Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
HAVF VE RECA/KORKU VE ÜMİT
Hadis-i şerifte havf ve reca diye zikredilenin, Türkçe deki karşılığı korku ve ümit arası; her Müslümanın, aklından çıkarmadan yaşaması demektir. Yani ne cennetlik olacağına inanıp EMİN olmak, ne de cehennem azabını unutmak. Her iki...
28 ŞUBAT DEYİNCE
28 Şubat deyince, o günü bu gün gibi hatırlayanlardan olduğum için; Müslümanların dava ile dünya arasında imtihana tabi tutuldukları ve korkunun uğradığı semtlerin sakinlerinin birçoğunun ortalıktan kaybolduklarını hatırlarım. 28 Şubat...
GÖR BAŞIMA NELER GELDİ
SENE 1991, Adıyaman'ın Kâhta taraflarında, o zaman yaşı elli veya elliyi aşmış, ama 25'lik gençlere taş çıkartacak kadar dinç bir amcayla tanışmıştım. Biraz hasbi halden sonra, yaşını sormuştum. Bana şiirsel olarak şöyle...
VEFANIN KAYBOLDUĞU YERDE MİYİZ?
İrfan geleneğimizde, vefa; inanç bağıyla birbirlerine bağlı olanların, "dar günde zor günde dava arkadaşının arkasında durmak ve ölümüne ona sahip çıkmak demekti. Sıkıntısı olduğunda yardımına koşan, hastalandığında ziyaretine...
ATEŞE SU DÖKMÜYORSAN BARİ ODUN ATMA
Fitne ve fesadın kol gezdiği, cahillerin ahkâm kestiği, toplumsal ortamı germekten zevk alanların öncü kabul edildiği; büyüklerine saygı küçüklerine şefkat beslemekten yoksun olanların çoğaldığı bir dönemde yaşıyoruz. İlim ve irfan...
KAŞIKLA VERİP KEPÇEYLE ALMAK
Nev'i Şahsına münhasır olan bu tabir, yalnızca beşeri düzenlere has bir strateji ve uyutma projesidir dense yeridir. Daha doğrusu bir taktik oyunudur. Hemen hemen tüm dünyada, muktedir olan egemen güçler; makam ve mevkilerini daha uzun ömürlü...
HER MUSİBET BİR UYARIDIR
Âdem (a.s) babamızdan bu güne gelinceye dek, insanlar; fert, aile, cemiyet ve devlet bazında, birçok bela ve musibetlerle sınamışlardır. Başına gelen her musibeti, kulluğun gereği olarak birer imtihan olduğunu bilip ve ondan ders çıkaranlar;...
DAVASINI HEVASINA FEDA EDENLER
Hesabiliğin hasbiliğe tercih edildiği, önceleri dava deyip yola çıkanların, hevalarının davalarına galebe çaldığı; arkadaşlarını yarı yolda bırakanların çoğaldığı, sevgi ve hürmetlerin çoğunun madde ve menfaate dayalı olduğu,...
MÜSTAKİM YOL
Dosdoğru yol olarak tarif olunan müstakim yol, nas-ı kur-an ile sabit olan Tevhid yoludur. Tevhid yolundan sapanlar, dalalet bataklığından yakalarını asla kurtaramazlar. Müstakim yol; hakkın ve hakikatın hatırını her şeyden üstün tutanların...
MÜ'MİNLERİN VASIFLARI
Hayat kitabımız kur-an i kerim, bize; ilk emir olarak, "OKU" ve insanın yaratılışından bahseder. İnsanın ilk yaratılışına dikkatlerimiz çekilirken, bir taraftan da kâinat kitabındaki kevni ayetleri okumamızı ve bizi hakikati anlayıp akletmeye,...
HUZURU YANLIŞ ADRESTE ARAMAK
Bundan otuz kırk yıl geriye doğru baktığımızda, bu coğrafyada yaşayanlar olarak; belki de üzerimizdeki esvaplar fiyakalı değil eski idiler bu doğru, ayaklarımızda marka ayakkabıları, sırtımızda meşhur vitrin gömlekleri de yoktu, her...
SOSYOLOJİK BİR YARA OLARAK ÜSTÜNLÜK TASLAMA HASTALIĞI
Aslında bu konu, daha çok sosyologları ilgilendiren bir konu; lakin aynı bölgede, aynı toplumda yaşadığımız için, gördüğümüz, duyduğumuz veya okumuş olduğumuz yığınlarca olumsuz, SOSYOLOJİK vaka karşısında susup sessiz kalmak, toplumu...
GİYİM KUŞAM ADABINA DAİR
Modernleşme denilen çağ, bir bela kasırgası gibi, uğradığı bir Çok yeri tarumar etti. Özellikle manevî anlamda, olaya bakıldığında; modernizme yakasını kaptıran toplumların büyük oranda, kendi öz değerlerinden uzaklaştıkları, manevî...
YOLUN NERESİNDEYİZ?
Hepimiz bu fani dünyada birer yolcuyuz. Bu yolculuğu hiçbir kimsenin inkar etmesi mümkün değildir. Ancak yolcusu olduğumuz yolun, hangi yol olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Çünkü Hakka giden yol bir iken, batıla giden yolların muhtelif ve çok...
KONUŞMA VE DİL ÜZERİNE
Bir islam mütefekkirinin öz ifadesiyle, siz bir doktorun diliyle taşralı bir çobana hitap ederseniz, ona vermeye çalıştığınızın onda birini veremezsiniz demekle; dil üslubu konusunda bir inceliğe işaret etmiştir. Günümüzde yazılan eserlerin...
HUZUR EVLERİ DEĞİL HÜZÜN EVLERİ
İslam dininin kural ve prensipleri toplumsal hayattan tecrit edildiği yirmi birinci yüz Yılda, başta aile kurumu olmak üzere; hayatın birçok alanında büyük yaralar açıldı. Saf Anadolu toprağının mayasıyla yetişen nesillerin birçoğu, tahsil...
MEVCUT SÜREÇ VE İNSAN PSİKOLOJİSİ
Hikayedir anlatılır; adamın biri sürekli bir yatırı ziyâret ediyormuş. Zamanla yatırı ziyâret etmekten canı sıkılan adam, yatıra; yahu seni bunca yıldır ziyâret ederim ama hiç-bir kerametini görmedim diye seslenir. Yatırdan bir nida gelir...
AKABEYE GİDEN YOL BİR SEVDAYDI
Sabah namazından sonra, mütevazı kiralık evinde, eşi ve iki çocuğuyla birlikte kahvaltıya oturur, bir tarafta sohbet eder bir yandan da o günün için de yapacaklarını aklında tasavvur ederdi. Ders verdiği öğrencileri, gönül verdiği bir...
MODERN ÇAĞDA MODERNİST DİNDARLIK
Hicrî birinci asrın ilk yarısından sonra başlayan inkarcılık cereyanları, ümmet-i fırkalara bölmek ve taassuba alıştırmak için; birer felaket senaryolarından daha tehlikeli ve daha şerli olup, günümüzdeki inkârcı ve inkarcılığın...
RIZIK ENDİŞESİ TAŞIMAMAK
"Ey Muhammed! Bir kısım kafirlere, kendilerini imtihan etmek için verdiğimiz dünya hayatının süsünde sakın gözün kalmasın. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir.  Ailene Namazı emret sende kılmaya devam et. Biz senden rızık...
VEFA BİR KARDEŞLİK BORCUDUR
Küresel dünyada, her şeyin dijitalleştiği günümüzde, insanlar arası muhabbet ve saygının da inkitaaına zemin oluşturdu denilse yeridir. Ahde VEFA, kardeşlik hukuku, kadirşinaslık ve diğerkâmlık gibi hasletlerin yerini; bananecilik, vurdumduymazlik,...
NİMETİN KIYMETİNİ BİLMEK
Nimet deyince, insanların aklına hemen yiyeceğin geldiği bilinmektedir. Evet, yiyecekler birer nimettirler, ancak Allah c.c. tarafından bize bahşedilen başta sıhhat olmak üzere; boş zaman, çocuklar, mal mülk, sorumluluk, akıl, iman ve dünyanın...
VURDUMDUYMAZLIK ÜZERİNE
Takriben bir yıla yakındır, ülke olarak Korona virüs denilen hastalığa karşı; gerek fert, gerek toplum ve gerekse Devlet bazında mücadele verilmektedir. Birinci dalga salgına, bir-çok kurban vermekle birlikte; malum illetten on binlerce insanımızın...
YALAKALIK ÜZERİNE
Yaşadığımız yüzyıl, kapı kulluğunu meslek edinmiş olan yalaka takımının tırmandığı bir yüz yıl haline gelmiştir. Mevsime göre elbise, yerine göre kılık değiştiren bukalemun zavallıların haddi hesabı kalmamıştır. Siyasî makam...