Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
İNSANI İNŞA EDEN DÖRT UNSUR
Ehli irfan olanlar, insanı; küçültülmüş kâinat, kâinatı dabüyütülmüş insan olarak tarif ederler. Bunun manası, insanı inşa eden temelunsurlar ile kâinatı teşkil eden unsurların; zerreden küreye, küreden zerreyedoğru, birbiriyle örtüşmesidir....
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (IV)
  'Eğersadakaları (Zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne ala! Eğer onufakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da busebeple sizin günahlarınızı örter. Allah, yapmakta olduklarınızı...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (III)
  'Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin vesussun ki, size merhamet edilsin.” (A'raf/204) Hürmet ve sükût edipdinlenilmesinde merhamet edilen, okunmasında mükâfat verilen; öğrenilmesi veöğretilmesi vacib olan tek Kitab Hz. Kur'an'dır!...
MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER
Mü'minlerin kardeşliğini, yüce ALLAH; hayat kitabımız Kur'anda beyan etmektedir. Bu kardeşliğin, nasıl ve ne şekilde olacağını, kural kaideve ilkelerini de ayrıca beyan buyurmaktadır!... Tüm insanların, Âdem (a.s) ileHavva'dan...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (II)
  'Andolsunki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma(fakirlik) ile deneriz. (Ey peygamber!) Sabredenleri müjdele! (Bakara/155) Buayeti kerime, Kur'an mesajının evrensellik hükmü açısından; kıyamete...
ŞEHR-İ RAMAZAN MEDRESESİ (I)
  MübarekRamazan ayı boyunca, Ramazan ayıyla ilgili konular dışında; her hangibir konuhakkında,zaruret olmadıkça, yazı yazmamayı düşünüyorum… İnşallah, başkakonularla ilgili her hangi bir mevzuya değinme gereği olmazda, Aziz Ramazanayında,...
HÜZÜN VE KEDERİ YUDUMLAYABİLMEK
Hüzün ve keder, insanda iz bırakan; onu sıkan, sabrın sonnoktasına zorlayan iki önemli etken!...Rabbimiz, hayır olarak gördüğümüz birçokşeyin içinde şer, şer gördüğümüz birçok şeyin için de hayrı gizlemiştir. Buhakikati kavrayabilmenin...
İSLAM NİZAMI İNSANLIĞIN KURTULUŞU DEMEKTİR
İslam'ın Mekke dönemine ilkbakıldığında, Risalet vazifesini alan Muhbir-i sadık bilgi ve anlayış rehberiHz. Muhammed(s.a.v); Allah'tan aldığı emirlerle, ilk olarak insanların gönüldünyalarına hitap etmiş ve gönülleri fethetmeye...
İDARECİLERİN KIRICI DİL KULLANMAKTAN KAÇINMALARI
  Devletyönetiminde, idareci olanlar için, asıl olan; ikame-i Adalet ve tesis-ivahdettir… Devletin tebaası olan insanların; din, dil, ırk, renk, etnik köken,mezhep veya başka her hangi farklı olan taraflarına bakmaksızın; Hukuk önündeaynı...
DÜNYAYA BAKARKEN GÖRDÜKLERİMİZ
İnsanların, birbirlerinin kasa vekeseleri için sevdiği; partizanlıkyardakçılığın borazanlığınıyapanların sonsürat atkoşturduklarıgünlere tanıklık etmekteyiz… Büyüklerin küçükleremerhamet, küçüklerin büyüklere hürmet göstermedikleri,...
SİYASET VE GÜNDEME DAİR
  İbn-iAbidin (r.alh) siyaseti iki kısma ayırır. Birincisi Siyaset-i Adile, ikincisiise Siyaset-i zalime… Siyaset-i Adile: 'İnsanların dünya ve ahiretleriniilgilendiren konularda; onların salah ve menfaatlerine çalışma sanatıdır diyebir...
BAŞSIZ GÖVDE: 'İSLAM ÂLEMİ'
  'De ki: siz ALLAH'I seviyorsanız bana uyunki, ALLAH DA sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH yarlıgayıcıdır,bağışlayıcıdır.” (Al-i İmran/31)  O, (S.A.V) Bu Ümmet'in içinde bulunduğumüddetçe;...
AH ÇOCUKLUĞUM
Ah Çocukluğum,ah masum çocukluğum; Ne çabuk da kayboldun, kurban olduğum.Hani, mevsimlerden bahar idi, rüzgâr eserdi; güney doğudan,Yüzlerce ekleme ipli, uçurtmamı uçurtmuştum gökyüzüne.Seslenirdi aniden ablam! N….. dedim! Azarlardı ki,haydi...
KINAYICILARIN KINANMASINDAN KORMAMAK
  İslam'ın,evrensel ve cihan şümul bir hayat nizamı olduğuna inananlar, yollarınaçıkabilecek her türlü engel ve barikatları telafi etmekle mükelleftirler… Zira,insanlık tarihi boyunca; sorumluluk bilincini kuşananların, hiçbir...
KENDİMİZİ SORGULAYABİLMEK
'Nefislerimizin azgın istek ve arzularından Allah'a sığınırız.”Yaşadığımız modern dünyada,çağınolumsuzluklarına kendilerini kaptıran insanlar; oto kontrollerini kaybettiklerigünden bu yana, toplumsal buhranlarının ardı arkası...
DAVAYA ADAM KAZANDIRMAK USULÜ
Davamız: 'Tüm insanlığın, hakkın davasıylatanışıp buluşması ve kurtulmasını temenni etme davasıdır.”Bir adama, çok af buyurun; alçak herif derseniz, o adama hakaret etmişolursunuz ve daha işe başlamadan adamı kaybetmiş olursunuz…...
HIRS VE DOYUMSUZLUK İNSANI ESFEL EDER
Hırs veya başka bir tabirle doyumsuzluk(tamahkârlık); insanın beden ve gönül sarayını tahrip eden iki tane amansızmanevi hastalıktır… Bu hastalığın bulaştığı insanların; merhamet ve acımaduyguları körelir. Vadiler dolusu mal ve servet,...
KLAVYE SOFİLİĞİ?
  Sofilik; saf, duru,takvave marifet ehli olan müminlerin zirve makamı! Fıkh-ı zahir ile fıkh-ıBatın'ın adap ve usulleriyle amel edip, tezkiye-i nefisten sonra; seyr-u sülukedebilmenin kısaca adıdır Sofilik! Şah-ı Nakşibendi Muhammed...
MÜMİNLER KİMLERİ DOST VE SIRDAŞ EDİNEMEZLER?
  Mümin,Allah'ın ve Resulünün davetine; kayıtsız şartsız, âmâsız, lakinsiz, fakatsız,hiçbir ön yargıya kapılmadan,mazeret uydurmaktan kaçınan; icabetle iman eden veşartlar ne olursa olsun, İmanına leke sürmeden, sebat eden...
ÇOBANIN EKMEK TORBASIYLA UĞRAŞMAK
  Dostlarını kendilerinden uzaklaştırıp,düşmanlarını yakınlaştıranlar; düşmanlarının ihanetine, dostlarının dadüşmanlığına uğramaktan başka şansları var mıdır?… Dünyevi makam ve mevkilerielde ettikten sonra, insanları...
GÖNÜLLER ÜLKESİNİ FETH EDEBİLMEK
Kâinatın mayası, sevgi ile muhabbet/ İnsaniçin sevgidir, cihanda en ali devlet!Bedbahtlığın büyüğü, toprağa nefret ile kin ekmek/ Ve oturup mahsulün iyisinibeklemek! (N.Y)   Gönüllerifeth etmeyi başaramayanlar, tüm dünyayı feth etseler...
MENFAAT UĞRUNA AYIYA DAYI DİYENLER
 Kadim medeniyetimizin edebiyatında;atasözleri, deyimler, fıkra ve vecizeler gibi az kelamla çok mana ifade edenkavramlarımız vardır. Misal olarak, atasözü diye lügatlarımıza girmiş bulunanbirçok sözün, aslında atasözü değil de; hata...
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
'Umarız verilen tümçabalar, suyun üzerine yazılan yazılar gibi olmayacaktır.” (N.Y)    <<… Sizin kadınlar üzerinde hakkınızolduğu gibi, onların sizin üzerinizde hakları vardır.>> (Vedahutbesinden) <<Muhammed'in...
CAYDIRICI OLMAYAN CEZALAR SUÇLULARIN CESARETİNİ ARTIRIR
   Zina 'nın,Kumarın, serbestolduğu; içkifabrikalarının boy boy arzı endam ettiği,uyuşturucumüptelalığının ilkokulçağındaki çocukları kadrajına aldığı bir zamanda yaşamaktayız! Kişininbaldızıyla, yeğeniyle aşk...