UA-89691712-1
Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
MODERNİZME VERİP ALAMADIĞIMIZ
İbn Haldun'un ”mağlup; ebedi olarak galibin şiarına, mesleğine, kıyafetlerine, sair ahval ve adetlerine tabi olmaya düşkündür.”  sözü batı karşısındaki üç yüz yıllık serüvenimizin sebebini özetlemektedir.  Üç yüz...
BAŞKASI OLMA, KENDİN OL
Başlık size de birşarkı sözünü çağrıştırmış olabilir ilk etapta, ama biz burada bir şarkıdanbahsetmeyeceğiz elbette. Belki uzun soluklu bir türküdür yazacaklarımız, ya daşiirdir mevzumuz. Kaybettiğimiz, yitirdiğimizdir; hasretini...
DUR EY ZAMAN, DUR BİRAZ
Yazın ortasında, güneşin altında, pazarın ortayerinde; buz satan adamın kaygısını yaşıyoruz her geçen zaman. Bir nidadır dile gelen; ”sermayesi hızla tükenen şu adama yardımedecek yok mu?” Ve bu nida karşısında, zamanı kavrayan arif...
İNSAN, MEKAN VE İMKAN.
İnsanınşahsiyetinin ve bilincinin oluşmasında en temel unsurlardan birisi hiç kuşkusuzyaşamış olduğu mekândır. İçinde yaşadığımız mekânlar anlam değer dünyamızınşekillenmesinde başat rolü oynar.  Buanlamda sahip olduğumuz,...
BÜYÜKLER GERÇEKTEN ÇOK TUHAF OLUYOR
Hepküçüklerden yana şikâyetleri olan büyüklere, bir küçükten, ” Küçük Prens”tendersler. Evet, ilgilisinin anlayacağı üzere bugün köşemize bir küçüğü konuk edeceğiz. Büyüdükçe küçülen insanlara bir çocuğundünyasından...
DÜNYANIZI GENİŞLETİNİZ
Dünyayısırtından indirince daha hızlı koşarsın.Bakkuşlara. (MehmetDeveci; Yürüyelim Mi Biraz?) İnsanâleme sığmıyor. Dünya milyarlarca insanı içine almışken, insan bir dünya ileyetinmiyor, yetinemiyor. Hep daha fazlasını istiyor; hep...
EY OĞUL
Ey oğul hür olmalı bahtın senin,Hep gümüş, altın mıdır ahdin senin?Tut ki deryayı boşalttın testiye,Kısmetinden fazla almaz bil, niye?Hırslıyı, göz hırsıdır hep incitir,Pek kanaatkâr sedef, hep incidir. Mevlana.'Ey oğul”diyebilen...
YA TAHAMMÜL YA SEFER!
Davadelisi adamlar vardı ve sonra davalarını kucaklayıp gidenler. Terk edenler, sürüklenenler,yolda dökülenler…Yola çıkanlar vardı, sonra yolda gördüklerinin cazibesinekapılıp yoldan çıkanlar, yol kesiciler...Dava, değer, fikir, misyon...
SANATIN DİLİ
Sanat eseri diyorduTurgut CANSEVER; 'Varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eseriniortaya koyarken aldığı her karar, sanatkârın varlık ve varlığın güçlerihakkındaki tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleri ile sanat,...
'EV'DEN UZAKTA
Heidegger,  ‘Evsizlik dünyanın kaderi olmaya doğrugidiyor.' demiş, Modern insanın en temel vasıflarından birisi 'evsiz 'liginde.Ev, hayat tasavvurunun yaşama biçimine yansıması.  insanların hayat tasavvuru, şehirdedolayısıyla...
'BİR'LEMEDEN BİRLEŞEMEYECEĞİZ
Bizi birbirimizebağlayan nedir, nedir bizi'bir”leştirecek olan, aramızdaki farlılıklarıihtilafları bir tarafa bırakarak bizi, biz kılacak olan, 'biz”leştirecek olannedir?Yâdabiz derken neyi anlıyoruz, bizin ne demeye geldiğini anlayabiliyormuyuzmesela,...
KAYBOLMUŞLUK DUYGUSU
KAYBOLMUŞLUKDUYGUSUŞehre girdi bir adam, korktu şehirden, ürküttüşehir adamı. Her taraf kalabalık idi. Pazara vardı pazar kalabalık, çarşıyavardı çarşı kalabalık. Bu kadar kalabalık arasında kaybolurum korkusu sardıadamı. İyisi mi...
VARLIK VE VAROLUŞ
Varlıktan öteyegeçebilme; işte var oluş burada başlayacaktır. Salt varlık olmaktan öteyegeçebilmek; nasıl olacak, insan varlık olma halinden varoluşa, nasıl geçecek?Soru önemli. Yer gök doğa, cümle canlılar varlık olarak karşımızda...
KİTABA SIĞINMAK
Okumak en soylueylemidir insanın. Ve okuyarak uzaklaşırız yakınlığından bunaldığımız herşeyden. Yüreğimizin sıkışıklığından, zihnimizin bulanıklığından, hayatınkalabalıklarından kaçmak için kitaba sığınırız. Hayatın ruhumuzda...
DEM BU DEMDİR
Fikr-imüstakbel ü maziyi bırak ârif isen,Böyledirhâl-i zaman, bir var imiş bir yoğ imiş.” Koca Ragıp Paşa İçindeyaşadığımız an, yani bugün, burada, geçmişle gelecek arasında, bu ara-dayaşadığımız an; zaman kavramı açısından...
BAKANLAR VE GÖRENLER
Bakıyoruz pekigörebiliyor muyuz, hissedebiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Bakmak ve görmek;birbirinden çok farklı durumlar. Bakmak salt gözle gerçekleştirebileceğimiz birdurum iken, görmek gözün dışında unsurlarında varlığı ile ancak...
'EMİN' MİSİNİZ?
Yazımızın başlığı, bir yarışmaprogramında sunucu tarafından verilen cevap sonrası yarışmacıya sorulan ve herdefasında karşısındakini daha fazla heyecanlandıran atmosferden mülhem değilelbette. Hepimizin, her birimizin öncelikle kendi...
KARGALAŞAN BÜLBÜLLER
İnsanlar dünya görüşleri doğrultusunda iddia sahibidirler. Mevcudu beğenmeyenler daha iyi olarak benimsediklerini yani model olarak gördüklerini toplumun daha iyiye varabilmek adına uyması gereken kurallar manzumesi olarak görürler. Siyasi tarihimiz...
DERİN BOŞLUKTAN KURTULMAK
 'Onlarınher şeylerinitahrip ettik. Felsefeleri ve dinleri mahvoldu. Artıkhiçbirşeyeinanmıyorlar.Derin bir boşluğadüştüler…' Bu sözler ünlü oryantalist Louis Massignon'a ait. Geçen yüzyılın başındaMüslümanlar için...
YOLDAKİ İŞARETLER
Yolda olmakgüzeldir, o yüzden yolda 'olmak”tır aslolan. Yolda yolun uyulması gerekenkuralları vardır, bizi sapmaktan, yolun cazibesi karşısında şaşırmaktankoruyacak olan yoldaki işaretleri vardır. Yolda,yok olmaktan, tükenmekten, ölmektenkurtulup;...
BİR ŞEY YAP 'İYİ' OLSUN
Birşey yap güzel olsun... Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin,hakikate işaret etsin. Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmektenkorusun. Rüzgâr ve akıntıya kapılmasın; kırılsın...
MADDE BAĞIMLILIĞI VE ŞEHİR
Gün geçmiyor ki maddebağımlılığı karşısında acze düşmüş bir aile, madde bağımlığının pençesindekıvranan bir çocuk, bir genç haberi ile karşılaşmayalım. Haberler geçiyor vebiz toplum olarak sadece izleyebiliyoruz. Bonzai gençler...
'KLAS DURUŞ' DERSLERİ
'Eğri mülkiyet', 'Kirli mülkiyet',' Kanlı mülkiyet'(…) Ne söylüyorum ben? Eğriyse düzeltilmeli, kirliyse arındırılmalı, kanlıysa kazına kazına temiz yeri ortaya çıkarılmalıdemiyor muyum? Aklımızla irdelenecek...
15 TEMMUZ RUHU
15Temmuz'un birinci yıl dönümündeyiz.Toplumların milletlerin tarihlerinde çok azgerçekleşen bazı olaylar vardır ki, bu olaylar vesilesiyle toplumlar yaşamışoldukları duygu yoğunluğu ile ayakta dururlar. 15 Temmuz bu anlamda bu ülkede...