Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
DİN KOLAYLIKTIR
İnsanı yaratan Allah, tekemmül ve mutluluğa erişmesi için din göndermiştir. Yaratan, elbette ki yarattığı eser için neyin iyi neyin kötü olduğunu en iyi bilendir. Din diye adlandırılan Allah'ın kanunları, emir ve yasakları insan fıtratıyla...
KÖYLERDE ENDİŞE VERİCİ GELİŞMELER
Sosyolojik araştırmalar, şehirlerin oluşumunda köylerin kaynak olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle şehirlerin temeli, varidatı köylerdir. Toplumun temel taşı ailedir; şehirlerin ailesi de köylerdir. Şehirler kalabalık, çıkar endişesi...
PEYGAMBER (ASV)’A BAĞLILIK
Bilindiği gibi, Müslüman olmak için Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed (ASV)'ın O'nun Resulü olduğuna inanmak ve bunu dille söylemek gerekir. Akaid kitaplarında Müslümanlığın anahtarı veciz olarak: 'Kelime-i Şehadeti kalben...
PEYGAMBER (ASV)’IN HAKİKATİ
Şanlıurfa'ya gelen yabancılar, gördükleri ve yaşadıkları karşısında hayretlerini gizleyemiyorlar ve şöyle demekten kendilerini alamıyorlar: 'Kitaplarda dergilerde okudum, birçok kimseden dinledim ama gördüklerim bunlardan farklıdır,...
ANAHTAR
Anahtar, başkasının muttali olması istenmeyen herhangi bir şeyin kapısını açmak veya kapatmaya yarayan alettir. Evlerin, arabaların, odaların, sandık, dolap ve kasaların anahtarları vardır.Kapısı olmayanın anahtarı da yoktur. Eskiden anahtarların...
ALLAH’IN ADALETİ
Yüce Allah'ın isimlerinden biri 'Adl”dır. Adaletin kaynağı ve belirleyicisi odur. Yalnız O'nunla adalet olur. Adaletin karşıtı zulümdür. Allah için zulüm düşünülemez. Çünkü zulüm, başkasının hakkına tecavüzdür....
HİKMET
Allah'ın isimlerinden biri 'Hakîm”dir. 'Hikmet sahibi, her işi hikmetle yapan, hikmetin kaynağı” anlamındadır. 'Hikmet” ise ayet ve hadislerde farklı birçok anlamda kullanılmıştır. 'Hikmet, hüküm, hâkim, hakem,...
MUHARREM
Allah'ın yasakladıkları için kullanılan 'haram” kelimesi, Arapçada 'saygın, hürmete layık” anlamına da gelmektedir. Zaten saygınlık, saygın olmayan bir şeye yapılan muamelenin yasaklanmış olması demektir. Türkçede saygı...
SAPIKLIK
Cenab-ı Hak, yarattığı her şeyde bir ölçü koymuş, varlık amacına götüren bir ilahi programatabi bir fıtrat yerleştirmiştirki günümüzde 'doğallık” tabiriyle ifade edilmektedir. Yaratan, hayatın bu fıtrat üzere devam ettirilmesini...
ŞAH DAMARINDAN DAHA YAKIN
Yavrusunu doğuran, aklın alamayacağı ölçüde üzerine titreyen, gözetip büyüten, her türlü fedakârlığı yaparak tehlikelerden koruyan hiç şüphesiz ki annedir. Yavrusuna karşı halis, karşılıksız, olağanüstü bir şefkat taşımaktadır....
BABASINA SIĞINAN ÇOCUK
Babasının güçlü ve zengin oluşundan dolayı sürekli babasının arkasına sığınan zayıf tabiatlı, zihnen gelişmemiş bir çocuk,sokağa çıktığında diğer çocuklardan kimisi laf atar, kimi fiske vurur, her biri bir koldan onaeziyet ederler.Kendine...
APTALLIK
Her çeşit imkânı bulunan zengin bir baba düşününüz. Geniş bir alanı kaplayan malikânesinde, çiftlikleri de bulunuyor. Hayvanlardan çeşitli meyve, ağaç, bitki ve tarım ürünlerine kadar her şey bu çiftliklerde yetiştiriliyor. Bu babanın...
BADEM AĞAÇLARI
Bayramdaki Tuhup gezimizde bağ, bahçe ve dağlık alanda badem ağaçlarının çokluğu dikkatimi çekti. Çocukluğumda hatırladığım kadarıyla bağımızdaki badem ağaçlarının sayısı 10'u geçmiyordu. Oysa şimdi bu sayının otuzu aşmış...
KISKANÇLIK
Kıskançlık, insanın kalbinde saklanan, harekete geçmesi için kışkırtıcı, içini kemiren gizli bir kindir. Henüz fiiliyata geçmemiş düşmanlık tohumu durumundadır. Kur'an ve hadislerde 'hased” kavramıyla ifade edilmiştir. Zamanla...
TESELLİ
İnsan dünya hayatında bazen sevindirici bazen üzücü olaylarla karşılaşır. Ölüm ve hayatı imtihan için yarattığını bildiren Cenab-ı Hak, insanları sevindirici olaylarla karşılaştırarak şükrünü, üzücü olaylarla da sabrını ölçmektedir....
TABAĞI SÜNNETLEMEK
Karanlığın şerri büyüktür. Bütün hırsızlar, bütün muzır yaratıklar, bütün zalim saldırganlar gecenin karanlığını severler. Aynen bunun gibi, zalimler, diktatörler, güçsüzlerin haklarıyla ve kanlarıyla beslenen vampir ceberutlar...
BÜYÜK TAŞ
İnsanda konuşma yeteneği, Yüce Yaratıcının 'Kelam” isminin tecellisidir. Konuşan bir eser yaratması, O'nun daha mükemmel konuştuğuna, en güzel konuşmanın kendisine ait olduğuna delildir. Bu açıdan bakıldığında insanın konuşması,...
HAKSIZLIĞA UĞRAMAK
İnsan,Yüce yaratıcı tarafından uzun bir 'ebedü'l-âbâd” yolculuğuna çıkarılmışbir yolcudur. Bu yolculukta Küçük-büyük, uzun-kısa çeşitli duraklardan vemolalardan geçirilmektedir. Ruhlar âleminde başlayan yolculuk, ana rahminden,dünyadan,...
SINIRSIZ VAHŞET
İnsan hem Rahmani, hem şeytani yeteneklerledonatılmış bir varlıktır. Erdemleri de kötülük hisleri de sınırsızdır. Yanikötülüklere de iyiliklere sınırsız şekilde kabiliyetlidir. Bu itibarlairadesini kullanarak tüm yaratılmışların...
İBADET VE ADALET İLİŞKİSİ
YüceAllah, kendini eserleriyle tanıtmak üzere, Esma-i Hüsna'sını ve kusursuzsıfatlarını yansıtan eserlerinden oluşan kâinatı yaratmıştır. Güzellikve mükemmellik sahibi herkes bu sıfatlarını göstermek ister. İnsandaki buistek, aslında...
CEZA VE ADALET
İlahikaynaklı olmayan, insanların kendi aralarında oluşturduğu düzenlerin açıklarıçoktur, suçluları tesbit edip hak ettikleri cezayı uygulama ve mağduriyetleriönlemede yetersizdirler. Bu nedenle de kamu vicdanını tatmin etmekten acizdir.Söz...
HAKTAN FAZLASI HAKSIZLIKTIR
YüceAllah, her şeyi hak ile yaratmış, Esma-i Hüsna'sında isimlerinden birini de'Hak” olarak edinmiş ve insandan da hakkın gerçekleştirilmesini istemiştir.Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmuştur: 'Biz, gökleri, yeri ve her ikisiarasında...
ZALİMLERE DESTEK OLANLAR
'Zalimleriflah olmazlar!” (Yusuf, 23.);'Allah zalim topluluğu hidayet etmez!” (Al-i İmran, 86.); 'Allahzalimleri sevmez” (Şûrâ, 40); 'Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir!”(Hud, 18) mealindeki ayetler sıklıkla Kur'an-ı...
SİMÂ VE MİZAC
Herbir insanı diğerlerinden ayıran,özel bir görünüşü, bir çehresi vardır. Buna'sima” denir. İnsanın bedensel siması daha çok yüzüne akseden, kişiyidiğerlerinden ayıran ilahi bir mühürdür. Her bir insanın kim olduğunusimasından...

şehirler arası nakliyat