Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
İSLAM’IN TEMEL UNSURLARI
Din, Allah'ın peygamberleri aracılığıyla yeryüzünde hükümran kılmak istediği düzeninin adıdır. Kur'an'da, dinin Allah katında İslam olduğu bildirilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli adlar altında din diye nitelenen...
PEYGAMBERİMİZİN (ASV) GÜNAHSIZLIĞI
Zamanımızın zındıkları Kur'an'ın benzersizliğine ve onu Allah'tan alıp bize ulaşmasını sağlayan peygamber ASV'ın saygınlık ve harikalığına bir çözüm, bir bahane bulamadıklarından onu sıradanlaştırma çabasını...
KUTSİ DEĞERLERE SAYGISIZLIK
Geçen gün bendeniz abdest ile meşgul iken, bir tuvaletten aniden ezan sesi gelmeye başladı. Meğerki içerdeki şahsın telefonundan geliyordu. Ezanın o gibi bir yerde okunmasının ezana karşı bir saygısızlık olduğunu düşündüm. Ne yazık...
SAKINILMASI GEREKEN ŞÜPHELİ ŞEYLER
Peygamber (ASV), helal ve haramlar arasında şüpheli şeyler bulunduğunu şöyle ifade buyurmuştur: "Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki, çok kimseler bun­ları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa,...
İYİLİK NASIL KÖTÜLÜĞE DÖNÜŞÜR?
Kur'an, iyilik yapmayı teşvik ederek, iyilik edenleri övmektedir. İyilik anlamına gelen 'birr, hayr, muhsin, ihsan, ma'ruf” gibi kavramlar, Kur'an ayetlerinde çokça yer almıştır. Bu kavramlar arasında ince farklar bulunmakla...
CEMAATLE NAMAZ
İslam'ın'cemaat,  imam” gibi önemli fıkhi kavramlarıFETÖ gibi dini terimleri kullanan terör örgütleri tarafından ne yazık kilekelenmiştir.  Bu kavramlarsöylendiğinde onları çağrıştırması bir talihsizliktir. Ancak...
İLGİLERİ DEĞİŞTİREN VEHİMLER
İnsanın manevi yapısında manevi bir terazi görevi gören 'önem verme” mekanizması yaratılmıştır.  İnanç, kanaat ve çıkar temeline dayalı olarak çalışan bu mekanizma bir derecelendirme ortaya koyar. Bunun sonucunda insan karşılaştığı...
YAŞLI KADINLAR
Bütün kadınlarannelik duygusuyla yaratılmıştır. Annelik ise şefkati gerektirir. Bütün annelerhalis ve yüklü bir şefkatle donatılmışlardır. Yüce Yaratıcı, dikkat ve titizlikiçinde yetiştirilmesi gereken yavruyu anneye teslim etmiş adeta...
NAMAZ EĞİTİMİNDE YAŞIN ÖNEMİ
Cenab-ı Hak dünya hayatında, hikmetlerini insanlara göstermek için 'tedricilik ve sabır” kanunu koymuştur. İnsanlara ibret veren tüm faaliyetlerini bu kanununa göre işletmektedir. Bu nedenle her şeye bir ömür tayin etmiştir. Kamerayla...
ARKADAŞLIK
Arkadaşlık, akrabalık gibi hayatın temel unsurlarındandır. Şeriki olmayan Allah, insanları birbirleriyle ünsiyet kurmaları için akrabalığa ve arkadaşlığa mecbur kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, farklı kavramlarla arkadaşlığın...
ALDATANLAR
Kâinatta aldatmayı meslek edinen bütün varlığıyla ve çeşitli yollarla insanları aldatmaya çalışan ilk yaratık şeytandır. Bu özelliğiyle şerrin kaynağı ve simgesi olmuştur. Kur'an, şeytanın çeşitli kötü vasıflarını bildirmekle...
SÜNNETULLAH VE SÜNNET-İ RESUL
Sünnet; yol, kanun, şeriat demektir. Allah'ın Peygamber (ASV) aracılığıyla bildirdiği şeriatına 'Sünnet-i Seniyye” denir. Allah'ın tabiata koyduğu tabiat kanunlarına da 'Sünnetullah” denir. Kur'an-ı Kerim Fetih...
ÇAĞIMIZIN KORKUNÇ GERÇEĞİ: YALANCILIK
Dünya kurulduğundan beri Hak ile batıl, iman ile küfür mücadelesi sürmektedir. Hakkın sözcüsü doğruluk, batılın sözcüsü ise yalandır. Bunlar, yakınlaşması düşünülemeyen zıtlardır. İman, doğruluk, küfür ise yalan üzerine kurulmuştur....
HAKKI VE SABRI TAVSİYE ETMEK
'Samed” adıyla kendini tanıtan ve her türlü ihtiyaçtan münezzeh olan Allah, insanları birbirlerine muhtaç olarak yaratmıştır. Her insanın ihtiyacı sınırsızdır ama buna karşılık gücü kısıtlı ve yetersizdir. Hayat için zorunlu...
Şeytanın süsledikleri
Bundanbirkaç yıl önce bir hoca arkadaşımız, Güneydoğunun ücra bir köyünde fahriimamlık görevi yapıyordu. Medreseden icazetli, ilim düzeyi yüksek olan buhocamız, resmi imam olarak yıllarca muhtelif yerlerde görev yapmış ancak yaşhaddinden...
AMELİYAT
İnsan sosyal bir varlık olduğu için hayatın her safhasında birbirlerinin yardım ve desteğine muhtaç kılınmıştır. Yalnız ekonomik nedenler ve meslekler açısından değil, güç, bilgi, hastalıkları tedavi, hatta psikolojik destek itibariyle...
HANİF VE MÜSLİM
Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim (AS)'ı tanıtırken, 'İbrahim, Yahudi ya da Hıristiyan değildi, o hanif bir müslümandı ve müşriklerden de değildi.” (Al-i İmran,67) buyurmaktadır. Hanif kavramının yalnızca Hz. İbrahim'in...
MUHLES KULLAR
Kadın, 'Rahmet”in tecellisi olan yüklü bir şefkatle donatılmıştır. Bunun bir gereği olarak erkelerden farklı bir şekilde zarif ve narin bir fıtratla yaratılmıştır. Şefkati güçlü olan kadın şiddet bakımından güçsüzdür. Bu...
HARAMDAN İLAÇ OLUR MU?
Geçen gün bir öğrencimiz, midesinden rahatsız olduğunu, doktorun kendisine bir hap verdiğini, prospektüsünde yazdığına göre bu ilacın domuz enzimleri içerdiğini söyleyerek söz konusu bu ilacı kullanmasının caiz olup olmadığını sordu....
GENÇLERDE UYKU DÜZENSİZLİĞİ
Sınıflarda gençlerimizin önemli bir kısmı derslerde uyumayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Yapılan uyarılar nedeniyle, uyumamak için yoğun çaba sarf etmelerine rağmen kendilerini uykudan alamadıklarını, derslerde sıkça uyuyakaldıklarını,...
“KISASTA HAYAT VARDIR”
İnsanı en iyi tanıyan hiç şüphesiz onu yaratandır. İnsanı bu dünyada tekemmülünü sağlamak için onu imtihana tabi tutmuş ve bunun için nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini tüm ayrıntısıyla bildirmiştir. Gönderdiği dinin kanunlarına...
AİLE HAYATINDA DEĞİŞİM
Değişimden münezzeh olan Allah, bu kâinata 'sürekli değişim” kanunu koymuştur. Yaratılan hiç bir şey bir kararda durmuyor, sürekli değişim içindedir. Değişmediği sanılan şeyler de bu kanuna bağlıdır ve sürekli değişim halindedir....
ŞARLATAN
Laf kalabalığı yaparak, haksız iken kendini haklı çıkarmaya çalışan, gürültülü konuşmak suretiyle haklı ve mağdur olanın sesini bastırarak haklıyı haksız duruma düşürmeye çabalayan sahtekâr ve hileci kimselere 'şarlatan”...
HACI GÜLÊ
            Geçen Salı günü sabaha karşı saat dört sularında gece sessizliğini yırtan telefon ötüşüyle irkildim. Telefondaki ses, teyzem Hacı Gülê'nin oğlu, adaşım Abdullah'ın...