Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
FİTNE KATİLDEN DAHA BÜYÜKTÜR
'Hem onlara: 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde:'Biz ancak ıslah edicileriz” derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, fakat farkına varmazlar. (Bakara/ 11,12) Evet, bu ayetler, içleri ile dışları...
YARI YOLDA BIRAKANLAR
Allah'a ve O'nun Resul'üne iman etmiş olan her Müslüman, şartlar ne olursa olsun, ucunda ölümde olsa; hiçbir zaman ve asla, yol arkadaşını, dava kardeşini yarı yolda bırakmaz/bırakamaz/bırakmamalıdır!... Lakin ne yazık ki,...
EMEKLİ OLUNCA YAPARIM DÜŞÜNCESİ
Emekli olunca, her şeyinen güzelini yaparım düşüncesi; kısır bir düşünce olduğu kadar, hastalıklı bir fikirdir de. İnsan, Mezarlıklar, emekli olunca yaparım diyenlerle dolu olduğunu görmez mi?. Gelen büyür, büyüyen yaşlanır, yaşlananveya...
TOPLUMLARI UYUTAN SENARYOLAR
Sosyal bir varlık olan insanoğlunun, cemiyet halinde yaşamak zorunda olduğu gerçeğini kimse inkâr edemez, çünkü dünya hayatının yaşam kuralları bunu gerektirmektedir. Cenabı Allah, insan neslinin devam edebilmesini; eş olacak olan adayların...
SAMİMİYET
'Ben davamın memuru, ve hakkın esiriyim, Yüce olan yolunun, sevdalı neferiyim. Davam yoksabir yerde, orada ben de yokum, İhanet bakışlarına, saplanır ağulu okum. Köle ruhlu bir hayat, bizden hiç beklenmesin Zalimin zulmü de ne?, bizden uzak...
ŞAİR VE ŞUUR
                                    Şairim ben, şiirlerim h……. beslenir,                          ...
EN BÜYÜK HABER
                                  En büyük haberin ne olduğu hakkında, insanların farklı...
KOLAY OLANIN ZOR,ZOR OLANIN KOLAY BİLİNMESİ
                                        Bekâr olana karı boşamak...
İNSANLARI HAYRA ÇAĞIRMAK
İnsanları,hayra ve iyiliğe çağırmayı kendilerine şiar edinen Selefi Salihin; Efendimizin vefatından sonra, O'dan (s.a.v) devraldıkları ilim ve irfan mirasını, elden ele devir teslim etmek adına, diyar, diyar, memleket memleket gezmiş ve...
MODERN ÇAĞDA BİLGİSİZLERİN BİLGELİĞİ
Her çağ, kendi adamını yetiştirir mi, sorusunun cevabı; biraz zor olsa da, aslında; 'her dönemin siyasi muktedir sınıfının yetiştirdiği dâhileri (!) vardır demek, belik de en doğrucevap olsa gerek… Çağdaşlık, Uygarlık, Medeni...
BU GİDİŞ İYİ BİR GİDİŞ DEĞİLDİR?
                       Masumiyetin katledildiği, ırzlarınsapıklar tarafından kirletildiği bir dünyada yaşamaktan hicap duyar hale geldik....
KUR’AN VE HAYAT
Allah'ın kelamı olan Kur'an'ıKerim, Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize nazil olduğu günden günümüze gelinceye ve kıyamete kadar sürecek olan, hükümleri değişmeyen/değiştirilemeyen/değişmeyecek tek kitaptır. Zira O'nu yüce...
AYIK OLMAYAN TOPLUMLAR BAYILIRLAR!
Bir toplum düşünün; yüzü başka yere, gönlü başka yere bağlı ise. Bir toplum düşünün; fikirleri ayrı zikirleri ayrı ise!.. Bir toplum düşünün; dilleriyle söylediklerinin aksine amel ediyorlarsa, bir toplum düşünün; hain kahraman,...
BİR KAÇ HATIRLATMA
Bu gün de birkaç hatırlatma yapalım istedik. Evet, hatırlatma sadedinde, birkaç kelem etmeye çalışacağız. Birinci hatırlatma: 'Taziye evlerinde, taziye adabına mugayir sergilenen tutum ve davranışlar… Malum, vefat eden her hangi bir...
HATIRLATMAK HATIRLAMAKTIR
                                 İnsanoğlunu üç önemli mesele, diğer önemli meselelerle...
İNSANLARI ALLAHA DAVET ETMEK
Hizip, parti, meşrep ve fırkaların çoğaldığı günümüzde; insanları sadece Allah'a, O'nun Resul'üne ve İslam çağırmak Müslümanların üzerine anın vacibidir. Komünizm 'in iflasından sonra tedavüle konulan Kapitalizm...
BEŞ ALIP ON VERENLER
Büyüklerimizin anlattıkları bir hikâye vardı: 'Adamın biri, her gün bir hayvanı beş kuruş karşılığında hadım yapar; on kuruşa da ellerini yıkattırmış! Yani, her gün beş kuruş zararda olmasına rağmen; yaptığı işten de bir...
MODERN BİR PUT: “EGOİZM”
                        İnsanın 'ene-sini (egosunu) putlaştırma serüveni; insanlık tarihiyle yaşıttır aslında. Hz. Âdem babamızın...
DİNİ-DAR-LARIN DİN ADINA İNSANLARI SÖMÜRMELERİ
Vakt-i zamanında, doğu Anadolu'dan bizim yörenin bir köyüne fahri İmamlık yapmak için biradam (!) gelir. Adam Hoca dediysem de, (iyileri başımızın tacı; iyilik namına olan vaaz ve nasihatleri gönlümüzün ilacı) bu öyle böyle bir hoca...
İDEOLOJİK TİRYAKİLİK
On dokuzuncu asrın başından itibaren, İslam coğrafyasında başlayan çözülme ve dağılmalar neticesinde, yirminci yüz yılın başına gelince; Osmanlı Devletinin yıkıldığı ve onun enkazlarından geri kalan coğrafyanın parsellenip, altmışa...
DÜNYA HAYATI MERHAMET İLE KAİMDİR
Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin!” (Tirmizi/Birr ve Sıla.                                ...
BÜROKRASİNİN YAŞATTIĞI ZORLUKLAR
İslam nizamında, insanlar reşit yaşlarına ulaşmayıncaya kadar; ilahi teklifler karşısında her hangi bir şeyden sorumlu değildirler/tutulmazlar. Ta ki, akıl baliğ olana dek, bu böyledir. Fakat beşeri sistemlerde, herinsan/insanlar doğar doğmaz;...
EMİN İNSAN OLABİLMEK
Mekke müşrikleri, Efendimiz(s.a.v)'e daha Peygamberlik vazifesi verilmeden önce; 'EL-EMİN” yani güvenilir Muhammed diye hitap ederlerdi.Uzak bir yere gittiklerinde, varsa kıymetli eşyalarını ona teslim eder, aralarında vuku bulan ihtilaflarda...
DÜNYADAN VE MEMLEKETTEN NE HABER?
Dünyadan ve Memleketten ne haber? Binlerce haber var, hangi birini söylesek acaba? Makam mevki sahibi olanların önünde iki büklüm olan yalaka takımını mı, Politik kariyeri sayesinde; devletin malını çarçur eden haramzadeler mi, Yıldızları...

banner8

banner6