Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
TANPINAR’IN MEDENİYET GÖRÜŞÜ
Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi Yeşil'de dua eder, Muradiye'de...
YAVAŞLA!
Yaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliklerinden birisi hiç kuşkusuz,  ‘hız çağı' olarak tanımlanmasıdır. Modern hayatın en temel vasfı olan ‘hızlı olma' zorunluluğu hayatımızın her anını sarmış bir durumda....
MEDENİYETİN KÜLTÜRÜ; YILMAZ ÖZAKPINAR’DA MEDENİYET FİKRİ
'Medeniyetin değeri, onun bütün insanları birleştirecek, barış ve adaleti kuracak bir inanç ve ahlak nizamı olmasındadır. Batı medeniyetinin ruhu bu değeri taşıyamayacak biçimde çarpılmıştır... Düştüğü bu trajik durumdan insanlığı...
BERCESTE BEYİTLER
'Fuzûlî'den haberi olmayan, Şeyh Gâlib'i tanımayan ve dahiNâbî tezgâhından geçmeyen neslimiz maalesef estetiğin hikmetle birleşipnasıl muhteşem bir kale haline geldiğini bilmiyor. Bu eser, o muhteşem kaleye giden yolda bizlere...
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ; AİLE FACİASI
Aile; hesabın olmadığı, hesaplaşmanın olmadığı, ayrı ayrı iki kişinin olmadığı, dahası ikinin birleştiği, bir olduğu, rekabetten uzak bir bütünlüğü esas alan bir durumu ifade etmektedir. Bugün sükûnete, muhabbette dayalı aile anlayışının...
ŞAİR NABİ’DEN BÜTÜN ÇAĞLARA NASİHATLER
Şairler Sultanı Urfalı Yusuf Nabi, Oğlu Ebü'1-Hayr Mehmed Çelebi'ye nasihatlerinden oluşan ve kendi dönemi için olduğu kadar günümüz için de şaşmaz ve değişmez dersler ve nasihatlerle dolu olan Hayriyye'de oğluna nasihatler...
MUHAMMED MURSİ’NİN ARDINDAN
'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler” demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.” (Bakara Süresi; 154) 'Mısır'ın özgür halkına benden selam söyleyin. Onlara deyin ki; kardeşiniz Mursi sonuna kadar direnecek....
HİMMET GAYRETE VURGUNDUR
Hüthüt dedi ki: "elest âşıklarının muhafızı himmet ve gayrettir; Her ne varsa gayretle elde edilir. Kimin yüce bir himmeti, sağlam bir gayreti varsa, ne ararsa meydana çıkar, ne isterse bulur. Kime bir zerrecik gayret nasip olursa, o zerreyle...
KALBİN SESİ; BİR HİCRET RİSALESİ
    Kalbinizle aranız nasıl, kalbinize iyi bakıyor musunuz, iyi besliyor musunuz kalbinizi, konuşuyor musunuz kalbinizle ya da dinliyor musunuz dertleşiyor musunuz, şöyle tutup ellerinden kalbinizi ya da bırakıp kendinizi kalbinizin ellerine...
RAMAZANİYE
Gönderdi Hudâ çün bize mihman Ramazanı Hoş tutmaya niyyet edelim biz dahı anı.” Zati. Ramazan; rahmet, mağfiret, istiğfar ayı. Ramazan; açlık, susuzluk, dinginlik hali. Ramazan; başka bir zaman, başka bir hal, başka bir dünya. Bambaşka...
SAMANYOLUNDA ZİYAFET
Oruç ruhun şölenidir. Oruç, öyle bir ruh kalıbıdır ki, her gün, ortalığın ilk ağardığı vakitten karardığı vakte kadar, içimizi oraya yerleştiririz; orada ruh bir biçim alacak; bir öz kazanacak, billurlaşacak; yıkanacak, canlanacaktır....
ORUÇ; KENDİNİ KEŞİFTİR
                                                                         ...
ÇAĞIN AĞLARINA KARŞI Ç/AĞRIMIZ; YUSUF KAPLAN’DA MEDENİYET
Nebevi hakikat medeniyeti yolculuğunun başı ilim, Ortası İrfan, nihayeti ve gayesi ise hikmettir. Ilim hakikatin SÖZ Hali, İrfan GÖZ/KALP Gözü hali, Hikmetse hakikatin ÖZ halidir... Yazılarımızı takip edenlerin bileceği üzere uzun zamandır...
FARABİ’DE; İNSAN, TOPLUM VE MEDENİYET
Düşün dünyamızın medeniyet yaklaşımlarını genel hatlarıyla kadim kültürümüzün iki büyük isminden esinlenerek ortaya koyduklarını ifade edebiliriz. Bu iki damardan biri İbnHaldun'cu medeniyet anlayışı ki; 'ümrancı” yaklaşımların...
BİR NESLİN AĞABEYİ; FETHİ GEMUHLUOĞLU
Bir tohum gerek, diyoruz. İnsanın içine düşmeli. Orada yeşermeli. Orada göğermeli. Orada başak tutmalı... Başak tutmalı; hiçliklere, kayıplara, karanlıklara karşı. Gurbetlere, kahırlara, çaresizliklere, kimsesizliklere (karşı)… Hasılı...
DELİLİK ÜLKESİNDEN NOTLAR
'Kıyamet günü, Yaratıcı'ya anlamlı ve onurlubir hikâye anlatabilmeliyim''.                                                                                                                           ...
TÜKENMEDEN TÜKETMEK
İnsan bildiğinden şaşmıyor. Dünyayı ve kendini tüketmeye devam ediyor. İnsanların kalkınmaya-ilerlemeye-refaha koşması esasen nefsin emrine girmelerindendir. Oysa aslolan 'kanaattir”… Dünya için reçete şudur: Tüketim ekonomisine...
GENÇLERLE “KENDİNİ ARAMAK”
                                                                         ...
YAZMAK Ç/AĞRIDIR
   'Yazmak değiştirmektir.” Böyle diyordu Sartre. Sadece değiştirmek mi, elbette değil aynı zamanda değişmek. Yazmak da okumak da değişmektir, değiştirmektir ama asla başkalaşmak değildir. Belki kemale doğru bir yolculuktur....
ŞUBAT’TAN SONRA
      Yürüyordu durdu adam, şimdi hastane olarak hizmet vermekte olan bu binada, yanı başında binanın kapısını gören kafeteryaya geçti ve oturdu. Görebildiği bütün açılarıyla binayı seyre koyuldu. Ömrünün bir kısmının...
“VAV” GİBİ OLMAK
Elimde vav, Gönlümde vav, Gözümde vav.  Dem demvav kesilirim, Beni insan yapana. Ey kalbimden geçeni bilen Allah'ım 'Kulum”  de kâfi bana. İster nârına garket, İster nuruna.                        ...
BENLİKSİZ BEN
Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba billur içindedir: O billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir. (Nur:35) Yazımızın başlığı Leyla İpekçi'den mülhem.Son zamanlarda yoğunlaştığım,'ben”...
MEDENİYETE ESTETİK YAKLAŞIM
Medeniyete dair yaklaşımlara baktığımız zaman bir tarafta medeniyeti maddi unsurlar üzerinden teknik, şehirleşme veya ekonomik boyutlarıyla ele alan yaklaşımları görürken öte yanda medeniyeti manevi boyutuyla; estetik, sanat, edebiyat ve musiki...
ÖLMEDEN ÖNCE ÖLMEK
Dünya ağır bir yüktür, Onu atmayan bilmez. Hayat, "ölmeden ölmek"... Bunu, tatmayan bilmez. Seyyid Ahmet Arvasî Olmak ve ölmek arasındadır insan. Ya da hayat ölmek ve olmak arasında bir yolculuktur. Olmak için ölmek gerekecektir.Dirilmek için...