UA-89691712-1
Şahin Doğan
Şahin Doğan
Yazarın Makaleleri
‘Sunulan’ İman ve ‘Bulunan’ İman
Sahici bütün düşünürler, âlimler, ârifler, edipler tereddüdün çocukları. Onların imanı 'sunulan' bir iman değil, 'bulunan' bir iman çünkü. Birincisi iman-ı taklidi, ikincisi iman-ı tahkiki. Bu manada tereddüt asıl...
MARKA MÜSLÜMANLIĞI
Kendini İslami bir misyona adamış birine bakıyorsun yeme ve içme, gezme ve görme gibi her türlü nimete malik. Henüz piyasaya sürülmüş en modern teknolojinin ilk müşterisi onlar. Peygamber güya en mümtaz bir örnek. Onun hayatına bakıyorsun...
İSLAMCILIĞIN KUDÜS İLE İMTİHANI
İslamcılık, kimine göreİslam'ın hayat bulması, hükümlerinin uygulanması, dünyanın her tarihsel vetoplumsal durumunda yeniden kurulması ideali.Kimine göre belli biryoruma indirgenmiş, siyaset ve siyasallaştırma biçimi.Kimine göre liberalizm,sosyalizm...
EN TAHKİKİ İMAN TAKLİDİ İMANDIR
Hikmet-idünyâvü mâfîhâ bilenârif değilÂrif oldur bilmeye hikmet-idünyâvü mâfîhâ nedir (Fuzuli)Şu an tek bir dileğim var:Kitaplarla dolu bir oda. Klimasız, kendiliğinden serin olacak. Cep telefonu,  televizyon vb....
DÜŞÜNMENİN HAKKINI VEREN İNANMANIN HAKKINI VER(E)MEZ
Kendi doğrularından çok eminolanlar, doğal olarak 'öteki” doğruların yanlış olduğundan emindirler. Başkabir ifadeyle kendi hakikatinden çok emin olan biri -zorunlu olarak- diğerhakikatlerin yanlış olduğundan emindir. Diğer hakikatler...
SAVAŞ KESMEYEN SÖZLER
*Hangikanalı açsan siyaset. Hangi sohbet meclisine katılsan siyaset. Siyaset,siyaset, siyaset…Varsa yoksa siyaset. Sahi bu ülkede felsefe, kültür, sanat,edebiyat yok mu hiç?*Bizne aralar bu hale geldik? Bize ne oldu? Neden bu kadar düşman kesildikbirbirimize?...
VARSA YOKSA SİYASET
Uyku kaçtı. İnadın gereği yok.Davet var yarın. Yorgunluk, bezginlik, bıkkınlık yine. Boş. Öztürk Karar'dayakıcı bir konuya değinmiş. Müslümanların eski ile yeni arasında yaşadığıçatışma. Çaresi yok. Bu akşam üstat Bediüzzaman...
RAMAZAN HUZURSUZLUĞU
Günler birbiri üzerineyığılır gibi mat ve renksiz. Sahur, iftar, mukabele, teravih, açlık, susuzluk,yorgunluk, takatsizlik, oruç edebiyatı… Sahnenin dışında yaşadı daima. Teravihnamazlarını kılarken, mukabele takip ederken, kandil gecelerini...
İSLAMCILIKLA HESAPLAŞMA VE HAKİKAT KRİZİ
İslamcılık ilehesaplaşma son dönemlerde bir alışkanlık haline geldi. Biri üç talaklaİslamcılığı boşadığı söyledi, biri İslamcılığın Müslümanların milliyetçiliğiolduğunu söyledi, biri bütün yazı hayatı boyunca İslamcılıkla/İslamcılarla...
CÂHİLİYYE VE AYDINLANMA
Gündüzü olmayan devamlı bir gece ya da gecesi olmayandevamlı bir gündüz. Yalınkat, sürekli ve asude bir karanlık içinde yüzüp gidenyaşanmaya değmeyen bir hayat. Şarkılar, şiirler, türküler ve ilahiler 'gökkubbealtında hoş bir seda”...
DİN VE ÜMİT
Bütün hayallerin gerçekolması kadar hayal kırıcı bir şey yoktur diyor, Haldun Taner. 'Bütün hayallerimgerçek olsa ah!” şeklindeki malum dize olmayana, olmayacak olana, gerçekleşmesimümkün olmayana tutulan yanık bir ağıt. Sanatın...
İHSAN FAZLIOĞLU İLE 'KENDİNİ BULMAK' ÜZERİNE
'Övgüye ve sövgüyedeğil, bilgiye ihtiyacımız var”Adını çok duydum amaokumak yeni nasip oldu. Bir haftadan fazladır okumaya, daha doğrusu teemmületmeye çalışıyorum 'Kendini Bulmak” isimli eserini.Çendân ondan önce 'KendiniAramak”...
'NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE!'
'BenMüslümanım diyenden daha doğru sözlü kim olabilir.”(Fussilet/33)Sonzamanların yükselen sloganlarından biri: 'Ne mutlu insanım diyene!”DücaneCündioğlu'nunfacebook sayfasının ser-levhası. İfadenin özünde herhangibir...
DELİLİĞE ÖVGÜ
Günahlara kapalı, tacizlerden uzak yaşamak yıllardırhayalini kurduğum daha doğrusu kurguladığım gözde bir yaşam biçimi. Kendinedönmek, özüyle yüzleşmek. Yaşadığını sahiden duyumsamak için böyle bir yaşambiçimi kaçınılmaz. İnsan...
'UYDURULMAMIŞ BİR DİN' YOK MU?
‘İndirilen din' ve ‘uydurulan din' söyleminin patentikime ait, tam bilmiyorum. Sahih kaynaklar ibn-i Teymiyye'yi gösteriyor. İslam'ın ilk kuşağı sahabedenberi bu söylem  gündeme gelmiştir daima.İhtilafın tarihi...
İKİ PUT KIRICI: MÜCAHİT BİLİCİ VE DÜCANECÜNDİOĞLU
'Her putperest eskiputlarına karşı acımasızdır.”Cemil MeriçYıllar yılı düşüncemabetlerini bıkmadan/usanmadan tavaf ettiğim iki ‘büyük' zeka. Düşleyen ikizeka. Düşlerken düşünen ve düşündükçe düşen iki zeka. Düşlemek,...
'HAKİKİ DİNDARLAR DİNİ BİLMEYENLERDİR'
Sosyolog MücahitBilici'nin ‘İslam'ın Güncellenmesi' ile ilgili Ruşen Çakır'a verdiği mülakatıdinledim. Bilhassa yeni dinleyenler için bir kısmı oldukça ‘heretik' (sapkın)sayılabilecek çok ilginç ve tartışmalı...
'MAHCUP TARİHSELCİLİK' VE 'TARİHSELCİ NURCULUK'
Tarihsellik/tarihselcilik/zamansallıkModern İslam Düşüncesinin iki sacayağından biri. Diğerimealcilik/Kurancılık/metinsellik. Gariptir, ikisi de düşman birbirine. Çünkütarihselcilik, ana tezlerini ispatlamak için Kuran metni dışında kalan...
İSLAM VE GÜNCELLEME
Her içtihat birgüncellemedir/yorumlamadır. Bilindiği gibi Kur'an dört ana esas üzerine binaedilmiştir: Tevhid (Allah'ın varlığı ve birliği), nübüvvet (peygamberlik),haşir (öldükten sonra dirilme ve hesap), ibadet/muamelat. İmanınaltıesası...
KUVVET HAKTA DEĞİL, HAK KBağlantıUVVETTEDİR
Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve devletler tarihi bize şunu öğretir: Haklı olan güçlü değil, güçlü olan haklıdır. Daha veciz bir deyişle, kuvvet hakta değil, hak kuvvettedir. Güçlülük ve haklılık ile güçsüzlük ve haksızlık...
NURCULUKLA BURUK BİR HESAPLAŞMA
'…Nurcular, Risale-iNur külliyatının tüm sorulara cevap içeren otoriter bir metin olarak görmelerive diğer düşünce akımlarına karşı mesafeli durmaları sebebiyle evrenseltartışmaları yakinen takip edememişlerdir. Bu hareketin bünyesinde...
ŞAHİN DOĞAN'IN KALEMİNDEN 'EZELİ MAĞLUPLAR'
Bu kitabın"yüzleşme" yayınları arasından çıkması ne kadar da kitaplaörtüşmekte… "Hakikatle yüzleşmek için" enteresan bir söylem. Birkitabın içindekilerle yayınevinin bu ismi ve içeriği ile yüzleşmesi… Edebiyatıninsana ayna tutması...
AÇLIK
Bedeninaçlığı, kafanın açlığı ve daha da önemlisi gönlün açlığı.Açlıkdaireleri helezonik bir tarzda bağlı birbirine. Bazenbiri, bazen öbürü, bazen de diğeri çıkar gün yüzüne. Kimizaman hep birlikte taarruza geçerler mukavemet...
EBCED, CİFİR VE BEDİÜZZAMAN
Vuzuh, açıklık ve aydınlık dururken neden kapalılığı vegizemi tercih eder insan? Olana, görülene ve duyulana kanaat etmeyip olmayanın,görülmeyenin ve duyulmayanın ardına düşmek. Bedahetten müphemiyete kaçış. Kadimsanat, felsefe ve teoloji...