Nusret Yılmaz
Nusret Yılmaz
Yazarın Makaleleri
AH ÇOCUKLUĞUM
Ah Çocukluğum,ah masum çocukluğum; Ne çabuk da kayboldun, kurban olduğum.Hani, mevsimlerden bahar idi, rüzgâr eserdi; güney doğudan,Yüzlerce ekleme ipli, uçurtmamı uçurtmuştum gökyüzüne.Seslenirdi aniden ablam! N….. dedim! Azarlardı ki,haydi...
KINAYICILARIN KINANMASINDAN KORMAMAK
  İslam'ın,evrensel ve cihan şümul bir hayat nizamı olduğuna inananlar, yollarınaçıkabilecek her türlü engel ve barikatları telafi etmekle mükelleftirler… Zira,insanlık tarihi boyunca; sorumluluk bilincini kuşananların, hiçbir...
KENDİMİZİ SORGULAYABİLMEK
'Nefislerimizin azgın istek ve arzularından Allah'a sığınırız.”Yaşadığımız modern dünyada,çağınolumsuzluklarına kendilerini kaptıran insanlar; oto kontrollerini kaybettiklerigünden bu yana, toplumsal buhranlarının ardı arkası...
DAVAYA ADAM KAZANDIRMAK USULÜ
Davamız: 'Tüm insanlığın, hakkın davasıylatanışıp buluşması ve kurtulmasını temenni etme davasıdır.”Bir adama, çok af buyurun; alçak herif derseniz, o adama hakaret etmişolursunuz ve daha işe başlamadan adamı kaybetmiş olursunuz…...
HIRS VE DOYUMSUZLUK İNSANI ESFEL EDER
Hırs veya başka bir tabirle doyumsuzluk(tamahkârlık); insanın beden ve gönül sarayını tahrip eden iki tane amansızmanevi hastalıktır… Bu hastalığın bulaştığı insanların; merhamet ve acımaduyguları körelir. Vadiler dolusu mal ve servet,...
KLAVYE SOFİLİĞİ?
  Sofilik; saf, duru,takvave marifet ehli olan müminlerin zirve makamı! Fıkh-ı zahir ile fıkh-ıBatın'ın adap ve usulleriyle amel edip, tezkiye-i nefisten sonra; seyr-u sülukedebilmenin kısaca adıdır Sofilik! Şah-ı Nakşibendi Muhammed...
MÜMİNLER KİMLERİ DOST VE SIRDAŞ EDİNEMEZLER?
  Mümin,Allah'ın ve Resulünün davetine; kayıtsız şartsız, âmâsız, lakinsiz, fakatsız,hiçbir ön yargıya kapılmadan,mazeret uydurmaktan kaçınan; icabetle iman eden veşartlar ne olursa olsun, İmanına leke sürmeden, sebat eden...
ÇOBANIN EKMEK TORBASIYLA UĞRAŞMAK
  Dostlarını kendilerinden uzaklaştırıp,düşmanlarını yakınlaştıranlar; düşmanlarının ihanetine, dostlarının dadüşmanlığına uğramaktan başka şansları var mıdır?… Dünyevi makam ve mevkilerielde ettikten sonra, insanları...
GÖNÜLLER ÜLKESİNİ FETH EDEBİLMEK
Kâinatın mayası, sevgi ile muhabbet/ İnsaniçin sevgidir, cihanda en ali devlet!Bedbahtlığın büyüğü, toprağa nefret ile kin ekmek/ Ve oturup mahsulün iyisinibeklemek! (N.Y)   Gönüllerifeth etmeyi başaramayanlar, tüm dünyayı feth etseler...
MENFAAT UĞRUNA AYIYA DAYI DİYENLER
 Kadim medeniyetimizin edebiyatında;atasözleri, deyimler, fıkra ve vecizeler gibi az kelamla çok mana ifade edenkavramlarımız vardır. Misal olarak, atasözü diye lügatlarımıza girmiş bulunanbirçok sözün, aslında atasözü değil de; hata...
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
'Umarız verilen tümçabalar, suyun üzerine yazılan yazılar gibi olmayacaktır.” (N.Y)    <<… Sizin kadınlar üzerinde hakkınızolduğu gibi, onların sizin üzerinizde hakları vardır.>> (Vedahutbesinden) <<Muhammed'in...
CAYDIRICI OLMAYAN CEZALAR SUÇLULARIN CESARETİNİ ARTIRIR
   Zina 'nın,Kumarın, serbestolduğu; içkifabrikalarının boy boy arzı endam ettiği,uyuşturucumüptelalığının ilkokulçağındaki çocukları kadrajına aldığı bir zamanda yaşamaktayız! Kişininbaldızıyla, yeğeniyle aşk...
EY CEMRE BİR KERE DE İNSANLIĞA DÜŞ
Ey Cemre!Bir kere de insana, insanlığa düş…Düş ki, insan ısınsın, insanlık ısınsın, donmaya yüz tutmuş şu gönüliklimlerimize bahar gelsin!Ey cemre! Toprağa düşmeden önce, insana düş, bize düş; bizi ısıt.Öyle bir ısıt ki, merhametini...
BAŞIMIZA GELENLER YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞIDIR
İslam coğrafyasında, Hilafet 'in ilga olunmasından bu güne;Ümmet, birbirini boğazlamaktadır. Emperyalist güçler, dün, İslam coğrafyasındasilah ve savaşlarla, sayısız haçlı seferleriyle başaramadıklarını; içerden vedışarıdan...
MÜSLÜMANIN HAKSIZLIK KARŞISINDA TUTUMU NASIL OLMALIDIR?
Muhbir-i sadık, ilim ve anlayış Rehberi Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimiz:'Haksızlık karşısında susanın dilsiz şeytan olduğunu, beyan buyurması;Ümmetine, şartlar ne olursa olsun, haksızlık ve zulüm karşısında asla suskunolmamalarını...
AVRUPA'NIN ŞİDDETE OLAN AŞKI?
'Avrupauygar değildir! Avrupa; birkaç yüzyıllık bir yıldızı olan hunhar, barbarkavimlerin birleşmesiyle oluşmuş sömürgeci katiller ordusudur.” (Prof. OktaySİNANOĞLU)  'ŞiddetAvrupa'nın tanrısıdır.” Diyor Cemil Meriç…...
KALEMİN GÜCÜ
Nun, Kaleme ve eli kalem tutanların yazdıklarına veyazacaklarına yemin olsun. (Kalem/1)Kalem; her çağın, her asrın, her devrin kapılarını açan enetkin silahı!... Kalem sahipleri bazen de, kan dökmeden, gözyaşı akıtmadan veacıtmadan; yaşadıkları...
BATI EMPERYALİZMİ VE ŞEYTANİ TAKTİKLERİ
  Emperyalisthaçlıların, dünyaya sunmuş olduğu Uluslararasıhukukmuş, antlaşmaymış, kurallarmış, İnsan haklarıymış, demokrasiymiş (yerindibine batsın demokrasi denilen putları, zaten hiç sevmedim) şunlarmışbunlarmış; hepsi birer...
NEMRUD'UN ATEŞİNE ODUN TAŞIYAN KATIRLAR
  'Allah kendisine mülk/saltanat verdi diye(şımarıp), Rabbi hakkında İbrahim ile tartışan (Nemrud)'u görmedin mi? Haniİbrahim dedi ki: 'Rabbim hayat veren ve öldürendir.” Dedi ki” 'Ben de hayatverir ve öldürürüm.”...
ŞEHİDLER AYI ŞUBAT
'ALLAH yolunda öldürülenleri sakın ölüsanmayın. Aksine onlar diri olup Rableri katında rızıklandırılmaktadırlar.ALLAH2IN lütfundan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler vearkalarından henüz onlara kavuşmamış olanları,...
YENİ BİR KİTAP
Yazılarımızı takip eden gönüldostlarımız, arada bir; insan ufkunun açılmasına ayna tutup, yoldakitehlikelere de Müslümanların dikkatini çeken,yayımlananyeni eserleri bu mütevazıköşede okurlarımla paylaştığımı bilirler… İşte Mustafa...
KİRALIK AKILLAR
Kendi vatanına yabancı, yabancıya dost olan herkes/ Ne buÂlem 'de, ne ebedi âlemde elde edemez sağlıklı bir nefes! Aklını başkasınakiraya veren her mey' us/ Köstebek gibidir, daima alttan oyup durur, iyiliknamına ne varsabatar ona...
HER ŞEYİN BİR KIŞI BİR DE YAZI VAR
  'Gerçekşu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin.” (Fatır/6)Yani, sizi vesveselerle, boş vaatlerle, sonu gelmez istek ve arzularla; kuruntuve günaha giden yolları süslü gösterme tuzaklarına gelmeyin....
HAKKA BATILIN KİSVESİNİ GİYDİRMEYE ÇALIŞANLAR
  'Ey ehli Kitab!Niçin bile bile hakkı batıl ile karıştırıyor ve hakkı gizliyorsunuz.” (Al-iİmran/71) Yüce Rabbimiz, bu ayet-i kerime de; her ne kadar 'Ey ehli Kitab”hitabıyla, onların, hakkı batıla karıştırmamaları konusunda...