Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
YAZI VE KİTAP
İlk insan ve ilk peygamber Âdem (AS) olduğuna göre, kendisine verilen on Suhûf'tan oluşan kitap da yeryüzüne gönderilen ilk kitaptır. Kitap 'yazmak” anlamındaki 'k-t-b” kökeninden türemiş bir isim olduğundan, yazı ile ifade...
ALLAH SEVGİSİ
Kâinatın varlık sebeplerinden biri sevgidir. Aynı zamanda sevgi, kâinatın rabıtası, nuru ve hayatıdır. İnsan, kâinatın en kapsamlı bir meyvesi olduğundan, kopmaz bir sevgi bağıyla kâinata bağlanmıştır. İnsan'ın küçücük kalbine...
AHSENU’L-HALIKÎN
'Yaratanların en güzeli olan Allah'a tebrikler olsun!” (Mü'minûn, 14) ayetinde ilginç bir şekilde 'yaratanlar” anlamındaki 'halıkîn” tabiri çoğul olarak yer almıştır. Oysa yaratan yalnızca bir Allah'tır....
ÖZGÜRLÜK VE TEMBELLİK
İnsan, diğer canlılardan farklı olarak özgürlük fıtratıyla donatılmıştır. Kimden ve nerden gelirse gelsin her türlü baskı ve zorlamayı reddeder. Her işi, her mesleği keyfince yapmak ister; tahakkümü kabul etmez. Hatta keyfince ve tamamen...
HAMD VE TESBİH
Kur'an'da sıkça dile getirilen çoğunlukla bir arada zikredilen iki kutsi kavramdır. Göklerde ve yerdeki her şeyin Allah'ı hamd ile tesbih ettiği bildirilir. 'Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur” (İsra,...
HUZURSUZ EDEN MAL
Yüce Allah, insanı ibadet için, kâinatı insan için yaratmıştır. İnsan ve cinleri kendisine ibadet etmeleri için yarattığını Kur'an'da ilan etmiştir. Ancak bu kutsi amacın gerçekleşmesi de hayatla olur. Bu nedenle, kâinatın yaratılmasındaki...
BAZEN NİMETİN EKSİKLİĞİ NİMET OLUR
Rahmetli dedemin sürekli yaptığı dualardan biri 'Ya Rabbi bana fazla mal verme!” şeklindeydi. Kendisine, herkes Allah'tan mal ve zenginlik isterken sen niçin böyle dua ediyorsun?” diye sorduğumuzda, 'Evladım, fazla mal azdırır,...
KURBAN BAYRAMI
Hadislerde 'îdu'l-adhâ” ile tabir edilen Kurban Bayramı, İslam'ın Müslümanlara ihsan ettiği iki bayramdan biridir. Bayramlar sevinç ve ziyaretleşme günleridir. Çeşitli meşgaleler nedeniyle ihmal edilen dost ve akraba ziyaretleri...
ON GECE
Kur'an-ı Kerim, Fecr suresinin ikinci ayetinde, 'on geceye yemin olsun..” şeklinde bir yemin ifadesiyle dikkatleri bu on gecenin üzerine çevirmiştir. Ayetteki yemin, yemin edilen şeyin önem ve değerini gösterdiği için bu yemin edilen...
DİNDEN SOĞUMAK
Diyorlar ki: İslam adına ortaya çıkmış örgütlerin, cemaatlerin ya da teşkilatların yanlış tutum ve davranışları insanları dinden soğutuyor; yaptıkları yanlışlar dine mal ediliyor. Bunun sonucunda dine karşı olumsuz bir tavır gittikçe...
SORUMLULUĞUN AĞIRLIĞI
İnsan, yalnızca bir Allah'a itaat duygusuyla donatılmıştır. Mahlûkata karşı itirazcı ve itaatsiz bir fıtrata sahip kılınmıştır. Bu nedenle diğer canlılardan farklı olarak doğası gereği tahakkümü, emirber olmayı kabullenmiyor....
ÇÖP
İsraf, ihtiyaçtan fazla tüketimin ve savurganlığın adıdır.  Bolluğun verdiği şımarıklık duygusundan kaynaklanır. Yoklukta israf olmaz, yok ki israf edilsin. Bu nedenle israf büyük ölçüde bolluğun sonucudur. Akıl israfa karşıdır;...
İKİNDİ VAKTİ
Bildiğiniz gibi vakit, namazın farzlarından biridir. Kur'an-ı Kerim, namazınmü'minlere belirli vakitlerde kılınmak üzere farz olarak yazıldığını bildirerek (Nisa, 103) vaktin şart olduğuna işaret etmektedir. Bu vakitlerden birisi...
CAMİ VE ÇOCUK
Çocukların namaz eğitimi anne ve babaların sorumluluğuna verilmiş önemli bir eğitimdir. Anne ve babanın aile içinde namaza karşı ciddiyet ve titizlik göstermeleri ve bizzat kendilerinin bunu yaşayarak göstermeleri gerekir. Ailede namaza büyük...
ALLAH'IN RAHMAN İSMİ
Kur'an-ı Kerim'de en fazla tekrar edilen isimlerden biri Rahman'dır. Surelerin başlarında, birçok ayetlerde bu isim zikredildiği gibi, bir surenin ismi de Rahman olmuştur. Rahmet, merhamet, sevgi dolu bu kutsi isim, 'dünyada istisnasız...
KARANLIĞIN ARKASINDAKİ AYDINLIK
Kâinattaki bütün varlıkların her birinin görünen yüzü kadar görünmeyen bir iç yüzü vardır. Bediüzzaman'ın ifadesiyle, her şeyin, içine melekût, dışına da mülk denir. Allah'ın yaratması, Kudreti ve sanatı ile ilişkili...
ELEŞTİRİ VE SAYGISIZLIK
Eleştiriye eskiden 'tenkid” denirdi. 'gagalamak” anlamına gelen tenkid, para anlamındaki nakd kelimesiyle aynı köktendir. Altın ve gümüş paranın üretiminde sivri bir nesneyle tıklanıp noktalandığı için paraya da 'nakd”...
CİDDİYETSİZLİK
İnsan fıtraten Allah'a ve dinine karşı büyük bir 'istek”le donatılmıştır. İnançsız olanların da söylemlerinde ciddi olmadıklarını düşünüyorum. Ateist olduğunu söyleyen birçok kimsenin kaynağı yalnızca din olan ahlaki...
ÖLÜM KORKUSU
Hayatı korumak amacıyla insan korku hissi ile donatılmıştır. Bir şeyin, hayata zarar vereceği ile ilgili her inanç, düşünce hatta şüphe, korku hissini harekete geçirir. Korku, hayatı korumak için tehlikelere karşı tedbir almaya sevk eden...
CERBEZE
Bu dünyada hayır ve şer, güzel ve çirkin iç içe yaratılmıştır. Çünkü her şey zıddıyla bilinir. Bu nedenle her şeyde olumlu, güzel ve matlup özelliklerin yanında olumsuz, çirkin ve istenmeyen özellikler de bulunur. Küçüklük ve büyüklüğü...
PUTLAŞTIRILAN ÇOCUKLAR
Geçen gün mesire alanında ailece oturuyorduk. Başağrısı çeken annemin açık havada biraz dinlenmesi için gitmiştik. Sabah faslı olduğu için kalabalık değildi ama bizim gibi aileler de yakınımızda bulunuyordu. Derken kalabalık bir aile...
ÇİFTÇİLİK
Şanlıurfa vaizlerinden merhum Cuma Hoca, çok değerli bir âlim ve fazilet sahibi bir kimseydi. Çocukluğumda Arapça dilbilgisine ait "Binâ" kitabını kendisinden ders almıştım. Cuma Hoca bir gün dedemle karşılaşınca sevgiyle ellerini sıktı...
AKRABA ZİYARETİ
İslamiyet, akrabalığa büyük önem vermiştir. Ayet ve hadislerde akraba haklarını gözetmekten çokça söz edilir, akrabalık bağlarını koparanlar şiddetle eleştirilir. Yüce Allah Akraba ziyaretini kendi kutsi rahmetine izafe ederek, 'Sıla-i...
HARAMDAN KAÇINMADA TİTİZLİK
Hayat düzeni olan İslam'da, yasaklanan ve Ahirette azabı sonuç veren hususlar 'haram”, serbest bırakılanlar ise 'helal” kavramıyla ifade edilmiştir. Haramlar az ve sınırlı olduğu için, nelerin haram olduğu belirtilmiş, bunun...