UA-89691712-1
Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
KAPATILAMAYAN DELİK
Yemen'dehüküm süren ve zalimliğinden ötürü Şeddat olarak tanınan hükümdar, 'ben decennet yaratabilirim!” diyerek, ırmaklar, bağlar, bahçeler ve saraylardanoluşan bir şehir inşa eder. Tarihte İrem şehri, edebiyatta da 'İrem...
BAŞKASINI DA KENDİSİ GİBİ DÜŞÜNMEK
İslam'ındiğer dinlerden, düzenlerden ayrılan en önemli temel ilkelerinden biri 'başkasınıda kendisi gibi düşünmek”tir. Dünya hayatında huzur ve mutluluğu sağlayanilahi bir kanundur. Toplumda merhameti egemen kılmanın, insanca...
APTALCA TUTUMLAR
Rahmetli babam aramızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Onun yokluğuna hâlâalışabilmiş değiliz. Kabrini her ziyaretimizde kendisineve bütün ehl-i imanın ölmüşlerine rahmet ve mağfiret duaları okuyor, hayırlayâd ediyoruz. Ancak boğazda düğümlenen...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'deen fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçokayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur. Rahmet,merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, 'dünyada istisnasız...
HEVÂ PUTU
Yüce Allah, insanı en güzel surette, başkavarlıklarda bulunmayan çok kapsamlı ve muhteşem bir donanımla yaratmıştır. Buitibarla insan, bütün Esma-i Hüsna'nın üzerinde tecelli ettiği, YüceYaratıcı'nın en mükemmel eseridir....
AŞURE GÜNÜ VE TATLISI
FETÖ'nüntemel özelliği, dini kullanarak yükselmeye basamak yapmaktı.Bunun için halkındini duygularını sömürmekten ve İslami değerleri kendi çıkarlarına aletetmekten geri durmamışlar, özellikle çıkar sağlamada reklam olabilen bütün...
MUHARREM
Allah'ınyasakladıkları için kullanılan 'haram” kelimesi, Arapçada 'saygın, hürmetelayık” anlamına da gelmektedir. Zaten saygınlık, saygın olmayan bir şeyeyapılan muamelenin yasaklanmış olması demektir. Türkçede saygı...
MİSKİN
İnsan, toplumsalbir varlık olarak yaratılmış ve bunun gereği olarak toplum halinde yaşamakzorundadır. Toplumu oluşturan fertlerin birbirlerine karşı haklarınıgözetmeleri, bunun için de sevgi ve saygıya dayalı bir düzen oluşturmalarıgerekir....
DEPRESYON
Hoşa gitmeyen yada zarar verici bir durumla karşılaşıldığında, ilgili hislerin galeyanıylatepki gerçekleşir. Tepkiyi kışkırtan hislerin aklın ve kalbin hâkimiyetialtında olmaları oranında tepkinin dozajı belirlenir. Akılve kalp, değerlendirmeler...
DABBE VE RIZIK
Rızık,kendisinden faydalanılan şey anlamındadır. Kuran ayetlerinde, dünya veyaahiretteki bağış; kısmet, pay; beslenilen yiyecek ve içecekler; maddi veyamanevi her türlü nimet, azık; dünya hayatında geçimi sağlayan mal, mülk, hertürlü...
İNSANIN SORUMLULUKLARI
Yüce Allah insana dört türlüsorumluluk yüklemiştir:Allah'a, topluma, kişinin kendisine, yaşadığı çevre vedoğaya karşı insan sorumlu tutulmuştur. İnanç ve ibadet ile ilgiliyükümlülüklerle öncelikle Rabbine karşı sorumludur.Rabbini...
HAVL VE KUVVET
Eski Urfa evlerinibilirsiniz: Dar bir sokakta küçük bir kapıdan girdiğinizde, ağaçlı geniş biravlusu, çok sayıda ve genişçe odaları bulunan bir bina ile karşılaşırsınız.Hatta samanlık, ahır gibi bölümleri de bulunur. Su ihtiyacı için...
SAMİRİ
Musa (AS) ve kavminin kıssası, farklıyönleriyle ve değişik ayrıntılarla Kur'an'da birçok surede yer almış,müminlerin ibret nazarına sunulmuştur. Onlardan biri de Samiri kıssasıdır. Sözkonusu bu şahıs, Hz. Musa Rabbinden vahiy...
HAYVANLARDAN İBRET ALMAK
Kur'an-ı Kerim,hayvanların insan hizmetine verildiğini açıklayarak, onlardan ibret alınmasıgerektiğini bildirmiştir. Bir kısım hayvanlar isimleriyle zikredilmiş, bütünhayvanları ifade etmek için de 'behimetü'l-en'am”,...
HÜZÜNLÜ DÜŞÜNCELER
Tuhup'ta köy evlerinin arka tarafına düşen, yüksek ve sarpkayalardan oluşan bir mekânda oturuyorum. Yazın öğleye yakın bir zamana kadarbu kayaların gölgesi serin bir ferahlık veriyor.Bir zamanlar burası insanlarla doluydu, cıvıl cıvıldı.Medresemizde...
YAŞLI KADINLAR
Bütün kadınlarannelik duygusuyla yaratılmıştır. Annelik ise şefkati gerektirir. Bütün annelerhalis ve yüklü bir şefkatle donatılmışlardır. Yüce Yaratıcı, dikkat ve titizlikiçinde yetiştirilmesi gereken yavruyu anneye teslim etmiş adeta...
NAMAZI TERKETMEK
Hadis-i şerifinbildirdiğine göre İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Bu temellerden biri farznamazları kılmaktır. Başka bir deyişle namaz, Müslüman olmanın şartıdır.Namazın,İslam'ın diğer şartlardan ayrılan özellikleri vardır.Ramazan...
ÇOCUKLUK VE MEMLEKET SEVGİSİ
İnsan hayatınıntemeli çocukluktur. Hayatın diğer çağları bu temelin üzerinde yükselir vegelişir. Gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık, birbirinden farklı bambaşka birinsana dönüştürse de çocukluk yıllarının izleri vedamarları her safhada...
ALLAH SEVGİSİ
Kâinatınvarlık sebeplerinden biri sevgidir. Aynı zamanda sevgi, kâinatın rabıtası, nuruve hayatıdır. İnsan, kâinatın en kapsamlı bir meyvesi olduğundan, kopmaz birsevgi bağıyla kâinata bağlanmıştır.İnsan'ınküçücük kalbine...
RİYÂ
Dindekiadıyla 'Riya” gösteriş demektir. Allah için yapılması gerekenleri insanlar içinyapmak ve onların beğenisine sunma çabası olarak tanımlanır.Dini hayatta çokönemli bir kusurdur. Hadis-i Şeriflerde riya, 'gizli şirk” olaraknitelendirilmiştir....
BOŞ ŞEYLERDEN YÜZ ÇEVİRMEK
Kur'an-ı KerimMüminun suresinde kurtuluşa eren müminlerin taşıması gereken sıfatlarınıaçıklamıştır. Bunlardan biri de boş şeylerden yüz çevirmektir. Üçüncü ayette: 'Onlarki boş şeylerden yüz çevirenlerdir” buyurmaktadır....
DOĞRULUK VE YALANCILIK
 İslamiyet doğruluktur, küfür yalancılıktır. Başka birdeyişle Doğruluk İslam'ın bütün değerlerini canlandıran ve ayakta tutan birruhtur; yalancılık ise küfrün temeli, ana mayasıdır.  Peygamberlerin en temel vasfı doğruluktur;...
İYİLİK VE KÖTÜLÜĞÜN MEKÂNA SİNMESİ
İyilikve kötülük, Allah'ın belirlemesiyle ve ilahî imtihana tabi tutulan insanlailişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla İnsan için kötü olarakdeğerlendirilen bir şey, başka yaratıklar için kötü olmayabilir. Örneğin gübreinsana...
15 TEMMUZ FETÖ DARBESİ
Nuriçinde yatsın rahmetli babam, FETÖ'nün deccal olduğunu söylerdi. Çünkü deccallailgili 'Suret-i haktan görünecek,Yahudilerle işbirliği yaparak müslümanları arkadan vuracak” şeklindekirivayetlere tam olarak uygun düşmektedir,...