Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
KONUŞALIM MI BİRAZ?
Sözsüz varoluş imkânsızdır... Söz ırmağı kurursa ne dünyadan bir ses, ne  ötelerden bir yankı duyulur. Söz ve ses konuşmada birleşerek hayati bir bütünlük, varoluşsal bir uyum kazanarak akar… Konuşmak bir sığınıştır, sahil-i...
TEKLİFSİZLİĞİMİZ MASALSIZLIĞIMIZDANDIR
'Kendine ait masalları, efsaneleri, hikâyeleri başkalarının hakikatine tercih etme cesaretini gösterdiğin gün, adımların yürüdüğün mekanı sana ait bir yola dönüştürmeye başlamış demektir. Unutma..! Kaybetmekten daha tehlikeli olan...
RUH YORGUNLUĞU
'Dünyanızı genişletiniz... Dünyalar içinde dünyalar, dünyalar dışında dünyalar, dünyalar ötesinde dünyalar vardır… Bu dünyaların anahtarları ise ruhumuzda gizli. 'Ben bir gizli hazineydim bilinmek istedim insanı yarattım'...
HAYY/AT B/İLGİSİ
Yaşamayı arzuladığımız hayat ile yaşadıklarımız arasında uçurum açılıyor. Hayatı öldürüyoruz. Yaşam çarkının dişlileri arasında eziliyoruz. Hayatı ötelediğimiz, hayatı ölüme bulaştırdığımız için boşluk duygusu sarıyor...
YALNIZLIĞIMIZ; ÜRETİYOR MU, TÜKETİYOR MU?
Yalnız yaşamasını öğren ki büyük Yalnız'a dost olasın. Nurettin TOPÇU Kalabalığın kabalığını yaşıyoruz. Eşyanın, dünyanın insanın ve nihayet kendi kalabalığımızda kaba yaşamlar yaşıyoruz. Kalabalıklar arasındayız, o...
VAROLUŞSAL TEHCİR
'İslam bizim için hasbelkader benimsediğimiz ve terk etmemiz durumunda yerine başka bir şey koyabileceğimiz bir unsur değildir. Bizi "biz" yapan varoluşsal vatanımızdır..." (Varoluşsal Tehcir; Ömer Kemal Buhari) Huntington; küreselleşme...
SANAT AŞKI MI; AŞKIN SANATI MI?
'Însan bu dünyada bir zindandadır. O gerçek yurdunu aramaktadır. Bunun farkında olsa da olmasa da arayış fıtridir. Kamışlıktan koparılan ney yurdunu aramak derdiyle inler durur. Fakat insan bu dünyadan bir kapı açıp da çıkıp gidemez....
UMUDA YOL OLMAK
'Kötü düşünmek, hep bir umutsuzluk içinde olmak; İnsanın Allah hakkında suizan etmesidir…” Yaşadığımız dünya, karşı karşıya olduğumuz hayat her geçen gün biraz daha boğuyor bizi. Kötülük sarıyor her yanımızı. Bu kadar...
BİR HİKÂYESİ OLMALI İNSANIN…
Kendi hikâyesini yazamayanlar, Kendi hikâyesinin kahramanı olamayanlar; başkalarının hikâyesinin, başka hikâyelerin  figüranı olmaya mahkûmdur… Kalabalıklar arasındayız, o kadar kalabalık ki kendimizi bulamıyoruz… Gürültünün...
ÇIK OYUNDAN, ÇIK!
Durun kalabalıklar, durun! Bu cadde çıkmaz sokak. Bu yol karanlık… Bırakın çatışmayı, Bırakın ayrıştırmayı, Ateşe odun taşımayı bırakın. lyi'liğe yol bulun, Umuda, güzelliğe yol olun. Durun, sevgiye durun, Birliğe, yardımlaşmaya...
KENDİNİ ÖNEMLİ GÖRME!
Yazımızın başlığını iki anlamda da okuyabilirsiniz. Evet, bir yönüyle 'kendini önemli görme” diyerek bir telkinde bulunuyoruz diğer yanıyla da çokça etrafımızda görmeye başladığımız marazi hale işaret ediyoruz. Açalım; son...
KÖTÜLÜĞE KARŞI İYİLİĞİ ÇOĞALTMAK
Hayat neden bu kadar acı, insanlar neden bu kadar zalim, yaşamak neden bu kadar zor, neden ve nereye bu kadar hızla koşuyor insan. İnsan hayatı yaşanılmaz kılabilmek adına her şeyi yapıyor. Kötülük sarıyor her yanımızı. Kötülerin ve kötülüğün...
Ç/ÖZ/ÜM NE’DİR!
Yoktan da, vardan da önce ne vardı? Yoktan da, vardan da önce NE vardı! O ki Neden ve nasıl olduğunu Ne-den ve ne-asıl olduğunu- neden sonra yani ancak kendinden geçip yine kendine yeni kendine geldikten sonra öğrene- bilmiştir." (Özkan Gözel;...
GURBETTEN “KURBET”E
"Garip, gurbette olandır. Vatanında bile. Evinde bile. Burada iken, hep "orada"dır. Göçebedir. Yurdunda göçebedir. Bu gurbet duygusu onu dünyevi isteklerden, mülklenme açgözlülügünden alıkoyar. Hep "ötede"dir. Üşüşmez garip. Kapışmaz....
NASIL GÖRÜ(NÜ)YORSUNUZ?
Kendini nasıl görüyorsan, başkaları da seni öyle görür.” Paul Ardeni Şahsınıza karşı bakışın ne olduğunu merak ediyor musunuz? Başkalarının sizi nasıl gördüklerini anlamak için; Nasıl görünüyorum? diye sorar mısın? Ya da başkalarını...
“DERİN” İLE “ÇUKUR”  ARASINDA
"Hayat "anlam vererek" yaşanıyor. Hayata nasıl bir anlam yüklüyorsak, hayatımız öyle oluyor. Anlam ufkumuz çok dar: Dünyanın "bu kadar" olamayacağını anlayamıyoruz. Hayat öylesine zengin ki! ... "Bu kadar değil" hayat! "Ben bu kadar değilim."...
AHVALİMİZ  “HÂL”SİZLİĞİMİZDENDİR
'Eskiler bir küçük menkıbe veya hikâye ile koca kitleleri eğitirlerdi. Ama biz modernler varlığa dair ciltlerce eser yazar, en derin meselelere dair büyük cümleler kurarız da çoğunlukla bunun karşılığı olmaz. İlginç değil mi? Burada...
RAMAZAN OKUMALARI
Ramazan insanın kendi içine çekilmesidir. Kendini keşfetme, belki bir muhasebe yapma ve bir var oluş imkanıdır. Ramazan başka bir hal, başka bir zaman, başka bir mekan ve elbette başka, bambaşka bir insan imkanıdır. Her şeyi ile farklıdır...
MODERN DÜNYADA MÜSLÜMANLAR
Bugün bütün dünyada genel geçer kavramlardan biri olarak önümüzde duran modernizm kavramı hayatın her alanına nüfuz etmiş kavramlardan biridir. Düşünce biçiminden hayat tarzına, ekonomiden hukuka, siyasetten sanata, oturduğumuz evlerimizden...
RUHUN ŞÖLENİ; ORUÇ
İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından...
BİR BAŞKA DÜNYAYA YOLCULUK; ORUÇ
''Ay göründü. Yine ay göründü. İnsanın uyanış ayı göründü. Ruhun diriliş ayı... Geldin. Seni bekliyorduk. Hoşgeldin. Mutluluk getirdin. Gelişin bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gidersin. Yalnız bir ayı değil yılı...
ANLAM SIĞLIĞI
Yaşamak anlayarak yaşamak demektir. Her dem bir anlam sürecindeyiz. Anlamsız yaşam diye bir şey olamaz, yaşamak anlamayla devam eder... Anlam verebilen bir varlık olarak İnsan, kendi anlamlarını, değerlerini yeniden gözden geçirip tazelemek...
KİTAP, KÜTÜPHANE VE HAYAT
"Babam bana kitap oku demedi fakat onun elinde hep kitap gördüm." (A. Alİ Ural ; Raf Ömrü) 'Kitabı yeniden gündemimize almak durumundayız. Kitapla olan dostluğumuzu güçlendirmeliyiz. Kitaba verdiğimiz değer, evimizde günlük yaşantımızda...
KAOSTAN KOZMOSA ŞEHİR
Şehir; kozmosun mekânda tezahürü olarak önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda şehir; düzeni, ahengi, her şeyin yerli yerinde oluşunu, adaleti ve mizanı temsil eden kozmosu kucaklar. Şehirleri kaotik durumun yaşanılmazlığından kurtarabilmenin...