UA-89691712-1
Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz
Yazarın Makaleleri
ÖNSEZİ VEYA ALTINCI HİS
Eskilerin hiss-ikable'l vuku'dedikleri önsezi ya da altıncı his adı da verilen duygu,insandakiolağanüstü donanımlardan biridir. Vukuundan önce olayısezmek anlamına gelen bu duygu, her insanda bulunmakla beraber algılama gücüfarklılık...
ZERDALİ AĞACI
Tuhup halkı arasında ‘Davut Koro' adıyla tanınan dedemizin bahçesinde bir zerdali ağacı vardı.Diğer bahçelere giden yolun kenarındaydı. Meyvelerin tam olgunlaştığı Haziranayı başlarında zerdaliler yığınlarla ağacın altına düşerlerdi....
AHİRETTEN YANSIMALAR
Yazmevsiminin hüküm sürdüğü her yörede sıcaklardan şikâyet edilir. Bölgemizdesıcak diğer yerlerden biraz daha şiddetlidir. Bu yörenin insanları olaraksıcağa alışkınız ama yine de bunaldığımız zamanlar olmaktadır. Kış mevsimindeise...
SERİNLİK NİMETİ
Yiyecek-içecektüründen olmayan ama su ve ekmek kadar değerli olan nimetler de vardır.Bunlardan biri 'serinlik” nimetidir. Havanın serinliği insanın çok düşkünolduğu bir nimet olduğu gibi, bir kısım yiyecek ve içeceklerin dahi serinolması...
BAYRAM SEVİNCİ
Ramazan-ı Şerif'in artık sonuna geldik. 'Sayılıgünler çabuk geçer” derler, Ramazan da sayılı günlerdir, ilk baştabitmeyeceği vehmini veren koca ay, bir çırpıda geçiverdi. Bir aydır nefsimizi terbiyeeden, bize nice manevi kazanımlar...
RAMAZAN'DA SINAV
Geçen Pazar günü Halfeti'den gelen bir yakınımızınçocuğunuLYS'ninson aşaması olan sınava götürdüm. Haliliye'de bir lisede sınava girecekti. Buyıl, kapıların 15 dakika önceden kapatılması uygulamasından dolayı sınavınbaşlamasından...
RAHATSIZ ETME KABALIĞI
İnsanların en nazik, en kibar, en mükemmelpeygamberine iman ettik. Peygamber olarak en üstün vasfa sahip olduğu gibi,insan olarak da mükemmelliğin erişilebilecek en yüksek zirvesinde bulunuyordu.Mübarek ağzından kaba, çirkin sayılabilecek hiçbir...
KARNE GÜNÜNÜN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Zamandan münezzeh olan Allah, kâinatta zamanı egemenkılmıştır.Eğitimimiz, işlerimiz, ibadetlerimiz, tekâmülümüz hülasa tüm hayatımızzamana bağlanmıştır. Sihirbazın eline bağlı olan ve seyircilerin görmediğişeffaf ipler gibi zaman...
ORUCUN MEKRUHLARI
Mekruh,hoşlanılmayan, güzel tarafı bulunmayan anlamında bir fıkıh kavramıdır. Kimilerimekruh kavramını 'Allah'ın hoşuna gitmeyen” şeklinde tanımlamıştır ancak bizbuna katılmıyoruz. Çünkü Allah'ın hoşlanmadığı işlemler...
ORUÇ VE ŞÜKÜR İLİŞKİSİ
Teşekkür ve şüküraynı kökten gelen ve iyiliklere karşı mukabelede minnettarlık ifadesi olarakkullanılan iki kavramdır. Ancak 'teşekkür” genellikle insan için, 'şükür” iseyaratıcı için kullanılır.Kendihemcinslerine teşekkür...
RAMAZAN BEREKETİ ORUÇLA OLUR
Ramazan-ı Şerifinen önemli özelliklerinden biri 'Rahmet ve Bereket ayı” olmasıdır. Bu özelliğimanevi ve maddi olmak üzere iki boyutlu düşünmek gerekir. Sadece Allah'ınemrini yerine getirme amacıyla oruç tutulması ve nefsin dizginlenerek...
RAMAZAN SEVİNCİ
Buakşam inşallah ilk Ramazan gecesini idrak etmiş olacağız. Yarın da oruçluolacağız. Uhrevî büyük fırsatlar ayı olan Ramazan'a bizi kavuşturan Allah'ahamd olsun!Heryıl Ramazan'ın bir iki gün öncesinden 'Arabistan'da...
RAMAZAN SEVİNCİ
Buakşam inşallah ilk Ramazan gecesini idrak etmiş olacağız. Yarın da oruçluolacağız. Uhrevî büyük fırsatlar ayı olan Ramazan'a bizi kavuşturan Allah'ahamd olsun!Heryıl Ramazan'ın bir iki gün öncesinden 'Arabistan'da...
RAMAZAN YAKLAŞIRKEN
İlahirahmet hazinelerinin açıldığı, şeytanların bağlandığı muhteşem, hayır ve manevigüzelliklerle dolu olan Ramazan ayı yaklaştı, gölgesi üzerimize düştü. BütünMüslümanlar ona kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kur'an-ı...
RAMAZAN YAKLAŞIRKEN
İlahirahmet hazinelerinin açıldığı, şeytanların bağlandığı muhteşem, hayır ve manevigüzelliklerle dolu olan Ramazan ayı yaklaştı, gölgesi üzerimize düştü. BütünMüslümanlar ona kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Kur'an-ı...
AİLEDE AHLAKİ EĞİTİM
Geçengün bir ilköğretim okulunun dağılma saatine şahit oldum. Paydos zilininçalmasıyla birlikte okulun çıkış kapısından küçücük öğrenciler büyük bir hızlakoşmaya başladılar. Bendi yıkılmış barajın delice akıntısı gibi akıyorlardı.Birbirlerini...
CEMAATLE NAMAZ
İslam'ın'cemaat,  imam” gibi önemli fıkhi kavramlarıFETÖ gibi dini terimleri kullanan terör örgütleri tarafından ne yazık kilekelenmiştir.  Bu kavramlarsöylendiğinde onları çağrıştırması bir talihsizliktir. Ancak...
RAMAZAN YAKLAŞIRKEN ORUÇ
Ramazan-ıŞerif, insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunun anahtarı ve hayat kılavuzu olanKur'an-ı Kerim'in insanlıkla buluştuğu kutsal bir zamandır. Bu itibarla Allahkatında değeri pek büyüktür. Yüce Allah, O'nun indirildiği...
ŞEFKATİN ŞERRE ALET EDİLMESİ
Felak Suresinin ikinci ayetinde 'Yarattığışeylerin şerrinden” buyrularak her şeyde bir şer (kötülük) bulunduğunu, buşerlerden Allah'a sığınmak gerektiğini belirtmektedir. Ayetteki 'mâ” tabirimaddi veya manevi her şeyi...
HIZIR ALEYHİSSELAM VE HIDIRELLEZ
Halk arasında, Hızır (AS)'ın ölmediği,Kıyamete kadar yaşayacağı inancı yaygın olarak bulunur. Hızır (AS)'lakarşılaştıklarını söyleyenlerin anlattıkları çeşitli hikâyeleri de çoğunuzdinlemişsinizdir. Genelde üstü başı...
CİNLİ MAĞARA
Cinler, gözlerin göremediği varlıklar olup,ayet ve hadislerde de sıfatları verilmediğinden mahiyetçe bir bilinmezlikiçindedirler. Bu nedenleöteden beri zanni, hayali ve özellikle çözülemeyenolumsuzluklar hep cinlerle açıklanmıştır.Eski...
İMANIN ŞUBELERİ
Kur'an-ı Kerim,kurtuluşa eren cennetlik insanları belirtirken sıkça 'iman eden ve salihameller işleyenler” şeklinde iki özelliği bir arada dile getirmektedir.Kur'an'dan anladığımız kadarıyla Müslümanlık bu iki özellikten...
KUDRET ELİ'NİN PERDELERİ
Yüce Allah insanı bu dünya hayatında imtihana tabi tuttuğunuKur'an'da açıklamıştır.Bunun gereği olarak sorumluluklar yüklemiştir. Dünyahayatının imtihan olması, imtihana tabi tutan Allah'ın insanı tanıması değil,insanın...
İNSANIN KORKUNÇ YÜZÜ
Yüce Allah,insanı yaratacağını ve yeryüzünün halifesi tayin edeceğini meleklerine bildirincemelekler,'Yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan kimseleri mi tayinedeceksin?” şeklinde hayretlerini ifade etmişlerdir. Kur'an-ı...