Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
KILIK KIYAFET DEYİP GEÇMEYELİM
Rivayete göre, bir gün  kanadı kırık bir kuş; Hz. Süleymanın huzuruna varır ve Sultanım: filan derviş kanadımı kıh rdı. Artık uçamıyor ve canım  çok acıyor diye şikayet eder.  Hz. Süleyman (a.s) dervişi huzura çağırır...
GEÇMİŞİNİ BİLMEYEN YENİNİN KIYMETİNİ İDRAK EDEMEZ
Adnan Menderesi idam eden darbeciler, evine adam yollayıp; hanımından idam ipinin ücretini tahsil etmişlerdi. Yaşları 20 35 arası olan gençlerin çoğu bu gerçekleri bilemez. Gerçek tarih-i okuyanlar müstesna... Yıldız sarayını yağmalayan...
İÇKİ YASAĞINDAN RAHATSIZ OLAN YOBAZLAR
Aziz ve Celil olan Rabbimiz, maide süresinin 90/ ve 91'nci ayetlerinde: mealen şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Şarap (sarhoş edici tüm içkiler), kumar, dikili taşlar (put ve heykeller) ve fal okları (şans oyunları loto toto piyango vb.)...
İKİ BÜYÜK FELAKET: "ZİNA VE FAİZ"
Yüce Rabbimizin, zinaya yaklaşmayın, Faizden de vaz geçin emri; Allah ve Resulüne iman edenler için, kati ve kesin emri iken; Müslümanların bu iki iğrenç belaya bulaşmış olmalarının haklı hiçbir gerekçesi olmaz/olamaz!... Yaşadığımız...
ASLINDA HEPİMİZ KİRACIYIZ!
Mal sahibi mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Malda yalan mülkte yalan, al biraz da sen oyalan! Ruhu şad olsun, Derviş Yunus; insanın dünyadaki kalış serüvenini ne güzel özetlemiş. İnsanoğlu tarih boyunca, mal biriktirme sevdasından bir türlü...
MUSİBETLER BİRER UYARIDIRLAR
Âdem (a.s) babamızdan sonra, peyderpey gönderilen tüm peygamberler (hepsine selâm olsun) yoldan sapan kavimlerini irşad edip doğru yola iletmek için, gece gündüz demeden onları tevhide davet edip uyarmışlardır. Değişik musibetlerle karşı...
KARANLIĞA ALIŞMA HASTALIĞI
Karanlığa alışanlar, uzakta da gördükleri her ışığı aleyhlerinde sanırlar. Hâlbuki karanlık, her sıkışmanın ve tıkanmanın çıkmazıdır; hele insanım diyen varlık için öldürücü bir tuzaktır. Yaşadığımız modern asırda, tuzakların...
BAŞINA GELMEYİNCE ANLAMAZ İNSAN
Nasreddin hoca, adama sorar; sen hiç damdan düştün mü? Adam: hayır diye cevap verince Hoca: damdan düşenin halinden damdan düşen anlar ancak diye karşılık verir. Aslında anlatacağım ibretangiz hikâyenin, Nasreddin Hocanın damdan düşme...
RAHMET İKLİMİ VE HAL-İ HAZIR
Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır (iman edenler için) Cehennem kapıları kapanır ve Şeytanlar zincirlere vurulur; Nebevî müjde, tamamıyla Allah'ın birliğine, kayıtsız şartsız hâkimiyetine ve ahiret gününün dirilişine...
ALLAH İMHAL EDER AMA İHMAL ETMEZ
Özellikle mezar taşlarına yazılan şu cümleler, birçok şeyi özetler mahiyettedirler: Bu gün bana, yarın sana. Evet, hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Ama bu dünyada, ama ebedi alemde!... 2011 yılında başlayan sözde Arap baharı,...
DUYGULARINA YENİK DÜSENLER
Yüce dinimiz, bize; aleyhimizde de olsa her hâlükârda adil davranmamızı emreder. Özellikle idarecilik vazifesinde olanların yanı sıra, bürokrasi ve sivil toplum kuruluşlarının başında bulunan kimselerin; hak ve hukuk ilkelerine riayet etmeleri...
İNKÂRCILIĞIN MODERNCESİ: "POZİTİF AYRIMCILIK
Bu gün dünyaya barış (!) Ve demokrasinden dem vuran ABD'nin geçmişine baktığımızda; bu günkü devşirme zulüm devletini kurmak için niive ırkçılık uğruna milyonlarca insanın katledildiğini görmekteyiz. ABD nin tarihî bir yönüyle,...
FEDAKÂRLIK
İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır, Nebevî buyruk bize; bir yönüyle de fedakârlık ve diğerkâmlık meziyetlerinin önemini hatırlatmaktadır. Fedakârlık konusunda cimri davranan fertlerin, toplumda bencilik ve cimriliğin ön...
TOPLUM NEDEN DÜZELMİYOR
Vakt-i zamanında, bir kadın çocuğunun aşırı derecede bal müptelası olduğu için; onu zamanın imam-ı olan imam-ı Azam'a götürüp kendisine bir çözüm önermesini veya dua etmesini talep eder. İmam-ı Azam kadına, git kırk gün sonra...
TEK ÇARE VE ÇÖZÜM İSLAMIN EVRENSEL MESAJIDIR
İslam öncesi olan dönem, cahiliye dönemi olarak isimlendirilir. Çünkü İslam gelmeden önce; özellikle Arap yarım adasında, genelde tüm dünyada güçlülerin hâkimiyeti, güçsüzlerin ise mahkûmiyeti söz konusuydu... Kadına değer verilmez,...
ZULMÜN BİN BİR ŞEKLİ
Zulüm; karanlığı ifade ettiği için, aydınlığın ve hürriyetin önündeki en büyük engeldir... Zulüm; bir insanın tırnaklarını kerpetenle sökmek veya onu elektriğin yüksek voltajında işkenceye vermekle sınırlı bir hadise değildir....
ZANN İLE ZİYAN OLANLAR
El- an yaşadığımız toplumda, ilmin, irfanın, İslam davasının konuşulduğu cemaatlerin azaldığı; dünyalık, maddenin, arabanın, dairelerin ve lüksün çokça konuşulduğu ve ileri sürülen iddiaların çoğunun zann ve tahminlere endeksli...
EY YOLCU!
Dur ey yolcu, bastığın toprağın altında uçsuz bucaksız bir âlemin var olduğunu; ve uzun bir yolculuğun seni beklediğini düşün. Ey yolcu; yol da ol, yoldan ayrılma, yolun kurallarına uy ve yolda öl. Dur ey yolcu, yerin altında sessiz sedasız...
İNSANLARIN DİNİNİ BOZAN İKİ ZÜMRE
Selefi Salihin şöyle buyurmuşlardır: "İnsanlardan iki sınıf vardır ki onlar bozulduğunda bütün insanlar da bozulur. Onlar dürüst oldukları zaman da bütün insanlar düzelir. Bu iki sınıf yöneticiler ve âlimlerdir." Bu hususta şu şiirleri...
KİME GÖRE?
İlm-i Vehbi ile takvanın hakikatine vakıf olmuş olan bir zata sorarlar, zekâtın kaçta birini verelim diye? O zat onlara: kime göre diye cevap verince, Onlarda efendim kime göresimi var bunun, hangi mezhebe göre ne kadar yani diye yinelerler sorularını....
HAVF VE RECA/KORKU VE ÜMİT
Hadis-i şerifte havf ve reca diye zikredilenin, Türkçe deki karşılığı korku ve ümit arası; her Müslümanın, aklından çıkarmadan yaşaması demektir. Yani ne cennetlik olacağına inanıp EMİN olmak, ne de cehennem azabını unutmak. Her iki...
28 ŞUBAT DEYİNCE
28 Şubat deyince, o günü bu gün gibi hatırlayanlardan olduğum için; Müslümanların dava ile dünya arasında imtihana tabi tutuldukları ve korkunun uğradığı semtlerin sakinlerinin birçoğunun ortalıktan kaybolduklarını hatırlarım. 28 Şubat...
GÖR BAŞIMA NELER GELDİ
SENE 1991, Adıyaman'ın Kâhta taraflarında, o zaman yaşı elli veya elliyi aşmış, ama 25'lik gençlere taş çıkartacak kadar dinç bir amcayla tanışmıştım. Biraz hasbi halden sonra, yaşını sormuştum. Bana şiirsel olarak şöyle...
VEFANIN KAYBOLDUĞU YERDE MİYİZ?
İrfan geleneğimizde, vefa; inanç bağıyla birbirlerine bağlı olanların, "dar günde zor günde dava arkadaşının arkasında durmak ve ölümüne ona sahip çıkmak demekti. Sıkıntısı olduğunda yardımına koşan, hastalandığında ziyaretine...