Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
RAHATLIĞIN ZAHMETLERİ
       Bundan önceki çalıştığım okul, erkek öğrencilerin bulunduğu okuldu. Bir gün bir öğrenci velisi, oğlunun durumunu sormak için okula gelmişti. Dersine giren her bir öğretmenden üzücü cevaplar aldı. Çocuğun...
KÖPRÜ
     Yıllar önceydi. Ortaokul ikinci sınıftaydım. Bir gece rüyada kendimi bir köprüden geçerken buldum. Uzunca bir köprüydü; bir tarafı dağ, diğer tarafı denizdi. Denize paralel olarak uzanıyordu. Daha köprünün üzerindeyken...
ŞABAN AYININ İKİNCİ YARISINDA ORUÇ
Ramazan-ı Şerif, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı ve hayat kılavuzu olan Kur'an-ı Kerim'in insanlıkla buluştuğu kutsal bir zamandır. Bu itibarla Allah katında değeri pek büyüktür. Yüce Allah, O'nun indirildiği...
SÜNNETE KARŞI ÇIKANLARIN AMACI KUR’AN’I İNKÂRDIR
Yüce Allah insanlığın kurtuluşu ve tekemmülü için İslam dinini göndermiştir. İslam'ın kaynağı Kur'an'dır. O'nu tebliğ edip açıklaması için de Muhammed (ASV)'ı görevlendirmiştir. Sürekli Allah'ın vahyi...
HAK EHLİ’NİN HÜZNÜ
   Bir arkadaşımız anlattı: 'Küçük bir çocuktum. Daha ilkokul birinci sınıfa gidiyordum. Komşularımız olan Muzaffer ve Remzi ile arkadaş olmuştum. İkisi de yaşıtımdı. Her gün okuldan döndükten sonra onlarla buluşur oyun...
İNSANIN İÇ DÜNYASI
Her insanı farklı bir sima veren Allah, her insanın iç dünyasını da farklı sima ve motiflerle yaratmıştır. İç dünyanın bu farklılıkları çeşitli vesilelerle dışa yansıyan yönlerinden anlaşılabilir. İnsanın içinde ne varsa dışına...
DOĞADAKİ GÜZELLİK
    Eskilerin 'tabiat” dediği, günümüzde ise 'doğa” kavramıyla ifade edilen varlıklar âlemi bütünüyle Allah'ın eseridir. Doğa, akılalmaz bir çeşitlilikte ilahî sanat eserlerinin sergilendiği ve insanın dikkat...
“MUTTAKÎN” KAVRAMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
        Bakara suresinin 2. Ayetinde Kur'an kastedilerek: 'Bu kitap içinde hiç bir şüphe yoktur ve muttakîn için yol göstericidir.” buyrulmuştur. Diğer birçok ayette de geçen 'muttakîn” 'takva sahibi...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah, insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirince melekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayin edeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...
HATIRALAR VE GÜZELLİK
    Güzellik çok soyut bir kavramdır. Kısaca, 'insanın ruhunu okşayan, fıtrata uygun gelen, cezbeden ve mutluluk veren her şey” şeklinde tanımlanabilir. Herkesin ittifak ettiği güzellikler bulunmakla beraber büyük ölçüde...
BEDİÜZZAMAN
      Asr-ı Saadetten asrımıza açılmış bir pencereydi. O'nun hayatına bakıp, sünnet-i seniyyeyi, Ashab-ı kiramın yaşantısını anlamak mümkündü. İbn-i Abbas veya İbn-i Mes'ud gibi ilim meclisinde oturmuş Kur'an'ı...
GECEYARISI SOKAKLARDA ÇOCUK SESLERİ
      Geçen gece bitirmem gereken bir yazı çalışmasıyla meşgul iken saat 12'ye yaklaştı. Biraz temiz hava alayım diye balkona çıktım. Ağız dalaşı yapan çocuk sesleri duydum. Dikkatle baktım ki yaşları 8-12 arasında...
DİNİ ZORLAŞTIRMAK
İnsanı yaratan Allah, tekemmül ve mutluluğa erişmesi için din göndermiştir. Yaratan, elbette ki yarattığı eser için neyin iyi neyin kötü olduğunu en iyi bilendir. Din diye adlandırılan Allah'ın kanunları, emir ve yasakları insan fıtratıyla...
ÖNEMSENMEYEN HAKSIZLIKLAR
            İnsan, ruh ve bedenden müteşekkil olması itibariyle hem maddi hem manevi bir yapıya sahiptir. Bedeninde oluşan küçük bir yara bile büyük acılar yaşatabilir, tüm vücudu rahatsız edip uykusuz bırakabilir....
IŞIKSIZ ATEŞ
         Her şeyi yerli yerinde ve en güzeliyle yaratan Yüce Allah, insanın istifadesi için, uyarıcı, cezp edici ya da sakındırıcı unsurlarla donatmıştır. Güzel renk ve kokular çekicidir; kerih kokular ise uzaklaştırıcıdır....
KİLO ALMAK KOLAY VERMEK ZORDUR
                                  Diyet yapmak, perhiz etmek kavramları insanların canını sıkan kavramlardır. Gerçekten de yeme içmeden kısmak veya insanın canının...
“BAŞKASI YAPSIN!” ACİZLİĞİ
       İnsan, her şeyi yapabileceğini hayal eder, konuştuğu zaman çok büyük işler yaptığını söyler, hani 'mangalda kül bırakmaz” derler ya, işte o şekilde anlatır. Ama gerçekten iş yapmaya gelince kaytarma yollarını...
ÇALIŞANIN SAYGINLIĞI VE DEĞERİ
CEVİZ GÖLGESİNDE                          Abdullah YILMAZ                 ...
SIKINTI VE ZEKÂ İLİŞKİSİ
Dünya hayatı sıkıntılarla doludur. Doğumundan ölümüne kadar sıkıntı ve zorluklarla boğuşup durmaktadır. Kur'an-ı Kerim, 'Biz insanı sıkıntı içinde yarattık” buyuruyor. (Beled, 4.) Ziya Paşa, 'Bir katre içen çeşme-i...
DOST, DÜŞMAN OLURSA
En dehşetli en korkunç düşmanlık, dostun düşmanlığıdır. Kardeşlerin düşmanlığı kalleşliğe dönüşür; oysa gerçek düşmanlarda kalleşlik yoktur. Çünkü aradaki sevgi ve dayanışmanın, kaynaşmanın oluşturduğu güven etkisiyle...
SEVGİ VE KUTSALLIK
İnsana, orta yol olan 'sirat-i mustakim” emredilmiştir. Her şeyin ortası en doğrusudur. Yoksa sınır konulmamış duygular insanı aşırılığa sevkedebilir. Haramlardan kaçınmak kadar iyi amellerde,hatta duygularda dahi aşırıya kaçmamak...
İNSAN HAKLARI VE DİN
Eşref-i mahlûkat istidadıyla yaratılan ve yüce hasletlerle donatılan insan, yaratıcısı tarafından yeryüzünün halifesi olarak tayin edilmiştir. İnsan, bu konumuyla yağa benzer; yağ bütün canlılarca aranan en değerli özdür, kuvvettir,...
MEVZU HADİS YERİNE MEVZU RÜYA
Sahabe döneminden sonra siyasi çatışmalar, hilafet kavgaları, cinayetler İslam coğrafyasını kasıp kavurmaya başladı. Yürekleri dağlayan birçok facialar yaşandı. Daha da kötüsü bu çıkar çatışmaları, tarafları hadis uydurmaya kadar...
“BUNU KİMSEYE SÖYLEME!”
Şeytanın önemli desiselerinden biri iyiliğe karşı yapılan kötülükleri öne sürerek kişiyi iyilik yapmaktan vazgeçirmek, iyilik konusunda ümitsizliğe düşürmektir. İyilik yapan kimse karşılık olarak iyilik bekler. Ancak nankörlükle karşılaşınca...