Şahin Doğan
Şahin Doğan
Yazarın Makaleleri
'NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE!'
'BenMüslümanım diyenden daha doğru sözlü kim olabilir.”(Fussilet/33)Sonzamanların yükselen sloganlarından biri: 'Ne mutlu insanım diyene!”DücaneCündioğlu'nunfacebook sayfasının ser-levhası. İfadenin özünde herhangibir...
DELİLİĞE ÖVGÜ
Günahlara kapalı, tacizlerden uzak yaşamak yıllardırhayalini kurduğum daha doğrusu kurguladığım gözde bir yaşam biçimi. Kendinedönmek, özüyle yüzleşmek. Yaşadığını sahiden duyumsamak için böyle bir yaşambiçimi kaçınılmaz. İnsan...
'UYDURULMAMIŞ BİR DİN' YOK MU?
‘İndirilen din' ve ‘uydurulan din' söyleminin patentikime ait, tam bilmiyorum. Sahih kaynaklar ibn-i Teymiyye'yi gösteriyor. İslam'ın ilk kuşağı sahabedenberi bu söylem  gündeme gelmiştir daima.İhtilafın tarihi...
İKİ PUT KIRICI: MÜCAHİT BİLİCİ VE DÜCANECÜNDİOĞLU
'Her putperest eskiputlarına karşı acımasızdır.”Cemil MeriçYıllar yılı düşüncemabetlerini bıkmadan/usanmadan tavaf ettiğim iki ‘büyük' zeka. Düşleyen ikizeka. Düşlerken düşünen ve düşündükçe düşen iki zeka. Düşlemek,...
'HAKİKİ DİNDARLAR DİNİ BİLMEYENLERDİR'
Sosyolog MücahitBilici'nin ‘İslam'ın Güncellenmesi' ile ilgili Ruşen Çakır'a verdiği mülakatıdinledim. Bilhassa yeni dinleyenler için bir kısmı oldukça ‘heretik' (sapkın)sayılabilecek çok ilginç ve tartışmalı...
'MAHCUP TARİHSELCİLİK' VE 'TARİHSELCİ NURCULUK'
Tarihsellik/tarihselcilik/zamansallıkModern İslam Düşüncesinin iki sacayağından biri. Diğerimealcilik/Kurancılık/metinsellik. Gariptir, ikisi de düşman birbirine. Çünkütarihselcilik, ana tezlerini ispatlamak için Kuran metni dışında kalan...
KUVVET HAKTA DEĞİL, HAK KBağlantıUVVETTEDİR
Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve devletler tarihi bize şunu öğretir: Haklı olan güçlü değil, güçlü olan haklıdır. Daha veciz bir deyişle, kuvvet hakta değil, hak kuvvettedir. Güçlülük ve haklılık ile güçsüzlük ve haksızlık...
NURCULUKLA BURUK BİR HESAPLAŞMA
'…Nurcular, Risale-iNur külliyatının tüm sorulara cevap içeren otoriter bir metin olarak görmelerive diğer düşünce akımlarına karşı mesafeli durmaları sebebiyle evrenseltartışmaları yakinen takip edememişlerdir. Bu hareketin bünyesinde...
ŞAHİN DOĞAN'IN KALEMİNDEN 'EZELİ MAĞLUPLAR'
Bu kitabın"yüzleşme" yayınları arasından çıkması ne kadar da kitaplaörtüşmekte… "Hakikatle yüzleşmek için" enteresan bir söylem. Birkitabın içindekilerle yayınevinin bu ismi ve içeriği ile yüzleşmesi… Edebiyatıninsana ayna tutması...
AÇLIK
Bedeninaçlığı, kafanın açlığı ve daha da önemlisi gönlün açlığı.Açlıkdaireleri helezonik bir tarzda bağlı birbirine. Bazenbiri, bazen öbürü, bazen de diğeri çıkar gün yüzüne. Kimizaman hep birlikte taarruza geçerler mukavemet...
EBCED, CİFİR VE BEDİÜZZAMAN
Vuzuh, açıklık ve aydınlık dururken neden kapalılığı vegizemi tercih eder insan? Olana, görülene ve duyulana kanaat etmeyip olmayanın,görülmeyenin ve duyulmayanın ardına düşmek. Bedahetten müphemiyete kaçış. Kadimsanat, felsefe ve teoloji...
MARKA MÜSLÜMANLIĞI
Kendiniİslami bir misyona adamış birine bakıyorsun yeme ve içme, gezme ve görme gibiher türlü nimete malik. Henüz piyasaya sürülmüş en modern teknolojinin ilkmüşterisi onlar.Peygambergüya en mümtaz bir örnek. Onun hayatına bakıyorsun çile,...
'İyi yazı' ve 'kötü yazı'
15 / 02 / 2017 İyi yazının birinci cümlesi, konuya girmek için tereddütsüzatılmış ilk adımdır. Arkasından gelen cümleler, vezinli adımlarla sekmeden,aksamadan, sendelemeden onu takip ederler.Kötü yazının birinci cümlesi, konunun eşiği...
HANGİSİ DOĞRU İSLAM?
Yıllarca yaptığı İslami okumalardan edindiği intibalarınsonucunda şöyle bir kanaate varmıştı: 'Tek bir İslam yoktu, İslamlar vardı.”Belki ilke bazında tek ve homojen bir İslam'dan söz edilebilirdi ama pratikiçin bunu söyleyebilmek...
İSLAMCILIĞIN KUDÜS İLE İMTİHANI
İslamcılık, kimine göreİslam'ın hayat bulması, hükümlerinin uygulanması, dünyanın her tarihsel vetoplumsal durumunda yeniden kurulması ideali.Kimine göre belli biryoruma indirgenmiş, siyaset ve siyasallaştırma biçimi.Kimine göre liberalizm,sosyalizm...
'RÜYA ŞEHİR' İSTANBUL'DA ASKERLİK
Tam bir aydır içerdeyim haftalık izne yeni çıkıyorum. İşte karşımda İstanbul ve bütün haşmetiyle deniz. Elimi uzatsam dokunacak kadar yakın bana. Takvimler 1 Ocak 2010 tarihini gösteriyor. Orhan Veli'nin tabiriyle 'mahveden bir hava.”Başımın...
SANATIN VE SANATÇININ TRAJEDİSİ
Onun gözünde her şey mat, bellisiz, belirsizdir. Dini,bilimsel ve felsefi her iddia olumsuzlanmaya müsait birer hipotez yığını.Dokunduğumuz ve hissettiğimiz evren bilinçli bir tasarımın eseri olabilir,fakat bu kesin olmayıp izafidir, yani olmayabilir...
ŞEHİR HUZURDUR; KENT HUZURSUZLUKTUR
Şehir gelenektir; kent modernliktir.Şehir geleneğin çocuğudur; kent modernliğinçocuğudur. Şehir mazidir; kent haldir. Şehir geçmiş ve gelecektir; kent sadece 'şimdi”dir.Şehir 'söz” ve 'göz”dür; kent sadece 'göz”dür.Şehir...
ATATÜRK VE KRALDAN ÇOK KRALCILIK
Hayatı boyuncademokratik muhalefetten ve çoğulculuktan hiç hoşlanmayan ve onun için kendipartisine (Cumhuriyet Halk Fırkası) karşı kurulan bütündiğer partileri bir yolunu bulup kapatan…Aleyhinde yarımkelimeyle eleştiri yazısı yazan gazeteci...
İNANCIN TRAJİK HİKÂYESİ
Hayata ve içindekilerebir açının (perspektif,nokta-i nazar, paradigma, parametre) penceresindenbakarız daima. Bu, bir tercih değil, bir zorunluluk, birkaçınılmazlıktır.Açısız bakabilen bir yaratılmış yoktur yeryüzünde. Bütün açılardanaynı...
KİTAP… ÜSLUP… SİNEMA…
Bazen çekilmez olur yazılar,makaleler, kitaplar... Tiksinirsiniz onlardan, görmek istemezsiniz hiçbirini.Masum kelimelerin canına kastetmek selahiyetini kim, neden ve nerde bulurkendinde? Bu güzelim ve munis nesneleri günlük siyasi polemiklerde malzeme...
TEFSİR, TE'VİL VE İHTİLÂF
Tefsir, kelime manası itibariyleyorum, izah, açıklamak demek. Istılahi, yani teknik anlamda İlahi beyanınsatırları içine gizlenmiş manayı, amacı, inceliği ve derinliği keşfedip ortayaçıkarmaktır. Eskilerin ifadesiyle 'makasıd-ı Kurâniyyeyi...
MÜCAHİT BİLİCİ İLE 'DİNE DAİR ÜMİT' ÜZERİNE
Bilici'nin bir dergideçıkan 'Dine Dair Ümit” başlıklı yazısını okuyorum. Şöyle başlıyor yazı:'Din, dine dair ümittenibarettir. Kurtarıcı, kurtarıcıya dair ümidin kendisidir. Maddesi ümit olduğuve hakikati hep ertelenen...
EDEBİYAT ÖLDÜ!
'Bir zamanlar edebiyatıngücüne, bir şeyleri değiştirebileceğine kuvvetle inanırdım. Yıllarım, buinancın te'siri altında palazlanıp gelişen bir tutkunun peşinden koşmaklageçti. Edebiyat, günbegün kirlenen, saflıktan uzaklaşan...

şehirler arası nakliyat