İsa Dervişoğlu
İsa Dervişoğlu
Yazarın Makaleleri
24 HAZİRAN
Erkenseçim kararı alındı.Herkesöyle veya böyle bir şekilde bir çıkış yolu arıyordu. Herkes gerilmiş ve birşeylerin yolunda gitmediğine dair bir ruh hali içerisindeydi.Birtaraftan bölgede yaşanan savaş, bir taraftan olağanüstü halin getirdiğisıkıntılar,...
TATİL, EĞİTİM VE ÇOCUKLARIMIZ
Bugün milyonlarcaçocuğumuzun karne günü. Bu vesileyle çeşitli platformlarda, eğitimden, eğitiminsorunlarından, müfredattan, eğitim sistemimizden filan bol bol bahsedilecek.Bahsedilmeli ve sorgulanmalı da…Oysa sorgulanması gereken,eğitim konusundaki...
BİN BELLA'DAN BUGÜNE
İslam coğrafyasındaki ülkeleri​n bağımsızlık serüvenleribenzerdir. Bunların çok kanlı olanları da vardır: Cezayir.Günümüzde, tüm mücadeleler kolayca çalınır bir halegeldi. Önceleri, hedef saptırma, yanlış algı ve itibarsızlaştırma...
ADALET TOPLUMU OLMALIYIZ
En erdemli söylemler bile tolumda yankı/karşılık bulmuyor.İnandırıcılık yok. Çünkü yapmadıklarımızı söylemekteyiz. Eminlik sıfatınıkaybetmenin sonu kaostan başka nedir? Rabb'im muhafaza etsin. Geçmişte butoplum, acı tecrübeler...
KUDÜS
Kudüs'ün izzetli ve aziz şehitlerine Allah'tan rahmet;yaralılara şifalar diliyorum. Zulüm, tüm insanlığın sorunudur ve hepimizinsorunudur. Kendine insan diyen herkesin.Masum değiliz hiçbirimiz.Bugünlere gelmede ve yaşananlarda hepimizin...
ERDEMLİ OLMAK VE İLKESEL DÜŞÜNMEK
Gerek ülkemizin içinden geçtiği süreç ve gergin devam edenseçim atmosferi ve gerekse bölgemizde artan gerginlik, yeni gerilimler veegemen güçlerin bölgeye giderek daha fazla baskı uygulamaları, birlik veberaberliğin önemini arttırdığı gibi...
1 MAYIS BİLİNCİ VE ÜCRETLENDİRME SİSTEMİ
Ücret politikalarındaki sistemsel sorunlardan dolayı, işçi ve diğer sabit vedar gelirli kesimler hep gerilemişlerdir. Bunun en büyük göstergesi sadeceistatistiklere yansıyan verilerden anlaşılmaz. Herkesin de malumu olan bugerçek, bu kesimlerin...
PROJELER MEVSİMİ
Şanlıurfa gibi baharın kısa ömürlü olduğu bu zaman dilimiçok değerli. Bu güzel zaman diliminde güzel ilimizin okullarının projelerinisergiledikleri, büyüklü küçüklü birçok kademe ve türdeki okulun, yıl boyuncahazırlandıklarını,...
ERKEN SEÇİM
Erken seçim kararı alındı.Herkes öyle veya böyle bir şekilde bir çıkış yolu arıyordu.Herkes gerilmiş ve bir şeylerin yolunda gitmediğine dair bir ruh haliiçerisindeydi.Bir taraftan bölgede yaşanan savaş, bir taraftan olağanüstühalin...
URFA'NIN KALKINMASI, İŞSİZLİK VE FUAR ALANI
Daha Harran Ovası sulanmaya başlamadan Urfa ile ilgili şehirefsaneleri almış başını gidiyordu. Sulama ile tarımsal üretim patlama yapacak,buna bağlı olarak tarımsal sanayi başta olmak üzere sanayi gelişecek, sanayi vetarım ürünleri Urfa'dan,...
KENDİNİ VE ALLAH'I BİLMEK
Andolsun, eğer onlara, 'Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşive ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, 'Allah”diyeceklerdir. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar? (Ankebut/61)Andolsun, eğer onlara, 'Gökleri...
TAHRİFAT VE DEJENERASYON
Tahrifat denilince, hemen dini tahrif etmekten bahsedeceğimdüşünülmüş olabilir ama hayır; sadece ondan değil; küresel tahrifattan dabahsedeceğim.Hızla bir tahrifat çağına doğru sürükleniyoruz, hem deküresel ölçekli.Öncelikle tahrifatın...
İSLAMCILIK ELEŞTİRİLERİ
Küresel ölçekte yaşanan durum, İslamcılık eleştirileriniaşan ciddi yüzleşmeler ve yol haritaları belirlemeyi zorunlu kılmaktadır.Birbirimizi, konjonktürel nedenlerle suçlamak ya da aynınedenlerle bulunduğumuz safların kavgası ve /veya...
STEPHEN HAWKİNG, ALBERT EİNSTEİN, RACHEL CORRİE, TANRI VE ALLAH
Stephen Hawking'in ölümü, o tarzdaki insanlar öldüğü zamanyapılan tartışmalara benzer tartışmaların yapılması ve benzer konularınkonuşulmasını beraberinde getirdi.Ancak Hawking'in yaşamı, fiziksel engelliliği ve yaşadıklarısüreçler,...
8 MART, KADIN VE YAŞAM HAKKI İHLALLERİ
Türkiye'de 8 Mart, ilk kez 1921 yılında "Emekçi Kadınlar Günü" olarak anılmaya başlanmıştır."Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış bir gün olan 8 Mart, İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesini,ekonomik,...
SOSYAL YARALARIMIZ DERİNLEŞİYOR
İnsan, sosyal bir varlıktır. İletişim ve etkileşim, insanınen temel ihtiyacıdır.İnsanın maddi ve ruhsal/manevi ihtiyaçları vardır. Bu, onundonanımları/yaratılışı/doğası/fıtratı/aklı gereğidir. Kendini, Allah' ı, varlığı...
2018 ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE YILI
Çocuklar ve kadınlar toplumun en zayıf halkaları, özellikleçocuklar.Günümüzün en mutsuz ve haksızlığa uğrayanları ise hiçkuşkusuz çocuklar.İster en varlıklı ailenin, en pahalı oyuncaklarıylaoynayanı; ister kağıt toplayanı olsun,...
BÜYÜYEN TEHLİKE: UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI
Madde bağımlılığı çağımızın en büyük sorunlarından biridir.Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımızı hedef alan, onları hayattan koparan,aileleri dağıtan bir illet. Uyuşturucu ile ilgili haberler haber bültenlerinineksik olmayan başlıklarından.Öncelikle...
GIDA POLİTİKAMIZ NASIL OLMALI?
'Petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, gıdayı kontrolederseniz insanları yönetirsiniz”"Henry Kissinger bu sözü sarf ettiğinde tarih; 1970'ti.Bu sözle kastedilen, belki de ille de bu alanların elegeçirilmesini değil de farklı yöntemlerle...
KÜRESEL OYUNLARI VE TEHDİTLERİ DOĞRU OKUMA
Ahlak, bir anlamda tuzun kokmaması anlamını taşır. Hukuk datuzdur. Tuz üstündür. Dengedir. Tuz, doğası gereği kokmaz; kokanın kokusunugiderir. Kim, ne kokarsa koksun, bir çaresi vardır: Tuz. Ama tuz da kokarsa? Bubir felakettir. Olağanüstü...
İNTERNET VE TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
Teknoloji giderek deha hızlı şekilde gelişmektedir. Bugelişme, hiç kuşkusuz insan yaşamını ve davranış biçimlerini de etkilemektedir.Teknolojik ürünlerin bu hızlı gelişimine ayak uydurmak da, onun zararlarınakarşı korunmak da giderek...
ŞİDDET TOPLUMU OLMAYI ÖNLEMELİYİZ/ŞİDDETE SIFIR TOLERANS
Toplum olarak şiddeti neredeyse kanıksamışız. Her gündeğişik bir veya birkaç şiddet olayının eksik olmadığı haber bültenlerimizsayesinde şiddetin her çeşidini gözlemliyoruz.İnsana, hayvana, çocuğa, kadına, yaşlıya uygulanan türlüşiddet...
KÜRESEL ISINMA VE KURAKLIK
Kar yağdığında, kabus, beyaz esaret gibi klişeler kullananmedyada, bu günlerde küresel ısınma ve son 40 yılın en kurak günleri gibimanşetler, yazılar görmeye başladık…Gerçekten de tehlike büyük.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı...
MERG BER AMERİKA! / AMERİKAN EMPERYALİZMİNE ÖLÜM!
İran'daki protestoların başladığı gün, Hendek Savaşı öncesihendek kazarken sahabelerin müjdelenmelerinin nasıl anlamlandırılabileceği dahaiyi anlaşılıyor sanki.Hiç duymadan ve İran İslam İnkılabı'nın bu fitneden dahagüçlü...

banner8

banner6