Vedat Akıllı
Vedat Akıllı
Yazarın Makaleleri
VARLIK VE VAROLUŞ
Varlıktan öteyegeçebilme; işte var oluş burada başlayacaktır. Salt varlık olmaktan öteyegeçebilmek; nasıl olacak, insan varlık olma halinden varoluşa, nasıl geçecek?Soru önemli. Yer gök doğa, cümle canlılar varlık olarak karşımızda...
KİTABA SIĞINMAK
Okumak en soylueylemidir insanın. Ve okuyarak uzaklaşırız yakınlığından bunaldığımız herşeyden. Yüreğimizin sıkışıklığından, zihnimizin bulanıklığından, hayatınkalabalıklarından kaçmak için kitaba sığınırız. Hayatın ruhumuzda...
DEM BU DEMDİR
Fikr-imüstakbel ü maziyi bırak ârif isen,Böyledirhâl-i zaman, bir var imiş bir yoğ imiş.” Koca Ragıp Paşa İçindeyaşadığımız an, yani bugün, burada, geçmişle gelecek arasında, bu ara-dayaşadığımız an; zaman kavramı açısından...
BAKANLAR VE GÖRENLER
Bakıyoruz pekigörebiliyor muyuz, hissedebiliyor muyuz, anlayabiliyor muyuz? Bakmak ve görmek;birbirinden çok farklı durumlar. Bakmak salt gözle gerçekleştirebileceğimiz birdurum iken, görmek gözün dışında unsurlarında varlığı ile ancak...
'EMİN' MİSİNİZ?
Yazımızın başlığı, bir yarışmaprogramında sunucu tarafından verilen cevap sonrası yarışmacıya sorulan ve herdefasında karşısındakini daha fazla heyecanlandıran atmosferden mülhem değilelbette. Hepimizin, her birimizin öncelikle kendi...
KARGALAŞAN BÜLBÜLLER
İnsanlar dünya görüşleri doğrultusunda iddia sahibidirler. Mevcudu beğenmeyenler daha iyi olarak benimsediklerini yani model olarak gördüklerini toplumun daha iyiye varabilmek adına uyması gereken kurallar manzumesi olarak görürler. Siyasi tarihimiz...
DERİN BOŞLUKTAN KURTULMAK
 'Onlarınher şeylerinitahrip ettik. Felsefeleri ve dinleri mahvoldu. Artıkhiçbirşeyeinanmıyorlar.Derin bir boşluğadüştüler…' Bu sözler ünlü oryantalist Louis Massignon'a ait. Geçen yüzyılın başındaMüslümanlar için...
YOLDAKİ İŞARETLER
Yolda olmakgüzeldir, o yüzden yolda 'olmak”tır aslolan. Yolda yolun uyulması gerekenkuralları vardır, bizi sapmaktan, yolun cazibesi karşısında şaşırmaktankoruyacak olan yoldaki işaretleri vardır. Yolda,yok olmaktan, tükenmekten, ölmektenkurtulup;...
BİR ŞEY YAP 'İYİ' OLSUN
Birşey yap güzel olsun... Huzura vesile olsun, rikkate yol açsın, şevk versin,hakikate işaret etsin. Bir şey yap doğru olsun. İnsanları yalanın ve yanlışın bataklığına düşmektenkorusun. Rüzgâr ve akıntıya kapılmasın; kırılsın...
MADDE BAĞIMLILIĞI VE ŞEHİR
Gün geçmiyor ki maddebağımlılığı karşısında acze düşmüş bir aile, madde bağımlığının pençesindekıvranan bir çocuk, bir genç haberi ile karşılaşmayalım. Haberler geçiyor vebiz toplum olarak sadece izleyebiliyoruz. Bonzai gençler...
'KLAS DURUŞ' DERSLERİ
'Eğri mülkiyet', 'Kirli mülkiyet',' Kanlı mülkiyet'(…) Ne söylüyorum ben? Eğriyse düzeltilmeli, kirliyse arındırılmalı, kanlıysa kazına kazına temiz yeri ortaya çıkarılmalıdemiyor muyum? Aklımızla irdelenecek...
15 TEMMUZ RUHU
15Temmuz'un birinci yıl dönümündeyiz.Toplumların milletlerin tarihlerinde çok azgerçekleşen bazı olaylar vardır ki, bu olaylar vesilesiyle toplumlar yaşamışoldukları duygu yoğunluğu ile ayakta dururlar. 15 Temmuz bu anlamda bu ülkede...
UMUTOLSUN…
'Pencereye koştum kızıl kıyamet” Böylediyordu, ‘Çile' şairi. Her taraf karanlık, zifiri karanlık; ruhumuz daralıyor,sıkılıyoruz, bunalıyoruz, eziliyoruz. Ne yana baksak, hangi tarafa yönelsekkaramsar tablolarla karşılaşıyoruz....
ÖDÜNÇ HAYATLAR
Yaşamışolduğumuz hayat ne kadar bize ait, ne kadar sarıyor hayat bizi, ne kadarsıcaklığını hissediyoruz, ya da biz ne kadar kendimizi yaşamış olduğumuz hayataait hissediyoruz? Yaşamak durumunda kaldığınız hayat sizin mi? Bizim için başkalarınınbiçmiş...
'FAKR' MAKAMI
Hayalî,fakr şalına çekenler cism-iuryânıAnunlafahr ederler, atlas u dîbâyı bilmezler.  Hayalî.Fakr. Fakir, muhtaçolma hali. Fakr hali insanın özüne ait olan bir şey… Muhtaç olma.  ‘Fakrım fahrımdır.'diyordu ya Yüce Peygamber.Fakirliği...
EDEBİYATIMIZDA RAMAZAN
GönderdiHudâ çün bize mihman RamazanıHoştutmaya niyyet edelim biz dahı anı.” Zati.Ramazan; rahmet,magfiret, istiğfar ayı. Ramazan; açlık, susuzluk, dinginlik hali. Ramazan;başka bir zaman, başka bir hal, başka bir dünya. Bambaşka bir ikilimdirRamazan....
ORUÇLA OLMAK
Orucugerçek manada anlayabilmemiz oruçla olmamızla ilgili. Dahası hayatımızı oruçladoldurmamızla ilgilidir. Orucu tutabilmemiz için ve her şeyden öte orucun biziarındırabilmesi için; orucu anlamlandırabilmemiz, orucun üzerinde düşünebilmemiz,orucu...
RAMAZAN MÜBAREK
Ramazanın kelime anlamı da (ramada) kavrulmakdemektir. Yanmak demektir. Orucun açlığı ile susuzluğu ile kavrulacaktır insan,yanacaktır. Bu yanışla yakacaktır günahları, küle çevirecektir. Buna tam birinanç haline dönüşecektir Ramazan....
YOLU İNCİTMEYEN ADAM; AKİF EMRE
'Yol vemenzil inşa edici bir süreçtir, yolda olmak güzeldir." Evet, böyle demiştiRahmeti rahmana kavuşan Akif Emre. Yolda olan, yolu incitmeyen, yoldançıkmadan, yol kesicilik yapmadan yürüyen sahih ve bilge biriydi Akif Emre. İlkgençliğimden...
KOROLARDAN SOLOLARA
Ortega Y. Gasset, kitlelerin isyanı adlı kitabında;'kitle kültürünün etkisiyle artık sadece korolar var, sololar bitmiştir.”Diyordu. Ses yok sesler var, ‘biz'lerin içinde kaybolan benler.  Söylenen her şey korolar eşliğinde...
DELİLİM YOK KALBİMDEN BAŞKA
Benim bir kalbim olsaydı, bilirdim.Benim kalbim 'bir” olsaydı, yanardım.Kalbim bir benim olsaydı, bulurdum. Ben bir kalbim olsaydım, olurdum.Bilemedim, bulamadım, olamadım, yanarım!SerdarTUNCERKalbinizle aranız nasıl, kalbinize iyi bakıyor...
C/AN SIKINTISI
Can sıkıntısı bugünün insanının enbelirgin özelliği, belki de en belirgin rahatsızlığı. Canım sıkılıyor denir, cansıkıntısını gidermek için bir sürü uğraş verilir, bir sürü etkinlik, faaliyet,program yapılır, ama ne yaparsa...
ŞEHRİN KALBİ
Nuryolunu tıkıyor yüzbir katlı gökdelen.Bir küçük iğne yok mu, şehrin kalbini delen?NecifFazıl KısakürekŞehirler de tıpkı insanlar gibidir, bir kalbi vardır,bazen kalp yetmezliği bazen kalp sıkışıklığı yaşarlar. İnsan nasıl kalbinebakmak...
EVET; BU SİSTEM DEĞİŞMELİ
Yüzyılı aşkın bir süredir bu topraklarda cereyan eden olayları iyiokuyabilmeliyiz. Büyük fotoğrafı göremezsek, büyük oyunun farkınavaramayacağız. Kendi iradelerimizi ortaya koyamazsak uluslararası iradelerinoyunlarına boyun eğeceğiz....