Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
YAŞLI KADINLAR
Bütün kadınlarannelik duygusuyla yaratılmıştır. Annelik ise şefkati gerektirir. Bütün annelerhalis ve yüklü bir şefkatle donatılmışlardır. Yüce Yaratıcı, dikkat ve titizlikiçinde yetiştirilmesi gereken yavruyu anneye teslim etmiş adeta...
NAMAZ EĞİTİMİNDE YAŞIN ÖNEMİ
Cenab-ı Hak dünya hayatında, hikmetlerini insanlara göstermek için 'tedricilik ve sabır” kanunu koymuştur. İnsanlara ibret veren tüm faaliyetlerini bu kanununa göre işletmektedir. Bu nedenle her şeye bir ömür tayin etmiştir. Kamerayla...
ARKADAŞLIK
Arkadaşlık, akrabalık gibi hayatın temel unsurlarındandır. Şeriki olmayan Allah, insanları birbirleriyle ünsiyet kurmaları için akrabalığa ve arkadaşlığa mecbur kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de, farklı kavramlarla arkadaşlığın...
ALDATANLAR
Kâinatta aldatmayı meslek edinen bütün varlığıyla ve çeşitli yollarla insanları aldatmaya çalışan ilk yaratık şeytandır. Bu özelliğiyle şerrin kaynağı ve simgesi olmuştur. Kur'an, şeytanın çeşitli kötü vasıflarını bildirmekle...
SÜNNETULLAH VE SÜNNET-İ RESUL
Sünnet; yol, kanun, şeriat demektir. Allah'ın Peygamber (ASV) aracılığıyla bildirdiği şeriatına 'Sünnet-i Seniyye” denir. Allah'ın tabiata koyduğu tabiat kanunlarına da 'Sünnetullah” denir. Kur'an-ı Kerim Fetih...
ÇAĞIMIZIN KORKUNÇ GERÇEĞİ: YALANCILIK
Dünya kurulduğundan beri Hak ile batıl, iman ile küfür mücadelesi sürmektedir. Hakkın sözcüsü doğruluk, batılın sözcüsü ise yalandır. Bunlar, yakınlaşması düşünülemeyen zıtlardır. İman, doğruluk, küfür ise yalan üzerine kurulmuştur....
HAKKI VE SABRI TAVSİYE ETMEK
'Samed” adıyla kendini tanıtan ve her türlü ihtiyaçtan münezzeh olan Allah, insanları birbirlerine muhtaç olarak yaratmıştır. Her insanın ihtiyacı sınırsızdır ama buna karşılık gücü kısıtlı ve yetersizdir. Hayat için zorunlu...
Şeytanın süsledikleri
Bundanbirkaç yıl önce bir hoca arkadaşımız, Güneydoğunun ücra bir köyünde fahriimamlık görevi yapıyordu. Medreseden icazetli, ilim düzeyi yüksek olan buhocamız, resmi imam olarak yıllarca muhtelif yerlerde görev yapmış ancak yaşhaddinden...
AMELİYAT
İnsan sosyal bir varlık olduğu için hayatın her safhasında birbirlerinin yardım ve desteğine muhtaç kılınmıştır. Yalnız ekonomik nedenler ve meslekler açısından değil, güç, bilgi, hastalıkları tedavi, hatta psikolojik destek itibariyle...
HANİF VE MÜSLİM
Kur'an-ı Kerim, Hz. İbrahim (AS)'ı tanıtırken, 'İbrahim, Yahudi ya da Hıristiyan değildi, o hanif bir müslümandı ve müşriklerden de değildi.” (Al-i İmran,67) buyurmaktadır. Hanif kavramının yalnızca Hz. İbrahim'in...
MUHLES KULLAR
Kadın, 'Rahmet”in tecellisi olan yüklü bir şefkatle donatılmıştır. Bunun bir gereği olarak erkelerden farklı bir şekilde zarif ve narin bir fıtratla yaratılmıştır. Şefkati güçlü olan kadın şiddet bakımından güçsüzdür. Bu...
HARAMDAN İLAÇ OLUR MU?
Geçen gün bir öğrencimiz, midesinden rahatsız olduğunu, doktorun kendisine bir hap verdiğini, prospektüsünde yazdığına göre bu ilacın domuz enzimleri içerdiğini söyleyerek söz konusu bu ilacı kullanmasının caiz olup olmadığını sordu....
GENÇLERDE UYKU DÜZENSİZLİĞİ
Sınıflarda gençlerimizin önemli bir kısmı derslerde uyumayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Yapılan uyarılar nedeniyle, uyumamak için yoğun çaba sarf etmelerine rağmen kendilerini uykudan alamadıklarını, derslerde sıkça uyuyakaldıklarını,...
“KISASTA HAYAT VARDIR”
İnsanı en iyi tanıyan hiç şüphesiz onu yaratandır. İnsanı bu dünyada tekemmülünü sağlamak için onu imtihana tabi tutmuş ve bunun için nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini tüm ayrıntısıyla bildirmiştir. Gönderdiği dinin kanunlarına...
AİLE HAYATINDA DEĞİŞİM
Değişimden münezzeh olan Allah, bu kâinata 'sürekli değişim” kanunu koymuştur. Yaratılan hiç bir şey bir kararda durmuyor, sürekli değişim içindedir. Değişmediği sanılan şeyler de bu kanuna bağlıdır ve sürekli değişim halindedir....
ŞARLATAN
Laf kalabalığı yaparak, haksız iken kendini haklı çıkarmaya çalışan, gürültülü konuşmak suretiyle haklı ve mağdur olanın sesini bastırarak haklıyı haksız duruma düşürmeye çabalayan sahtekâr ve hileci kimselere 'şarlatan”...
HACI GÜLÊ
            Geçen Salı günü sabaha karşı saat dört sularında gece sessizliğini yırtan telefon ötüşüyle irkildim. Telefondaki ses, teyzem Hacı Gülê'nin oğlu, adaşım Abdullah'ın...
YAZI VE KİTAP
İlk insan ve ilk peygamber Âdem (AS) olduğuna göre, kendisine verilen on Suhûf'tan oluşan kitap da yeryüzüne gönderilen ilk kitaptır. Kitap 'yazmak” anlamındaki 'k-t-b” kökeninden türemiş bir isim olduğundan, yazı ile ifade...
ALLAH SEVGİSİ
Kâinatın varlık sebeplerinden biri sevgidir. Aynı zamanda sevgi, kâinatın rabıtası, nuru ve hayatıdır. İnsan, kâinatın en kapsamlı bir meyvesi olduğundan, kopmaz bir sevgi bağıyla kâinata bağlanmıştır. İnsan'ın küçücük kalbine...
AHSENU’L-HALIKÎN
'Yaratanların en güzeli olan Allah'a tebrikler olsun!” (Mü'minûn, 14) ayetinde ilginç bir şekilde 'yaratanlar” anlamındaki 'halıkîn” tabiri çoğul olarak yer almıştır. Oysa yaratan yalnızca bir Allah'tır....
ÖZGÜRLÜK VE TEMBELLİK
İnsan, diğer canlılardan farklı olarak özgürlük fıtratıyla donatılmıştır. Kimden ve nerden gelirse gelsin her türlü baskı ve zorlamayı reddeder. Her işi, her mesleği keyfince yapmak ister; tahakkümü kabul etmez. Hatta keyfince ve tamamen...
HAMD VE TESBİH
Kur'an'da sıkça dile getirilen çoğunlukla bir arada zikredilen iki kutsi kavramdır. Göklerde ve yerdeki her şeyin Allah'ı hamd ile tesbih ettiği bildirilir. 'Allah'ı hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur” (İsra,...
HUZURSUZ EDEN MAL
Yüce Allah, insanı ibadet için, kâinatı insan için yaratmıştır. İnsan ve cinleri kendisine ibadet etmeleri için yarattığını Kur'an'da ilan etmiştir. Ancak bu kutsi amacın gerçekleşmesi de hayatla olur. Bu nedenle, kâinatın yaratılmasındaki...
BAZEN NİMETİN EKSİKLİĞİ NİMET OLUR
Rahmetli dedemin sürekli yaptığı dualardan biri 'Ya Rabbi bana fazla mal verme!” şeklindeydi. Kendisine, herkes Allah'tan mal ve zenginlik isterken sen niçin böyle dua ediyorsun?” diye sorduğumuzda, 'Evladım, fazla mal azdırır,...