UA-89691712-1
Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
BANA BİR MASAL ANLAT!
Bizim hikâyemizi kim anlatacak? Böyle bir sorusoruyordu; Tarık Tufan. Evet, bizim hikâyemizi kim anlatacak, bu soru önemli.Eğer hikâyenizin olup olmaması çok önemli değilse sizin için sorun yok.  Ama birçok konuda yaşamış olduğumuz sıkışıklığımızyada...
RUHUN DİRİLİŞİ
Ölütoprakların yağmurla dirilişi gibi,Ölüarzın baharda uyanıp kabarışı ve yeşilliklerle donanması gibi, Ölüinsan ruhu da Allah'a inanmakla dirilecektir... (Sezai Karakoç; Ruhun Dirilişi)Önce ruhu düşerinsanın, ruhu düşünce insanın...
GERÇEKTEN İDEALE; 'DON KİŞOT'
İnsanidealleri kadardır, ideallerinin büyüklüğü kadardır. Yaşamış olduğumuz hayatıniçinde; varmak istediğimiz nokta kadardır değerimiz, ulaşmak istediğimiz yerkadardır. Sahip olmak istediklerimiz kadarız, hedeflediklerimiz kadar… ...
UCUNDA ÖLÜM VAR YA!
'Öldüğüm gün, taşınırken tabutum,Acı duyacağımı sanma bu dünyanın ardından,Ağlayarak; yazık oldu, diye konuşma,Yok oluyorlar mı batınca güneş ve ay?Ölüm sandığın şey, aslında doğuştur.Zindan gibi görünüyor mezar, oysa...
'BUĞDAY' FİLMİNİN HATIRLATTIKLARI
- Niye bu yolaçıktınız?- Sizi arıyordum. - Kendiniziarayın...  (Filmden) Pazartesi günü akşamıŞanlıurfa, Semih Kaplanoğlu'nu ve 'Buğday” filmini ağırladı. BilgeSinemacı Semih Kaplanoğlu'nun senaristliğini...
DERVİŞ YUNUS
DervîşYûnus bir nic'edemfânîcihânı terkedem Yâneyâne dosta gidem perde hicâb olmazbana Bir yol arıyordu Yunus; her şeyle beraber, hem de herşeyden ayrı olmayan bir şeye veya gerçekte bir olan ve her şeye götüren yoluarıyordu....
İNSANIN YOLDAN ÇIKIŞI; YABANCILAŞMA
Geçmiştenbugüne sosyal bilimcilerin üzerinde en fazla kafa yordukları kavramlardanbirisi kuşkusuz yabancılaşma kavramıdır. Yabancılaşma; modern zamanlarınekonomik adamının bir çıkmazı olarak üzerinde düşünülen bir kavram olmuştur....
NURETTİN TOPÇU İLE 'VAR OLMAK'
Var olmak; insanın en kadim meselesi. Emanetiyüklenen insan varlıktan varoluşa bir yolcuğa başlamış idi. Düşün dünyasıvarlık, var oluş, var olmak meselesine dair birçok şey söylemiş. Biz bugünköşemizi Nurettin Topçu'nun Var Olmak...
AHLAKİ DURUŞ
Ahlakher geçen gün biraz daha hayatımızdan uzaklaşıyor, bir takım ritüellerindışında bir şey ifade etmiyor. Ahlâkımızla beraber insanî varlığımız da ağırbir imtihandan geçiyor. Her geçen gün daha fazla hissettiğimiz ahlaklı insan,itimat...
MODERNİZME VERİP ALAMADIĞIMIZ
İbn Haldun'un ”mağlup; ebedi olarak galibin şiarına, mesleğine, kıyafetlerine, sair ahval ve adetlerine tabi olmaya düşkündür.”  sözü batı karşısındaki üç yüz yıllık serüvenimizin sebebini özetlemektedir.  Üç yüz...
BAŞKASI OLMA, KENDİN OL
Başlık size de birşarkı sözünü çağrıştırmış olabilir ilk etapta, ama biz burada bir şarkıdanbahsetmeyeceğiz elbette. Belki uzun soluklu bir türküdür yazacaklarımız, ya daşiirdir mevzumuz. Kaybettiğimiz, yitirdiğimizdir; hasretini...
DUR EY ZAMAN, DUR BİRAZ
Yazın ortasında, güneşin altında, pazarın ortayerinde; buz satan adamın kaygısını yaşıyoruz her geçen zaman. Bir nidadır dile gelen; ”sermayesi hızla tükenen şu adama yardımedecek yok mu?” Ve bu nida karşısında, zamanı kavrayan arif...
İNSAN, MEKAN VE İMKAN.
İnsanınşahsiyetinin ve bilincinin oluşmasında en temel unsurlardan birisi hiç kuşkusuzyaşamış olduğu mekândır. İçinde yaşadığımız mekânlar anlam değer dünyamızınşekillenmesinde başat rolü oynar.  Buanlamda sahip olduğumuz,...
BÜYÜKLER GERÇEKTEN ÇOK TUHAF OLUYOR
Hepküçüklerden yana şikâyetleri olan büyüklere, bir küçükten, ” Küçük Prens”tendersler. Evet, ilgilisinin anlayacağı üzere bugün köşemize bir küçüğü konuk edeceğiz. Büyüdükçe küçülen insanlara bir çocuğundünyasından...
DÜNYANIZI GENİŞLETİNİZ
Dünyayısırtından indirince daha hızlı koşarsın.Bakkuşlara. (MehmetDeveci; Yürüyelim Mi Biraz?) İnsanâleme sığmıyor. Dünya milyarlarca insanı içine almışken, insan bir dünya ileyetinmiyor, yetinemiyor. Hep daha fazlasını istiyor; hep...
EY OĞUL
Ey oğul hür olmalı bahtın senin,Hep gümüş, altın mıdır ahdin senin?Tut ki deryayı boşalttın testiye,Kısmetinden fazla almaz bil, niye?Hırslıyı, göz hırsıdır hep incitir,Pek kanaatkâr sedef, hep incidir. Mevlana.'Ey oğul”diyebilen...
YA TAHAMMÜL YA SEFER!
Davadelisi adamlar vardı ve sonra davalarını kucaklayıp gidenler. Terk edenler, sürüklenenler,yolda dökülenler…Yola çıkanlar vardı, sonra yolda gördüklerinin cazibesinekapılıp yoldan çıkanlar, yol kesiciler...Dava, değer, fikir, misyon...
SANATIN DİLİ
Sanat eseri diyorduTurgut CANSEVER; 'Varlık-kâinat tasavvurunun yapılana yansımasıdır. Eseriniortaya koyarken aldığı her karar, sanatkârın varlık ve varlığın güçlerihakkındaki tasavvuruna göre şekillenir. Bu özellikleri ile sanat,...
'EV'DEN UZAKTA
Heidegger,  ‘Evsizlik dünyanın kaderi olmaya doğrugidiyor.' demiş, Modern insanın en temel vasıflarından birisi 'evsiz 'liginde.Ev, hayat tasavvurunun yaşama biçimine yansıması.  insanların hayat tasavvuru, şehirdedolayısıyla...
'BİR'LEMEDEN BİRLEŞEMEYECEĞİZ
Bizi birbirimizebağlayan nedir, nedir bizi'bir”leştirecek olan, aramızdaki farlılıklarıihtilafları bir tarafa bırakarak bizi, biz kılacak olan, 'biz”leştirecek olannedir?Yâdabiz derken neyi anlıyoruz, bizin ne demeye geldiğini anlayabiliyormuyuzmesela,...
KAYBOLMUŞLUK DUYGUSU
KAYBOLMUŞLUKDUYGUSUŞehre girdi bir adam, korktu şehirden, ürküttüşehir adamı. Her taraf kalabalık idi. Pazara vardı pazar kalabalık, çarşıyavardı çarşı kalabalık. Bu kadar kalabalık arasında kaybolurum korkusu sardıadamı. İyisi mi...
VARLIK VE VAROLUŞ
Varlıktan öteyegeçebilme; işte var oluş burada başlayacaktır. Salt varlık olmaktan öteyegeçebilmek; nasıl olacak, insan varlık olma halinden varoluşa, nasıl geçecek?Soru önemli. Yer gök doğa, cümle canlılar varlık olarak karşımızda...
KİTABA SIĞINMAK
Okumak en soylueylemidir insanın. Ve okuyarak uzaklaşırız yakınlığından bunaldığımız herşeyden. Yüreğimizin sıkışıklığından, zihnimizin bulanıklığından, hayatınkalabalıklarından kaçmak için kitaba sığınırız. Hayatın ruhumuzda...
DEM BU DEMDİR
Fikr-imüstakbel ü maziyi bırak ârif isen,Böyledirhâl-i zaman, bir var imiş bir yoğ imiş.” Koca Ragıp Paşa İçindeyaşadığımız an, yani bugün, burada, geçmişle gelecek arasında, bu ara-dayaşadığımız an; zaman kavramı açısından...