Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
ŞUBAT AYI GELDİĞİNDE DAHA ÇOK ŞEHİDLERİ HATIRLARIM(II)
Şehid Metin Yüksel.'Allah yolunda öldürülenlere ölü demememizi emir buyuran yüce Rabbimiz, onların aslında bizim bilemeyeceğimiz bir şekilde diri olup rızıklandırıldıklarını haber vermektedir. Şehid; yani Şahid! Yani, İslam davasındaki...
ŞUBAT AYI GELDİĞİNDE DAHA ÇOK ŞEHİDLERİ HATIRLARIM (I)
                     'Allah yolunda öldürülenlere (sakın) ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz bilmez hissedemezsiniz.” (Bakara/ 154)                     ...
SOKAKLARI İŞGAL EDEN KURAL TANIMAZ DÜĞÜN MERASİMLERİ”
                                  İslam dini, insan neslinin devamı için; nikâh akdiyle evlenmeyi mubah kılmış ve evlenmeden önce yapılacak olan hazırlıklar için,...
YAŞASIN (!) BİZİM ENGELLER
                                           ...
DERTLİ OLMAK ZORUNDA MIYIZ?
                    'De ki: Eğer b abalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, Hısım-akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz...
HASSASİYETLERİMİZİ NASIL KAYBETTİK?
               Modern çağın felaketlerinden biriside, Müslümanlardan bir kısmının; dini hassasiyetlerini kaybettikleri olayıdır… Yıllar önce, namahrem ortamve mekanlarda erkeklerle bulunmaktan içtinap...
ÇEÇENİSTANI HATIRLAMAK
                         Bundan tam yirmi sekiz yol önce, Çeçenistan; Rus moskofuna karşı vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinin meyvesini almış ve seçimlere gitmişti!...
DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ VEYA DÜŞÜNMEK
'Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün gidip gelişinde elbette aklıselim sahipleri için ibret verici deliller vardır.” (Al-i İmran/190) Ve devamı olan ayetlerde; yüce rabbimiz bize, hakikati tefekkür eden yani düşünen...
HÜZÜN VE KEDERİ YUDUMLAYABİLMEK
Hüzün ve keder, insan da iz bırakan; onu sıkan, sabrın son noktasına zorlayan iki önemli etken!...Rabbimiz, hayır olarak gördüğümüz birçok şeyin içinde şer, şer gördüğümüz birçok şeyin için de hayrı gizlemiştir. Bu hakikati kavrayabilmenin...
GÜNAHLARIN SIRADANLAŞTIĞI ÇAĞ
                                           ...
UYUŞTURMA VE UYUTMA TAKTİKLERİ
'Uyuşturulan toplumlar, ruhsuz iskeletler gibidirler.”                             Sömürgeci güçlerin taktiklerinden...
DÜNYALIK UĞRUNA RENK DEĞİŞTİRENLER
Ahsen-i takvim üzere yaratılmış olan insanoğlu; fıtratının gereği olarak, İslam'i istikametten sapmadığı müddetçe, şereflidir, değerlidir!.Fakat İstikametten uzak, nefsanî istekleri doğrultusunda hareket edip yaşadığı müddetçe...
DÜNYALIK UĞRUNA RENK DEĞİŞTİRENLER
Ahsen-i takvim üzere yaratılmış olan insanoğlu; fıtratının gereği olarak, İslam'i istikametten sapmadığı müddetçe, şereflidir, değerlidir!.Fakat İstikametten uzak, nefsanî istekleri doğrultusunda hareket edip yaşadığı müddetçe...
GEÇMİŞİN MUHASEBESİNE BİR YOLCULUK
                          Saatlerimizdurmadan tik, tikdurmadan hep işlemiş, günler hız kesmeden yoluna devam; ardından da aylar…...
GEL EY…
Gel ey çocukluğum, oyuncaklarım, oyunlarım; oyun arkadaşlarım! Saklambaç, sobe, kör ebe ve mendil kapmacalar. Gel ey ilkokulum, oturduğum eskimiş tahta sıralar, ısınmaya çalıştığım tezek sobası; buz kesilen beton zeminler! Gel ey sınıf...
İYİLERLE OTURUP KALKMANIN FAYDALARI
İnsanoğlu, fıtrat gereği kiminle ünsiyet ve yakınlık içerisinde olursa; o derece de o kimselere yakın olur. Öyle ki, yakınlık içerisinde bulunduğu insanlar eğer iyi kimseler ise, o da onların etkisiyle kendine çeki düzen verir ve iyi olmaya...
HAKKI DUYUP İCABET ETMEMEK?
                        İslam âlemi, bir taraftan savaş ve katliamlarla çalkalanırken; ümmetin yetiştirmiş oldukları çocukları ise...
SOKAKLARDA NABIZ NE DURUMDA?
                               Merak buyurmayın, entel elit ve etik (!) takımlarımız, sokakları başı...
İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER!
                                                     ...
KEŞKE DEME ANI GELMEDEN
                                   İnsanoğlunun zaaflarından biriside, yaşamının...
KISTASSIZLARIN YANILGILARI
                           Aslında insan ağzıyla konuşur değil mi? Evet,sadece ağızla! Konuşmanındiğer adı olan kıstassızlığın yanılgısı, sahibini hem yoldan hem de vicdandan...
İSTİKAMET Mİ KERAMET Mİ?
                    Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: korkmayın, üzülmeyin, size...
YAPMADIKLARI ŞEYLERİ KONUŞANLAR
                            Önce kendimizden, kendi ailemizden ve yakınlarımızdan başlayalım isterseniz. Eleştiri...
BEDEN SARAYININ SULTANI OLARAK: “KALBİMİZ”
Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla (zikirle) huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla (zikir etmekle) huzur bulur. (Ra'd/28)                                      ...