Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
 BEYAZ ÖRTÜ!
Ey ümitsizlerin ümidi, ey mahzun gönüllerin nalan-ı feryadına yetişen, Gel, zaman kalmadı, günler, aylar ve yıllar elbirliği edip bizi tüketmekte… Sen ey beyaz örtü, bakire kızların düşü, masumların hülyasıve istikbalin rüyası, Ey...
ŞEHİD HASAN EL-BENNA’NINAZİZ ANISINA
ŞEHİD HASAN EL-BENNA'NINAZİZ ANISINA 'ALLAH yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar. ALLAH'IN lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler...
ÇAĞIN BİR HASTALIĞI İKİ YÜZLÜLÜK…
Yaşadığımız Çağ, bukalemun karakterli karaltıların; el üstünde tutulup iltifat gördükleri bir Çağ haline geldiği söylense, mübalağaolmasa gerek!... Mabed'te muttaki görünüp, sokakta şakiliğin daniskasını (istisnalar hariç)...
KİRALIK AKILLAR
Kendi vatanına yabancı, yabancıya dost olan herkes/ Ne bu Âlem'de, ne ebedi âlemde elde edemez sağlıklı bir nefes! Aklını başkasına kiraya veren her mey' us/ Köstebek gibidir, daima alttan oyup durur, iyilik namına ne varsa batar ona...
SAAT SEKİZ ELLİ BEŞ
Elazığ ve Malatya depreminde hayatlarını kaybedenlerin aziz hatıralarına ithaf olunur… Rabbim bize, bir daha böyle acılar yaşatmasın!... 24 Ocak 2020. Saat 20.55     Azizler diyarında, Zilzal sarstıkça sarstı,  Nice nazik...
HATALARIMIZI GÖZÜMÜZDE DAİMA DİRİ TUTMALIYIZ
Evet, beşeriz şaşarız özlü deyimde geçtiği gibi; insan olarak her an bir günaha ve hataya düşme eğilimiyle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız… Unutmamalıyız ki, nefsimiz, yapmış olduğumuz bir kısım şeylerle şımarmasın,...
KENDİNİ BİLMEK HADDİNİ BİLMEKTİR
İnsanoğlu, kendini bildiği oranda; haddini ve hududunu bilme erdemliğine sahip olabilir ancak. Kendini bilmeyen, kendini taşımayan, her ortamda olur olmaz ulu orta konuşsan, gereksiz yere boş boğazlık eden, ukalalık taslayıp lafazanlık eden;...
FİTNE ÇIKARIP TAŞKINLIK ETMEK
Yeryüzünü, adeta bir nimetler deposu haline getirip ve insanoğlu 'nun istifadesine sunan yüce Allah; buna karşılık, insanlardan sadece samimi bir kulluk ve itaat istemektedir. Nizam-ı Âlem'i ve Ekolojik dengeyi bozmamaları, küfran-ı...
KAYBEDENLER
'Daha çok dünya elde etmek için yarışırken gaflete düştünüz. Ta ki (aynı gaflet içindeyken) kabir kenarına vardınız. Kesinlikle hayır! Yakında bileceksiniz. Sonra (iyi dinleyin), kesinlikli hayır! Çok yakında bileceksiniz. Hayır!...
KAYNAYAN VE KANAYAN COĞRAFYA
Arabistan yarım adasında, birçok Arap liderini; Krallık vaat etmek suretiyle kandırıp, ve Osmanlı devletine karşı kışkırtan başta İngiltere devletine amade ajanları olmak üzere; Fransa, İtalya ve diğer Frenk devletleri, bu kadim coğrafyanın...
DÜŞÜNCE UFKUMUZA AYNA TUTAN YİĞİT: “HASAN KARAKAYA”
Vefatının dördüncü yıl dönümünde, Hasan ağabeyi rahmetle yad ederiz… 'Kısaca: Hasan Karakaya, Doğum tarihi: '1957 Salihli/Manisa. Vefat tarihi ve yeri: '31 Aralık 2015, Medine Suudi Arabistan. Defin tarihi, '01 Ocak 2016....
MUHASEBEYE DAİR
İnsanoğlunun dünya serüveni, doğumla başlar, gençlik ve ihtiyarlıkla (ömür vefa ederse tabi) yoluna devam eder ve Ölüm denilen hakikatle son bulur. Son bulur bulmasına amma, insan bu dünyada yapıp ettikleriyle,ahirette yüzleşecek ve İlahi...
FÜTÜVVET VEYA DİĞERKÂMLIK
Farsça 'da sıfat olan, ve başkalarını düşünmek anlamında kullanılan diğerkâmlık; aslıda, İslam'da Fütüvvet diye tabir olunanın karşılığıdır! Yani diğerkâmlık veya Fütüvvet denildiğinde, aslında 'genel olarak başkalarını...
BESMELESİZ HER İŞ BETER'DİR
Hayat rehberimiz Kur'an'ı Kerim; ALLAH'IN adıyla başlamakta,insan ile bitmektedir. Bu, önümüze Ulûhiyet ve Ubudiyet; yani, ALLAH kulilişkisini çıkarmaktadır ki, ALLAH'IN muhatap kıldığı tek varlığın insan olduğugerçeğini...
ÖLÜM VARDIR UNUTMA HA
Genellikle erkeklerde ortaya çıkan ve çok sık görülen cinsel problemler, ilişkilerdeki ilişkinin zayıflamasına sebep olabilir. Hatta cinsel sorunların erektil disfonksiyona yol açtığı durumlarda ise cinsel yaşam tamamen son bulabilir. ...
SÖYLEDİKLERİMİZİ ÖNCE KENDİMİZ YAPMALIYIZ!
Birileri vicdandan,merhametten mi bahsediyor? O halde önce, kendileri vicdan sahibi olmalılar! Başkalarına acımalı, hak hukuk bilmeli,gözetmeli ve diğer insanların haklarına tevessül ve tecavüz etmemeli. Ağlatmak 'istiyorsanız önce siz...
MEVLA GÖRELİM NEYLER NEYLERSE GÜZEL EYLER
Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler; neylerse güzel eyler.” (İbrahim Hakkı Erzurum-i)                     ...
AĞLAYANLAR VERKEN GÜLMEK YAKIŞIR MI?
                               Kudüs'ün fatihi Selâhaddin-i Eyyubi'nin kırk yıl tebessüm...
MODERN DÜNYADA MUHACİR OLMAK
                     Muhacir; bir yerden başka bir yere göç manasına gelen hicret eden kimse olarak, tarif olunsa da; gerçek muhacir, Allah rızasını...
OYNATANLAR VE OYNAYANLAR
 Hala o oyunun oynanıp oynanmadığını bilmiyorum tabi. İlkokulu okuduğumuz yıllarda; beden eğitimi dersinde 'DEV CÜCE” diye bir oyun şekli vardı! Oyunun kuralı şöyleydi: 'Öğretmenimiz söz konusu oyunu sınıfta oynatırdı....
MODERN ÇAĞDA İNSANI/İNSANLIĞI ERİTEN ETKENLER
İslam öncesi dönemin, Cahiliyye devri diye isimlendirildiğini bilmeyen yoktur her halde. O kadar Cahiliyye bir devir idi ki, insanlar kendi elleriyle yontukları taştan, tunçtan ve tahtadan putlara tapıyor ve başları sıkıştığında medet umuyorlardı....
YEMEK VE EĞLENMEK İÇİN YAŞAYANLAR
'Ey Peygamber! Onları kendi hallerine bırak, yesinler, eğlensinler. Boş ümitleri onları oyalayıp dursun, onlar yakında ne olduğunu bileceklerdir.” (Hicr/3) Modernleşme (!) kisvesi adı altında, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeyekalkışan...
SEVGİYİ İSRAF ETMEK NEDAMET GETİRİR
Bir Müslüman için; ÖnceALLAH, sonra Resulü (s.a.v)'ne karşı olan sevgide sınır yoktur… Bunun dışındakitüm sevgilerin, ölçülü ve kayıtlı olması gerekmektedir! Aksi halde, gereksiz vehak edilmeyen aşırı bağlılık ve sevgiler;...
HİZİPÇİLİK ÜZERİNE
 'Ey İman Edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Al-i İmran/102) Davası gayesi ve hedefi bu olanlara Selam olsun!                                    ...