Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
BİR MUAMMADIR İNSAN
'İnsan! Seni savunuyorum; sana karşı!” Nuri Pakdil Nedir insan?Yaratılmışların en şereflisi midir, aşağılıkların aşağısı mıdır, iyilik midir insan kötülüğün zirvesi midir, dünyayı güzelleştiren midirdünyayı yaşanmaz hale...
SÖZÜ YOLDA KILMAK
'Sözlerinize dikkat edin, düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür....
MEDENİYET TASAVVURU
İnsanların ve toplumların; hayat felsefelerinin, kültürlerinin, değer yargılarının, hayatı anlamlandırma biçimlerinin şekillenmesinde medeniyet anlayışları önemli bir yere sahiptir. Dahası medeniyet düşüncesinden yoksun olan milletlerin...
EĞİTİMDEN İRFANA
'En aşağı üç asırdan beridir sarp kayalara çarpa çarpa harap olan maarif gemimiz bugün kırık dökük bir tekne gibidir, bugün talebelik artık ilim yolculuğu değil diploma avcılığıdır.” Diyordu Nurettin TOPÇU; Türkiye'nin...
ELEŞTİRİ HASTALIĞI
Toplum olarak en önemli hastalıklarımızdan birisinin eleştiri olduğunu söylersek abartmış olmayız herhâlde. Hayatta en kolay iştir eleştirmek. Sermayesi sadece dildir. Hiçbir şey üretmeyen insanların, hayatın her alanında karşılaştıklarını...
EYLÜL GELDİ
Eylül'dü. Di'li geçmiş bir zamandı yaşadığımız. Adımlarımızın kısalığı bundandı. Bundandı gözlerimin durgunluğu. .... Dedim ya... Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin.                    ...
ŞANLIURFA İSAM VE MEDENİYET OKUMALARI
Ülke olarak sıkıntılı zamanlardan geçiyoruz. Bir yol ayrımındayız. Ne yapacağız, nasıl yapacağız, hangi araçlarla içinde bulunmuş olduğumuz durumdan çıkmaya çabalayacağız. Tam bu noktada bir kavrama sarılıyoruz çokça. Medeniyet....
FİKRİN İNTİKAMI
'İhanete uğrayan fikirler intikamlarını alırlar.” Böyle diyordu;  Malik Bin Nebi 'İslam Dünyasında Fikir Ve Put' adlı kitabında. Bugün İslam dünyası birçok açıdan iç açıcı bir durumda değil. Bu iç açıcı olmayan...
DİNMEYEN NAĞME; MUHAMMED İKBAL
Bütün doğu dünyası ne hâle geldi bir bak. Külü göğe savrulmuş bir ateş sanki. Boğulmuş bir inilti, susuyor, eseri yok. Bu kaybolmuş bir feryat. Uyan derin uykudan. Derin uykudan uyan!” Muhammed İKBAL denilince bir resim geliverir aklımıza,...
KELİMELERİMİZE TUTUNMAK
Önce kelimelerimiz vardı, bizim kelimelerimiz. Kelimelerimizden uzaklaştık ilkin, ne olduysa sonra, kelimelerimizden uzaklaştıktan sonra oldu. Kelimelerimizden kaçtık; medeniyetimizden kültürümüzden bizi biz yapan değerlerimizden. Terk ettik...
AİLEYİ Mİ KORUYACAĞIZ, KADINI MI?
Güngeçmiyor ki aile içinde kadına şiddet üzerinden haberlerle karşılaşmayalım. Okadar ki; birçok çalıştaylar yapılmakta, birçok kanuni düzenlemeler yürürlüğekonulmakta, yeni yeni sosyal politikalar öne sürülmekte, ancak bırakın sorununçözülmesini...
'BİZ'LEŞTİRMEYEN ÖTEKİLEŞTİRİR
‘Ötekileştiren güç, ötekileştirdiğini aşağılar, suçlar.Ötekileştirilenise suçsuzluğunu ispatlayana kadar suçludur.' Diyordu Franz Fanon. Biz birilerini ötekileştiriyoruz, birileri biziötekileştiriyor, bir başka birileri...
BEŞ VAKİT ZAMAN
'Nedirzaman, nedir? / Bir su mu, kuş mu? / Nedir zaman, nedir? / İniş mi yokuş mu?”NecipFazıl zamanın ardına düşmüş idi. Zamanı anlamlandırma biçimiz bizim hayatabakışımızı oluşturacaktır. Modern hayat zaman anlayışımızı alt...
İYİLİĞİ ÇOĞALTMAK
Kötülüğün böyle bir tabiatı var, durmadan çoğaltıyorkendini.O kadar destursuzca çoğalttı,O kadar namertçe büyüttü ki o kirli ve hantal gövdesini…Bakın artık herkes görüyor onu…  GökhanÖzcanKötülük kol geziyorsa heryerde,...
HÜZÜN VE MELANKOLİ
'Dilde gam var şimdilik lutfeyle gelmeüstüme ey sürûr, Olamaz bir hanede mihman mihmanüstüne.”  RasihDünya denilen oyun başlı başına birhüzündür.  Kime aitti bu söz?Hatırlayamadım. Bir de Ahmet Haşim var; 'Melali anlamayan...
TEKÂSÜR'Ü BİLİR MİSİN?
" Çoklukla övünmek, sizi kabirlere varıncaya kadaroyaladı.Hayır, öyle değil, ilerdebileceksiniz,Hayır, hiç öyle değil,ilerde bileceksiniz,Hayır, öyle değil bunu kesinbir bilgi ile bileceksiniz!And olsun ki, cehennemigöreceksiniz.And olsun...
ORUCA TUTUNMAK
Orucugerçek manada anlayabilmemiz oruçla olmamızla ilgili. Dahası hayatımızı oruçladoldurmamızla ilgilidir. Orucu tutabilmemiz için ve her şeyden öte orucun biziarındırabilmesi için; orucu anlamlandırabilmemiz, orucun üzerindedüşünebilmemiz,...
EDEBİYATIMIZDA RAMAZAN
GönderdiHudâ çün bize mihman RamazanıHoştutmaya niyyet edelim biz dahı anı.” Zati.Ramazan; rahmet,magfiret, istiğfar ayı. Ramazan; açlık, susuzluk, dinginlik hali. Ramazan;başka bir zaman, başka bir hal, başka bir dünya. Bambaşka bir ikilimdirRamazan....
ORUÇ; RUHLARIN ŞÖLENİ
Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecriYeni bir insan gelip nöbete duracaktırEskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğindenEy oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharıEs insan ruhuna inip yüce ilham dağındanKevser içir, abıhayat boşalt kristal...
GELDİ RAMAZAN MÜBAREK
Aylardan bir ay olan Ramazan ayıoruçla şerefyap olmuştur. Ramazan'ı Ramazan kılan oruçtur, bu tamam da, oruçneden vardır, ya da orucu oruç yapan nedir? Oruç kendisiyle arınalım, hayatınüzerimize bulaştırdığı kirlerden temizlenelim...
SAHİP MİYİZ, SAHİP OLDUKLARIMIZA?
'İnsanyaşamında bir kez de olsa kendine şu soruyu sorup yanıtlamalıdır: Sahip olduğumher şeyi kaybettiğimde beni ayakta tutacak olan nedir?” Böyle esaslı bir sorusoruyordu, İhsan Fazlıoğlu. Sizce de soru/nun kendisi esasen başlı başına...
MENSUBİYETTEN MESULİYETE
 'Bizpergel gibiyiz. Pergelin iğneli ayağı sabittir bizim de bir ayağımız din üzerinde sağlamca durur, orada sabitlenir,öteki ayağımız ile yetmiş iki milleti dolaşırız” Böyle açıklıyordu Mevlana;meşhur pergel metaforunu. Bir...
BİR OKUMA MODELİ; KİTAP SOHBET PROGRAMLARI
Bir şey yapalımistedik, öyle bir şey yapalım ki; güzel olsun, huzura vesile olsun, şevkversin, hakikate işaret etsin, alsın bizi dışarılardan kendimize getirsin.‘'Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez” madem, kitap okuyalımdedik.Kitapla...
DÜŞÜNCE, 'DÜŞ'ÜNCE BAŞLAR
Düşmeden düşünemeyeceğiz, ‘düş'melerimiz olmadan, tasamız, kederimiz olmadandüşünemeyeceğiz. Düşmeden,ayağımız taşa değmeden düşünemeyeceğizdir. Hüznümüz kadardır düşüncemiz, acımız kadar kederimiz kadar…Önce...