Şahin Doğan
Şahin Doğan
Yazarın Makaleleri
Akif’e Dair
Neslimizin nasıl bir istikbal beklediğini kimse bilmiyor. Sosyologlar şaşkınlık içinde. Batı dünyasını bekleyen akıbet yapay zeka, hayatın biyolojiden mekaniğe doğru kayışı. İslam dünyasının akıbeti eğer doğru idare edilirse batının...
MUSTAFA ÖZTÜRK VAK’ASI
Kuran lafzı ve manasıyla bir bütündür bizce. Bir yönüyle Allah kelamı, bir yönüyle beşer kelamıdır. Allah'tan gelmesi yönüyle Allah kelamı, bu kelamın Hz. Peygamber'in ağzından işitilmesi yönüyle beşer kelamıdır. Allah kutsi...
CUMA SAYIKLMASI
Hutbede hocayı dinliyorum, mevzu cennet. Hoca hitabetin ve sözün şehvetine kapılmış ballandıra ballandıra cenneti anlatıyor. Huriler, ğılmanlar, sütten ırmaklar, ölümsüzlük, doyasıya ve çıldırasıya zevk-ü safa. Gerçekler yamacına...
ŞİRK ÜZERİNE
Şirkin ne olduğu konusunda bir ittifak var mı? En kaba deyişle ortaklık demek şirk. Eski tabirle iştirak. Allah'ın affetmediği tek siyasi ve düşünsel suç. Bir muhtar kendi köyünde ikinci bir muhtar istemez, bir müdür kendi dairesinde...
TUHAFLIKLAR
Cuma namazını bahçede kendi seccademiz üzerine kılmaya devam. Her birimiz arasında yaklaşık bir metre sosyal mesafe vardı. Safları sıklaştırmak önceleri sevaptı şimdi ise günah ve yasak. Ağzımızda maske. Maske ile gezmeye ve hele namaz...
İSLAM’IN AKIBETİ
Bir ilahiyatçı Hz. Hasan'ın çok evlilik yapmasından hazret için nahoş bazı tabirler kullandı. Sosyal medyada linç edilince sözünü geri aldı ve özür diledi. Yaşayan ilahiyatçılar içinde en acizi ve en omurgasızı diyebilirim. Erdem...
“KENDİ HİKAYEMİZİ YAZMAK”
Hilafet, İttihad-ı İslam, Osmanlı, kendi hikayemizi yazmak… Bunlar Ayasofya'nın açılışından sonra konuşulan mevzulardan bazıları. Gerçek Hayat Dergisi'nin kapağına yaptığı bir manşet ile başladı her şey. Bu dergiye bir zamanlar...
İSLAM VE KILIÇ
Her şeyimiz sahte. Muhalefette iken savunduklarımızın iktidar olunca hiçbir kıymet-iharbiyesi kalmıyor. Tutarlılık, şeffaflık, hak, adalet, ehliyet, liyakat koronadan çakar gibi kaçtığımız şeyler. Dün hararetle savunduğumuz değerleri...
RÜYA İÇİNDE RÜYA
Dışarıda munis bir hava. İnsanı alıp meçhul diyarlara götüren esrarlı bir hava. Ama ben içeride yalnızım, dört duvar arasında iradi bir mahpus hayatı yaşıyorum. En sevdiğim kendimle baş başa kalmak. Karamsarlık kopmaz bir parçam artık....
BİR SEMBOL UĞRUNA YA RAB NE GERÇEKLER BATIYOR!
Karantinadan sonra ilk yazım bu. Korona günlerinde ilham denen şeye inandım. İnsan ilham gelmeyince yazamıyor. İnsan hayatının trajedisine diyecek söz yok. İki sonsuz yokluk arası minnacık bir varlık. Bir insanın ortalama altmış yıllık...
HANGİSİ DOĞRU İSLAM?
Yıllarca yaptığı İslami okumalardan edindiği intibaların sonucunda şöyle bir kanaate varmıştı: 'Tek bir İslam yoktu, İslamlar vardı.”Belki ilke bazında tek ve homojen bir İslam'dan söz edilebilirdi ama pratik için bunu söyleyebilmek...
TANRININ VARLIĞI VE YOKLUĞU ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
Her kültür, bir tabuya, bir mukaddese muhtaç, varlığını ikame edebilmek için. Toplumsal hafıza denilen olgu ancak bu sayede varlığını devam ettirir ve kendini yeni yaratımlar, atılımlar için hazır hisseder. Ünlü antropologların ‘tabu'...
MÜSLÜMANLAR, İDEALLER VE GERÇEKLER
Tarih, idealler ile gerçeklerin kıyasıya çarpıştığı, savaştığı ve kozlarını paylaştığı biteviye uzayıp giden bir meşher. Bu ezeli çarpışmada zafer bayrağı çoğu zaman gerçeklerin elinde. Daha doğrusu her zaman. Her daim galip...
ANSIZIN GELECEK OLAN BİR ŞEYİN ALAMETİ NEDEN OLMASIN?
Ansızın gelecek olan bir şeyin alameti neden olmasın? Alamet:belirti, iz, işaret, gösterge, ipucu demek. Mesela deprem ansızın gelen bir şey amagelmeden önce geleceğine dair yüzlerce alamet göstermek mümkün. Fay hatları, çarpık kentleşme,...
ŞEHR-İ URFA’DA BİR DERVİŞ VE ÂRİF OLAN SADIK YALSIZUÇANLAR’I DİNLERKEN…
Ruhumun Masalı Şehr-i Urfa çoktandır hasretini çektiği bir veliyi, bir ermişi, bir dervişi, bir ârifi, bir Allah adamını misafir etmenin bahtiyarlığını yaşıyor. Bir zamanlar kitaplarıyla epey halvet demleri geçirmiş ve bunlar sayesinde...
ÖTEKİ VE BERİKİ
‘Öteki' demek, henüz ‘beriki' (benimki) gibi olmayan/olamayan, beriki gibi olabilmeyi beceremeyen alt kişiler, kümeler ve yığınlar demek. Öteki, beriki olmadığı veya olmayı beceremediği sürece her zaman öyle kalmak zorundadır....
MİLLİYETİ MÂBUD İTTİHAZ ETMEK
Lütfi Bergen hocanın fikir dünyası baştan ayağa serapa hayal kırıklığı. İsmet Özel'den arta kalan modası geçmiş bazı indi kanaatleritekrarlamak tek marifeti gibi. Anlamıyorsunuz beni demesi yok mu, evet gerçekten de anlamıyoruz. Türk...
İSLAM VE GÜNCELLEME
Her içtihat bir güncellemedir/yorumlamadır. Bilindiği gibi Kur'an dört ana esas üzerine bina edilmiştir: Tevhid (Allah'ın varlığı ve birliği), nübüvvet (peygamberlik),haşir (öldükten sonra dirilme ve hesap), ibadet/muamelat. İmanın...
EN KÖTÜ BARIŞ SAVAŞTAN İYİDİR
Kana susamış gibi birçok kişi-savaşın ne kadar acı bir şey olduğunu bilmeden- tek ağızdan savaş nârâları atıyor. 'İslam savaş dinidir”, 'peygamberimiz kılıç peygamberidir” gibi sloganlar uçuşuyor havada. 'Sevgi dini”...
MUHAFAZAKARLIK NEDİR ?
Muhafazakarlık, ‘hıfz' kökünden gelir. Yani koruma, kollama, saklama, tutma, içine alma. Hafız, hafaza, mahfaza, mahfuz ve muhafaza aynı kökten türeyen başka bazı kelimeler.Nazenin kavramla ilk flört yapan talihlinin İngiliz filozof EdmundBurke...
İNSAN VE HÜRRİYET
Hürriyet vehimlerin en aldatıcısı diyor, Bu Ülke yazarı. Hakkı yok mu? İnsanın hürriyeti havaya fırlatılan taşın hürriyetinden farksız Spinoza'ya göre. Havaya fırlatılan taşın aklı olsaydı kendi isteğiyle bu yolculuğa çıktığını...
HAYATA MÜSLÜMANCA BAKMAK
Müslüman'ın gözünde hayatta yaşanan her şey çok güzel ve anlamlı. Zaman tabii seyrinde akıp gidiyor. Zamana karşı gelinmez. Onu sessiz bir teslimiyetle kabul etmek gerekir. Herhangi bir cenaze ve tabut gördüğümüzde irkilmenin, ürpermenin...
MÜSLÜMANLAR, İDEALLER VE GERÇEKLER
Tarih, idealler ile gerçeklerin kıyasıya çarpıştığı, savaştığı ve kozlarını paylaştığı biteviye uzayıp giden bir meşher. Bu ezeli çarpışmada zafer bayrağı çoğu zaman gerçeklerin elinde. Daha doğrusu her zaman. Her daim galip...
‘ADALET DİNİN DİREĞİDİR’
Yıllardır KurânKursları'nda  'Namaz dinin direğidir” Hadis-i Şerif'i kadar(onunla birlikte) 'adalet dinin temelidir/direğidir” Hadis-i Şerif'i de okutulsaydı, ezberletilseydi, manası üzerinde uzun uzun durulsaydı...