UA-89691712-1
Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
İNSANLARI ALLAHA DAVET ETMEK
Hizip, parti, meşrep ve fırkaların çoğaldığı günümüzde; insanları sadece Allah'a, O'nun Resul'üne ve İslam çağırmak Müslümanların üzerine anın vacibidir. Komünizm 'in iflasından sonra tedavüle konulan Kapitalizm...
BEŞ ALIP ON VERENLER
Büyüklerimizin anlattıkları bir hikâye vardı: 'Adamın biri, her gün bir hayvanı beş kuruş karşılığında hadım yapar; on kuruşa da ellerini yıkattırmış! Yani, her gün beş kuruş zararda olmasına rağmen; yaptığı işten de bir...
MODERN BİR PUT: “EGOİZM”
                        İnsanın 'ene-sini (egosunu) putlaştırma serüveni; insanlık tarihiyle yaşıttır aslında. Hz. Âdem babamızın...
DİNİ-DAR-LARIN DİN ADINA İNSANLARI SÖMÜRMELERİ
Vakt-i zamanında, doğu Anadolu'dan bizim yörenin bir köyüne fahri İmamlık yapmak için biradam (!) gelir. Adam Hoca dediysem de, (iyileri başımızın tacı; iyilik namına olan vaaz ve nasihatleri gönlümüzün ilacı) bu öyle böyle bir hoca...
İDEOLOJİK TİRYAKİLİK
On dokuzuncu asrın başından itibaren, İslam coğrafyasında başlayan çözülme ve dağılmalar neticesinde, yirminci yüz yılın başına gelince; Osmanlı Devletinin yıkıldığı ve onun enkazlarından geri kalan coğrafyanın parsellenip, altmışa...
DÜNYA HAYATI MERHAMET İLE KAİMDİR
Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin!” (Tirmizi/Birr ve Sıla.                                ...
BÜROKRASİNİN YAŞATTIĞI ZORLUKLAR
İslam nizamında, insanlar reşit yaşlarına ulaşmayıncaya kadar; ilahi teklifler karşısında her hangi bir şeyden sorumlu değildirler/tutulmazlar. Ta ki, akıl baliğ olana dek, bu böyledir. Fakat beşeri sistemlerde, herinsan/insanlar doğar doğmaz;...
EMİN İNSAN OLABİLMEK
Mekke müşrikleri, Efendimiz(s.a.v)'e daha Peygamberlik vazifesi verilmeden önce; 'EL-EMİN” yani güvenilir Muhammed diye hitap ederlerdi.Uzak bir yere gittiklerinde, varsa kıymetli eşyalarını ona teslim eder, aralarında vuku bulan ihtilaflarda...
DÜNYADAN VE MEMLEKETTEN NE HABER?
Dünyadan ve Memleketten ne haber? Binlerce haber var, hangi birini söylesek acaba? Makam mevki sahibi olanların önünde iki büklüm olan yalaka takımını mı, Politik kariyeri sayesinde; devletin malını çarçur eden haramzadeler mi, Yıldızları...
POLEMİK HASTALIĞI
Kendi vatanlarının irfan ve edep membaından feyiz alan nesiller; dışarıdan ithal edilen her şeye karşı; pür dikkat davranırlar… Davranırlar, çünkü her yerli keskin ve kartal bakışlıdır; yabancıya kolay kolay aba açmaz, prim vermez,...
SÖZÜ ÖZÜNE GÖRE SÖYLEMEK
                          'Söz özü dile getirmeli, öz sözle dile gelmeli, sözü g/öz/el kılmanın yolu özle ilişkilendirmekten...
ALLAHIN AYETLERİNİ YALANLAMANIN BEDELİ
Âdem (a.s) ilk insan ve Peygamber! İlahi murad gereği, onunla başlayan insan neslinin, yeryüzünde sayısı çoğaldıkça;haliyle maddi ve manevi birçok ihtiyaçları oldu! Yüce ALLAH (C.C) Âdem (a.s)'a gönderdiği on Suhuf (İlahi emirler)...
TAĞUT’UN HÜKMÜNE RAZI OLMAK
Asr-ı Saadette, Medine'nin başkent olduğu İslam devletinde yaşayan Münafıklar, küfürlerini korkudan gizleyip; Müslüman görünmeye çalışmakla, akıllarınca güya başta Efendimizi (s.a.v) ve Sahabe-i Kiramı aldatmaya çalışıyorlardı…...
ENGELLER
Ey taşralı gizemi, sinede kor Nureddin!... Hayal ve idealin bir de düşlerin vardı… Takılmadan engele, yol yürümekti emelin. Yolda engeller bitmez, unutma ha Nureddin?   Uzatsan ellerini güllere, dikenleri batmakta, Gülün aşkına, hun yüreğin...
HAKİKATİN İZİNDE BİR İZCİ
                                Her çağın, her devrin düşünce ve fikir adamları olduğu gibi,...
GÜNDELİK YAŞAMLAR VE GELECEĞİ OLMAYAN HAYATLAR
Taşrada yaşayan insanların çoğu, ya tarım işçisiolarak ya da hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar… Hayvancılık derken, eskiden olduğu gibi; (özellikle bölgemiz için) kalabalık hayvan sürüleri yoktur artık… Çünkü yeni...
MÜNKERİN ÇOĞALDIĞI TOPLUMLAR VE TÜKENMEYEN MUSİBETLER
Münker, yani dinen yasaklanmış ve kerih görülmüş olan şeylerin; toplumsal katmanlarda revaç bulması. İnsanların nezdinde kabul ve geçer sayılması halinde; toplumsal musibetlerin ve azabın gelmesine sebep olmaktadır. Yaşadığımız yirmi...
ALLAH HAKKINDA TARTIŞAN BEYİNSİZLER
Cahiliyye diye isimlendirilen İslam öncesi dönemde, insanların çoğu şirk bataklığına batmış ve uzun fetret döneminde; insanlık karanlık bir çağın çıkmazında inlemekteydi. Bununla birlikte, kendilerini bazı peygamberlere nispet eden bir...
KERİM’E MEKTUP
Dünya olmuş kaynar kazan, Sakın ola, yanma Kerim! Mor güllere vurmuş hazan, Sakın sen de solma Kerim!   Vitrinlerde şehvet teşhir, Ölü ruhlar, nefse esir. Para pul başlara vezir, Sakın kanan, olma Kerim!   Dünya gurbet, Ukba Sıla,...
NEREDE O ESKİMEZ BAYRAMLARIMIZ
Yarın bayram, ve yetim bir çocuk ağlıyor/ Çocuk der hani babam, neden artık gelemiyor? N.Y                         Ezelden, taşrada yaşayan...
RAHMAN’IN AYETLERİNİ TEFEKKÜR ETMEK
                                 Gök kubbesini bir tavan, yeryüzünü de döşek yapıp; insanoğlunun...
İNSAN VE RAMAZAN
                           İrfan geleneğimizde, insan yani Müslüman ve Ramazan; biri muhatab-i teklif-i Rahman, diğeri ilahi...
BABAMIN ANISINA
Herkesin Mübarek Ramazan ayına dair, bir anısı, bir hatırası, bir hüzün ve hicranı anını yaşadığı kanaatindeyim… En azından bir çok kimsenin, böylesi bazen sevinç, bazen acılarla yüklü bir mazisinin olduğu!... Dünya dert ve keder...
SADIKLARDAN VE SADIKLARLA BERABER OLMAK
                     İnsanoğlunun yaratılış gayesi, Allah'a kayıtsız şartsız kulluk edip ve tüm emirlerine boyun eğip teslim olmaktır. Bu...