Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (9)
  Azad günleri! Nasıl geldin, ne çabukgeçtin, aziz Ramazan ayı! Bir güzel muhasebe yapalım nefislerimizi hesabaçekelim: 'Tuttuk oruçlarımızı, tutmasına Allah'a sonsuz hamdü senalarolsun!Peki, tuttuğumuz Oruçlarımız bizi tuttu...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (8)
  'Şüphesizgöklerin ve yerin yaratılışında ve gece ile gündüzün art arda gelişinde,elbette akıl sahipleri için ayetler/ deliller vardır… (Al-i İmran/ 190'dan 194üncü ayetlere kadar okunmalıdır) Hamlıktan kurtulup, kemale...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (7)
  Söz gümüşse, sükût altındır bilesin eydünyanın peşinden koşan saki/ Her şey fani olacak, hesap kitap var tek birAllah kalacak baki! Diline, beline ve eline sahip ol ki, yanmayasın/ Üç günlükdünya zevkine, nefse ve şeytana kanmayasın! ...
TATLI DİL VE KUSURLARI BAĞIŞLAMAK
Tatlıbir dil, birçok yerde, neticeye kavuşması umulmayan meselelerin çözümündeetkili olduğu, görülmüş, duyulmuş ve şahit olunmuş bir gerçektir. Onun için,tatlı bir dil yılanı deliğinden çıkarır denilmiştir. Tatlı dil ve samimi birtebessümün...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (6)
  İhvan ziyareti ve küskünleri barıştırmak!Aziz Ramazan ayı, manevi atmosferi ve bereketli iklimi hazır bitmemişken; birmilat olarak, ihvan (İslam kardeşliği) ziyaretini sıklaştırıp ve varsa (kimutlaka vardır) küskün kardeşlerimizi...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (V)
  'Onlar,iman edenler ve Allah'ın zikriyle kalpleri mutmain olanlardır. Dikkat edin!Kalpler, ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur.” (Ra'd/ 28) Kalplerini vekalıplarını birlikte, Allah'a ve O'nun zikrine döndürenler;...
İNSANI İNŞA EDEN DÖRT UNSUR
Ehli irfan olanlar, insanı; küçültülmüş kâinat, kâinatı dabüyütülmüş insan olarak tarif ederler. Bunun manası, insanı inşa eden temelunsurlar ile kâinatı teşkil eden unsurların; zerreden küreye, küreden zerreyedoğru, birbiriyle örtüşmesidir....
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (IV)
  'Eğersadakaları (Zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne ala! Eğer onufakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da busebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (III)
  'Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin vesussun ki, size merhamet edilsin.” (A'raf/204) Hürmet ve sükût edipdinlenilmesinde merhamet edilen, okunmasında mükâfat verilen; öğrenilmesi veöğretilmesi vacib olan tek Kitab Hz. Kur'an'dır!...
MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER
Mü'minlerin kardeşliğini, yüce ALLAH; hayat kitabımız Kur'anda beyan etmektedir. Bu kardeşliğin, nasıl ve ne şekilde olacağını, kural kaideve ilkelerini de ayrıca beyan buyurmaktadır!... Tüm insanların, Âdem (a.s) ileHavva'dan...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (II)
  'Andolsunki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma(fakirlik) ile deneriz. (Ey peygamber!) Sabredenleri müjdele! (Bakara/155) Buayeti kerime, Kur'an mesajının evrensellik hükmü açısından; kıyamete...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (I)
  MübarekRamazan ayı boyunca, Ramazan ayıyla ilgili konular dışında; her hangibir konuhakkında,zaruret olmadıkça, yazı yazmamayı düşünüyorum… İnşallah, başkakonularla ilgili her hangi bir mevzuya değinme gereği olmazda, Aziz Ramazanayında,...
HÜZÜN VE KEDERİ YUDUMLAYABİLMEK
Hüzün ve keder, insanda iz bırakan; onu sıkan, sabrın sonnoktasına zorlayan iki önemli etken!...Rabbimiz, hayır olarak gördüğümüz birçokşeyin içinde şer, şer gördüğümüz birçok şeyin için de hayrı gizlemiştir. Buhakikati kavrayabilmenin...
İSLAM NİZAMI İNSANLIĞIN KURTULUŞU DEMEKTİR
İslam'ın Mekke dönemine ilkbakıldığında, Risalet vazifesini alan Muhbir-i sadık bilgi ve anlayış rehberiHz. Muhammed(s.a.v); Allah'tan aldığı emirlerle, ilk olarak insanların gönüldünyalarına hitap etmiş ve gönülleri fethetmeye...
İDARECİLERİN KIRICI DİL KULLANMAKTAN KAÇINMALARI
  Devletyönetiminde, idareci olanlar için, asıl olan; ikame-i Adalet ve tesis-ivahdettir… Devletin tebaası olan insanların; din, dil, ırk, renk, etnik köken,mezhep veya başka her hangi farklı olan taraflarına bakmaksızın; Hukuk önündeaynı...
DÜNYAYA BAKARKEN GÖRDÜKLERİMİZ
İnsanların, birbirlerinin kasa vekeseleri için sevdiği; partizanlıkyardakçılığın borazanlığınıyapanların sonsürat atkoşturduklarıgünlere tanıklık etmekteyiz… Büyüklerin küçükleremerhamet, küçüklerin büyüklere hürmet göstermedikleri,...
SİYASET VE GÜNDEME DAİR
  İbn-iAbidin (r.alh) siyaseti iki kısma ayırır. Birincisi Siyaset-i Adile, ikincisiise Siyaset-i zalime… Siyaset-i Adile: 'İnsanların dünya ve ahiretleriniilgilendiren konularda; onların salah ve menfaatlerine çalışma sanatıdır diyebir...
BAŞSIZ GÖVDE: 'İSLAM ÂLEMİ'
  'De ki: siz ALLAH'I seviyorsanız bana uyunki, ALLAH DA sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH yarlıgayıcıdır,bağışlayıcıdır.” (Al-i İmran/31)  O, (S.A.V) Bu Ümmet'in içinde bulunduğumüddetçe;...
AH ÇOCUKLUĞUM
Ah Çocukluğum,ah masum çocukluğum; Ne çabuk da kayboldun, kurban olduğum.Hani, mevsimlerden bahar idi, rüzgâr eserdi; güney doğudan,Yüzlerce ekleme ipli, uçurtmamı uçurtmuştum gökyüzüne.Seslenirdi aniden ablam! N….. dedim! Azarlardı ki,haydi...
KINAYICILARIN KINANMASINDAN KORMAMAK
  İslam'ın,evrensel ve cihan şümul bir hayat nizamı olduğuna inananlar, yollarınaçıkabilecek her türlü engel ve barikatları telafi etmekle mükelleftirler… Zira,insanlık tarihi boyunca; sorumluluk bilincini kuşananların, hiçbir...
KENDİMİZİ SORGULAYABİLMEK
'Nefislerimizin azgın istek ve arzularından Allah'a sığınırız.”Yaşadığımız modern dünyada,çağınolumsuzluklarına kendilerini kaptıran insanlar; oto kontrollerini kaybettiklerigünden bu yana, toplumsal buhranlarının ardı arkası...
DAVAYA ADAM KAZANDIRMAK USULÜ
Davamız: 'Tüm insanlığın, hakkın davasıylatanışıp buluşması ve kurtulmasını temenni etme davasıdır.”Bir adama, çok af buyurun; alçak herif derseniz, o adama hakaret etmişolursunuz ve daha işe başlamadan adamı kaybetmiş olursunuz…...
HIRS VE DOYUMSUZLUK İNSANI ESFEL EDER
Hırs veya başka bir tabirle doyumsuzluk(tamahkârlık); insanın beden ve gönül sarayını tahrip eden iki tane amansızmanevi hastalıktır… Bu hastalığın bulaştığı insanların; merhamet ve acımaduyguları körelir. Vadiler dolusu mal ve servet,...
KLAVYE SOFİLİĞİ?
  Sofilik; saf, duru,takvave marifet ehli olan müminlerin zirve makamı! Fıkh-ı zahir ile fıkh-ıBatın'ın adap ve usulleriyle amel edip, tezkiye-i nefisten sonra; seyr-u sülukedebilmenin kısaca adıdır Sofilik! Şah-ı Nakşibendi Muhammed...