Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
KULLUK VE KURTULUŞ STANDARTLARI
YüceRabbimiz Hicr suresi 99 ayette: 'Rabbine kulluk et, sana yakin (ölüm) gelinceyekadar.” Buyurmakla, Resulullah 'ın şahsında (s.a.v) biz kullarına, ibadettedevamlılığın önem ve özeti beyan edilmektedir bir şekliyle… Kulluk, yani...
HER FESATÇI İNSANLIK YOKSUNUDUR
  'Ey iman edenler! Eğer bir fasık size birhaber getirirse onu (iyice) tahkik edin. (Yoksa) Bilmeyerek (başka) bir kavmesataşır, zarar verir, yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat/ 6) Bu ayet, herne kadar; Beni Mustalik kabilesinin...
ZULÜM TARLASINDA ADALET YEŞERMEZ (II)
 'Birdezulmedenlere (zalimlere) meyletmeyiniz. Sonra size ateş çarpar.” (Hud/113)Demek ki, kim zalimlere yandaşlık eder, onları alkışlar, onların yaptıklarınıhaklı! Görür ve onlarla içli dışlı olursa; işte zalimleri hak ettikleri...
KİMLİK SORUNU
  Herinsan yaratılıştan, masum olarak doğup dünyaya gelir. İnsanın tabi olduğu ırkı,yaşadığı coğrafya, mizacı, mezhebi, meşrebi, tabiiyeti; onun tercihi sonucundameydana gelmiş olan şeyler değildir. Dolayısıyla, insanlar iki zümre...
ZULÜM TARLASINDA ADALET YEŞERMEZ (I)
 'Zalimlerinyaptıklarından ALLAH'IN haberdar olmadığını sanma. O kendilerini öyle bir güneerteliyor ki, o (gün) gözler (şaşkınlıkla) belirip kalacaktır. Hepsi debaşlarını dikerek koşacaklar, gözleri kendilerine bile dönüp...
NE İŞLERLE MEŞGULUZ?
Son bir asırdır, Müslümanlar imamesi kopmuş tespih tanelerimisali; dört bir yana saçılmış ve bir araya gelme yetilerini kaybetmişlerdir.Birçok eksikliklere rağmen, Osmanlı Devlet sisteminde, her kavim ve etnikgruptan insanların hürriyet içerisinde...
BU DA TAŞRALI ÂDEM'İN ŞEHİRE HİCRETİ
 TaşralıÂdem, bir köylü çocuğuydu. Yıllarca köyde, kardeşleri ve pederiyle beraber;hayvancılık ve kısmi ziraat işleriyle hayatını idame etmeye çalıştı. Âdem,köyde ilkokulu zar zor okumuş, beşinci sınıf diplomasını aldıktan...
KEÇİ MANTIĞI VEYA BAŞA GELENLERDEN DERS ÇIKARMAK
  BizimSiverek taraflarının kırsal kesimlerinde meşhur sözdür; Keçi gizlice tekeylebuluşur, fakat aşikar olarak doğum yapar ve her defasında da; bir daha tekeylebuluşmamaya ant içer!.. Bir kısım insanlar da, tıpkı keçinin yaptığı...
ASRIN FELAKETLERİ ZİNA VE BİNA (DÜNYEVİLEŞME)
  'Zinaya yaklaşmayın, çünkü o şüphesiz birhayâsızlıktır, kötü bir yoldur.” (İsra/32) Yüce Rabbimizin bizi, kendisiyleŞerefyab ettiği, aziz İslam dini; Zina konusunda çok hassas davranmış, namusmefhumunu, nikâh akdi...
YALAN YERE YEMİN ETME HASTALIĞI
ALLAH,sizi yeminlerinizde bilmeyerek ettiğiniz herhangi bir kasıt olmadan, kanaategöre yanlış yere yapılan yeminden sorumlu tutmaz. Fakat kalbinizin kazandığıyalan yere yapılan yeminden sorumlu tutar. ALLAH çok bağışlayıcıdır. ÇokHalimdir....
ASRIN BÜYÜK FELAKETLERİ: 'FAİZ VE KUMAR'
 'Şayet(faiz hakkında söylenenleri) yapmazsanız, ALLAH ve Resulü tarafından(faizcilere karşı) açılan savaştan haberiniz olsun. Eğer tevbe edipvazgeçerseniz, sermayeniz (anaparanız) sizindir; ne haksızlık etmiş ne de haksızlığauğramış...
GURBETTE GEÇEN BİR ÇEYREK ASIR ÖMÜR
 Asırlaröncesinden başlayan bir neslin, bir göçün hikayesi!...Irak üzerinden, Türkiye topraklarına doğru başlayan yolculuk… Suni sınırların,Ümmet coğrafyasını parsellediği günden sonra; Türkiye sınır hattının öbürtarafında...
BİZİ ŞAHİDLERDEN YAZ ALLAHIM
'Rabbimiz! İndirdiğine inandıkve Peygamberin 'e tabi olduk, uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerinitasdik eden) şahidlerden yaz.” (Al-i İmran/ 53)Sana inandık ALLAH'IM! sanagüvendik, senin gönderdiğin tüm Mürselat-ı...
İSLAM COĞRAFYASINDA EMPERYALİST GÜÇLERİN ŞEYTANİ OYUNLARI
 'Bir Mü'minhakkında ne ahit tanırlar ne de antlaşma. Çünkü onlar saldırganların takendileridir.” (Tevbe/10) Evet, onlar (inkârcılar güruhu) asla ve kataverdikleri sözlerinde sebat edip durmazlar. Çünkü, timsah gibi sinsi,...
YARIN BAYRAM NERDE BENİM BABAM
  İslamdininde, Müslümanların iki bayramdan gayrı her hangi bir bayramları yoktur.Modernizmin kıskacında can çekişen dünyada; Firavunların bollaştığı ve sunibayramların çoğaldığı günümüzde, insanların icadı olan bir sürü...
TEVBE VE ARAYIŞLA GELEN KURTULUŞ
  'Eyİman edenler! Hepiniz ALLAH'A Tevbe edin ki korktuğunuzdan emin, umduğunuzanail olasınız.” (Nur/31) 'Rabbinizden mağfiret isteyin, sonra (ihlas ile) O'naTevbe edin-dönün.” (Hud/3) 'Ey İman edenler! Tam...
KIYMET GECESİ OLSUN KADİR GECEMİZ!
Kadir  gecesi; şaşkın  olan  beşeriyetin hidayet  bulması,  yönünü kayıp  etmiş  olanların istikamet  bulması,  fıtrata zalimane  müdahale  edenlerin, çöküşüdür!......
KIYMET GECESİ OLSUN KADİR GECEMİZ!
Kadir  gecesi; şaşkın  olan  beşeriyetin hidayet  bulması,  yönünü kayıp  etmiş  olanların istikamet  bulması,  fıtrata zalimane  müdahale  edenlerin, çöküşüdür!... Kadir gecesi; kainat okulunda öğrenci olan Mü'minlerin,kainattaki...
ESKİMEZ RAMAZANLARDAN HAFIZAMIZDA KALANLAR
  'Bu ayda nazil oldu Hz. Kur'an/ Bu ayda açılırebvabı cinan. Bu ayda kapanır ebvabı niran/ şevk ile diyelim ALLAHÜ EKBER!Beyitleri o günlerde; Ahmet Cemil Başaranoğlu ve Mahmut Küçükyılmazhocalarımızla birlikte, Ramazan-ı...
RAMAZAN MEKTEBİNDE İ'TİKAF VAKTİ
  Kimbenden sonra terk edilmiş sünnetimden bir sünnet ihya ederse, ona, insanların osünnetle amel etmesinin ecri kadar ecir verilir. (İbn-i Mace)  Terkedilmiş olan sünnetlerin ihyasında, Efendimiz (s.a.v)'in; o sünnetleri ihyaedenlere...
İLAHİ ENTE MEKSUDİ VE RIDA-EKE METLUBİ
Konu başlığı olarak seçtiğimcümlelerin, Şahı Nakşibendi Muhammed Bahaeddin (k.s)'e izafe edilmektedir.Manası ise: 'ALLAHIM! Benim tek maksadım sensin ve aradığım senin rızandır.”Rivayete göre Hac kafilesi Buhara'dan Mekke'ye...
İYİLERLE OTURUP KALKMANIN FAYDALARI
 İnsanoğlu,fıtrat gereği kiminle ünsiyet ve yakınlık içerisinde olursa; o derece de okimselere yakın olur. Öyle ki, yakınlık içerisinde bulunduğu insanlar eğer iyikimseler ise, o da onların etkisiyle kendine çeki düzen verir ve iyi...
NURSUZ MÜNEVVERLERİN KARANLIK HESAPLARI
Âdem (a.s)'den sonra yeryüzünde çoğalan insan nesli, çağların hemen herdöneminde; toplu halde yaşayabilmek için, şehirler, medeniyetler ve idarimekanizmalar kurdukları herkesçe bilinen gerçeklerdir. İnsanlar, idare edenlerile idare olunanlar...
TATLI DİL VE KUSURLARI BAĞIŞLAMAK
  Tatlıbir dil, birçok yerde, neticeye kavuşması umulmayan meselelerin çözümündeetkili olduğu,görülmüş, duyulmuş ve şahit olunmuş bir gerçektir. Onun için,tatlı bir dil yılanı deliğinden çıkarır denilmiştir. Tatlı dil ve samimi...