banner18
Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
ÜMMETİN YETİMLERİ: DOĞU TÜRKİSTAN MÜSLÜMAN UYGUR TÜRKLERİ
Doğu Türkistan, Müslüman uygur Türklerinin ana yurdu olduğu halde, bugün; Budist ve kafir Çin Devletinin mezalimi altında, hayat memat mücadelesini vermektedirler. Mücadele demek haksızlık olur aslında, çünkü hiçbir imkanları yok. Ne silahları...
KÜRESEL KUŞATMA: BATILILAŞMA
Küresel kuşatma konusunu açmak için, biraz gerilere gitmemiz lazım galiba. Mesela 1839/1840 lı yıllara. Peki, o yıllarda ne mi olmuştu? 19 nci yüzyıla yaklaşırken, İngiliz'i, Fransız'ı, Almanı vs.; birlikte ittifak kurup, İslam...
DÜNYA HAYATI BİR OYALANMADIR EBEDİ OLAN AHİRET HAYATIDIR
Geçici bir süre için, dünyaya gönderilen insanların; yaratılış gayelerinin Allah'a kulluktan başka bir şey olmadığı bir hakikattır. Bu hakikati bilip, Allah'ın emir ve nehiylerine riayet edip yaşamlarını sürdürmeye gayret edenler;...
KARDEŞLİK HUKUKU
Muhakkak ki, ancak Müminler kardeştirler, Öyleyse kardeşlerinizin arasını ıslah (varsa aralarında bir problem dargınlık onları bir araya getirip barıştırın) edin ve Allah'tan korkun ki, O'na karşı gelmekten sakının ki, Felaha...
ÖDÜNÇ KAVRAMLAR VE ANLAŞILAMAYAN YAZILAR
Nedir ödünç kavramlar? Çoğu yabancı ve ithal olan kelimeler, muhtevası herkesçe anlaşılamayanlar yani! Çoğu batılı, batıdan bize ithal edilen birçok şeyde olduğu gibi; kavramlar konusunda da, mal bulmuş mağribi misali, kucak ve gönül...
HİKMETSİZ HÜKÜM AKİM KALIR
Sürekli her şeyde bir hikmet vardır dediğinden dolayı, yaşlı bir ermişe halk arasında hikmet baba diye hitap edilirdi. Hikmet baba namıyla maruf zatın, gayri Müslim ve hikmet babaya taan besleyen bir komşusu vardı. Hikmet babayla aynı mahallede...
ZAMANIM YOK DİYENLERE İTHAF OLUNUR
Aynı Mahallede yıllarca, komşu idiler, bir ara sokakta karşıtılar. İşe bak hele, tam da ezan okunmaz mı? Biri namaza giderken diğeri âlem yapmaya... Namaza giden, diğerine; bak bu taraftan çağırıyor gelsen iyi olur der. Diğeri, bir komşusunun...
GÜÇ VE KUVVET YALNIZCA ALLAH'INDIR
İnsanlık tarihi boyunca, hakkın hakimiyetini inkar edenler; yeryüzünde ilahlık taslayacak kadar yoldan çıkmış, hükümranlığın, güç ve kuvvetin yalnızca Allah'a ait olduğunu unutup sapıtmışlardır. Kabil, Kenan, Sodom Gomore... Eyke,...
BEKLİYORUM
Küçük bir mekana sıkışıp sessizce, bekliyorum öylece... Neyi beklediğimi, kimi beklediğimi de pek bilmiyorum. Akşam karanlığının kabus gibi çöktüğü, loş ışıkların sessizliğinde öylece bekliyorum. Dışarıda dondurucu bir ayaz,...
DİN BAĞI/DİL BAĞI/YOKSA KAN BAĞI MI? HANGİSİ?
Adem babamız ve Havva annemizin dünyaya gönderiliş serüvenleriyle başlayıp ve bu günümüze kadar gelen, kıyamete kadar da devam edecek olan insan nesli; tarihin her devresinde olduğu gibi, bu gün dahi iki kutup, iki zümre, iki saf halinde olup...
TEVAZU DURUKEN TEKEBBÜR DE NEDİR EY FANİ?
Biz Müslümanlar olarak, dünyada aramızdan ahirete göç etmiş olan kardeşlerimizin arkasında; rahmet okuyup ve özlem duyan kadim bir medeniyetin mensuplarıyız. Onların ardından, varsa bildiğimiz hayır ve iyiliklerini yad eder, hataları konusunda...
MİZAR VEYA MİZAR-İ
Malum, bizi yakından tanıyan arkadaşlarımız, yazmış olduğumuz şiirlerimizin altında, kullandığımız künyenin Mizari olduğunu da bilirler. Tabi, Mizar/Mizari kelimeleri söz konusu olmuşken, buradan "neden Mizar ve neden Mizari" yazıya konu...
HELAL LOKMA OLMADAN SALİH AMEL OLMAZ.
Helal lokmayla beslenmeyen fert ve toplumların, Salih amel niyetiyle işlediklerinin; indi ilahide karşılık bulması mümkün değildir. Aziz ve Celil olan Rabbimiz, tüm peygamberlerin şahsında, iman edenlere kerim kitabımızda şöyle ferman buyurmaktadır:...
MODERN ASIRDA KAYGAN ZEMİNLER
Ayakların kaymaya müsait olduğu, insanların yüzlerine maske geçirip birbirlerini kandırmaya; sanal ortamlarda kurulan dostlukların (!), suyun üzerine yazılan yazılar misali olduğu, sahte tebessümlerin havada uçuştuğu, ağzı olan herkesin...
VAHDETTE RAHMET, TEFRİKA'DA AZAP VARDIR.
Aziz ve Celil olan Rabbimiz, Enfal süresinin 46'nci ayetinde şöyle buyuruyor: "Allah ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz (rüzgarınız, devletiniz, gücünüz) gider. O halde sabrediniz!...
OLMUŞ VE ÖLMÜŞDEN DERS ALMAYAN DERDEST OLUR
Tarihte yaşanmış olan olaylar, sonradan gelen nesillerin; hafızasını şekillendirmede önemli etkenlerin başında gelir dense yeridir. Tarihten ders çıkarmayan nesillerin, istikbalinin parlak olması düşünülemez. İçinde yaşamış olduğumuz...
DÜNYA İNSANIN ELİNDE CAN ÇEKİŞİYOR
Dünya, dünya olalı; yirmi birinci yüz yılda insan denen varlığın elinde can çekiştiği, savaşlara sahne olduğu kadar, daha önce hiç bu kadar tanık olmamıştı dense yeridir... Vuran vurana, kıran kırana, döven dövene; memleket, vatan bayrak,...
UDP: URFA DÜŞÜNCE PLATFORMU
26 Ekim, 2021 Cuma akşamı saat 18 00 da, Urfa düşünce platformu tarafından; Türkiye de ve Şehrimizde eğitimin artısı ve eksisi konusu ayrıntılı bir şekilde masaya yatırıldı. Serrhan Restoranda konuklarını akşam yemeğine davet edip ağırlayan,...
YOL ADAMA YOL GÖSTERİR! AMA YOLLAR?
Ve İşte Benim (sağlam ve şaşmaz olan) dosdoğru yolum budur. Bu yola tabi olun. (Bozuk ve başka) yollara uymayın, ki o (yanlış)yollar sizi O'nun (Allah'ın) yolundan ayırır ve tefrikaya sokar! Böylece (sapıtmaktan) korunmanız için...
ANKARA'DA İKİ GÜN
20 Kasım 2021, cumartesi günü Ankara'daydım!... Şanlıurfa'dan Ankara'ya kadar gelmişken, gönül dostlarımızı ziyaret etmeden gitmek olmazdı herhalde. Bu meyanda, kendime bir program yaptım ve sabah kahvaltısından sonra; yanıma...
NESLEN MEDİNELİ ASLEN URFALI HAK VE HAT AŞIĞI BİR HATTAT: "MUHAMMED BEHÇET EL-ARABİ" (Arabizade)
Muhammed Behçet Arabi'yi, her ne kadar Urfalı olarak bil sekte; aslında o, hicretin diyarı olan Nurlu MEDİNE 'den İbrahim Peygamberin doğup büyüdüğü bu topraklara hicret etmiş olan, Ensari bir ailenin evladıdır. Hikmetinden sual olunmaz...
MÜSLÜMAN SAMİMİ OLMAK ZORUNDADIR
Modernleşmeyle birlikte, İslam alemi büyük savrulmalara maruz kalmakla birlikte; çok büyük yaralarda aldı. Son yüz yılda, geldiğimiz noktaya bakıldığında, İslam coğrafyasında Müslümanların kahır ekseriyetinin, dini ve ameli hassasiyetlerini...
BİR YUDUM ŞİİR
Bir yudum şiir gönder, içinde sevgi olsun, Öyle bir nuş edeyim ki, içime huzur doğsun! Sözleri hikmet koksun, kelimeleri de aşk, Bir yudum şiir gönder, içinde sevgi olsun! Bezdik kin ve nefretten, çevre kirliliğinden, Ruhumuza haz gelsin, asırlar...
AYDINLIKTAN KARANLIĞA KAÇMAK
Her şey zıddı ipe biliniyor bu doğru, öyleyse insanoğlu ne diye aydınlık dururken, karanlığa doğru kaçmakta? Evet, her şeyin zıddıyla bilindiği hakikati, herkesin malumu olsa gerek. Aydınlığın zıddı karanlık, güzelin zıddı çirkin...