Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
YALAKALIK ÜZERİNE
Yaşadığımız yüzyıl, kapı kulluğunu meslek edinmiş olan yalaka takımının tırmandığı bir yüz yıl haline gelmiştir. Mevsime göre elbise, yerine göre kılık değiştiren bukalemun zavallıların haddi hesabı kalmamıştır. Siyasî makam...
SALGIN VEYA ÖLÜMFOBİ
Topumda büyük çapta, korku ve endişenin hakim olduğu bir gerçek. Ancak tüm olup biten şu olumsuz tabloya rağmen, ne yazık ki bir kısım insanların hala işin ciddiyetini kavramayıp ve olanların birer şakadan ibaretmiş gibi hareket ediyorlar....
SOSYAL MEDYA BİLGİNLERİ
Haz ve hız asrında yaşıyoruz. Medresede İslam'ın ön gördüğü; akaid başta olmak üzere, Tefsir, Hadis ve Fıkıh ilimlerle ilgili usulü okumadan, öğrenmeden, sosyal medya denilen sanal ortamda; din hakkında konuşanların haddi hesabının...
BATI VE MEDENİYET TASAVVURU
Dünden bu güne, Batı'nın savunduğu sözde medeniyet iddiası; tamamıyla sömürgecilik, hukuksuz savaşlar, kan ve gözyaşları üzerine kurulmuş bir medeniyettir. Deniyet ve tahakküm, zorbalık ve vahşet demek daha doğru olsa gerek. Bu gün...
MODERN ÇAĞDA MÜSLÜMANLARIN DURUMU
Yirmi birinci yüz yıl, günahların sıradanlaşdıkları; şehevi duyguların patlak verdiği bir asır haline gelmiştir adeta. Bu tür ifadeleri her vesileyle dile getirdiğimin farkındayım çünkü bu gerçek, bizim kanayan yaramız haline dönüşmüştür...
MUSİBETLERDEN DERS ÇIKARMALIYIZ
İnsanoğlunun dünya serüveni, iniş ve yokuşlarla başlar ; meşakkat, sıkıntı, hastalık, bela ve musibet gibi sınamalarla devam eder. Her günün bir sevinci olduğu gibi, sıkıntı ve mihneti de vardır. Akıllı insan, dünyası için ahiretini;...
KARARLI OLUŞ VE İSTİKRARLI DURUŞ
Müslümanlar olarak, her gün beş vakit namazda, kırk defa 'İyyake na'büdü ve İyyake nesta'in” Allah'ım yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” diye kulluk dilekçelerimizi yüce divana arz ederken; aslında,...
BU RESİM HEPİMİZİN RESMİ
Selamün Aleyküm Saygı değer gönül dostları! İnsan idrakine giydirilmiş/giydirilmeye çalışılan batıl ve atıl ideolojiler, Emperyalist dünyanın kirli tezgahlarında üretilmiş birer mikropturlar. Ancak herifler, söz konusu ideolojilerine...
ÖNCE İNKÂR SONRA İKRAR
                             Kelime-i Tevhid 'in başındaki nefiy edatı olan 'LA İLAHE” İslam dairesine...
ÇALIŞMADAN KAZANILMAZ
Yüce dinimiz İslam, insanlara balık yemeyi değil; balık avlama sanatını öğrenmesini/öğretmesini ön görür. Yani, insanın kendi çaba ve gayretini ortaya koyup; hiç kimseye yük olmadan, hayatını idame etmesini telkin eder. İnsanoğlu için,...
NANKÖRLÜK ÜZERİNE
           Okullar tatil olmuş, mevsimlik tarım işçileri yavaş yavaş doğup büyüdükleri Şehri geride bırakarak; yüzlerce kilo metrelik uzak beldelere çalışmaya akın ediyorlardı. Her yıl binlerce...
DERTLİ OLMAK ZORUNDA MIYIZ?                 
'De ki: Eğer b abalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, Hısım-akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan Peygamberinden ve O'nun...
NAMAZI BIRAKIP ŞEHVETLERİNE TABİ OLAN NESİLLER
İslam'ın hükümleri içtimai hayattan uzaklaştırıldıkları günden bu yana, İslam coğrafyasında (istisnalar hariç) İtikadi ve ameli sahada; sağlıklı bir nesil yetişmedi doğru dürüst denilse yeridir! Çünkü, İslam'ın vaz etmiş...
İSLAM KEYFE KÂFİDİR
Yirmi birinci yüzyıl; şüphelerin, inkârın, had bilmezliğin ve bilgiçlik taslayan cahillerin bol olduğu bir asır haline gelmiştir. Üniversitelerde; ateistinden deistine, hadis inkârcısından Kur'an'ın ahkâm ayetlerini tarihseldir...
KENDİMİZİ DÜZELTMEDİKÇE ASLA!
Ömründe yalnızca bir kere bir yerde çamura saplanan Merkep denilen hayvan, bir daha asla o yerden geçmez. Velev ki mevsim yaz ve o yerler kurumuş olsa da. Oysa insanoğlu denilen varlık, defalarca zarar gördüğü yere gider; günaha saplandığı...
TEBESSÜMÜ DAİM GÜZEL İNSAN İBRAHİM TORU
24 Ocak 2020 cumayı cumartesiye bağlayan gece, TYB Şanlıurfa şubemizin konuğuydu. Bize geldiği yerin neresi olduğunu ve mevcut süreci anlatmıştı. Sohbet bitmiş arkadaşın biri mutfağa yönelip çay getirmeye gitmişti. Bazı arkadaşlarımız...
MODERN ÇAĞIN CENDERESİNDE ERİYENLER
İlk çağlarda yaşayan insanların çoğu, yaşadıkları çevrenin örf, adet ve geleneklerine; sıkı sıkıya bağlı idiler. Onlardaki bu bağlılığın, makul ve makbul olup olmadığını söylemiyoruz, bu ayrı bir konu ve tartışılabilir. Fakat...
İNSANLAR NEREYE GİDİYOR?
Helal olan şeyleri yaymak, haramları yasaklamak; islam toplumunda neslin ve ailenin devamı için en öncelikli olan prensiptir. Günümüzde modernlik adı altında, pozitivist düşünceyi amentü haline getirenlerin nezdinde; helal ve haram kavramı...
YALNIZLAŞIYORUZ FARKINDA MIYIZ?
Ulaşım ve iletişim araçlarının, arz-ı endam ettikleri bir zaman diliminde; içtimaî hayatımızın daha iyi durumda olması gerekirken, tam tersi bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek, mübalağa olmasa gerek! Modern çağ; kalabalıkların...
HAYÂ’NIN OLMADIĞI YERDE HAYAT HARAP OLUR
 'Hani kerem, hani ayb örtücülük, nerde hayâ?  Yüz binlerce ayıpları örterlerdi enbiya.” (Mesneviden) Hayâ; hayatın her kademesini, yaratılış fıtratına göre şekillendiren bir meleke olduğu gibi, aynı zamanda toplumları,...
KÖYDE HÜZÜNLÜ BİR GÜN
Dün vefat eden sevgili dostumuz kardeşimiz Seyyid Ahmed Kaya'nın aziz ruhuna ve hatırasına ithafen... Eylül ayı, ağaçların yapraklarının sararıp kışı haber verdiği aydır... Ayaz eser, bulutlar kaplar gök yüzünü, şimalden, cenubdan,...
ŞAİR FARUK UYSAL’INŞAİR VE SONBAHAR ŞİİRİ
                               Artık parklar bitti                               ...
KARARLI OLUŞ VE İSTİKRARLI DURUŞ
Müslümanlar olarak, her gün beş vakit namazda, kırk defa 'İyyake na'büdü ve İyyake nesta'in” Allah'ım yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” diye kulluk dilekçelerimizi yüce divana arz ederken; aslında,...
KALMAYINCA HAREKET UÇTU GİTTİ BEREKET VAY
                       Geceler gündüz, gündüzler olmuş gece,                       ...