Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
KENDİLİK BİLİNCİ OLARAK İRFAN
Çeşm-i insâf gibi kâmile mîzân olmaz Kişi noksânın bilmek gibi 'irfân olmaz Eylesen her ne kadar tûtîyeta'lîm-i lisân Sözü insan olur amma özîinsân olmaz Bursalı Tâlib İrfan; bilme, öğrenme, pratik bilgi, usul ve örf bilgisi....
KELİMELERİN İZİNDE İRFAN SOHBETLERİ
 'Önce kelimelerimiz vardı, bizim kelimelerimiz. Kelimelerimizden uzaklaştık ilkin, ne olduysa sonra, kelimelerimizden uzaklaştıktan sonra oldu. Kelimelerimizden kaçtık; medeniyetimizden, kültürümüzden, bizi biz yapan değerlerimizden....
EYLÜL NOTLARI
Dedim ya Eylül'dür... Gözlerimin nemi ondandır. Eylül'dendir; durup durup uzaklara dalışım, Dosta özlem; hemhal olma, hemdert olma isteği, Oturup ağlama isteği bir dostla… Eylül'dendir… Gözyaşına sığınma, ağlamaktan...
AHİLİK; EMEK-İKTİSAT-AHLAK
Bir toplumda yer alan kurumlar toplumun kodlarıyla uyumlu olduğu oranda, o topluma gerçek manada hizmet edebilecektir. Bu anlamda mekânın kodları doğrultusunda meydana gelmiş olan kurumların mekânı imkân sunan hale getirebileceğini söyleyebiliriz....
HÜSEYİN’İ ANLAMAK
Hicretin 61. Yılı, aylardan Muharrem, günlerden aşure, yer Kerb-ü bela; Kerbela, matemin, hüznün, acının, belanın olduğu topraklar. Ve sanki o gün yaşanılan ve de yaşatılan acının büyüklüğü dolayısıyla hüznün, gözyaşının, kanın,...
NURETİN TOPÇU’DA KÜLTÜR VE MEDENİYET
'Kendi kültürümüzle tekniğimizi yaratamadık. Onu emanet bohçalar içinde Garp'tan aldık, yaratmanın zevkini biz yaşamadık. Eğer teknik medeniyet ise, Medeniyet, satın alınır zannettik, elbiseyi aldık, insanı göremedik bile ve hazır...
HAYATI ÖLÜMDEN KURTARMAK
'Düşüncede, sözde ve harekette birbirine tamamıyla zıt iki ruhu vardır. Biri hayat bahşeder, diğeri ölüm getirir.Bu iki ruh, her adamda, her millette birbiriyle kapışır.Bu ikisi ilk insandan başlayarak ta kıyamete kadar çarpışıp durur....
MEDENİYETLERİN “BEN” İDRAKİ
Bir Medeniyeti anlayabilmenin en iyi yolu o medeniyetin ben idrakini anlamaktan geçecektir. Ben idraki 'kişinin insani varoluşuna anlam katan ontolojik bilinç” olarak tarif ediliyor. Medeniyet kendini ben idraki ile ortaya koyacaktır. Bu bağlamda...
İNSANSIZ SİYASET
İnsanı dikkate almayan, bırakın insana zarar vermeyi insanı rencide eden hiçbir çözüm, çözüm değildir; çözümsüzlüktür. Çünkü tüm çözümler, ister dinî, ister siyasî, ister iktisadî, ister felsefî, ister ideolojik, tüm çözümler...
TANPINAR’IN MEDENİYET GÖRÜŞÜ
Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi Yeşil'de dua eder, Muradiye'de...
YAVAŞLA!
Yaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliklerinden birisi hiç kuşkusuz,  ‘hız çağı' olarak tanımlanmasıdır. Modern hayatın en temel vasfı olan ‘hızlı olma' zorunluluğu hayatımızın her anını sarmış bir durumda....
MEDENİYETİN KÜLTÜRÜ; YILMAZ ÖZAKPINAR’DA MEDENİYET FİKRİ
'Medeniyetin değeri, onun bütün insanları birleştirecek, barış ve adaleti kuracak bir inanç ve ahlak nizamı olmasındadır. Batı medeniyetinin ruhu bu değeri taşıyamayacak biçimde çarpılmıştır... Düştüğü bu trajik durumdan insanlığı...
BERCESTE BEYİTLER
'Fuzûlî'den haberi olmayan, Şeyh Gâlib'i tanımayan ve dahiNâbî tezgâhından geçmeyen neslimiz maalesef estetiğin hikmetle birleşipnasıl muhteşem bir kale haline geldiğini bilmiyor. Bu eser, o muhteşem kaleye giden yolda bizlere...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ; AİLE FACİASI
Aile; hesabın olmadığı, hesaplaşmanın olmadığı, ayrı ayrı iki kişinin olmadığı, dahası ikinin birleştiği, bir olduğu, rekabetten uzak bir bütünlüğü esas alan bir durumu ifade etmektedir. Bugün sükûnete, muhabbette dayalı aile anlayışının...
ŞAİR NABİ’DEN BÜTÜN ÇAĞLARA NASİHATLER
Şairler Sultanı Urfalı Yusuf Nabi, Oğlu Ebü'1-Hayr Mehmed Çelebi'ye nasihatlerinden oluşan ve kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler ve nasihatlerle dolu olan Hayriyye'de oğluna nasihatler...
MUHAMMED MURSİ’NİN ARDINDAN
'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.” (Bakara Süresi; 154) 'Mısır'ın özgür halkına benden selam söyleyin. Onlara deyin ki; kardeşiniz Mursi sonuna kadar direnecek....
HİMMET GAYRETE VURGUNDUR
Hüthüt dedi ki: "elest âşıklarının muhafızı himmet ve gayrettir; Her ne varsa gayretle elde edilir. Kimin yüce bir himmeti, sağlam bir gayreti varsa, ne ararsa meydana çıkar, ne isterse bulur. Kime bir zerrecik gayret nasip olursa, o zerreyle...
KALBİN SESİ; BİR HİCRET RİSALESİ
    Kalbinizle aranız nasıl, kalbinize iyi bakıyor musunuz, iyi besliyor musunuz kalbinizi, konuşuyor musunuz kalbinizle ya da dinliyor musunuz dertleşiyor musunuz, şöyle tutup ellerinden kalbinizi ya da bırakıp kendinizi kalbinizin ellerine...
RAMAZANİYE
Gönderdi Hudâ çün bize mihman Ramazanı Hoş tutmaya niyyet edelim biz dahı anı.” Zati. Ramazan; rahmet, mağfiret, istiğfar ayı. Ramazan; açlık, susuzluk, dinginlik hali. Ramazan; başka bir zaman, başka bir hal, başka bir dünya. Bambaşka...
SAMANYOLUNDA ZİYAFET
Oruç ruhun şölenidir. Oruç, öyle bir ruh kalıbıdır ki, her gün, ortalığın ilk ağardığı vakitten karardığı vakte kadar, içimizi oraya yerleştiririz; orada ruh bir biçim alacak; bir öz kazanacak, billurlaşacak; yıkanacak, canlanacaktır....
ORUÇ; KENDİNİ KEŞİFTİR
                                                                         ...
ÇAĞIN AĞLARINA KARŞI Ç/AĞRIMIZ; YUSUF KAPLAN’DA MEDENİYET
Nebevi hakikat medeniyeti yolculuğunun başı ilim, Ortası İrfan, nihayeti ve gayesi ise hikmettir. Ilim hakikatin SÖZ Hali, İrfan GÖZ/KALP Gözü hali, Hikmetse hakikatin ÖZ halidir... Yazılarımızı takip edenlerin bileceği üzere uzun zamandır...
FARABİ’DE; İNSAN, TOPLUM VE MEDENİYET
Düşün dünyamızın medeniyet yaklaşımlarını genel hatlarıyla kadim kültürümüzün iki büyük isminden esinlenerek ortaya koyduklarını ifade edebiliriz. Bu iki damardan biri İbnHaldun'cu medeniyet anlayışı ki; 'ümrancı” yaklaşımların...
BİR NESLİN AĞABEYİ; FETHİ GEMUHLUOĞLU
Bir tohum gerek, diyoruz. İnsanın içine düşmeli. Orada yeşermeli. Orada göğermeli. Orada başak tutmalı... Başak tutmalı; hiçliklere, kayıplara, karanlıklara karşı. Gurbetlere, kahırlara, çaresizliklere, kimsesizliklere (karşı)… Hasılı...