Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
FÜTÜVVET VEYA DİĞERKÂMLIK
Farsça 'da sıfat olan, ve başkalarını düşünmek anlamında kullanılan diğerkâmlık; aslıda, İslam'da Fütüvvet diye tabir olunanın karşılığıdır! Yani diğerkâmlık veya Fütüvvet denildiğinde, aslında 'genel olarak başkalarını...
BESMELESİZ HER İŞ BETER'DİR
Hayat rehberimiz Kur'an'ı Kerim; ALLAH'IN adıyla başlamakta,insan ile bitmektedir. Bu, önümüze Ulûhiyet ve Ubudiyet; yani, ALLAH kulilişkisini çıkarmaktadır ki, ALLAH'IN muhatap kıldığı tek varlığın insan olduğugerçeğini...
ÖLÜM VARDIR UNUTMA HA
Genellikle erkeklerde ortaya çıkan ve çok sık görülen cinsel problemler, ilişkilerdeki ilişkinin zayıflamasına sebep olabilir. Hatta cinsel sorunların erektil disfonksiyona yol açtığı durumlarda ise cinsel yaşam tamamen son bulabilir. ...
SÖYLEDİKLERİMİZİ ÖNCE KENDİMİZ YAPMALIYIZ!
Birileri vicdandan,merhametten mi bahsediyor? O halde önce, kendileri vicdan sahibi olmalılar! Başkalarına acımalı, hak hukuk bilmeli,gözetmeli ve diğer insanların haklarına tevessül ve tecavüz etmemeli. Ağlatmak 'istiyorsanız önce siz...
MEVLA GÖRELİM NEYLER NEYLERSE GÜZEL EYLER
Hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler. Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler; neylerse güzel eyler.” (İbrahim Hakkı Erzurum-i)                     ...
AĞLAYANLAR VERKEN GÜLMEK YAKIŞIR MI?
                               Kudüs'ün fatihi Selâhaddin-i Eyyubi'nin kırk yıl tebessüm...
MODERN DÜNYADA MUHACİR OLMAK
                     Muhacir; bir yerden başka bir yere göç manasına gelen hicret eden kimse olarak, tarif olunsa da; gerçek muhacir, Allah rızasını...
OYNATANLAR VE OYNAYANLAR
 Hala o oyunun oynanıp oynanmadığını bilmiyorum tabi. İlkokulu okuduğumuz yıllarda; beden eğitimi dersinde 'DEV CÜCE” diye bir oyun şekli vardı! Oyunun kuralı şöyleydi: 'Öğretmenimiz söz konusu oyunu sınıfta oynatırdı....
MODERN ÇAĞDA İNSANI/İNSANLIĞI ERİTEN ETKENLER
İslam öncesi dönemin, Cahiliyye devri diye isimlendirildiğini bilmeyen yoktur her halde. O kadar Cahiliyye bir devir idi ki, insanlar kendi elleriyle yontukları taştan, tunçtan ve tahtadan putlara tapıyor ve başları sıkıştığında medet umuyorlardı....
YEMEK VE EĞLENMEK İÇİN YAŞAYANLAR
'Ey Peygamber! Onları kendi hallerine bırak, yesinler, eğlensinler. Boş ümitleri onları oyalayıp dursun, onlar yakında ne olduğunu bileceklerdir.” (Hicr/3) Modernleşme (!) kisvesi adı altında, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemeyekalkışan...
SEVGİYİ İSRAF ETMEK NEDAMET GETİRİR
Bir Müslüman için; ÖnceALLAH, sonra Resulü (s.a.v)'ne karşı olan sevgide sınır yoktur… Bunun dışındakitüm sevgilerin, ölçülü ve kayıtlı olması gerekmektedir! Aksi halde, gereksiz vehak edilmeyen aşırı bağlılık ve sevgiler;...
HİZİPÇİLİK ÜZERİNE
 'Ey İman Edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Al-i İmran/102) Davası gayesi ve hedefi bu olanlara Selam olsun!                                    ...
RAHMET OKUMA MESELESİ
Öyle garip bir devirde ve öyle garip bir toplum içerisinde yaşıyoruz ki, İslam'ın Akaid ilmi konusunda malumat sahibi olmayan bir kısım 'medyatik” çevrelerin; her deliğe parmaklarını, pardon burunlarını sokmaları akıllara zarar...
İNSANIN KORKUYLA İMTİHANI
'Muhakkak sizi biraz korku ve açlık ve biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden noksanlık/azaltma ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele.” (Bakara/155) Sizi biraz korkuyla sınayacağız diye buyuruyor yüce Rabbimiz! Korku… Endişe…...
ÇAĞDAŞ FİRAVUNLAR
Risalet ve Nübüvvet döneminde, Tevhid mücadelesini sürdüren Peygamberleri tasdik edenler olduğu gibi, onları yalanlayan, onlara işkence eden, onlara karşı insanları tahrik edip ayaklandıran inkârcılar da hep var olmuşlardır. Musa (a.s)'nın...
HUZURU YANLIŞ ADRESTE ARAMANIN SONUCU
Huzur, refah, esenlik, rahatlık gibi kavramlar; bazı noktalarda farklı manalar içerseler de, aslında birçok yerde aynı manayı ifade ederler. Veya insanlar, bu kavramlardan her hangi birini telaffuz ettiklerinde, aynı maksadı kastederek söylerler....
ALLAH KATINDA TEK DİN İSLAM'DIR
'Kim, İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din, hayat düzeni ve sistem)asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran/85)  'İnne-d-dine indellahil İslam” Allah katında...
MODERN ÇAĞIN CENDERESİNDE ERİYENLER
İlk çağlarda yaşayan insanların çoğu, yaşadıkları çevrenin örf, adet ve geleneklerine; sıkı sıkıya bağlı idiler. Onlardaki bu bağlılığın, makul ve makbul olup olmadığını söylemiyoruz, bu ayrı bir konu ve tartışılabilir. Fakat...
İKİ ARADA BİR DEREDE KALMAK
İki arada bir derede kalmanın diğer adı, kararsızlık, belirsizlik, istikrarsızlık ve tutunamamaktır! Arapçada Müzebzebin veya Araf'ta kalanlar!... Bidayeti güzel, vüsatı normal ve nihayeti berbat olan; nice insana/insanlara tanıklık etti...
HER NİMETTEN SORGUYA ÇEKİLECEĞİZ
Dünya ahiretin tarlasıdır, Nebevi mesaj; burada hangi ameli işlersek (ister hayır ister se şer osun) işleyelim, ahirette onun karşılığını bulup ve mutlaka sorguya çekileceğimizi bize hatırlatmaktadır… Maldan, candan, gençlikten, boş vakitten,...
TEDAVİSİ ZOR OLAN HASTALIK: “TAKLİTÇİLİK”
Taklitçilik hastalığının, Batı'dan İslam coğrafyasına ithal edildiği günden bu güne; bu kadim coğrafyalarda yaşayan insanların çoğu İzzetinikaybedip,onun yerine zillet kisvesini giymeye mahkûm hale geldiler. İrili ufaklı devlet ve...
BİR YILDIZ DAHA KAYDI GÖK KUBBEMİZDEN
Masmavi olan şu gök kubbemizin, milyonlarca yıldızla nakış nakış işlenmiş olması ve her bir yıldızın diğerine gıpta etmekte olması cezb etmektedir insanı!... İçlerindenöyle parlakyıldızlar vardır ki, onların güzelliği ise, apayrı...
YERYÜZÜNÜN ISLAHI ADALETİN KAİM OLMASINA BAĞLIDIR
Adaletin olmadığı yerde/yerlerde, zulüm devreye girer ve insanlar birbirlerinin kurdu haline gelmeye başlarlar! Dolayısıyla insanların arasında, acıma ve merhamet duygusu günden güne kaybolmaya tutunca, ayrılıklar ve tefrika her yeri ifsat eder....
FİTNE KATİLDEN DAHA BÜYÜKTÜR
'Hem onlara: 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın” denildiğinde:'Biz ancak ıslah edicileriz” derler. İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, fakat farkına varmazlar. (Bakara/ 11,12) Evet, bu ayetler, içleri ile dışları...