Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
İNSAN, ZAMAN VE MEKÂN
Zevk-i selim dedim azizim. Kalb-i selim, akl-ı selim dedim. An dedim, zaman dedim,mekân dedim. C/an dedim, insan dedim... İşte ahenk; birlemektir bunları... "BİR"leyerek huzur makamında hazır olmaktır... Nerede yaşıyoruz, yaşadığımız mekânla...
ŞEHRE YANSIYAN EDEBİYAT; EDEBİYATA YANSIYAN ŞEHİR
Şehir edebiyata değmeli, edebiyat da şehre.  Bir şehir rengi ile kokusu ile tınısı ile ruhu ile var olacaktır. Ve de elbette bu ruhu işleyecek, bu manayı dile aktaracak, şehri konuşturacak; şiire, öyküye, romana, anlatıya ve denemeye...
AKİF İNAN VE MEDENİYET ANLAYIŞI
Mehmet Akif İNAN ölümünün 20 yılında anılıyor. Şair, yazar, fikir adamı kimliğinin yanında aksiyon adamı yönüyle de Türkiye'nin en büyük konfederasyonu Memur- Sen'in kurucusu olarak büyük bir sendikacı.  Bu bağlamda onun...
YER/LİLİK
'Burada iseniz, buradan konuşuyorsanız bir kıymeti olacaktır sözünüzün. Ayağınız bu topraklara basmıyorsa, ya da ayağınız bu topraklara basarken kafalarınız ithal ise, Düşünceleriniz ithal ise, başkaları adına konuşacaksınızdır....
İDLİP… UTANIYORUZ…
Söz bitiyor, elimizden bir şey gelmiyor. Çocuklarımıza bakıyoruz, ekranda İdlip'teki çocukları izliyoruz, utanıyoruz. Elimizin aciz kaldığı yerde duaya duruyor dilimiz, dilimizden utanıyoruz, semaya kalkan ellerimizden utanıyoruz, dua...
O’NDANO’NA
Tevhit insanın ulaşabileceği en yüksek makamlardan ve ilim ve irfanda en yüce mertebelerden biridir.  Molla Sadra Tevhit bir dünya görüşüdür, bir varlık tasavvurudur, bir düşünme biçimidir, hepsinin üstüne bir haldir tevhit. Birlemektir…...
YAĞMURLA GELEN
Belki yağmura da gerek kalmazdı, İnsanlar bu kadar kirli olmasaydı.                                               ...
YARAMIZ, YARIMIZDIR
Yaralarını kamufle edenler bilmezler ki; Yaralarıdır en kıymetli şeyleri. Çünkü yaralar madalyalarıdır hayatın. Herkes zafer kazananları alkışlar ve madalya takarken, mağluplar, hayatın elinden gizlice alırlar madalyalarını. Galiplerin...
KONUŞULAN MEDENİYETTEN, ÜRETİLEN MEDENİYETE
Bugün medeniyet kavramı çokça konuşulan bir kavram olmasına rağmen hayatımıza dokunamaması nedeniyle kafa karışıklığı gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor. Günlük dilde hayatın her alanında Medeniyet çokça konuşuluyor. Esasen medeniyet...
PENDNAME
Klasik edebiyatımızda pendnamelerin yeri yadsınamayacak derecede büyüktür. Kadim kültürümüzün önemli unsurlarından olan pendnamelerde; hem birey olarak her insan tekine hem de devleti yönetenlere ahlaki, siyasi ve toplumsal konularda şiir ve...
İSYAN, AHLAK VE HAREKET ADAMI; NURETTİN TOPÇU
Bizim hareketimiz mesuliyet hareketidir; Davamız hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır. (Nurettin TOPÇU-Yarınki Türkiye) Bir 'asi” ama aynı zamanda mistisizmin doruklarında bir ruh,  bir ahlak adamı bir vicdan adamı bir...
HAYAT GÖRÜŞÜ
'Dünya görüşü, en geniş manasıyla varlık karşısında geliştirilen muayyen bir duruşu ve bu duruşun ahlaki kodlarını ifade eder. Bir dünya görüşü hem varlığı açıklar hem de bu varlığa karşı nasıl bir tutum takınılması...
MEDENİYETİN SESİ; MUSİKİ
Çok insan anlayamaz eski mûsikîmizden Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden. Açar bir altın anahtarla rûh ufuklarını, Hemen yayılmaya başlar sâda ve nûr akını Yahya Kemal Son zamanlarda musikiye dair okumalar yapıyorum. Bugün bu okumalar...
ŞAHİT MİSİNİZ?
Sanık mısınız ya da yargıç mısınız, yoksa şahit misiniz? Kelime-i şehadet bizim için ne ifade ediyor? İslam'ın ilk ve en temel şartı şehadetle ne diyoruz, neye talip oluyoruz, nasıl bir sorumluluk yükleniyoruz?Kelime-i Şehadetle şahitlik...
DAR KAPIDAN GEÇMEK
Göğsünü genişletip seni sakinleştirmedik mi?  Üzerinden yükü kaldırmadık mı? O belini büken (yükü)?  Senin şanını yükseltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet o zorlukla beraber bir kolaylık vardır....
KENDİLİK BİLİNCİ OLARAK İRFAN
Çeşm-i insâf gibi kâmile mîzân olmaz Kişi noksânın bilmek gibi 'irfân olmaz Eylesen her ne kadar tûtîyeta'lîm-i lisân Sözü insan olur amma özîinsân olmaz Bursalı Tâlib İrfan; bilme, öğrenme, pratik bilgi, usul ve örf bilgisi....
KELİMELERİN İZİNDE İRFAN SOHBETLERİ
 'Önce kelimelerimiz vardı, bizim kelimelerimiz. Kelimelerimizden uzaklaştık ilkin, ne olduysa sonra, kelimelerimizden uzaklaştıktan sonra oldu. Kelimelerimizden kaçtık; medeniyetimizden, kültürümüzden, bizi biz yapan değerlerimizden....
EYLÜL NOTLARI
Dedim ya Eylül'dür... Gözlerimin nemi ondandır. Eylül'dendir; durup durup uzaklara dalışım, Dosta özlem; hemhal olma, hemdert olma isteği, Oturup ağlama isteği bir dostla… Eylül'dendir… Gözyaşına sığınma, ağlamaktan...
AHİLİK; EMEK-İKTİSAT-AHLAK
Bir toplumda yer alan kurumlar toplumun kodlarıyla uyumlu olduğu oranda, o topluma gerçek manada hizmet edebilecektir. Bu anlamda mekânın kodları doğrultusunda meydana gelmiş olan kurumların mekânı imkân sunan hale getirebileceğini söyleyebiliriz....
HÜSEYİN’İ ANLAMAK
Hicretin 61. Yılı, aylardan Muharrem, günlerden aşure, yer Kerb-ü bela; Kerbela, matemin, hüznün, acının, belanın olduğu topraklar. Ve sanki o gün yaşanılan ve de yaşatılan acının büyüklüğü dolayısıyla hüznün, gözyaşının, kanın,...
NURETİN TOPÇU’DA KÜLTÜR VE MEDENİYET
'Kendi kültürümüzle tekniğimizi yaratamadık. Onu emanet bohçalar içinde Garp'tan aldık, yaratmanın zevkini biz yaşamadık. Eğer teknik medeniyet ise, Medeniyet, satın alınır zannettik, elbiseyi aldık, insanı göremedik bile ve hazır...
HAYATI ÖLÜMDEN KURTARMAK
'Düşüncede, sözde ve harekette birbirine tamamıyla zıt iki ruhu vardır. Biri hayat bahşeder, diğeri ölüm getirir.Bu iki ruh, her adamda, her millette birbiriyle kapışır.Bu ikisi ilk insandan başlayarak ta kıyamete kadar çarpışıp durur....
MEDENİYETLERİN “BEN” İDRAKİ
Bir Medeniyeti anlayabilmenin en iyi yolu o medeniyetin ben idrakini anlamaktan geçecektir. Ben idraki 'kişinin insani varoluşuna anlam katan ontolojik bilinç” olarak tarif ediliyor. Medeniyet kendini ben idraki ile ortaya koyacaktır. Bu bağlamda...
İNSANSIZ SİYASET
İnsanı dikkate almayan, bırakın insana zarar vermeyi insanı rencide eden hiçbir çözüm, çözüm değildir; çözümsüzlüktür. Çünkü tüm çözümler, ister dinî, ister siyasî, ister iktisadî, ister felsefî, ister ideolojik, tüm çözümler...