Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
Dünden Bugüne Basın (2)
'ALLAH ve Resul'üne gıyaben yardım edenbirisini görmek istiyorsanız, Umeyr'e bakın!” (İbn-i Sa'd'ın tabakatında veBuhari de) geçen bu hadisi şerif; bize menfi ve müspet basını tanıtmaktadır.  Dünolduğu gibi, günümüzde...
İslam Öncesi ve İslam Döneminde Basın (1)
Ebu Hüreyre (r.a)'den Hz. Peygamber (s.a.v): 'Şair sınıfının söylediğisözlerin en doğru olanı Lebid'in: 'ALLAH dışındaki her şey batıl/Her nimet demutlaka yok olucudur, sözüdür.”Bilindiği gibi, basın; günümüzün...
Müslümanlar Neden Bu Hale Galdiler?
Zalimlere meyil etmeyin, sonra ateşleri size dokunur!..İslam'i hükümlerin amir olduğu dönemlerde, Müslümanlar; ALLAH'INayetlerine ve Resulü (s.a.v)'nün sünnetine göre hayatlarını dizayn ederlerdi.Her hangi bir konuda bir müşkülatları...
Fikirleri bozuk olanların zikirlerine kanmayınız
Yaşadığımızülkede,  1990'lardan bu güne; özellikle üniversitelerde,sözde yüksel tahsil görmüş bazı çevrelerden bir güruhun, maksatlı ve gayelerleMüslümanların inanlarıyla uğraştıkları bilinen bir gerçektir. Söz konusugüruhun,...
Yakın tarih'ten bir levha
 'Sizlerle paylaşacağım şu bilgiler; 1957yılında DP.'den Muş Milletvekili olarak Meclise giren ve 27 Mayıs 1960 Askeridarbeden sonra yassı adaya sürülen Giyaseddin Emre'nin notlarından alınmıştır…Tarihte neler yaşanmış...
İletişim çağında iletişimsizlik
Bunasıl olur demeden önce, hızla artış gösteren insan nüfusunun ve hayata girenteknolojinin; insanları kurbiyete sevk etmesi gerekirken, aksine nasıl dabirbirinden uzak hale getirdiğine bir bakmamız lazım. En yakın dost olanlarınbile, dostlarından...
Meclislerde konuşma adabı
Modernzamanların, modern nesli genellikle, daha çok fizik berisi,yani madde eksenlidüşündüğü için; neyi nasıl, nerde ve ne zaman konuşacağını bilmiyordur çoğukere!... Bundan ötürüdür belki, birçok yaşlı insanımız, bazı çevrelerdensaygısızlık...
İslam aleminin dağınıklığı ve sebebleri
'Yüce Rabbimizin,dünyayı tarif eden şu yüce buyruğuna, iyice kulak verelim: 'İnsanlara kadınlar,oğullar, yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinlerkabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler süslü...
Başımıza gelenler yaptıklarımızın karşılığıdır
İslam coğrafyasında, Hilafet 'inilga olunmasından bu güne; Ümmet, birbirini boğazlamaktadır. Emperyalistgüçler, dün, İslam coğrafyasında silah ve savaşlarla, sayısız haçlıseferleriyle başaramadıklarını; içerden ve dışarıdan...