Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
HER ŞEYİN BİR KIŞI BİR DE YAZI VAR
  'Gerçekşu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin.” (Fatır/6)Yani, sizi vesveselerle, boş vaatlerle, sonu gelmez istek ve arzularla; kuruntuve günaha giden yolları süslü gösterme tuzaklarına gelmeyin....
HAKKA BATILIN KİSVESİNİ GİYDİRMEYE ÇALIŞANLAR
  'Ey ehli Kitab!Niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz.” (Al-iİmran/71) Yüce Rabbimiz, bu ayet-i kerime de; her ne kadar 'Ey ehli Kitab”hitabıyla, onların, hakkı batıla karıştırmamaları konusunda...
TEFECİLİK TOPLUMSAL BİR VİRÜSTÜR
 'Ebedi rehberimizKur'an: 'Ey İman edenler! Eğer mü'minler iseniz, ALLAH'TAN korkun, faizden artakalanı da bırakın.” Şayet yapmaz (faizi bırakmaz) sanız, bilin ki, ALLAH veO'nun Resulü size karşı harp ilan...
DİRİ DİRİ GÖMÜLEN MODERN ÇAĞIN ÇOCUKLARI
  İslam dini, nesil emniyetini sağlam 'a veemniyet altına almak için; nikâh bağıyla eşlerin karşılıklı rızasından sonrahayatlarını birleştirmeyi mubah kılmaktadır… Sağlam temeller üzerine kurulanailelerden, dünyaya gelecekolan...
HADDİ AŞAN KURNAZLARIN ACI SONU
  İslamdinine göre, ilahi tekliflerin tümüne İman edip ve Salih amel işleyenler;Müslüman ve Mümin olarak tarif edilirler. Zira ALLAH'A, Resul'üne ve göndermişolduğu emirlere kayıtsız şartsız teslimiyet göstermek İman-ı Billah'ın...
SORUMSUZ İNSANLAR SORUNLU NESİLLER YETİŞTİRİR
'Sizden öncekileri yolunu karış karış, kulaç kulaç takipedeceksiniz. Hatta (onlar) keller deliğine girseler bile sizde orayagireceksiniz…” (Buhari)Bir toplum düşünün ki, insanları sorumsuz, nesilleri kuralsızyaşamaktalar! Bir toplum...
İNSAN SEVDİĞİNİN DİNİ ÜZERİNDEDİR DÜSTURUNU NASIL ANLAMALIYIZ?
  Firavunları ve Nemrutları bol olan birasırda yaşamaktayız. İnsanların metelik ve akçe için, birbirlerinin kanına veırzına geçtikleri; ahlak ve edep kurallarının hiçe sayıldığı, nikâhsızbirlikteliklerin moda olup sıradanlaştığı,...
MECLİSLERDE KONUŞMA ADABI
Modern zamanların, modern nesli genellikle, daha çok fizikberisi,yani madde eksenli düşündüğü için; neyi nasıl, nerde ve ne zamankonuşacağını bilmiyordur çoğu kere!... Bundan ötürüdür belki, birçok yaşlıinsanımız, bazı çevrelerden...
SUYU BİR KEZ BULANDIRANDAN NE ÇIKAR DEMEK DOĞRU MU?
  Hikâyediranlatılır, teşbihte hata olmaz kaidesinden yola çıkarak! 'Ondan başka, hemen hemen herkesin isminin konuşulduğu bir köyde, adındanhiç bahsedilmediğine sinirlenen koca karının oğlu; adını duyurmak için, giderköy meydanındaki...
KİRALIK AKILLAR
Kendi vatanına yabancı, yabancıya dost olan herkes/ Ne buÂlem 'de, ne ebedi âlemde elde edemez sağlıklı bir nefes! Aklını başkasınakiraya veren her mey' us/ Köstebek gibidir, daima alttan oyup durur, iyiliknamına ne varsa batar ona...
ÖN YARGILI OLMAK BASİRET KÖRLÜĞÜ DEĞİL MİDİR?
  Basiretlerive akli melekleri körelmişlerin harcıdır, ön yargılı olmak!...Başka insanları sorgulamadan, eleştirmek; onları rencide edecekşekildehatalarını deşifre etmek, delilsiz konuşmak, ucuz kişilerin mesleğidir. İlim veirfan yoksunu...
NERDESİN EY LİYAKAT?
İslam coğrafyasında, Hilafetmakamı kaldırıldıktan sonra; devlet idaresini zorbalıkla ele geçiren tağutigüçler, keyfi uygulamalarla, baskı ve sindirme politikalarını artırıp,insanlara yıllarca zulmetmeyi meslek haline getirdiler adeta!. Öyle...
ALLAH VE RESULÜ'NÜN DAVETİNE İCABET ETMEK
İslamiyet'ten önceki devirlerde, aynı bölgede ama farklıyerlerde yaşayan her bir insan topluluğuna; ayrı ayrı peygamberleringönderildikleri bilinmektedir. Gerek Kur'an'ı kerim de ve gerekse Hadisişeriflerde bunun birçok kanıtve...
OYUN HEP AYNI OYUN DEĞİŞEN SADECE OYUNCULARDIR
İslam Nizamının payidar olduğu dönmelerde, toplumda, 'güçlü olanınhaklı olmadığı; bilakis, haklı olanın güçlü olduğunadair hüküm veren;İslamhukukunun Adalet mekanizması şaşmadan işlerdi… Çünkü Adalet mekanizması, İnsanlarınhatırı...
DÜŞMAN OKLARININ KİME DÖNÜK OLDUĞUNU TAKİP EDELİM
  Ahirzamanda yaşıyoruz. İslam âlemi ise, çok büyük belalarla musibetlerlesınanmaktadır! Müslümanlar, kendi düşmanlarının fasit amellerini taklitettikleri günden bu güne; hiçbir zaman ve devirde iflah olamadılar. Bir taklitfuryasıydı,...
SORUMSUZ İNSANLAR SORUNLU NESİLLER YETİŞTİRİR
'Sizden öncekileri yolunu karış karış, kulaç kulaç takipedeceksiniz. Hatta (onlar) keller deliğine girseler bile sizde orayagireceksiniz…” (Buhari)Bir toplum düşünün ki, insanları sorumsuz, nesilleri kuralsızyaşamaktalar! Bir toplum...
TEFECİLİK TOPLUMSAL BİR VİRÜSTÜR
'Ebedi rehberimiz Kur'an: 'Ey İman edenler! Eğer mü'minleriseniz, ALLAH'TAN korkun, faizden arta kalanı da bırakın.” Şayet yapmaz (faizibırakmaz) sanız, bilin ki, ALLAH ve O'nun Resulü size karşı harp ilanedecektir....
GÜNAHLA BULUŞMA: 'MİLLİ PİYANGO'
  'Ey imanedenler! (Hamr) sarhoşluk veren her türlü içki, kumar, dikili taşlar (putlar,heykeller, vs.) fal ve şans (kumarın her türlüsü ve şekli) okları birer şeytanişi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Maide/90)Kumarhanelerde...
EMANETİN ZAYİ OLMASI KIYAMETİN KOPMASI DEMEKTİR
  Emeviler döneminde, Kufe valisi olanHaccac-ı Zalim; emanete ehil olmadığı halde iş başına getirildiğinden dolayı;Müslümanların başına getirmediğini bırakmamıştı. Hatta bu gaddar insanın; Mekkeve Medine üzerine Askeri birliklerini...
BAŞIMIZ SAĞ OLSUN'DAN BAŞINIZ SAĞ OLSUN'A
Hülefa-i Raşid döneminde sonra, İslam topraklarında baş gösteren Melik-iAdud (ısıran ve ısırıcı melikler) dönemi;İslam âlemi için, karanlık günlerin vebitmek tükenmek bilmeyen ayrışmaların başladığı bir dönemdir… Bazı durumlardaolumsuz...
KENDİSİNDEN BAŞKASINI BEĞENMEMEK İTİKADİ BİR HASTALIKTIR
  Ey Âdemoğlu! Yeryüzünde kabara ve şımarıkyürüme, zira yeryüzünde gezen nice şımarık ve kibirli insanlar; yerin altınagirmekten yakaların kurtaramadılar!... Elindeki mala mülke de çok güvenme, ziramal el kiri ve kulluk imtihanının...
GEREKSİZ MUHALEFET BEYHUDE UĞRAŞTIR
Saadet Asrından sonra, İslam ümmeti arasında başlayansürtüşmelerle; çok büyük problemler yaşandı, çok büyük hadiseler baş gösterdi.Özellikle Melik-i Adud yani ısırıcı Melikler dönemi, Ümmet için çok çetin vekaranlık bir dönem...
HANİ KUDÜS AKSAM NERDE?
 Binlerce Mürselat'ın, evliyanın,Gönlündeki Aziz Mescid.İlk Kıblegah, Miraç yurdu;Hani Kudüs, Aksam nerde?.Nebi Süleyman'dan, bu güne,Girmemişti böyle güne.Bir Ömer ve Selahaddin'e,Özlem duyan Aksam nerde?Cuma'ları...
SÖZ NAMLUDAN ÇIKAN KURŞUN GİBİDİR!
  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)'inhuzurunda adamın biri konuştu ve lafı uzattı. Efendimiz (s.a.v): 'Dilininönünde kaç perde var? Diye sordu. Adam: 'Dudak ve dişlerim var, dedi. Efendimiz(s.a.v): 'Bunların hiç biri...