI
Cinler de insanlar gibi kendilerine sorumluluk yüklenmiş ve ilahi imtihana tabi tutulmuş ruhani varlıklardır. Yüce Allah, 'Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyât, 56.) buyurmuştur. Cinler insanlardan farklı...
ALLAH ADINI ZİKRETMEK
Süleyman Çelebi, 'Vesiletü'n-Necât” adını verdiği ve halk arasında büyük ilgi gören mevlidinde bir beytinde şöyle demiş: Bir kez Allah dese aşk ile lisan Dökülür cümle günah misl-i hazan Yani: Dil bir kez aşk ile 'Allah”...
SOKAK ÇOCUKLARI
Çocuk, henüz aklıolgunlaşmamış, sadece duygularıyla hareket eden ama olgun insan olmaya aday,her türlü donanımı bulunan bir varlıktır. Yüce Yaratıcı tarafından kendisinebahşedilen mükemmel insan olma donanımını yeterince ve yerli yerindekullanabilmesi...
KÜÇÜK İYİLİKLER
Çözünürlüğü yüksek bir resim, ebatları ne kadar büyütülse de netliği kaybolmaz. Ancak düşük çözünürlüklü olursa ebatları büyütüldükçe netliği azalır, gittikçe neyin resmi olduğu anlaşılmayan karartılara dönüşür. Küçük...
DİNİN ETKİLERİ
Yakın bir tarihe kadar bırakın evleri, ulaşım araçlarında hatta şehir içi taşıtlarda bile sigara içilir, kimse de ayıplamaz ve engel olmazdı. Hatırlanacağı üzere önce şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında sigara yasaklandı....
BASİT SANILAN BÜYÜK YANLIŞLAR
Her baba ve anne çocuklarının iyi olmasını ister. 'Hayırlı evlat” her insanın isteğidir. Kusurlarını, kötü hallerini, içinde bulunduğu olumsuzlukları bilen baba, oğlunun kendisi gibi olmamasını, kusursuz olmasını, sorunsuz ve rahat...