Şahin Doğan
Şahin Doğan
Yazarın Makaleleri
'İYİ YAZI' VE 'KÖTÜ YAZI'
İyi yazının birinci cümlesi, konuya girmek için tereddütsüz atılmış ilk adımdır. Arkasından gelen cümleler, vezinli adımlarla sekmeden, aksamadan, sendelemeden onu takip ederler. Kötü yazının birinci cümlesi, konunun eşiği önünde korku...
ÜÇ TEHLİKE: TARİHSELCİLİK, MEALCİLİK, GELENEKSELCİLİK
Son dönem İslami okumalarda üç büyük tehlike arzı endam ediyor: Tarihselcilik, mealcilik ve gelenekselcilik. Aktüel bütün tartışmalar bu üç kesim arasında cereyan ediyor. Televizyon ekranlarının şehvetine bakılırsa şimdilik tarihselcilik...
‘Demokratik çoğulculuk’ üzerine
Te'vilin olduğu yerde tekfir olmaz. Yani 'te'vil varsa tekfir yoktur.” İslami okumalarda takip edilmesi elzem bir ilke bu. 'Ehl-i kıble tekfir edilmez” ölümsüz ilkesiyle birlikte okununca daha da bir anlam kazanır. Aslında...
İki nesil de kaybetti: Asım’ın nesli de, Haluk’un nesli de
İki nesil de imtihanı kaybetti. Asım'ın nesli de, Haluk'un nesli de. Asım'ın nesli ‘Kuran Şairi' Akif'in rüyasıydı, Haluk'un nesli bahtsız şair Fikret'in. İki düşman kardeş, iki düşman nesil, iki düşman...
DÜCANE CÜNDİOĞLU’NU DİNLERKEN…
Dücane'yi dinliyorum: 'Din ile bilim çatışır. Din iyi ama doğru değil; bilim doğru ama iyi değil. İmge ile kavram arasındaki fark izah ediyor herşeyi. İmge olgunun karşılığı olan duyusal şeyler. Yani somut. Kavram ise daha soyut...
Cennet ve cehennem
Kuran-ı Kerim'de anlatılan cennet ve cehennem, Muhammed İkbal benzeri bazı sûfi ve filozofların dediği gibi "haller" değil, mekanlardır. Cehennemin içinde işkencenin her çeşidi var. Fiziki işkence, psikolojik işkence… Dünya işkence...
Dert Üstüne Dert
Tarihselcilik ayrı bir dert. Mealcilik ayrı bir dert. Gelenekselcilik ayrı bir dert. Şiilik ayrı bir dert. Sünnilik ayrı bir dert. Selefilik ayrı bir dert. Tasavvufçuluk ayrı bir dert. Nurculuk bir ayrı dert. İslamcılık ayrı bir dert. Süleymancılık...
KİM HAKLI: GAZALİ Mİ, İBN-İ RÜŞD MÜ?
İslam kelam tarihinin en netameli ve en çetin tartışmalarından biridir. İmam-ı Gazzali "ateşte 'yakma özelliği' yoktur, yakan bizzat Allah'tır" diyerek nedenselliği ve kozaliteyi şiddetle reddeder. Buna karşılık meşhur Müslüman...
‘Sunulan’ İman ve ‘Bulunan’ İman
Sahici bütün düşünürler, âlimler, ârifler, edipler tereddüdün çocukları. Onların imanı 'sunulan' bir iman değil, 'bulunan' bir iman çünkü. Birincisi iman-ı taklidi, ikincisi iman-ı tahkiki. Bu manada tereddüt asıl...
MARKA MÜSLÜMANLIĞI
Kendini İslami bir misyona adamış birine bakıyorsun yeme ve içme, gezme ve görme gibi her türlü nimete malik. Henüz piyasaya sürülmüş en modern teknolojinin ilk müşterisi onlar. Peygamber güya en mümtaz bir örnek. Onun hayatına bakıyorsun...
İSLAMCILIĞIN KUDÜS İLE İMTİHANI
İslamcılık, kimine göreİslam'ın hayat bulması, hükümlerinin uygulanması, dünyanın her tarihsel vetoplumsal durumunda yeniden kurulması ideali.Kimine göre belli biryoruma indirgenmiş, siyaset ve siyasallaştırma biçimi.Kimine göre liberalizm,sosyalizm...
EN TAHKİKİ İMAN TAKLİDİ İMANDIR
Hikmet-idünyâvü mâfîhâ bilenârif değilÂrif oldur bilmeye hikmet-idünyâvü mâfîhâ nedir (Fuzuli)Şu an tek bir dileğim var:Kitaplarla dolu bir oda. Klimasız, kendiliğinden serin olacak. Cep telefonu,  televizyon vb....
DÜŞÜNMENİN HAKKINI VEREN İNANMANIN HAKKINI VER(E)MEZ
Kendi doğrularından çok eminolanlar, doğal olarak 'öteki” doğruların yanlış olduğundan emindirler. Başkabir ifadeyle kendi hakikatinden çok emin olan biri -zorunlu olarak- diğerhakikatlerin yanlış olduğundan emindir. Diğer hakikatler...
SAVAŞ KESMEYEN SÖZLER
*Hangikanalı açsan siyaset. Hangi sohbet meclisine katılsan siyaset. Siyaset,siyaset, siyaset…Varsa yoksa siyaset. Sahi bu ülkede felsefe, kültür, sanat,edebiyat yok mu hiç?*Bizne aralar bu hale geldik? Bize ne oldu? Neden bu kadar düşman kesildikbirbirimize?...
VARSA YOKSA SİYASET
Uyku kaçtı. İnadın gereği yok.Davet var yarın. Yorgunluk, bezginlik, bıkkınlık yine. Boş. Öztürk Karar'dayakıcı bir konuya değinmiş. Müslümanların eski ile yeni arasında yaşadığıçatışma. Çaresi yok. Bu akşam üstat Bediüzzaman...
RAMAZAN HUZURSUZLUĞU
Günler birbiri üzerineyığılır gibi mat ve renksiz. Sahur, iftar, mukabele, teravih, açlık, susuzluk,yorgunluk, takatsizlik, oruç edebiyatı… Sahnenin dışında yaşadı daima. Teravihnamazlarını kılarken, mukabele takip ederken, kandil gecelerini...
İSLAMCILIKLA HESAPLAŞMA VE HAKİKAT KRİZİ
İslamcılık ilehesaplaşma son dönemlerde bir alışkanlık haline geldi. Biri üç talaklaİslamcılığı boşadığı söyledi, biri İslamcılığın Müslümanların milliyetçiliğiolduğunu söyledi, biri bütün yazı hayatı boyunca İslamcılıkla/İslamcılarla...
CÂHİLİYYE VE AYDINLANMA
Gündüzü olmayan devamlı bir gece ya da gecesi olmayandevamlı bir gündüz. Yalınkat, sürekli ve asude bir karanlık içinde yüzüp gidenyaşanmaya değmeyen bir hayat. Şarkılar, şiirler, türküler ve ilahiler 'gökkubbealtında hoş bir seda”...
DİN VE ÜMİT
Bütün hayallerin gerçekolması kadar hayal kırıcı bir şey yoktur diyor, Haldun Taner. 'Bütün hayallerimgerçek olsa ah!” şeklindeki malum dize olmayana, olmayacak olana, gerçekleşmesimümkün olmayana tutulan yanık bir ağıt. Sanatın...
İHSAN FAZLIOĞLU İLE 'KENDİNİ BULMAK' ÜZERİNE
'Övgüye ve sövgüyedeğil, bilgiye ihtiyacımız var”Adını çok duydum amaokumak yeni nasip oldu. Bir haftadan fazladır okumaya, daha doğrusu teemmületmeye çalışıyorum 'Kendini Bulmak” isimli eserini.Çendân ondan önce 'KendiniAramak”...
'NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE!'
'BenMüslümanım diyenden daha doğru sözlü kim olabilir.”(Fussilet/33)Sonzamanların yükselen sloganlarından biri: 'Ne mutlu insanım diyene!”DücaneCündioğlu'nunfacebook sayfasının ser-levhası. İfadenin özünde herhangibir...
DELİLİĞE ÖVGÜ
Günahlara kapalı, tacizlerden uzak yaşamak yıllardırhayalini kurduğum daha doğrusu kurguladığım gözde bir yaşam biçimi. Kendinedönmek, özüyle yüzleşmek. Yaşadığını sahiden duyumsamak için böyle bir yaşambiçimi kaçınılmaz. İnsan...
'UYDURULMAMIŞ BİR DİN' YOK MU?
‘İndirilen din' ve ‘uydurulan din' söyleminin patentikime ait, tam bilmiyorum. Sahih kaynaklar ibn-i Teymiyye'yi gösteriyor. İslam'ın ilk kuşağı sahabedenberi bu söylem  gündeme gelmiştir daima.İhtilafın tarihi...
İKİ PUT KIRICI: MÜCAHİT BİLİCİ VE DÜCANECÜNDİOĞLU
'Her putperest eskiputlarına karşı acımasızdır.”Cemil MeriçYıllar yılı düşüncemabetlerini bıkmadan/usanmadan tavaf ettiğim iki ‘büyük' zeka. Düşleyen ikizeka. Düşlerken düşünen ve düşündükçe düşen iki zeka. Düşlemek,...