Şahin Doğan
Şahin Doğan
Yazarın Makaleleri
'MAHCUP TARİHSELCİLİK' VE 'TARİHSELCİ NURCULUK'
Tarihsellik/tarihselcilik/zamansallıkModern İslam Düşüncesinin iki sacayağından biri. Diğerimealcilik/Kurancılık/metinsellik. Gariptir, ikisi de düşman birbirine. Çünkütarihselcilik, ana tezlerini ispatlamak için Kuran metni dışında kalan...
KUVVET HAKTA DEĞİL, HAK KBağlantıUVVETTEDİR
Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi ve devletler tarihi bize şunu öğretir: Haklı olan güçlü değil, güçlü olan haklıdır. Daha veciz bir deyişle, kuvvet hakta değil, hak kuvvettedir. Güçlülük ve haklılık ile güçsüzlük ve haksızlık...
NURCULUKLA BURUK BİR HESAPLAŞMA
'…Nurcular, Risale-iNur külliyatının tüm sorulara cevap içeren otoriter bir metin olarak görmelerive diğer düşünce akımlarına karşı mesafeli durmaları sebebiyle evrenseltartışmaları yakinen takip edememişlerdir. Bu hareketin bünyesinde...
ŞAHİN DOĞAN'IN KALEMİNDEN 'EZELİ MAĞLUPLAR'
Bu kitabın"yüzleşme" yayınları arasından çıkması ne kadar da kitaplaörtüşmekte… "Hakikatle yüzleşmek için" enteresan bir söylem. Birkitabın içindekilerle yayınevinin bu ismi ve içeriği ile yüzleşmesi… Edebiyatıninsana ayna tutması...
AÇLIK
Bedeninaçlığı, kafanın açlığı ve daha da önemlisi gönlün açlığı.Açlıkdaireleri helezonik bir tarzda bağlı birbirine. Bazenbiri, bazen öbürü, bazen de diğeri çıkar gün yüzüne. Kimizaman hep birlikte taarruza geçerler mukavemet...
EBCED, CİFİR VE BEDİÜZZAMAN
Vuzuh, açıklık ve aydınlık dururken neden kapalılığı vegizemi tercih eder insan? Olana, görülene ve duyulana kanaat etmeyip olmayanın,görülmeyenin ve duyulmayanın ardına düşmek. Bedahetten müphemiyete kaçış. Kadimsanat, felsefe ve teoloji...
MARKA MÜSLÜMANLIĞI
Kendiniİslami bir misyona adamış birine bakıyorsun yeme ve içme, gezme ve görme gibiher türlü nimete malik. Henüz piyasaya sürülmüş en modern teknolojinin ilkmüşterisi onlar.Peygambergüya en mümtaz bir örnek. Onun hayatına bakıyorsun çile,...
'İyi yazı' ve 'kötü yazı'
15 / 02 / 2017 İyi yazının birinci cümlesi, konuya girmek için tereddütsüzatılmış ilk adımdır. Arkasından gelen cümleler, vezinli adımlarla sekmeden,aksamadan, sendelemeden onu takip ederler.Kötü yazının birinci cümlesi, konunun eşiği...
HANGİSİ DOĞRU İSLAM?
Yıllarca yaptığı İslami okumalardan edindiği intibalarınsonucunda şöyle bir kanaate varmıştı: 'Tek bir İslam yoktu, İslamlar vardı.”Belki ilke bazında tek ve homojen bir İslam'dan söz edilebilirdi ama pratikiçin bunu söyleyebilmek...
İSLAMCILIĞIN KUDÜS İLE İMTİHANI
İslamcılık, kimine göreİslam'ın hayat bulması, hükümlerinin uygulanması, dünyanın her tarihsel vetoplumsal durumunda yeniden kurulması ideali.Kimine göre belli biryoruma indirgenmiş, siyaset ve siyasallaştırma biçimi.Kimine göre liberalizm,sosyalizm...
'RÜYA ŞEHİR' İSTANBUL'DA ASKERLİK
Tam bir aydır içerdeyim haftalık izne yeni çıkıyorum. İşte karşımda İstanbul ve bütün haşmetiyle deniz. Elimi uzatsam dokunacak kadar yakın bana. Takvimler 1 Ocak 2010 tarihini gösteriyor. Orhan Veli'nin tabiriyle 'mahveden bir hava.”Başımın...
SANATIN VE SANATÇININ TRAJEDİSİ
Onun gözünde her şey mat, bellisiz, belirsizdir. Dini,bilimsel ve felsefi her iddia olumsuzlanmaya müsait birer hipotez yığını.Dokunduğumuz ve hissettiğimiz evren bilinçli bir tasarımın eseri olabilir,fakat bu kesin olmayıp izafidir, yani olmayabilir...
ŞEHİR HUZURDUR; KENT HUZURSUZLUKTUR
Şehir gelenektir; kent modernliktir.Şehir geleneğin çocuğudur; kent modernliğinçocuğudur. Şehir mazidir; kent haldir. Şehir geçmiş ve gelecektir; kent sadece 'şimdi”dir.Şehir 'söz” ve 'göz”dür; kent sadece 'göz”dür.Şehir...
ATATÜRK VE KRALDAN ÇOK KRALCILIK
Hayatı boyuncademokratik muhalefetten ve çoğulculuktan hiç hoşlanmayan ve onun için kendipartisine (Cumhuriyet Halk Fırkası) karşı kurulan bütündiğer partileri bir yolunu bulup kapatan…Aleyhinde yarımkelimeyle eleştiri yazısı yazan gazeteci...
İNANCIN TRAJİK HİKÂYESİ
Hayata ve içindekilerebir açının (perspektif,nokta-i nazar, paradigma, parametre) penceresindenbakarız daima. Bu, bir tercih değil, bir zorunluluk, birkaçınılmazlıktır.Açısız bakabilen bir yaratılmış yoktur yeryüzünde. Bütün açılardanaynı...
KİTAP… ÜSLUP… SİNEMA…
Bazen çekilmez olur yazılar,makaleler, kitaplar... Tiksinirsiniz onlardan, görmek istemezsiniz hiçbirini.Masum kelimelerin canına kastetmek selahiyetini kim, neden ve nerde bulurkendinde? Bu güzelim ve munis nesneleri günlük siyasi polemiklerde malzeme...
TEFSİR, TE'VİL VE İHTİLÂF
Tefsir, kelime manası itibariyleyorum, izah, açıklamak demek. Istılahi, yani teknik anlamda İlahi beyanınsatırları içine gizlenmiş manayı, amacı, inceliği ve derinliği keşfedip ortayaçıkarmaktır. Eskilerin ifadesiyle 'makasıd-ı Kurâniyyeyi...
MÜCAHİT BİLİCİ İLE 'DİNE DAİR ÜMİT' ÜZERİNE
Bilici'nin bir dergideçıkan 'Dine Dair Ümit” başlıklı yazısını okuyorum. Şöyle başlıyor yazı:'Din, dine dair ümittenibarettir. Kurtarıcı, kurtarıcıya dair ümidin kendisidir. Maddesi ümit olduğuve hakikati hep ertelenen...
EDEBİYAT ÖLDÜ!
'Bir zamanlar edebiyatıngücüne, bir şeyleri değiştirebileceğine kuvvetle inanırdım. Yıllarım, buinancın te'siri altında palazlanıp gelişen bir tutkunun peşinden koşmaklageçti. Edebiyat, günbegün kirlenen, saflıktan uzaklaşan...
CÂHİLİYYE VE AYDINLANMA
Gündüzü olmayan devamlı bir gece ya da gecesi olmayan devamlıbir gündüz. Yalınkat, sürekli ve asude bir karanlık içinde yüzüp gidenyaşanmaya değmeyen bir hayat. Şarkılar, şiirler, türküler ve ilahiler 'gökkubbe altında hoş bir...
TANPINAR VE HUZUR
Tanpınar'ın'Huzur” isimli klasik romanı birkaç yıl önce Erdal M. Göknar tarafından 'A.Mind at Peace” adıyla İngilizceye çevrildi. Amerikalı meraklı okuyucularınistifadesine sunuldu. Dr. Selma Karışman Hanımefendi için...
TEK İSLAM YOK, İSLAMLAR VAR
Anlam dünyası-sanıldığının tam aksine- net, şeffaf ve berrakdeğil, olabildiğince mat, kesif ve gölgeli bir manzara arz etmekte. Hakikat,ona bakan göz sayısınca renk ve hüviyet değiştirebiliyor. Onun yegane, bir vetek olduğuna dair vurgulu...
CANER TASLAMAN VE EBUBEKİR SİFİL TARTIŞMASINA DAİR
Müsadem-iefkardan barika-i hakikat değil fitne ateşleri çıkıyor.     MektubâtKurancılığın içi kof ne menem bir söylemolduğu hususunu bu köşede çok işledik, takip edenler bilirler. 'Ataların ocağından külü değil...
TANRININ VARLIĞI VE YOKLUĞU ÜZERİNE BİR SORUŞTURMA
Her kültür, bir tabuya, bir mukaddese muhtaç, varlığınıikame edebilmek için. Toplumsal hafıza denilen olgu ancak bu sayede varlığınıdevam ettirir ve kendini yeni yaratımlar, atılımlar için hazır hisseder. Ünlü antropologların‘tabu'...