Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR
Bu gün İslam coğrafyasında fitne yelleri esmekte/ Ülkeleriharap mazlumlar, meçhule doğru göç etmekte! Bir zamanlar birlik idik, geçerdidünyada sözümüz/ Bu gün neden dağınık ve perişan bir haldeyiz? Evet, bu gündünyaya insanlık (!) dersi...
FAYDA VERMEYEN TARTIŞMALAR AYRIŞTIRMAYI DOĞURUR
 'ALLAH veResulü 'ne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da(rüzgârınız, kokunuz) kuvvetiniz gider. O halde sabrediniz! Şüphesiz ALLAHsabredenlerle beraberdir.” (Enfal/46) Her şeyden önce, Müslümanların;...
MEVCUT SÜRECİ NASIL OKUMALIYIZ?
Tam dört yıl süren, birinci dünya savaşından mağlup ayırılan Osmanlı Devleti; umumi borçlar ve iç çatışmaların da vermiş olduğu sıkıntılar, onun tam çöküşünün habercileri olmuştu… 24 milyon km kare olan kocaman bir coğrafyadan;...
UYKULARIM HARAP OLDU
Zalimler dünyayı yaşanmaz hale getirdiler/ Bacadan, pencereden, kapıdan evlerimize kadar girdiler! Ta yıllar önceydi, masa başında bölmüşlerdi topraklarımızı/ Yalan dolan tarihler okutarak unutturmak istemişlerdi ecdadımızı!Tam bir asıdır...
ÖN YARGILI OLMAK BASİRET KÖRLÜĞÜ DEĞİL MİDİR ?
19 / 01 / 2017 Basiretleri ve aklimelekleri körelmişlerin harcıdır, ön yargılı olmak!...Başka insanları sorgulamadan, eleştirmek; onları rencide edecek şekildehatalarını deşifre etmek, delilsiz konuşmak, ucuz kişilerin mesleğidir. İlim...
İNSANOĞLU'NUN DÜNYA METAINA KARŞI ZAFİYETİ VARDIR
Dünyayı ve içindekileri,İnanoğlu'nun istifadesine sunan yüce ALLAH; dünyanın cazibe ve geçicigüzellikleriyle de insanı imtihan eder. Çok mal vermekle, imtihan eder;hakkından gelip gelemeyeceğini denemek için! Fakr-u zaruret ile imtihan...
VE VAHDET İÇİN: DUA VAKTİ….
Bıçak soksan gölgeme,Sıcacık kanım damlar.Gir de bir bak ülkeme;Başsız başsız adamlar…Ağlayın, su yükselsin!Belki kurtulur gemi.Anne, seccaden gelsin;Bize dua et, emi! (N.F.K. Çile 'den)  Üstad, bu iki dörtlüğü ta; 1944te,yani...
Duyduğumuz her şeyi söylemek zorunda mıyız?
Haber ve bilgi kirliliğinin havada uçuştuğu,çoğu insanların mesnetsiz ve delilsiz konuşmaktan hoşlandığı, dürüst insanlarınyerilip; sahtekârların el üstünde tutulduğu bir süreçten geçmekteyiz! Ancak bende Müslümanlardanım diyen biri...
DÜŞÜNCEDE FIRILDAK OLANLAR
Modernizmdenilen düşünce felsefesinin; insanlığa armağanlarından biridir galibafırıldaklık!... Bu bir cihetiyle de, Makyavelizm'in; modern çağların politikasanatıyla uğraşanlara, nasihatidir (!) aynı zamanda. İtalyan düşünür Makyavel,Hükümet...
ARAFATTA ARİF OLABİLMEK
Arafat dağı, Hacc mevsiminde; vakfeyeduranların, başta kendi nefislerini ve sonrasında da; Rablerinin tekliflerinekayıtsız şartsız teslim olmanın mukaddes mekânıdır… Arafat; öyle mukaddes birmekân ki, orada vakfeye durup ta arif olmadan dönenler;...
İNSANOĞLU NEDEN ÇOKNANKÖRDÜR
 'Şayet insana tarafımızdanbir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alırsak, şüphesiz o ümitsizve nankör biri olacaktır.” (Hud/9)  Birfincan kahvenin, kırk yol hatırını tutan insanoğlu; Kâinatın tek hâkimi ve...
MÜ'MİNLER KARDEŞTİRLER
Mü'minlerinkardeşliğini, yüce ALLAH; hayat kitabımız Kur'an da beyan etmektedir. Bukardeşliğin, nasıl ve ne şekilde olacağını, kural kaide ve ilkelerini de ayrıcabeyan buyurmaktadır!... Tüm insanların, Âdem (a.s) ile Havva'dan...
MÜ'MİNLER KENDİ DIŞINDAKİLERİ SIRDAŞ EDİNEMEZLER
Bu sırdaşlık kuralını, yüce ALLAHkoymakta ve bizi; bize kin ve düşmanlık besleyenlere karşı, özellikleuyarmaktadır!... Çünkü Müslümanın, ister fert isterçoğunluk olarak, Müslümandan başka dostu ve sırdaşı yoktur olamaz… Bu bilinçmuhafaza...
GEREKSİZ MUHALEFET BEYHUDE UĞRAŞTIR
  SaadetAsrından sonra, İslam ümmeti arasında başlayan sürtüşmelerle; çok büyükproblemler yaşandı, çok büyük hadiseler baş gösterdi. Özellikle Melik-i Adudyani ısırıcı Melikler dönemi, Ümmet için çok çetin ve karanlık bir...
ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!
 'ALLAHMeleklerine emreder) O zulmedenleri, onların aynı yoldaki arkadaşlarını veALLAH'TAN başka tapmış oldukları putlarını toplayın. Onlara Cehennemin yolunugösterin. Onları tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekilecekler!...
KALEMİN GÜCÜ
Nun, Kaleme ve eli kalemtutanların yazdıklarına ve yazacaklarına yemin olsun. (Kalem/1)  Kalem;her çağın, her asrın, her devrin kapılarını açan en etkin silahı!... Kalem sahipleri bazen de, kan dökmeden, gözyaşı akıtmadanve acıtmadan;...
İNSAN YETİŞTİRMEK ÜZERİNE!
'Şüphesiz biz ona(insana doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör. (İnsan/3)İnsana, bilmediklerini öğreten ve yarattıkları arasında sadece onu muhatap alanyüce ALLAH; insandan, gönderdiği ilahi öğretilerle, ahlak...
ÇARIĞIN VAR HASO
Eskilerden bir zaman, memleketharapziyan!Ne aşları var, ne işleri; kırsal bir köyde ahali perişan.Gel zaman, git zaman derken; köyün gözü pek Haso 'su,Birkaç banknot buluşturmuş, sanki kasa dolusu?!Bizim Haso, şehirden bir çift çarıkısmarlar,Köyün...
DERTLENME BEN; BOŞUNA ÖLMEM BABA!
04. 08. 2008'deebediyete uğurladığımız, 'Merhum” kardeşimiz; Muhammed Güzel Hoca'nın azizhatırasına! Vefatının dokuzuncu yılında, onu rahmetle, şükranla anar; tüm gönüldostlarının, onu bir kez daha hatırlayıp unutmamaları...
İMTİHAN DÜNYASINDA SERMAYELERİ BUZ OLANLAR
Vede ki: 'O hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen küfretsin.”Çünkü Biz, zalimler için öyle bir ateş hazırlamışızdır ki duvarları kendilerinikuşatmaktadır. Eğer yardım isteseler, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan...
KULLUK VE KURTULUŞ STANDARTLARI
YüceRabbimiz Hicr suresi 99 ayette: 'Rabbine kulluk et, sana yakin (ölüm) gelinceyekadar.” Buyurmakla, Resulullah 'ın şahsında (s.a.v) biz kullarına, ibadettedevamlılığın önem ve özeti beyan edilmektedir bir şekliyle… Kulluk, yani...
HER FESATÇI İNSANLIK YOKSUNUDUR
  'Ey iman edenler! Eğer bir fasık size birhaber getirirse onu (iyice) tahkik edin. (Yoksa) Bilmeyerek (başka) bir kavmesataşır, zarar verir, yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat/ 6) Bu ayet, herne kadar; Beni Mustalik kabilesinin...
ZULÜM TARLASINDA ADALET YEŞERMEZ (II)
 'Birdezulmedenlere (zalimlere) meyletmeyiniz. Sonra size ateş çarpar.” (Hud/113)Demek ki, kim zalimlere yandaşlık eder, onları alkışlar, onların yaptıklarınıhaklı! Görür ve onlarla içli dışlı olursa; işte zalimleri hak ettikleri...
KİMLİK SORUNU
  Herinsan yaratılıştan, masum olarak doğup dünyaya gelir. İnsanın tabi olduğu ırkı,yaşadığı coğrafya, mizacı, mezhebi, meşrebi, tabiiyeti; onun tercihi sonucundameydana gelmiş olan şeyler değildir. Dolayısıyla, insanlar iki zümre...