Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
İLİM MECLİSLERİNDE BULUNMANIN FAYDALARI
 Yaşadığımızçağ; insanların daha çok modern hayata ve nefsi duygulara bağlandığı bir çağhaline gelmiştir. Sözde ilim ve bilim yuvaları olan, çağın mektepleri;yetişmekte olan nesilleri, istikamet ve liyakat sahibi yapmamakta ve olumsuzolarak...
HOŞ GELDİN!
'Eyiman edenler! Oruç sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de farzkılındı. Umulur ki korunursunuz (Takva ehli olursunuz) (Bakara/183) Farz kıldıOrucu, bizden önceki tüm ümmetlere; Rabbimiz/ Bize de farz kıldı ki, kirlerdenazade,...
İNSANOĞLU NEDEN ÇOKNANKÖRDÜR
                                                               'Şayetinsana tarafımızdan...
GURBETTEN SILAYA MEKTUB
1-Gurbet; firakı,acıyı,hasreti husule getirir,Bazen, Sam rüzgârı misali, simaları kavurur!Düşte, hayalde, beklentide ne varsa alır süpürür,Ayrılığın acısını, ancak; gurbeti yaşayanlar bilir!2- Bir name yazalım dedik,gönül dostlarımıza...
ASIL VE ÜSULÜYIKMAYA ÇALIŞAN AKIMLAR
Öncüsü cühela takımından olantoplumların, toplulukların; revan oldukları yolun, güzergâhın sonu çıkmaz sokakolacağı muhakkaktır. Genelde İslam coğrafyasında, özelde ise ülkemizde,Müslümanların ahır ekseriyeti, İslam'ın asıl...
İSLAM'DA ADANMIŞLIK RUHU BEDELSİZ DEĞİLDİR
(Tevhidbilinciyle yaşayıp ve İslam'i ilkelerle hayatlarını güzelleştiren muvvahidlereselam olsun.)Adanmışlıkruhu; yüz yirmi dört bin peygamber'in, Asfiya'nın, Evliya'nın, Hükema'nın,Arifan'nın kutlu yoludur....
DÜNYALIK UĞRUNA RENK DEĞİŞTİRENLER
 Ahsen-itakvim üzere yaratılmış olan insanoğlu; fıtratının gereği olarak, İslam'iistikametten sapmadığı müddetçe, şereflidir, değerlidir!.Fakat İstikamettenuzak, nefsanî istekleri doğrultusunda hareket edip yaşadığı müddetçe...
KAFALARI BOŞLUKTA OLANLARIN ÇIKMAZI?
 Modern dünyanın armağanıdır, nev-zuhur öncükadrosuna; kafalarını boşlukta sallandırmak!... Avrupalılaşmak sevdasınatutulmak, humma hastalığına tutulmaktan daha şiddetli ve ağır etki yaptıçağımızın insanları üzerinde. Eğitim...
AVRUPA ÜLKELERİNDEN FİTNE RÜZGÂRLARI
Yüce Rabbimizin; Yahudi ve Hıristiyanları,dostlar edinmeyin buyruğu; bizi, kâfirlerin dessaslığı ve şeytani tutumlarıhakkında yeterince bilgilendirmektedir. Rabbani düsturları, kale almadığıgünden beridir; İslam coğrafyası kan gölü hali...
HAKKA YÜRÜYÜŞÜN ADIDIR Mİ'RAÇ
  'Bir gece, kendisine ayetlerimizden birkısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarekkıldığımız Mescid-i Aksa' ya götüren ALLAH noksan sıfatlardan münezzehtir; O,gerçekten her şeyi...
AĞLAMAK LAZIMKEN GÜLMEK NEDEN?
İslam ümmeti yine ağlamakta, çocukları yetim, gelinleri dul; babalartoprak altında!Düşman atakta, simsarları çarşı pazarda; taklitçiler ise, yalandanmersiyeler uydurmakta!Ah ki, ne ah, uyan ey ümmet, yattığın bunca yıl yetmedi mi sana; halauyursun!Hataya...
MÜ'MİNLER KENDİDIŞINDAKİLERİ SIRDAŞ EDİNEMEZLER
Bu sırdaşlık kuralını, yüce ALLAHkoymakta ve bizi; bize kin ve düşmanlık besleyenlere karşı, özellikleuyarmaktadır!... Çünkü Müslümanın, ister fert isterçoğunluk olarak, Müslümandan başka dostu ve sırdaşı yoktur olamaz… Bu bilinçmuhafaza...
KEVNİ AYETLERİ TEFEKKÜR ETMEK
Hayat rehberimizKur'an-i Kerim, Kevni ayetler üzerinde düşünen Mü'minleri şöyle resmetmektedir:'Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelipgidişinde, selim akıl sahipleri için gerçekten açık,...
HZ. MUHHAMMED (S.A.V)'İ ANLAMAK ADINA
  (VeladetiNebi'nin aziz hatırası önünde kemal-i hürmetle eğilir ve ümmet'inin onuyeniden, anarken anlamayı, anlarken de sünnetini yaşamayı kendisine şiaredinmesini temenni ederim.) Hoş geldin ey karanlıkları yırtıp, dünyayı...
AHDE VEFA (I)
Ahde vefa; İmanın lezzetini tatmış, hakkın yanında yer alan, Adalet-iİlahi'nin gereklerine tam bir teslimiyetle tabi olan Mü'minlerin şiarıdır.Başta Müslümanlar olarak, tüm dünya insanlığı; ahde vefa konusunda; Hz.Peygamber (s.a.v)...
Rahmet İklimi: 'Üç Aylar'
Hoş geldin, Rahmet iklimi, üçaylar! Siz olmadan, yaşamda kış ve zemheri var!  Şaban Rabbim 'in, Receb benim,Ramazan Ümmetimin ayıdır diye, buyurdu Ahmed-i (s.a.v) Muhtar…  Evet, bizi bir kez daha, üçayların manevi iklimiyle,...
Geçmişten Ders Çıkaramayanlar Geleceği İnşa Edemezler
  Hz. Ali (k.v) Efendimize: 'Sizdenöncekilerin (İlk üç Halifeyi kastederek) dönemlerinde, bu kadar ihtilaf vekargaşalar olmadı; neden senin döneminde bu kadar ihtilaflar ve karışıklıklarbaş gösterdi, diye sorduklarında? İlim...
Müslüman Kimliğinin Muhafaza Edilmesi
İnsanları ALLAH'A Davet eden, Salih Amelişleyen ve 'Ben şüphesiz Müslümanlardanım” diyen kimseden daha güzel sözlü kimolabilir?”” (Fussilet/33)  Yaşadığımız çağda, modern hurafecilerin;insanların İnanç ve hayatlarını...
Bizi Yeryüzünün Şahidlerinden Yaz Allahım!
'Rabbimiz! İndirdiğine inandıkve Peygamberin 'e tabi olduk, uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerinitasdik eden) şahidlerden yaz.” (Al-i İmran/ 53)Sana inandık ALLAH'IM! sanagüvendik, senin gönderdiğin tüm Mürselat-ı...
Zulüm Karanlık Bir Zihniyettir Asla Değişmez
  'HaniLokman (a.s) oğluna şöyle öğüt vermişti: 'Yavrucuğum! Sakın ALLAH'A şirk koşma,doğrusu şirk en büyük zulümdür.” (Lokman/13) Demek ki, en büyük zulüm; ALLAH'Aşirk koşmak ve onun indirdiği kanunlara rağmen,...
Sorumsuz İnsanlar Sorunlu Nesiller Yetiştirir
'Sizden öncekileri yolunu karış karış,kulaç kulaç takip edeceksiniz. Hatta (onlar) keller deliğine girseler bilesizde oraya gireceksiniz…” (Buhari)  Bir toplum düşünün ki, insanları sorumsuz,nesilleri kuralsız yaşamaktalar! Bir...
Gereksiz Muhalefet Beyhude Uğraştır
  SaadetAsrından sonra, İslam ümmeti arasında başlayan sürtüşmelerle; çok büyükproblemler yaşandı, çok büyük hadiseler baş gösterdi. Özellikle Melik-i Adudyani ısırıcı Melikler dönemi, Ümmet için çok çetin ve karanlık bir...
Her Zorlukla Beraber Bir Kolaylık Vardır
'Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır.Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır.” (el-İNŞİRAH/5,6)  İslamtarihinin Mekke dönemine baktığımızda, o gün, Hz. Muhammed (s.a.v)'in getirmişolduğu Tevhid inancına...
Tefecilik Toplumsal Bir Virüstür
'Ebedirehberimiz Kur'an: 'Ey İman edenler! Eğer mü'minler iseniz, ALLAH'TAN korkun,faizden arta kalanı da bırakın.” Şayet yapmaz (faizi bırakmaz) sanız, bilin ki,ALLAH ve O'nun Resulü size karşı harp ilan edecektir....