Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
HANİ KUDÜS AKSAM NERDE?
 Binlerce Mürselat'ın, evliyanın,Gönlündeki Aziz Mescid.İlk Kıblegah, Miraç yurdu;Hani Kudüs, Aksam nerde?.Nebi Süleyman'dan, bu güne,Girmemişti böyle güne.Bir Ömer ve Selahaddin'e,Özlem duyan Aksam nerde?Cuma'ları...
SÖZ NAMLUDAN ÇIKAN KURŞUN GİBİDİR!
  Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v)'inhuzurunda adamın biri konuştu ve lafı uzattı. Efendimiz (s.a.v): 'Dilininönünde kaç perde var? Diye sordu. Adam: 'Dudak ve dişlerim var, dedi. Efendimiz(s.a.v): 'Bunların hiç biri...
İSLAM ALEMİNİN DAĞINIKLIĞI VE SEBEPLERİ
'Yüce Rabbimizin, dünyayı tarif eden şu yüce buyruğuna,iyice kulak verelim: 'İnsanlara kadınlar, oğullar, yüklerle altın ve gümüşyığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılanşeyler süslü...
İNSAN HER ŞEYİ KONUŞMAK ZORUNDA MIDIR?
'Öncelikle şunun altını,bir kere kalınçizgilerle çizelim; İslam'a göre, Müslüman kadınının sadece bir başörtüsüsorumluluğu yoktur, tam aksine Onun 'Cilbab” veya başka bir ifadeyle, baştanayağa kadar, bedeninintümünü...
NERELERDEN NEREYE GELDİK?
Zaman,Kanuni Sultan Süleyman'ın Padişah olduğu muhteşem yıllar: 'Alman Kralı'nın zindanlarından kurtarıp Fransa tahtına yenidenoturttuğu I Fransuva'dan sonra Kral olan oğlu II Henry'nin Kanuni SultanSüleyman'a hitaben...
SELAHEDDİN'İN ÇOCUKLARI NE ZAMAN GELİRSE!
  'Onlarınarkasından öyle bir nesil geldi ki, Namazı bıraktılar ve nefislerininarzularına uydular. Bunlar, azgınlıklarının cezasıyla karşılaşacaklardır.”(Meryem/59)İstila ve işgal kültürünün kasıpkavurduğu İslam coğrafyası;...
TOPLUMSAL YARA VE KAYIPLARIMIZ
Vardım A……..u Ellerine,Çok acıdım hallerine!Nazar ettim yüzlerine,Mihmandarlıktan eser yoktu!Nerde İbrahim (a.s)'in Memleketi?Cömertliği, Sahaveti!Civanmert cömert milleti,Gurbetelde arar olduk!... (N.Y)  Yukarıdakidizeler, misafirperverliğin...
İNSANIN DÜNYA SERÜVENİ
'Doğarken ağlamışız, ağlarken büyümüşüz;büyürken de, türlü türlü dert ve keder görmüşüz! Hayat imtihanınıncenderesinden geçmiş, sayısız zor geçitlerden geçmişiz… Âdem babamızın dünyayagönderilişinden sonra, insan...
AŞK VARDIR
  Aşk vardır, insanı insan eder! Aşk vardırdünyayı zindan eder. Aşk vardır, insanı serden eder; aşk vardır, insanı sırdaneder! Aşk vardır, insan deli eder; aşk vardır insanı, delil eder! Aşk vardır,insanı mecnun eder; aşk...
DÜNYANIN İHTİŞAMIYLA ŞIMARANLARIN ACI SONU (II)
Evet,kendisine bağ, bahçe ve diğer birçok gelir verilmiş olan adam; bağ vebahçelerinin güzellikve ihtişamını görünce, aklı başından gitti, yaratılışınıve yaratanını unutarak, inkâra kalkıştı… Dedi ki, ben kıyametin kopacağını...
ÖLÜMLÜ DÜNYADA ÖLÜM YOKMUŞ GİBİ YAŞAMAK?
'De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmaksize asla fayda vermez. Vereceğini var saydığınız takdirde de ancak pek azfaydalandırılırsınız.” (Ahzab/16) Öyleyse bu kaçış nereye? Ey insan! Ölümün gerçekliğini,ebedi...
DÜNYANIN İHTİŞAMIYLA ŞIMARANLARIN ACI SONU (I)
Yeryüzünde,insanoğlunu şımartan etkenlerin başında kibir gelmektedir. Kibrineyediremediğinden dolayı, şeytan, Hz. Âdem'e secde etmemiş ve yaptığı zulmün acısonuna da katlanmıştı… Karun' un dünya malıyla şımararak; insanlarınkendisinden...
İNSANI İNŞA EDEN DÖRT UNSUR
Ehli irfan olanlar, insanı; küçültülmüş kâinat, kâinatı dabüyütülmüş insan olarak tarif ederler. Bunun manası, insanı inşa eden temelunsurlar ile kâinatı teşkil eden unsurların; zerreden küreye, küreden zerreyedoğru, birbiriyle örtüşmesidir....
KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR
'O gün, (kıyamette) insanların hepsini önderleriyleçağıracağız; kimin kitabı (amel defteri) sağından verilirse onlar, kitaplarını(sevine sevine) okurlar ve kıl kadar bir haksızlığa uğratılmazlar.” (İsra/71)Aslında bu ayet-i kerime;...
ÖMRÜN HATIRA SAYFALARINDA OLAN DOSTLARI HATIRLAMAK (I)
Bu günkü köşemde, ilkokuldan başlayıp; bu güne gelinceye kadar, dostlukkulvarında kendileriyle yollarımızın kesiştiği ve şahsiyet bilincim üzerinde izbırakan erdemli insanlardan bahsetmek geldi içimden!... 1) 1974 veya 1975yıllarının bir...
HÜZÜN VE KEDERİ YUDUMLAYABİLMEK
Hüzün ve keder, insan da iz bırakan; onusıkan, sabrın son noktasına zorlayan iki önemli etken!...Rabbimiz, hayır olarakgördüğümüz birçokşeyin içinde şer, şer gördüğümüzbirçok şeyin için de hayrıgizlemiştir. Bu hakikati kavrayabilmenin...
DAVA'DANKAÇANLARIN SIĞINAĞI: 'MAZERETLER'
Ah şu Dünya'nın maişetderdi yok mu?Olmasaydı, ne de güzel işler yapardık(!) Herkes Cenneti ister, ama cennet içinamel yapanlara gelince, onlarda çok azınlıkta? Cehennemden herkes korku veendişeyle, uzak durur; peki, cehennemlik yapılan...
KUR'AN'I KERİM'İ NASIL OKUMALIYIZ?
'Kur'an'ıokuduğun zaman, kovulmuş olan şeytandan hemen ALLAH'A sığın.” (Nahl/98)Kovulmuş şeytanın ve şeytanlaşmış bazı varlık ve metaların; ALLAH ile kulaarasına girmeye çalışan her varlık ve nesnenin şerrinden...
NUH (A.S)'UN NECAT GEMİSİNE BİNMEYEN BOĞULUR
Nuh(a.s) Ulum azm (azim sahibi) Peygamberlerden olup ve;kavmini, dokuz yüz eli sene ALLAH'A İman etmeye çağırmıştır! Ancak Nuh (a.s)'ınonları ALLAH'IN dinine iman etmeleri ve putlardan yüz çevirmeye herçağırdığında; bu onların,...
BAŞIMIZA GELENLER YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞIDIR
İslam coğrafyasında, Hilafet 'in ilga olunmasından bu güne;Ümmet, birbirini boğazlamaktadır. Emperyalist güçler, dün, İslam coğrafyasındasilah ve savaşlarla, sayısız haçlı seferleriyle başaramadıklarını; içerden vedışarıdan...
BAŞIMIZA GELENLER YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞIDIR
İslam coğrafyasında, Hilafet 'in ilga olunmasından bu güne;Ümmet, birbirini boğazlamaktadır. Emperyalist güçler, dün, İslam coğrafyasındasilah ve savaşlarla, sayısız haçlı seferleriyle başaramadıklarını; içerden vedışarıdan...
İSLAM DEVLETİNE GİDEN YOL: 'HİCRET'
'Ameller, niyetlere göredeğerlenir.Herkesin ancak niyetine göre amelinin karşılığı vardır…Her kimin hicretiALLAH'A ve Resulü 'ne (onların rızasına) yönelik ise, onun hicreti, ALLAH veResulüne (ulaşan) hicrettir. Her kimin...
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Bu gün İslam coğrafyasında fitne yelleri esmekte/ Ülkeleriharap mazlumlar, meçhule doğru göç etmekte! Bir zamanlar birlik idik, geçerdidünyada sözümüz/ Bu gün neden dağınık ve perişan bir haldeyiz? Evet, bu gündünyaya insanlık (!) dersi...
FAYDA VERMEYEN TARTIŞMALAR AYRIŞTIRMAYI DOĞURUR
 'ALLAH veResulü 'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da(rüzgârınız, kokunuz) kuvvetiniz gider. O halde sabrediniz! Şüphesiz ALLAHsabredenlerle beraberdir.” (Enfal/46) Her şeyden önce, Müslümanların;...